donderdag 23 augustus 2018

Google Classroom
Laatst geüpdatet maandag 21-01-2019


Zeker indien je je studenten veelvuldig opdrachten laat indienen via Google Drive, behoud je via Classroom een veel beter overzicht over wie wat al dan niet heeft ingediend.
Je bent niet afhankelijk van je student om bestanden met je te delen, te werken via 'gedeeld met mij' ...

Daarnaast kan je aan je lesgroepen ook makkelijk andere digitale opdrachten koppelen, bijvoorbeeld, een Quizlet, InsertLearning, Quizizz, Nearpod, ... en niet te vergeten een Google Formulier.
Ook dit zorgt voor een beter overzicht doordat je alles aan je studenten aanbiedt op één centrale plaats.

Op dit moment is bijvoorbeeld het Cijferboek nog in Beta. Deze uitleg is in deze handleiding verwerkt. Aanmelden voor de beta functie kan hier.

Download de handleiding als PDF

1 Een lesgroep maken
1.1 Aanmaken en benaming
1.2 Het dashboard
1.3 Het thema van je lesgroep instellen
1.4 Lesgroepinstellingen
2 De drive map van je lesgroep
2.1 Drive map voor docent - student
2.2 Eigenaarschap van bestanden
3 Koppeling met Google agenda
4 Opdrachten, mededelingen en vragen plaatsen
4.1 Een mededeling
4.2 Een opdracht maken
4.2.1 Een opdracht toevoegen als een sjabloon
4.2.2 Een opdracht waarbij studenten zelf werk aanmaken en inleveren
4.2.3 Een Google Form toevoegen als opdracht
4.2.4 Materialen gemaakt met andere webtools toevoegen als opdracht
4.3 Een vraag
4.4 Berichten hergebruiken
5 Opdrachten inleveren, verbeteren en teruggeven
5.1 Inleveren
5.2 Klaar, te laat, teruggegeven
5.3 Wie is wanneer eigenaar van een opdracht
5.4  Verbeteren en teruggeven
5.5 Cijferlijsten
6 Studenten laten deelnemen aan lesgroepen
6.1 Google Classroom voor nietG Suite gebruikers
7 Varia
7.1 Meldingen ontvangen op laptop/pc en mobiel
7.2 Lesgroepen verwijderen, archiveren en herstellen
7.3 De share to classroom extensie
7.4 Mentoren uitnodigen
8 Bronnen
9 Downloads

1 Een lesgroep maken


Om een 'lesgroep' te kunnen maken, moet je Gafe beheerder je hiervoor toestemming hebben gegeven.

Naar top

1.1 Aanmaken en benaming


Indien je naar https://classroom.google.com gaat en je klikt op het 'plusteken', zie je naast 'deelnemen aan een les' ook 'lesgroep maken' staan (zie je dit niet, dien je je beheerder te contacteren).Vervolgens kan je de lesgroep een naam geven en eventueel een verdere omschrijving. Belangrijk is om goede afspraken te maken wat betreft de benaming van de Lesgroepen als je met een hele school/organisatie met Classroom aan de slag gaat.
De klasnaam (1) is verplicht in te vullen. Sectie, eventueel onderwerp en ruimte (2) zijn optioneel.
Klik op 'maken' (3), je lesgroep is klaar.Het is mogelijk de lesgroepen in je beginscherm te verslepen in een voor jou logische volgorde.
Klik één maal op een lesgroep en hou je linkermuisknop ingedrukt.Van in het 'Lesgroepenoverzicht' kan je rechtstreeks de Cijferlijst (zie ook 5.5 De cijferlijst) en de bij de lesgroep horende Google Drive map openen (zie ook 2 De Google Drive map van de lesgroep).


Naar top


1.2 Het dashboard


Een lesgroep open je door in het lesgroepoverzicht op titel van een klas te klikken (2) of je opent het hamburgericoontje (1) en klik op een klas in de lijst.(1) In het dashboard kan je switchen tussen lesgroepen of de agenda openen via het hamburgericoontje;
(2) Standaard kom je bij het openen van de lesgroep in het tabblad 'updates' terecht. Je ziet hier een overzicht van alle mededelingen en geposte opdrachten;
(3) Het tabblad 'schoolwerk' is een aparte locatie waar alle opdrachten voor studenten, geplaatst door de verschillende leerkrachten van een lesgroep, per thema onderverdeeld staan (zie ook 4.2 Een opdracht maken);
(4) Onder het tabblad 'mensen' vind je terug wie er allemaal als student en lesgever deelneemt aan je lesgroep. Je kan er ook studenten uitnodigen om deel te nemen (zie 6 Leerlingen uitnodigen voor je lesgroep);
(5) Een recente toevoeging (en op het ogenblik van schrijven nog in Beta, 2019-01-19) is het tabblad 'cijfers'. Je krijgt hier een rasteroverzicht van alle toetsen/opdrachten en punten van leerlingen (zie 5.5 De cijferlijst)
(6) Via het icoontje 'lesgroepinstellingen' kan je de code tonen waarmee leerlingen lid kunnen worden of deze code wijzigen, bepalen wat studenten kunnen posten, instellingen bepalen van het 'cijferboek', mentoren toevoegen, ... (Zie ook 1.4 Lesgroepinstellingen);
(7) Je ziet de verplichte titel in de startpagina, als je ervoor gekozen hebt een 'sectie' toe te voegen zie je dit als ondertitel (zie ook 1.1 Aanmaken en benaming);
(8) Door op het kadertje bij 'Lesgroepcode' te klikken, wordt deze vergroot weergeven om aan studenten te tonen voor deelname (zie ook 6 Leerlingen uitnodigen voor je lesgroep);
(9) Indien je op het uitklap-menuutje klikt zie je (indien je dit hebt ingegeven bij 1.1 Aanmaken en benaming het 'onderwerp' en de 'ruimte' van je lesgroep;
(10) Hier kan je het thema/achtergrond van je lesgroep instellen (zie 1.3 Het thema van je lesgroep instellen);
(11) Opdrachten die binnen een week dienen gemaakt te worden staan extra vermeld. Door te klikken op (14) 'alles weergeven' zie je een overzicht van alle in deze lesgroep geplande activiteiten;
(12) Via het 'vraagteken' kan je een vraag stellen over Classroom of Google feedback sturen over onderdelen die niet naar behoren functioneren (of volgens jou anders mogen).
Je kan ook 'het tabblad schoolwerk verwijderen'. Daarmee keer je (voorlopig nog) terug naar de 'oude' versie van Classroom;
(13) In het updatescherm zie je alle mededelingen, opdrachten die geplaatst werden, reacties op mededelingen, ... chronologisch gerangschikt;
(15) Hier plaats je 'mededelingen' (geen opdrachten) een reminder, een presentatie die je in de les hebt gebruikt, ... je kan hier geen deadlines aan koppelen, een 'mededeling' heeft als enige functie consultatie. Je kan eventueel wel een bijlage toevoegen (zie ook 4.1 Een mededeling);
Naar top

1.3 Het thema van je lesgroep instellen


Het is mogelijk het uiterlijk van je lesgroep aan te passen aan je persoonlijke voorkeur.
Dit kan door een aangeboden "thema te selecteren" of een eigen "foto te uploaden" (1).
Kies tussen één van de aangeboden categorieën (2), afbeeldingen (3) en vervolgens voor 'lesgroepthema selecteren' (4).
De afbeelding zal bovenaan je lesgroep verschijnen, kleurcombinaties worden aangepast aan de afbeelding. Dit kan je niet zelf instellen.
NB: indien je kiest voor foto uploaden: deze moet minstens 800 pixels breed en 200 hoog zijn.


Naar top


1.4 Lesgroepinstellingen

Algemene instellingen van je lesgroep open je door in het beginscherm op het 'tandwielicoontje' te klikken.


In het bovenste algemene gedeelte, kan je je lesgroep alsnog van naam veranderen of optionele info toevoegen (1). Indien je wijzigingen hebt doorgevoerd dien je deze op te slaan (2). Lesgroepinstellingen verlaten en terugkeren naar het beginscherm via het kruisje (3).


Indien je wat naar beneden scrolt, kan je de lesgroepcode (1) groot weergeven, resetten, uitschakelen of kopiëren. Je kan ook instellen of leerlingen zelf posts kunnen plaatsen en/of er op reageren. Om één of andere reden zou je er kunnen voor kiezen dat 'docenten' verwijderde items toch nog kunnen zien (3), studenten kunnen ze nooit zien. Door de schakelaar bij (4) aan te zetten, kan je 'mentoren' (ouders bijvoorbeeld) mails laten ontvangen over hoe en wat hun 'kind' gedaan heeft in de lesgroep (zie ook 7.4 Mentoren uitnodigen).

Je stelt hier ook hier hoe de cijferlijst er uit ziet (zie uitgebreidere uitleg 5.5 De cijferlijst)
(5) Wordt er een totaal berekend voor de student (een cijfer dat het gemiddelde weergeeft van alle scores van al zijn toetsen en opdrachten). Je kan er hier voor kiezen om de punten gewoon te laten optellen, zonder weging (totaal aantal punten) of met de optie 'gewogen op categorie'. Hiervoor dien je dan een (7) cijfercategorie toet te voegen. Voorbeeld een Opdracht telt voor 20% mee, een toets voor 80%. Er wordt dan een totaalcijfer berekend op basis van de weging die je hebt toegekend.
Door de schakelaar (6) aan te zetten, zien leerlingen naast hun individuele score ook hun totaalscore.
2 De Drive map van je lesgroep

Van iedere lesgroep wordt er automatisch een gelijknamige map gemaakt in je Drive:
- bij jou, als 'maker' van de klas;
- bij iedere student die deelneemt aan je klas.

Je kan deze map bereiken via het lesgroepoverzicht.Of via het tabblad 'schoolwerk' (1) en het mapje rechtsboven (2).Naar top

2.1 Drive map voor docent - student

De map van de lesgroep, heeft dus dezelfde benaming (1).Voor iedere opdracht die jij als docent maakt, wordt een submap gemaakt in deze map (2). Indien je een opdracht maakt, waarbij voor iedere student een kopie van die opdracht voorzien wordt (zie 4 Opdrachten, mededelingen en vragen plaatsen) vind je alle exemplaren in die respectievelijke submap terug.
Deze manier van werken, verloopt vlotter dan wanneer er (zonder Classroom) bestanden gedeeld, gekopieerd, versleept, ... dienen te worden.

NB In de map 'Templates - DO NOT EDIT' zit het 'origineel' bestand dat je met je studenten gedeeld hebt. Je wijzigt dit in principe niet om verschillende versies van de opdracht te vermijden (studenten hebben dan een ander exemplaar dan de oorspronkelijk door jou gedeelde versie).


Voor de student wordt een identieke map gemaakt (1). Hij krijgt geen submappen, maar van iedere opdracht die met hem gedeeld wordt, een exemplaar in zijn hoofdmap.

Naar top


2.2 Eigenaarschap van bestanden

Van zodra studenten een versie maken van je opdracht, worden zij 'eigenaar' van deze kopie.
Van het ogenblik dat ze de opdracht 'inleveren' (zie ook 5 Opdrachten inleveren, verbeteren en teruggeven), wordt de docent 'eigenaar', de student krijgt dan de status 'weergeven' en kan er niet meer in werken.

3 Koppeling met Google agenda

Van zodra je een Google Lesgroep maakt met opdrachten die tegen een bepaalde datum moeten ingeleverd worden (zie ook 4 Opdrachten, mededelingen en vragen plaatsen), wordt hiervoor automatisch een kalender aangemaakt:

- Binnen Google Classroom zelf heb je de functie 'nog doen' waar je een overzicht kan opvragen van alle opdrachten die nog dienen verbeterd te worden (van alle leerkrachten verbonden aan de lesgroep) (2)
- In de Google Agenda van de docent en de gekoppelde studenten (1).

Via het hamburgericoontje links bovenaan in je lesgroepoverzicht > agenda open je de Classroom-agenda en het overzicht 'nogdoen'.De Google Agenda is eveneens bereikbaar vie het tabblad 'schoolwerk'.In het overzicht 'nog doen' worden alle opdrachten van alle lesgroepen waaraan je gekoppeld bent getoond. Je kan filteren op wat je nog moet beoordelen en wat je reeds hebt teruggegeven (1).
Ook kan je de taken laten zien van uitsluitend één bepaalde lesgroep.Om de afspraken te zien in je Google Agenda open je deze.
Aan de linkerzijde zie je de automatisch aangemaakte agenda met dezelfde naam als je lesgroep (1). Hoe het overzicht er uitziet, bepaal je zelf door de dag-, week-, maandinstellingen ... (2).


Naar top

4 Opdrachten, mededelingen en vragen plaatsen


Er zijn 5 types content die je kan plaatsen:

- een mededeling;
- een vraag;
- een toetsopdracht;
- materiaal;
- een opdracht.

Naar top

4.1 Een mededeling


Mededelingen plaats je in het tabblad 'updates' (1) door in het wit veld te klikken naast 'je hoofd' (3). Het is eveneens mogelijk berichten die je ooit reeds gepost hebt, opnieuw te gebruiken, inclusief de bijlagen (2) (zie ook 4.4 Berichten hergebruiken)Een mededeling is wat het woord zegt, een reminder ... Of een presentatie die je in de les hebt gebruikt, extra bronnen, ... De student wordt niet dadelijk geacht iets met een mededeling te doen, behalve lezen.

De boodschap zelf typ je in het veld 'Delen met je lesgroep'. In de vernieuwde versie kan je blijkbaar geen titel meer geven (1). Vervolgens kan je er voor kiezen om de boodschap meteen in meerdere lesgroepen (waaraan je als docent gekoppeld bent) te verspreiden (2). Of, binnen éénzelfde lesgroep, kan je het bericht alleen aan bepaalde studenten tonen, niet aan de hele klas (3). Het is mogelijk een bijlage toe te voegen. Een bestand op je toestel, of uit Drive, een link of een Youtube filmpje (4). Je kan het bericht inplannen (5): bijvoorbeeld zodat het pas binnen een week verschijnt.
Of je post het meteen (6).Eenmaal gepost kan je een mededeling achteraf nog bewerken, verwijderen of de link ernaar kopiëren (indien je deze deelt op een andere manier, komen mensen met toegang tot de lesgroep rechtstreeks bij de post terecht).


Naar top


4.2 Een opdracht maken


Een opdracht is dan weer content waarmee je wil dat de student aan de slag gaat en vaak tegen een bepaalde datum inlevert.
Opdrachten kunnen onder verschillende vormen aangemaakt worden. Het kan effectief om een 'taak' gaan waarbij de student een bestand inlevert, of om een 'toetsopdracht', waarbij je een Google Form als test koppelt aan de opdracht.

Opdrachten maak je in het scherm 'schoolwerk' (1) en vervolgens klikken op 'maken' (2) en kies voor (3) 'opdracht' of 'toetsopdracht' (zie lager).

Met optie (4) maak je een onderwerp. Bijvoorbeeld een vak, studieroute, ... dit kan echter ook bij het aanmaken van een opdracht zelf. 'Materiaal' voeg je toe als je wil dat deelnemers bestanden, presentaties, websites, ... kunnen consulteren, zonder dat ze hier meteen iets mee dienen te doen, dienen in te leveren.


Naar top


4.2.1 Een opdracht op basis van een sjabloon


Dit wil zeggen: als de student op deze opdracht klikt, wordt er automatisch een kopie van het bestand in zijn of haar Google Classroom drive map aangemaakt. Dus iedere student krijgt een eigen versie van jouw sjabloon en werkt dus individueel in zijn eigen exemplaar.

(je dient dan natuurlijk wel de de opdrachtsjabloon in je Drive te hebben staan, dus maak/plaats eerst de opdracht in je Google Drive: kan een Google Docs, Spreadsheet, Presentatie zijn ...;)


Net zoals bij mededelingen, geef je je opdracht een 'Titel' (verplicht) (1) en eventueel instructies (optioneel) (3). Plaats je opdracht in één of meerdere lesgroepen. Wijs ze toe aan één, enkele of alle studenten (2). Indien je meerdere lesgroepen aanvinkt, is de opdracht standaard voor alle leerlingen. Je kan dan niet differentiëren.

Je kan (aan te raden) 'onderwerpen' toevoegen aan je opdracht: een soort 'label' (3). Door op het uitklapmenuutje te klikken, kan je een bestaand onderwerp kiezen, of er zelf eentje maken. Alle opdrachten met hetzelfde onderwerp worden in secties bij elkaar ondergebracht.

Je kan aan de opdracht een inleverdatum (7) koppelen. Leerlingen krijgen deze data in hun agenda, ze worden in het updates-scherm verwittigd van aanstaande opdrachten. Als leerkracht krijg je een melding van te laat ingeleverde opdrachten.
Koppel vervolgens het bestand dat als sjabloon voor de opdracht dient aan de post (8). In principe kan dit een afbeelding, PDF, Word bestand, ... zijn. Maar meestal gaat het wellicht om een Google Document, zo ook in het voorbeeld (zie onder afbeelding voor detailuitleg).

In dit geval (waarbij we iedere student een eigen versie van het sjabloon geven) kiezen we via het uitklapmenu (9) 'een kopie maken voor elke leerling'.

Het is mogelijk om een puntentotaal in te stellen (5). Je kan zelf de maximumscore bepalen (en achteraf kiezen om dit al dan niet te gebruiken). Net zoals bij een mededeling, kan je de opdracht direct posten, of via de opties achter 'posten' een concept opslaan of een publicatiedatum instellen (10).
Bij (6) bepaald je of je een onderwerp gebruikt, wat aangewezen is voor de overzichtelijkheid van de posts: Voorbeeld een vak, studieroute, studieactiviteit ... de opdrachten worden dan onder titels gesorteerd. Subtitels zijn niet mogelijk, ook geen ordening op basis van docenten (toch niet automatisch, of je moest als docent aparte onderwerpen gaan maken).
Een 'cijfercategorie' betekent dat je een bepaald 'gewicht' koppelt aan de toets (zie ook 1.4 Lesgroepinstellingen en 5.5 De cijferlijst waar je de categorie effectief maakt, hier koppel je ze alleen). Je kan er dus voor kiezen dat in de totaalscore van een student, een 'opdracht' minder zwaar doorweegt dan een 'toets'.Zo voeg je een bestand uit Drive toe:

Zoek het bestand dat je wil toevoegen. Dat kunnen er meerdere tegelijk zijn (ctrl-toets gebruiken) en toevoegen.
Je kan bestanden kiezen uit je 'gewone' Drive of een Team Drive.Kies nu 'een exemplaar maken voor elke leerling': als studenten op je opdracht klikken, wordt er automatisch een apart exemplaar van de opdracht gemaakt in hun drive map.
Indien je kiest voor 'leerlingen kunnen een bestand bewerken' werken ze allemaal in één en hetzelfde bestand (bijvoorbeeld een groepsopdracht). Indien je kiest voor 'bekijken' hebben ze alleen leesrechten.

Let op: indien je een opdracht eenmaal geplaatst, daarna weer opent om te bewerken, heb je de optie 'een kopie maken voor iedere leerling' niet meer. Dit dien je dus te doen voordat je de opdracht opslaat.Zodra studenten klaar zijn met hun werk/het bewerken van je sjabloon, klikken ze in het bestand op 'inleveren' (zie ook 5 Opdrachten inleveren, verbeteren en teruggeven).

Naar top


4.2.2 Een opdracht waarbij studenten zelf werk inleveren


Hiermee wordt bedoeld: je biedt je studenten bronnen, instructies, een cursus, filmpjes, ... aan, maar geen sjabloon.
Op basis van de instructies en materialen, maken ze zelf een bestand (document, presentatie, filmpje, ... wat dan ook) om in te leveren.

Je gaat hetzelfde te werk als hierboven, alleen plaats je je materialen met als kenmerk 'leerlingen kunnen bestand bekijken'.
(NB je kan het bestand ook instellen op 'leerlingen kunnen bestand bewerken' => alle leerlingen aan wie het bestand toegekend wordt, kunnen in het door jou geplaatste origineel (gezamenlijk) werken).

Leerlingen gaan dan vervolgens zelf materialen koppelen aan jouw opdracht.
Ofwel voegen ze bestaande materialen toe (link, film, uit Drive).
Of ze maken rechtstreeks een nieuwe presentatie, document, spreadsheet, ... via 'maken' (1).
Vervolgens geeft de student aan dat de opdracht 'klaar' is (2).

Naar top


4.2.3 Een Google form toevoegen als opdracht


Google Formulieren vormen naast een degelijke manier om bevragingen te organiseren, ook een goede tool om een test, opdracht, ... te maken voor je studenten.

Het is mogelijk om deze te koppelen als 'toetsopdracht' aan Classroom. Het interessante is, dat wanneer je studenten het formulier 'inleveren' de opdracht meteen gemarkeerd wordt als 'klaar'.

Zodra je in de vorige stap gekozen hebt voor maken > toetsopdracht, wordt er automatisch een Google Form als test gekoppeld (1). Je dient natuurlijk de test nog op te maken indien je van 0 begint, door er op te klikken en je vragen te maken (je kan echter ook starten van een Test die je reeds hebt. Je verwijdert dan de automatisch toegevoegde 'Blank Quiz' en voegt je eigen test toe uit Drive (volgens de zelfde stappen als beschreven onder 4.2.1 Een opdracht toevoegen op basis van een sjabloon). Je kan ervoor kiezen 'punten' (2) toe te voegen. Zelf zou ik er echter voor kiezen, te werken met een toets waar je per vraag punten hebt toegekend, hier aan te duiden 'cijfer' geven en aan te duiden (5) 'Cijfers importeren'. Je kan dan als de studenten de toets hebben afgelegd, kiezen voor 'cijfers importeren' waardoor deze automatisch in de Cijferlijst worden ingevoerd (zie volgende afbeelding).
Ook een Toetsopdracht kan je vooruit plannen of onmiddellijk plaatsten (6).


Importeren van cijfers in de Cijferlijst doe je via 'Werk van leerlingen'


4.2.4 Materialen uit webtools van derden toevoegen als opdracht


We denken hier aan (onder andere) QuizletInsertLearningQuizizzNearpod, ...
Voor de meeste tools, betekent dit, dat zodra je op 'share' klikt, je de optie krijgt om rechtstreeks in een Google Classroom lesgroep te plaatsen.

Verder zijn er (kleine) opties, verschillend van tool tot tool.

In sommige tools, dien je om je materialen te publiceren (denk aan InsertLearning) klasgroepen te maken in die tool. Door de Classroom knop, kan dit eenvoudig op basis van de lesgroepen die je daar al hebt gemaakt. Zo bespaar je werk en komen de groepen die je hanteert overeen in zowel Classroom als InsertLearning.

Je kan natuurlijk van iedere quiz, waarvan je een link kan delen, deze plakken in Google Classroom. Maar de verbinding tussen de beide, maakt dit makkelijker plus er zijn die kleine extra's.

Wat zeker een voordeel is, is dat je op deze manier steeds van op 1 locatie start, namelijk Google Classroom, om je verschillende opdrachten quizzes, ... te openen. Zo blijft het voor de student (en jezelf) overzichtelijk.

4.2.5 Materialen toevoegen uit een Team Drive


Sinds Team Drives bestaan, was het in eerste instantie niet mogelijk om (rechtstreeks) een bestand uit een dergelijke map te koppelen aan een opdracht of mededeling.

Tot op heden was het alleen via een omweg mogelijk om een bestand dat in een Team Drive stond te koppelen aan een Google Classroom mededeling of opdracht. Dit is intussen wel rechtstreeks mogelijk.

Indien je op het Drive icoontje hebt geklikt, om een bestand toe te voegen, zie je nu wel het tabblad Team Drives om alzo de Team Drive te openen waaruit je een bestand wil toevoegen.


De personen in je lesgroep met wie je het bestand deelt, dienen geen lid te zijn van de Team Drive.

Het bestand wordt automatisch gedeeld:
- met alle leerlingen van de lesgroep > weergeven
- alle docenten van de lesgroep > bewerken

(dit is natuurlijk aan te passen in de Team Drive zelf: bijvoorbeeld, ook de docenten op weergeven zetten)


4.3 Vragen toevoegen


Bij 'vragen toevoegen' moet je je niet voorstellen dat je een volledige quiz, test, ... kan maken. Daarvoor die je externe materialen te koppelen zoals beschreven in 4.2.3 en 4.2.3.

Het gaat hier meer om een stelling, waar studenten hun mening op kunnen geven, eventueel kunnen reageren op mekaar opinie, antwoord, ...

Klik in het tabblad 'schoolwerk' op 'maken' > vraag stellen;
(1) Stel je vraag of plaats je stelling;
(2) Bepaal voor welke lesgroep, en/of welke leerlingen in een lesgroep, de vraag bedoeld is;
(3) Voeg eventueel een cijfercategorie toe, de vraag kan dan mee opgenomen worden in de totaalscore van een student;
(6) Stel (eventueel) in tot wanneer antwoorden mogelijk is;
(5) Geef zo nodig een onderwerp op, zodat de vraag gesorteerd wordt bij je studieroute, vak, ...
(8) Je kan kiezen tussen 'meerkeuze' en 'kort antwoord' (er is geen goed-fout optie, het gaat om een opinie, mening, ...).

Indien je kiest voor 'meerkeuze' is de enige extra optie of men elkaars antwoord kan zien (leerlingen kunnen het lesgroepoverzicht zien). Leerlingen kunnen dan hun antwoord nooit bewerken. Ze zien de hoeveelheid stemmen op een bepaald antwoord, maar niet wie wat gekozen heeft (7).

(9) Koppel eventueel materialen: een opinietekst, filmpje, ... waarop studenten zich kunnen baseren
(10) Stel de vraag of bepaal een latere publicatiedatum.
De leerlingen zien je stelling als volgt ...
Het 'oog' maakt de leerlingen er op attent dat anderen hun antwoord kunnen zien en zij zien dus zelf ook het totaal aantal gegeven antwoorden (1). Er kan zowel een privéreactie aan de docent gegeven worden, als een opmerking die te lezen is door alle klasgenoten en docenten (3).


4.4 Berichten hergebruiken


Je kan reeds gebruikte opdrachten, mededelingen, ... opnieuw plaatsen (een nieuwe versie ervan) over lesgroepen heen.
Dit kan je heel wat tijd besparen.

Concreet: Je hebt in een lesgroep anno 2018 een opdracht gebruikt, je wil deze in een andere lesgroep het daarop volgende semester opnieuw hanteren zonder helemaal opnieuw te moeten beginnen.
De gegevens van klaar, te laat, scores, ... van de 'oude' lesgroep worden niet overgenomen.

Voor een mededeling doe je dat via het tabblad 'Updates' (1) en het icoontje 'bericht opnieuw gebruiken' (2).Voor een opdracht via het tabblad 'Schoolwerk' (1) > 'Maken' (2) > 'Bericht opnieuw gebruiken' (3).


Selecteer eerst de lesgroep waaruit je een post wil opnieuw gebruiken.Selecteer het gewenste bericht/de opdracht (1) en kies voor 'opnieuw gebruiken' (3). Duid eveneens aan of alle bijlagen mee moeten gekopieerd worden (2).Je krijgt nu eigenlijk alle opties die je bij een 'gewone' opdracht ook zou hebben.
je kan de titel aanpassen en de deadline, extra lesgroepen selecteren voor plaatsing, nog materialen toevoegen naast het originele ...

Je bericht wordt nu hergebruikt, maar op het vlak van inleveren, scores, ... begin je met een propere lei.

Naar top

4.5 Materiaal toevoegen


Na of voor een les, kan het de bedoeling zijn dat je achtergrondinformatie met je studenten wil delen, bijvoorbeeld een gebruikte presentatie. Het is dan niet de bedoeling dat er een deadline aan gekoppeld wordt of dat van de studenten verwacht wordt dat ze iets inleveren.

Je deelt zoals in voorgaande gevallen met één of meerdere klasgroepen (1) en in geval van één klasgroep met alle of enkele studenten. Een titel is verplicht (2) maar een beschrijving niet (3).
Bepaal het onderwerp waarbij het materiaal hoort (4). Koppel één of meerdere materialen (5), uit drive, een link, ... en post nu of later (6).
Materialen uit drive die je koppelt, worden automatisch met de studenten van de klas gedeeld (weergeven) alsook de docenten (bewerken).Naar top

5 Opdrachten inleveren, verbeteren en teruggeven


Anders dan bij 'gewoon' gebruik van Google Drive, waarbij je deze hanteert om opdrachten te laten maken, heb je dankzij Classroom een beter overzicht van wie wat reeds heeft ingeleverd.
Tevens heb je een goed overzicht van wie nog niet of te laat heeft 'afgegeven'.
Er is ook een mogelijkheid om te scoren.
Plus, als de student inlevert, komt zijn bestand automatisch op 'weergeven' te staan, zodat het voor hem eigenlijk 'bevroren' is.

Naar top

5.1 Inleveren


Inleveren kan de student eigenlijk op twee plaatsen.
In de opdracht zelf ...


Of vanuit Classroom ... door de opdracht te 'openen' in het startscherm: daar zijn de mogelijkheden uitgebreider en kunnen nog extra materialen toegevoegd worden (3), een privé-notitie gekoppeld worden (2), een reactie voor de hele lesgroep (1) of gewoon 'inleveren' (4) (NB als de student geen materiaal dient te koppelen, staat er niet 'inleveren ' maar 'markeren als klaar')


Naar top


5.2 Klaar, te laat (klaar), teruggegeven


Als je als docent de opdracht 'opent' vanuit het scherm 'schoolwerk', zie je het 'werk van de leerlingen' (1). Bovenaan zie je de status voor de opdracht voor alle studenten. Ingeleverd, toegewezen (nog niet ingeleverd) en beoordeeld (ingeleverd en terug nagekeken door docent) (2).
Bij iedere student apart staat voor die bepaalde opdracht, zijn 'status' (3).
In het linkerscherm kan je op status selecteren. Indien je heel veel studenten hebt, bijvoorbeeld iedereen die ingeleverd heeft (4).
Bovenaan zie je de maximum te behalen score, die kan gewijzigd worden (geen goed idee als je er al verbeterd hebt). (5).
Indien je opdrachten van bepaalde studenten hebt nagekeken, kan je deze studenten aanvinken (6), en vervolgens klik je op teruggeven (7).
Heb je een Google Form gebruikt als opdracht (zie ook 4.2.3 Een Google Form toevoegen als opdracht) kan je de cijfers die je hebt ingesteld op dat formulier, automatisch koppelen aan de student door uiterst rechts te klikken op 'cijfers importeren' (8).


Naar top


5.3 Wie is wanneer eigenaar van een opdracht


- de student is van start gegaan met de opdracht: hij is eigenaar. Docent kan 'bewerken';
- de student levert de opdracht in: de docent is 'eigenaar', de student kan alleen 'weergeven';
- de docent geeft de opdracht terug: student wordt weer 'eigenaar' de docent kan weer 'bewerken'

NB: de student kan steeds kiezen voor 'inleveren ongedaan maken' ... dit kan je niet vermijden als docent.


5.4 Verbeteren en teruggeven


Je kan de opdrachten vervolgens verbeteren. Ofwel door ze te openen vanuit Classroom per student (2) of door de map te openen in Drive waar de opdrachten van alle studenten staan (1).


Maak je aantekeningen in het bestand, voeg opmerkingen toe, ... (1) en (2)
Dan kan je als je dat wil een score geven aan het werk (3) en persoonlijke feedback toevoegen (4)
Klaar met verbeteren? Kies dan voor 'teruggeven' (5).


In het statusoverzicht zijn alle teruggegeven/beoordeelde opdrachten als dusdanig gemarkeerd.Ook de student ziet in zijn startscherm dat de opdracht werd teruggegeven.

Indien hij ze opent ziet hij zijn score kan vervolgens verbeteringen aanbrengen en de opdracht (volgens afspraak) 'opnieuw inleveren'.

Wil je al het werk van één leerling in beeld krijgen, ga dan naar het tabblad 'mensen' en klik op de naam van de gewenste student.
Je ziet een lijst van al zijn opdrachten (2) met hun status en eventuele score (4). In de linkermarge kan je filteren op deze status, bijvoorbeeld 'ingeleverd' (1). Bovenaan rechts staat de totaalscore van alle opdrachten/toetsen samen, eventueel op basis van een bepaalde weging/cijfercategorie (3) (zie ook 1.4 Lesgroepinstellingen en 5.5 De cijferlijst)

5.5 De cijferlijst


Je kan nu (januari 2019) een soort 'puntenboek' bijhouden in Google Classroom. Deze cijferlijst geeft een overzicht van de volledige klas en alle punten die behaald zijn voor opdrachten en toetsen.
Je kan via de cijferlijst, klikken op een individuele student om een overzicht te krijgen van al zijn individuele scores.
Ook de student kan een overzicht zien van al zijn resultaten.

Twee bedenkingen:

- de punten zijn niet gesorteerd per leerkracht;
- de punten zijn niet gesorteerd per onderwerp.

Je kan de cijferlijst bereiken via het lesgroepenoverzicht, door daar op de 'bliksem' te klikken, ga je rechtstreeks naar het puntenboek van die lesgroep.Of via het tabblad 'Cijfers'.


Het cijferboek ziet er als volgt uit:

(1) De naam van de toets of opdracht. Indien je er op klikt, opent de opdracht zich, met het overzicht van wie wat reeds heeft ingeleverd en andere details. Als je je cursor hier gewoon 'houdt' kan je op de drie puntjes klikken en de opdracht rechtstreeks van hieruit bewerken. handig;
(2) Op hoeveel staat de opdracht? dat bepaal je bij het opmaken van de toets of taak;
(3) Wat is het gemiddelde resultaat van alle studenten voor deze toets?
(4) Je kan de score hier ingeven, of op de opdracht zelf, of door punten van een Google Forms toets te importeren, dan verschijnen de resultaten automatisch (zoals in de derde kolom, TestQuiz Cijferboek gebeurd is);
(5) Door je cursor in dit vak te houden, kan je de score teruggeven (je vult een score in, er zal dan staan 'concept' pas als je vervolgens kiest voor 'teruggeven' wordt de score effectief zichtbaar voor de student). Van hieruit kan je naar het 'ingeleverd werk' gaan: indien het bijvoorbeeld een opdracht met een Google Doc is, open je dat via deze weg;
(6) De gemiddelde score per student voor al zijn toetsen;
(7) Klik op de naam van de student voor een overzicht van al zijn individuele resultaten. Zie volgende afbeelding voor voorbeeld.


 Je kan werken met 'cijfercategorieën': dit wil zeggen een label toekennen aan een evaluatie, waardoor deze een bepaalde weging krijgt in de totaalscore.

Voorbeeld:

- reflecties (20%)
- opdrachten (30%)
- toetsen (50%)

Waarbij de percentages aangeven in welke mate een bepaalde evaluatie meetelt in de totaalscore.

Deze categorieën maak je via 'Lesgroepinstellingen'.


Kies 'Cijfercategorie toevoegen' en geef je categorie een voor jou zinvolle naam (2) en een percentage (3). Samen moeten de categorieën 100% zijn.
Vergeet niet op te slaan (4).


Indien je een opdracht maakt, die dient mee te tellen in het totaal aantal punten, kies je je gewenste 'Cijfercategorie'.6 Studenten laten deelnemen aan een lesgroep


De meest eenvoudige manier, is om studenten naar classroom.google.com  te laten gaan.
Daar klikken ze op het 'plusje' bovenaan (1) en geven de lesgroepcode in (2) en vervolgens 'deelnemen' (3).De lesgroepcode vind je als docent onder het tabblad 'updates' en door in het vierkantje achter de code te klikken (1), kan je deze vergroot weergeven 'op de beamer' (2) en zelfs nog eens vergroten (3). Je kan natuurlijk de code ook per mail of iets dergelijks bij je studenten krijgen.

NB je kan de code ook 'uitschakelen' of 'resetten' via 1.4 Lesgroepinstellingen. In beide gevallen blijft de lesgroep toegankelijk voor mensen die de oude code reeds hadden ingegeven. Ze werkt alleen niet meer voor nieuwe inlogpogingen. Zie 7.3 Lesgroepen verwijderen, archiveren en herstellenEen andere optie is studenten of collega's uitnodigen via het tabblad 'mensen' (1) en op het icoontje voor toevoegen klikken, ofwel achter 'docenten' ofwel bij 'leerlingen (2). In beide gevallen begin je een naam te typen, net zoals bij een mail.


6.1 Google Classroom voor niet-G Suite gebruikers

Sinds het voorjaar van 2017, is Google Classroom niet meer strikt voorbehouden voor G Suite gebruikers:

- je kan als G Suite organisatie mensen buiten je 'school' ook laten deelnemen aan een lesgroep (of als organisatie beperken dat jouw gebruikers deelnemen aan lesgroepen die niét door je school gemaakt zijn);
- je kan met een persoonlijk Gmailadres, nu ook lesgroepen aanmaken.

Of je mensen kan toelaten tot je lesgroepen, die niet tot je organisatie behoren, ben je wel afhankelijk van de beleid in je school: Het is de administrator die deze optie voor je opleiding centraal al dan niet activeert.


De beperking dat je alleen met een G Suite account lesgroepen kan aanmaken, is dus ook opgeheven.


De eerste keer dat je er eentje maakt, die je wel een te verklaren dat de lesgroep niet bedoeld is 'voor een school met leerlingen' en dat je daarvoor een G Suite organisatie dient te worden ... Voorts werkt Classroom hier net hetzelfde en heten je deelnemers ook 'leerlingen' ...7 Varia


7.1 Meldingen ontvangen laptop/PC, mobiel

Op laptop/pc kan je instellen of je al dan niet e-mail meldingen wil ontvangen. Dit wil zeggen: mails van updates in al je lesgroepen ... Je ziet zo niks over het hoofd, maar als je echt veel lesgroepen hebt ...
Meldingen instellen per lesgroep gaat helaas niet.

Klik op het hamburgericoontje in je dashboard > instellingen.
Indien je de schakelaar bij meldingen aan zet (1) kan je instellen welke meldingen je wil ontvangen (2).Ook op je mobiel toestel kan je deze meldingen instellenOpen de Classroom App > instellingen.
Met de 'schuiver' bepaal je waarvoor je meldingen (al dan niet per mail) wil ontvangen.

7.2 Groepen verwijderen en archiveren

- Een groep archiveren: beetje vergelijkbaar met 'bevriezen'. Zowel de docenten als de studenten kunnen de groep nog openen, bekijken, ... Maar er kan niets meer gewijzigd worden. De Google Drive map is nog steeds bereikbaar. Je kan een groep terug 'herstellen' zodat er weer in gewerkt kan worden;
- Een groep verwijderen: de groep is niet meer bereikbaar, noch voor de docent, noch voor de student. Dit proces is onomkeerbaar. de Google Drive map blijft wel beschikbaar en bereikbaar.

Archiveren doe je vanuit het Classroom startmenu. Klik op de verticale drie puntjes van een lesgroep > archiveren.
Je kan alleen gearchiveerde groepen verwijderen.
Klik in het startscherm van Classroom op het hamburgericoontje en scroll helemaal naar beneden > gearchiveerde lesgroepen (1). Klik op de drie puntje bij een lesgroep om deze te verwijderen of te herstellen (2).
7.3 De share to classroom extensie

Met deze extensie heb je twee extra functies:

- je bevindt je op een website en wil deze meteen delen in een lesgroep: klik op de extensie en kies je lesgroep om het bericht te plaatsen als opdracht, mededeling;
- in een klassituatie: je leerlingen aan hun laptop/pc. Je bevindt je op een website. Klik op de extensie, kies de lesgroep en vervolgens delen met je leerlingen. De website zal 'gepusht' worden naar alle schermen van de leerlingen, zodat iedereen op dezelfde site zit.

NB dit is een Chrome extensie, alle leerlingen dienen de extensie eveneens geïnstalleerd te hebben.
Helemaal onderaan bij 8 Bronnen vind je de link om de extensie in je browser te installeren.

Je bevindt je dus op  de gewenste webpagina (1). Klik op de extensie (2) al de lesgroepen waar je als docent lid van bent openen zich, klik op de gewenste klas (3) (je hebt ook de optie om van uit de extensie Classroom zelf te openen (4).


Je ziet de site die je gaat delen (1) en kan nu bepalen of je deze rechtsreeks wil openen op het scherm van je leerlingen (2). Maar door op het pijltje te klikken achter 'verzenden naar leerlingen' krijg je ook de optie om deze website toe te voegen als een bijlage bij een vraag, opdracht of mededeling.
Kies 'verzenden' (3) als je je keuze (2) hebt gemaakt.
Bij (4) zie je staan wat je onlangs hebt verzonden of ontvangen.7.4 Mentoren

Mentoren zijn personen die je aan een leerling in een lesgroep kan koppelen.
Denk bijvoorbeeld aan één van de ouders.

Deze personen krijgen e-mailmeldingen, over het geleverde werk van de student, opdrachten die werden ingeleverd, aankomende opdrachten.

Deze personen dienen niet in het bezit te zijn van een mailadres van de organisatie, noch van een Gmail adres.

Mentoren uitnodigen, doe je onder het tabblad 'mensen' (1). Vervolgens klik je achter de naam van de student op de drie puntjes (2) > mentoren uitnodigen (3) en geef je het e-mailadres van de mentor (of meerdere) op. Je kan dit dus doen voor alle of slechts enkele van je leerlingen.
In een volgend scherm bepaal je of je de mentor voor die student toevoegt aan alle lesgroepen waaraan jij les geeft, of alleen deze.De mentor ontvangt een mail, waarin hij zijn mentorschap kan aanvaarden.
Zodra hij dit doet, kan hij bepalen hoe vaak hij op de hoogte wil gehouden worden (1) en zichzelf eventueel 'ont-mentoren' (2).


NB Ook de student wordt ervan verwittigd dat er een mentor aan hem toegevoegd werd.


8 Bronnen

Classroom Help. (2016).Support.google.com. Retrieved 13 June 2016, from https://support.google.com/edu/classroom/?hl=nl#topic=6020277


Een bericht opnieuw gebruiken - Classroom Help. (2016).Support.google.com. Retrieved 15 June 2016, from https://support.google.com/edu/classroom/answer/6272593?hl=nl


Een lesgroep archiveren - Classroom Help. (2016). Support.google.com. Retrieved 16 June 2016, from https://support.google.com/edu/classroom/answer/6149813?hl=nl&ref_topic=6163300


Over e-mailoverzichten voor mentoren - Classroom Help. (2017). Support.google.com. Retrieved 16 January 2017, from https://support.google.com/edu/classroom/answer/6386354?hl=nl


10 ways we’re making Classroom and Forms easier for teachers this school year. (2017). Google. Retrieved 4 August 2017, from https://www.blog.google/topics/education/10-ways-were-making-classroom-and-forms-easier-teachers-school-year/Cijfers instellen - Classroom Help. (2019). Support.google.com. Retrieved 19 January 2019, from https://support.google.com/edu/classroom/answer/9184995?hl=nl&authuser=09 Downloads


1 opmerking:

  1. Mijn naam is Dr. Ogbidi, ik ben geboren in een klein dorpje in Afrika, een waardige zoon van meester Kebbi. Mijn vader vertrouwde me de heilige gave toe van onze familie voordat hij stierf. Elke dag sinds ik 10 jaar oud was, heb ik mijn leven gewijd aan het vervullen van mijn plicht en het helpen van iedereen die bij me komt voor hulp. Om deze reden vergroot mijn krachtige geest mijn gave tot die van "Heilige Gids" met de toestemming van mijn voorouders. Daarom moest ik reizen buiten Afrika en daarbuiten om mijn geschenk ten dienste te stellen van mensen in nood. In het geval dat je mijn hulp nodig hebt op het volgende: liefdesbetovering, zwangerschap en andere soorten hulp, aarzel dan niet om me te contacteren op e-mail: ogbidihomeofsolution1@gmail.com of bel / whatsapp via: +2348052523829
    Totdat ik eindelijk mijn plicht en bestemming vervul.

    BeantwoordenVerwijderen