zondag 1 mei 2016

SocrativeSocrative is een (op moment van schrijven) gratis online tool, om je studenten formatief te toetsen (of om een andere reden een online quiz te maken).
Studenten kunnen individueel of in groepjes de test afleggen.
Er zijn uitgebreide rapportagemogelijkheden: per klas, per groepjes, per vraag, individueel ...

Downloaden als PDF

1 Inloggen en account aanmaken
2 Het dashboard
3 Een quiz maken
3.1 Een volledig nieuwe test maken
3.2 Een bestaande test gebruiken
4 Deelnemen
4.1 Student aanmelding
4.2 De testvorm bepalen
5 Rapporten en opvolgen
6 Tips en details
7 Bronnen en downloads
7.1 Apps
7.2 Bronnen

1 Inloggen en account aanmaken

Ga naar http://www.socrative.com en kies voor:

- of 'get a free account'(2): je maakt een volledig account aan op basis van een e-mailadres;
- teacher login (3): je kan je aanmelden met je Google-account;
- student login: zie 4 Deelnemen.Indien je kiest voor (3) klik je onderaan op 'sign in with Google'.

Je dient vervolgens toestemming te verlenen.

In de volgende stap, verschijnt er in principe een pop-up om je profiel te vervolledigen. Je doet dit best, omdat je dan ook de taal kan instellen op 'Nederlands' waardoor je 'dashboard' grotendeels in het Nederlands zal weergegeven worden.


Vul naast de verplichte velden, dus zeker ook de taal in ('Dutch').2 Dashboard

Eenmaal ingelogd, kom je in het 'dashboard' (1) terecht. Je klikt op dit tabblad om er van op een andere locatie naar terug te keren.

(2) 'Testen beheren': nieuwe testen maken, testen starten, overzicht van rapporten, ... zie verder voor uitgebreidere uitleg;
(3) 'Liveresultaten': bekijk de stand van zaken van geactiveerde testen, wie is wat aan het doen ...;
(4) 'Lokaal': deze code is de naam van jouw 'lokaal', studenten dienen deze in te geven om deel te nemen aan een door jou geactiveerde test ... zie verder;
(5) 'Instellingen': pas account aan, open de 'help', verwijder alle actieve studenten, ...
(6) 'Actieve deelnemers': hoeveel personen (groepen) zijn momenteel aan de slag met een test van jou?;
(7) 'Vernieuwen': pagina verversen;
(8) 'Snelvraag': stel snel een MC vraag, juist/fout, ... je stelt de vraag mondeling, studenten geven antwoorden in;
(9) 'Een test beginnen': de titel zegt alles ...;
(10) 'Ruimterace': je kiest een test, deze wordt in groepjes gespeeld. De groep wiens 'raket' aan het einde het verst gevorderd is, wint ...;
(11) 'Slotenquête': drie reeds vooraf (door Socrative) gemaakte vragen die peilen naar 'Wat heb je geleerd vandaag?'.
3 Een test maken


3.1 Een nieuwe test maken

Kies in je dashboard voor het tabblad 'testen beheren' (1) en vervolgens 'test maken' (2).

Geef je test vervolgens een naam (1). De 'standard' waarnaar verwezen wordt bij (2) is gebaseerd op de VS/VK ... (ik zie niet dadelijk iets over ons onderwijssysteem?) en laat je dan ook best ongemoeid.
Kies één van de drie vraagtypes (3) (4) (5).
De code die je ziet staan bij (6) kan je aan een collega bezorgen, Zij kunnen dan een kopie van je quiz gebruiken, aanpassen ... met deze keuze (zie 3.2 Werken met een bestaande test). Indien je niet wenst dat dit kan, schuif je deze optie uit/naar links.

Meerkeuze: stel de vraag in het veld (1) en voeg eventueel een afbeelding toe (2): deze dient op je PC te staan.
Via (3) kan je minimale opmaak selecteren: vet, cursief, ... voor je vragen én antwoorden.
Indien je de vraag opslaat (4) wordt de editor afgesloten. Het is mogelijk je vraag te kopiëren, verwijderen of hoger/lager te plaatsen in de test (5).
Vervolgens geef je de verschillende antwoordmogelijkheden in en duid het juiste antwoord aan (6) (7) (je kan meerdere juiste antwoorden aanduiden).
Heb je niet voldoende antwoordmogelijkheden, kan je er (zeer veel) extra aanmaken via 'antwoord toevoegen' (8).
Je kan een woordje uitleg geven (9), dat iedereen te zien krijgt na het beantwoorden van de vraag.
Tenslotte sla je op.


Het principe bij een juist/onjuist vraag is identiek, alleen duid je hier aan of het correcte antwoord juist of onjuist is.

Het vraagtype 'kort antwoord' is geschikt om pakweg één juist woord in te geven (in geval van zinnetjes komt de autocorrectie functie natuurlijk in het gedrang). Het systeem is niet hoofdlettergevoelig, als een synoniem ook correct is als antwoord, kan je meerdere juiste antwoorden ingeven.


Indien alle vragen toegevoegd zijn, kies je uiterst bovenaan rechts voor 'opslaan en afsluiten'.


Naar top

3.2 Werken met een bestaande test

Wil je niet helemaal van nul beginnen, kan je gebruik maken van de test van een collega.
Kies voor het tabblad 'testen beheren', (1) en 'test importeren' (2).


Je hebt nu twee keuzes:

- 'een test importeren' (1): dit doe je met de code die je van een collega hebt gehad (zie ook 3.1 Een nieuwe test maken). Je geeft de code (bijv. SOC-12345678) in in het veld en klikt op importeren. Er wordt nu een kopie van de test van je collega gemaakt, waarvan jij dan de eigenaar bent en waarmee je aan de slag kan. Je collega dient deze code op één of andere manier met je te delen.
NB er bestaat een document waarop je alle publiek gedeelde SOC- nummers kan terugvinden. Klik op deze pagina.

- 'een bestand kiezen' (2): je kan vervolgens een spreadsheet uploaden (die beantwoord aan bepaalde criteria (3) zodat je vragen en dergelijke automatisch aangemaakt worden. Kan je wat typewerk besparen.

Naar top

4 Deelnemen


4.1 Student aanmelding

Studenten kunnen deelnemen door:

- te surfen naar m.socrative.com;
- te surfen naar de site van Socrative en te kiezen voor 'student login';
- de app 'Socrative Student' te downloaden voor Android, Windows, Chrome Webstore of iOS (zie '6 Bronnen en Downloads').


Bij 'Room Name' geven ze vervolgens de code in die zichtbaar is op het scherm van de leerkracht (of hen op een andere manier door de leerkracht werd bezorgd). Onderaan kiezen ze 'aanmelden bij lokaal'.

In het volgende scherm ziet de studenten dat hij daadwerkelijk in het juiste lokaal zit (1) en geeft zijn naam op (2). Tenslotte klikt hij op 'gereed' (3).

Dan is het wachten tot de leerkracht de activiteit opstart (2) voor alle deelnemers aan het lokaal (1). De student kan te allen tijde 'afmelden' (3). Indien de activiteit gestart is en de gegevens niet tot bij de student komen, kan klikken op 'vernieuwen' helpen (4).


4.2 De testvorm bepalen

Studenten kiezen de testvorm niet, de leerkracht start een bepaalde test op.
Hiervoor kiest hij het tabblad 'dashboard' (1).
'Een test beginnen' (2) is een individuele test. Iedere student doorloopt  de vragen in zijn eigen naam. Hij krijgt na ieder gegeven antwoord een goed/fout indicatie met een woordje uitleg.
Bij het starten krijg je als docent nog 3 mogelijkheden, die grosso modo hierop neerkomen:
- Keuze 1 laat de student zelf het tempo bepalen, hij kan alleen 'vooruit' navigeren', krijgt feedback na iedere vraag (als je dat aanzet) en een eindresultaat (als je dat aanzet). Eenmaal geantwoord, kan de student zijn antwoord niet meer wijzigen.
- Keuze 2 laat de student zelf het tempo bepalen, hij kan 'vooruit' én 'achteruit' navigeren, krijgt géén feedback na iedere vraag, wel een eindresultaat (als je dat aanzet). Alvorens de test helemaal in te leveren, kan een student achteruit navigeren en zijn antwoorden wijzigen. Niet meer als de test ingeleverd is.
- Keuze 3 laat het tempo bepalen door de leerkracht, hij kan 'vooruit' én 'achteruit' navigeren, eventueel vragen overslaan, de student kan slechts één keer antwoorden per vraag (ook al navigeert de docent achteruit), de student krijgt feedback na iedere vraag (als je dat aanzet) en een eindresultaat (als je dat aanzet).

Belangrijk: als je in je keuzes aangeeft, dat de namen van de studenten NIET verzameld worden, kan je ook geen rapport (op naam) per student genereren. Er zal 'anoniem' staan.

Figuur: kies een testvorm

'De ruimterace' (3) (figuur 'kies een testvorm') wordt in groepjes gespeeld. Eén student heeft een toestel en geeft de antwoorden in. Drie à vier studenten rond één scherm lijkt me het meest speelbaar.
Je selecteert een test (1) en kiest het aantal teams (2): maximaal 20. 'Teams automatisch toewijzen' (3) wil gewoon zeggen of ze al dan niet zelf een kleurtje mogen kiezen en je bepaalt eveneens als docent welk figuurtje (4) een team krijgt. Krijgen studenten na iedere vraag een woordje uitleg/feedback en krijgen ze aan het eind van de test een totaalscore (student results) stel je bij (5) in.
Starten maar (6).


Iedere groep bepaalt zelf zijn snelheid, naar volgende vraag gaan, ... Ze kunnen slechts één keer antwoorden. Indien er juist geantwoord wordt, zien ze op het scherm hun figuurtje een stap voorwaarts gaan.

Andere opties (figuur 'kies een testvorm').
(4) 'Snelvraag': stel snel een MC vraag, juist/fout, ... je stelt de vraag mondeling, studenten geven antwoorden in;
(5) 'Slotenquête': drie reeds vooraf (door Socrative) gemaakte vragen die peilen naar 'Wat heb je geleerd vandaag?';
(6) Hoeveel personen zijn er ingelogd in je klas?
(7) 'Forceer' het doorkomen van nieuwe gegevens.

Naar top

5 Rapporten en opvolgen

Tijdens de test, kan je de voortgang en de antwoorden van de studenten opvolgen (wat je ziet wordt mee bepaald door wat je als keuze hebt opgegeven, zie 4.1 De testvorm bepalen, keuze 1, 2, of 3)
(1) per vraag zie je het % aan juist gegeven antwoorden in de klas.
(2) je ziet wie wat geantwoord heeft per vraag en of het antwoord al dan niet correct was. Je kan de naam van de student te allen tijde verbergen (4).
Achter de naam van de student, kan je in % weergeven wat zijn voortgang of zijn score is.Als je de test als 'voltooid' hebt gemarkeerd, kan je terug naar het dashboard gaan zonder verdere rapportage (3) of de grafiek tonen (2): dit is het beeld dat je ziet tijdens de test.
Voor uitgebreide rapportage, kies je echter (1): 'get rapporten'.Je hebt nu de keuze tussen:

  • gegevens van de klas (spreadsheet)
  • gegevens per student (in een PDF)
  • gegevens per vraag (in een PDF)
Je kan deze als een 'zip' bestand per mail verzenden, downloaden of opslaan in je Google Drive.


Eenmaal uitgepakt, zie je (afhankelijk van je keuzes) deze bestanden.


Naar top

6 Tips en details

  • Je kan een test 'starten' en vervolgens Socrative afsluiten. Studenten kunnen dan thuis, later, opnieuw ... in de klas inloggen en nog steeds deze afleggen (op voorwaarde dat je de hebt ingesteld met Keuze 1 of Keuze 2 zie (4.1 De testvorm bepalen).
  • Studentenantwoorden worden NIET tussentijds opgeslagen: stoppen ze een test halverwege en beginnen ze thuis opnieuw, zullen ze terug een blanco test hebben. Eerder gegeven antwoorden zijn wél opgeslagen in de 'liveresults' die de leerkracht ziet.
  • Alle studentenresultaten die ooit een test hebben afgelegd, blijven bewaard, tot jij de klas 'wist' (zie verder). Wil je dat dit volledig gescheiden blijft, is het een optie een kopie van een test te maken voor iedere klas.
  • Je kan de resultaten/deelnemers aan een klas wissen via instellingen > lokaal wissen. De studenten die 'aangemeld' waren, worden er uit verwijderd. Als je een test start, is deze weer helemaal blanco in de 'liveresults'.

  • Je kan de test afdrukken voor afname op papier. Het resultaat is best wel mooi.

  • Je kan via instellingen > mijn profiel, de code van je lokaal aanpassen, als je bijvoorbeeld wil, dat studenten die de code hebben, deze niet meer kunnen gebruiken;
  • Zelfs indien je een test als 'voltooid' hebt gemarkeerd, je lokaal 'gewist hebt', blijft het archief van de rapporten toch steeds bereikbaar via testen beheren > rapporten

7 Bronnen en downloads


7.1 AppsNaar top

7.2 Bronnen

Socrative Help Center | Veelgestelde vragen. (2016). Help.socrative.com. Retrieved 11 April 2016, from http://help.socrative.com/article/veelgestelde-vragen/?lang=nl


Socrative Help Center | Gebruikershandleiding. (2016).Help.socrative.com. Retrieved 11 April 2016, from http://help.socrative.com/user-guide/?lang=nl


Geen opmerkingen:

Een reactie posten