maandag 4 mei 2020

Google Classroom
Laatst geüpdatet dinsdag 02-12-2020


Zeker indien je je studenten veelvuldig opdrachten laat indienen via Google Drive, behoud je via Classroom een veel beter overzicht over wie wat al dan niet heeft ingediend.
Je bent niet afhankelijk van je student om bestanden met je te delen, te werken via 'gedeeld met mij' ...

Daarnaast kan je aan je lesgroepen ook makkelijk andere digitale opdrachten koppelen, bijvoorbeeld, een Quizlet, InsertLearning, Quizizz, Nearpod, ... en niet te vergeten een Google Formulier.
Ook dit zorgt voor een beter overzicht doordat je alles aan je studenten aanbiedt op één centrale plaats.

Download de handleiding als PDF

1 Een lesgroep maken

Om een 'lesgroep' te kunnen maken, moet je Gafe beheerder je hiervoor toestemming hebben gegeven.

Naar top


1.1 Aanmaken en benaming


Indien je naar https://classroom.google.com gaat en je klikt op het 'plusteken', zie je naast 'deelnemen aan een les' ook 'lesgroep maken' staan (zie je dit niet, dien je je beheerder te contacteren).Vervolgens kan je de lesgroep een naam geven en eventueel een verdere omschrijving. Belangrijk is om goede afspraken te maken wat betreft de benaming van de Lesgroepen als je met een hele school/organisatie met Classroom aan de slag gaat.
De klasnaam (1) is verplicht in te vullen. Sectie, eventueel onderwerp en ruimte (2) zijn optioneel.
Klik op 'maken' (3), je lesgroep is klaar.Het is mogelijk de lesgroepen in je beginscherm te verslepen in een voor jou logische volgorde.
Klik één maal op een lesgroep en hou je linkermuisknop ingedrukt.Van in het 'Lesgroepenoverzicht' kan je rechtstreeks de Cijferlijst (zie ook 5.5 De cijferlijst) en de bij de lesgroep horende Google Drive map openen (zie ook 2 De Google Drive map van de lesgroep).


Naar top


1.2 Het dashboard


Een lesgroep open je door in het lesgroepoverzicht op titel van een klas te klikken (2) of je opent het hamburgericoontje (1) en klik op een klas in de lijst.(1) In het dashboard kan je switchen tussen lesgroepen of de agenda openen via het hamburgericoontje;
(2) Standaard kom je bij het openen van de lesgroep in het tabblad 'updates' terecht. Je ziet hier een overzicht van alle mededelingen en geposte opdrachten;
(3) Het tabblad 'schoolwerk' is een aparte locatie waar alle opdrachten voor studenten, geplaatst door de verschillende leerkrachten van een lesgroep, per thema onderverdeeld staan (zie ook 4.2 Een opdracht maken);
(4) Onder het tabblad 'mensen' vind je terug wie er allemaal als student en lesgever deelneemt aan je lesgroep. Je kan er ook studenten uitnodigen om deel te nemen (zie 6 Leerlingen uitnodigen voor je lesgroep);
(5) Een recente toevoeging (en op het ogenblik van schrijven nog in Beta, 2019-01-19) is het tabblad 'cijfers'. Je krijgt hier een rasteroverzicht van alle toetsen/opdrachten en punten van leerlingen (zie 5.5 De cijferlijst)
(6) Via het icoontje 'lesgroepinstellingen' kan je de code tonen waarmee leerlingen lid kunnen worden of deze code wijzigen, bepalen wat studenten kunnen posten, instellingen bepalen van het 'cijferboek', mentoren toevoegen, ... (Zie ook 1.4 Lesgroepinstellingen);
(7) Je ziet de verplichte titel in de startpagina, als je ervoor gekozen hebt een 'sectie' toe te voegen zie je dit als ondertitel (zie ook 1.1 Aanmaken en benaming);
(8) Door op het kadertje bij 'Lesgroepcode' te klikken, wordt deze vergroot weergeven om aan studenten te tonen voor deelname (zie ook 6 Leerlingen uitnodigen voor je lesgroep);
(9) Indien je op het uitklap-menuutje klikt zie je (indien je dit hebt ingegeven bij 1.1 Aanmaken en benaming het 'onderwerp' en de 'ruimte' van je lesgroep;
(10) Hier kan je het thema/achtergrond van je lesgroep instellen (zie 1.3 Het thema van je lesgroep instellen);
(11) Opdrachten die binnen een week dienen gemaakt te worden staan extra vermeld. Door te klikken op (14) 'alles weergeven' zie je een overzicht van alle in deze lesgroep geplande activiteiten;
(12) Via het 'vraagteken' kan je een vraag stellen over Classroom of Google feedback sturen over onderdelen die niet naar behoren functioneren (of volgens jou anders mogen).
Naast het Helpcentrum kan je ook een overzicht opvragen van de laatste nieuwe wijzigingen in Classroom;
(13) In het updatescherm zie je alle mededelingen, opdrachten die geplaatst werden, reacties op mededelingen, ... chronologisch gerangschikt;
(15) Hier plaats je 'mededelingen' (geen opdrachten) een reminder, een presentatie die je in de les hebt gebruikt, ... je kan hier geen deadlines aan koppelen, een 'mededeling' heeft als enige functie consultatie. Je kan eventueel wel een bijlage toevoegen (zie ook 4.1 Een mededeling);
(16) In een Classroom vind je een directe link terug naar een Google Meet specifiek voor die Classroom (zie verder voor de instellingen en het gebruik van deze link).


Naar top

1.3 Het thema van je lesgroep instellen


Het is mogelijk het uiterlijk van je lesgroep aan te passen aan je persoonlijke voorkeur.
Dit kan door een aangeboden "thema te selecteren" of een eigen "foto te uploaden" (1).
Kies tussen één van de aangeboden categorieën (2), afbeeldingen (3) en vervolgens voor 'lesgroepthema selecteren' (4).
De afbeelding zal bovenaan je lesgroep verschijnen, kleurcombinaties worden aangepast aan de afbeelding. Dit kan je niet zelf instellen.
NB: indien je kiest voor foto uploaden: deze moet minstens 800 pixels breed en 200 hoog zijn.


Naar top


1.4 Lesgroepinstellingen


Algemene instellingen van je lesgroep open je door in het beginscherm op het 'tandwielicoontje' te klikken.


In het bovenste algemene gedeelte, kan je je lesgroep alsnog van naam veranderen of optionele info toevoegen (1). Indien je wijzigingen hebt doorgevoerd dien je deze op te slaan (2). Lesgroepinstellingen verlaten en terugkeren naar het beginscherm via het kruisje (3).


Je kan ervoor kiezen uitnodigingscodes te wijzigen door deze te resetten (1). Je gooit hiermee niemand uit de lesgroep, maar als je ooit de link voor deelname (2) of de lesgroepcode (3) ergens plaatste zal deze niet meer kunnen gebruikt worden en geen toegang meer geven tot de lesgroep. De lesgroepcode kan groot weergegeven worden, handig om in de klas te tonen op je projectiescherm (4). Het is mogelijk om te bepalen wat leerlingen kunnen onder het tabblad 'updates': berichten en/of reacties plaatsen of geen van beide (5). In de stream (onder het tabblad updates) kan je bepalen of de meldingen van gepubliceerd schoolwerk 'uitgeklapt' in detail zichtbaar zijn, of eerder beperkt. Om één of andere reden zou je er kunnen voor kiezen dat 'docenten' verwijderde items toch nog kunnen zien (7), studenten kunnen ze nooit zien. Door de schakelaar bij (8) aan te zetten, kan je 'mentoren' (ouders bijvoorbeeld) mails laten ontvangen over hoe en wat hun 'kind' gedaan heeft in de lesgroep (zie ook 7.4 Mentoren uitnodigen).
Je stelt hier ook hier hoe de cijferlijst er uit ziet (zie uitgebreidere uitleg 5.5 De cijferlijst)
(1) Er wordt als je dat wil een totaal berekend (2) voor de student (een cijfer dat het gemiddelde weergeeft van alle scores van al zijn toetsen en opdrachten). Je kan er hier voor kiezen om de punten gewoon te laten optellen, zonder weging (totaal aantal punten) of met de optie 'gewogen op categorie'. Hiervoor dien je dan een (4) cijfercategorie toe te voegen. Voorbeeld een opdracht telt voor 20% mee, een toets voor 80%. Er wordt dan een totaalcijfer berekend op basis van de weging die je hebt toegekend.
Door de schakelaar (3) aan te zetten, zien leerlingen naast hun individuele score ook hun totaalscore.1.5 Google Meet instellen voor Classroom


Aan iedere Classroom is een specifieke Meet vergaderruimte gekoppeld. Je dient deze instelling wel te activeren. Dat doe je door naar de instellingen van je classroom te gaan (tandwieltje op startscherm) en vervolgens de schakelaar (1) op 'aan' te zetten.
Je kan de link van de Meet kopiëren (2) en delen met anderen (door op het driehoekje achter de link te klikken). De Meet is immers eveneens toegankelijk voor niet-leden van deze lesgroep.
Ook kan je hier (2) de link resetten => de huidige link is dan niet meer gekoppeld aan deze Classroom (bijvoorbeeld zinvol als je de huidige link ooit met 'buitenstaanders' hebt gedeeld en niet meer wil dat ze toegang hebben). De Meet is zowel bereikbaar van op het startscherm, maar ook onder het tabblad schoolwerk.
NB als je een Google Meet aanmaakt/plant in de Google Agenda van deze lesgroep is dat NIET deze link, maar een aparte bereikbaar vanuit Agenda of in de verzonden mail.2 De Drive map van je lesgroep


Van iedere lesgroep wordt er automatisch een gelijknamige map gemaakt in je Drive:
- bij jou, als 'maker' van de klas;
- bij iedere student die deelneemt aan je klas.

Je kan deze map bereiken via het lesgroepoverzicht.Of via het tabblad 'schoolwerk' (1) en het mapje rechtsboven (2).


Naar top


2.1 Drive map voor docent - student


De map van de lesgroep, heeft dus dezelfde benaming (1).Voor iedere opdracht die jij als docent maakt, wordt een submap gemaakt in deze map (2). Indien je een opdracht maakt, waarbij voor iedere student een kopie van die opdracht voorzien wordt (zie 4 Opdrachten, mededelingen en vragen plaatsen) vind je alle exemplaren in die respectievelijke submap terug.
Deze manier van werken, verloopt vlotter dan wanneer er (zonder Classroom) bestanden gedeeld, gekopieerd, versleept, ... dienen te worden.

NB In de map 'Templates - DO NOT EDIT' zit het 'origineel' bestand dat je met je studenten gedeeld hebt. Je wijzigt dit in principe niet om verschillende versies van de opdracht te vermijden (studenten hebben dan een ander exemplaar dan de oorspronkelijk door jou gedeelde versie).


Voor de studenten wordt een identieke map gemaakt (1). Zij krijgen geen submappen, maar van iedere opdracht die met hem gedeeld wordt, een exemplaar in hun hoofdmap.


Naar top


2.2 Eigenaarschap van bestanden


Van zodra studenten een versie maken van je opdracht, worden zij 'eigenaar' van deze kopie.
Vanaf het ogenblik dat ze de opdracht 'inleveren' (zie ook 5 Opdrachten inleveren, verbeteren en teruggeven), wordt de docent 'eigenaar', de student krijgt dan de status 'weergeven' en kan er niet meer in werken.

3 Koppeling met Google agenda


Van zodra je een Google Lesgroep maakt met opdrachten die tegen een bepaalde datum moeten ingeleverd worden (zie ook 4 Opdrachten, mededelingen en vragen plaatsen), wordt hiervoor automatisch een kalender aangemaakt:

- Binnen Google Classroom zelf heb je de functie 'nog te beoordelen' waar je een overzicht kan opvragen van alle opdrachten die nog dienen verbeterd te worden (van alle leerkrachten verbonden aan de lesgroep) (2)
- In de Google Agenda van de docent en de gekoppelde studenten (1).

Via het hamburgericoontje links bovenaan in je lesgroepoverzicht > agenda open je de Classroom-agenda en het overzicht 'nog doen'.


De Google Agenda is eveneens bereikbaar via het tabblad 'schoolwerk'.In het overzicht 'nog doen' worden alle opdrachten van alle lesgroepen waaraan je gekoppeld bent getoond. Je kan filteren op wat je nog moet beoordelen en wat je reeds hebt teruggegeven (1).
Ook kan je de taken laten zien van uitsluitend één bepaalde lesgroep.Om de afspraken te zien in je Google Agenda open je deze.
Aan de linkerzijde zie je de automatisch aangemaakte agenda met dezelfde naam als je lesgroep (1). Hoe het overzicht er uitziet, bepaal je zelf door de dag-, week-, maandinstellingen ... (2).


Naar top


4 Opdrachten, berichten en vragen plaatsen


Er zijn 5 types content die je kan plaatsen:

- een bericht;
- een vraag;
- een toetsopdracht;
- materiaal;
- een opdracht.

Naar top


4.1 Een bericht


Berichten plaats je in het tabblad 'updates' (1) door in het wit veld te klikken naast 'je hoofd' (3). Het is eveneens mogelijk berichten die je ooit reeds gepost hebt, opnieuw te gebruiken, inclusief de bijlagen (2) (zie ook 4.4 Berichten hergebruiken)Een bericht is wat het woord zegt, een reminder ... Of een presentatie die je in de les hebt gebruikt, extra bronnen, ... De student wordt niet dadelijk geacht iets met een mededeling te doen, behalve lezen.

De boodschap zelf typ je in het veld 'Delen met je lesgroep'. In de vernieuwde versie kan je blijkbaar geen titel meer geven (1). Vervolgens kan je er voor kiezen om de boodschap meteen in meerdere lesgroepen (waaraan je als docent gekoppeld bent) te verspreiden (2). Of, binnen éénzelfde lesgroep, kan je het bericht alleen aan bepaalde studenten tonen, niet aan de hele klas (3). Het is mogelijk een bijlage toe te voegen. Een bestand op je toestel, of uit Drive, een link of een Youtube filmpje (4). Je kan het bericht meteen posten (5), maar als je op het uitklapmenuutje (het driehoekje achter 'posten') klikt kan je het bericht ook inplannen op een latere datum en tijdstip. Of het bericht als een conceptversie opslaan. Ingepland of in concept is het bericht niet zichtbaar voor studenten.Eenmaal gepost kan je een mededeling achteraf nog (1) bewerken, verwijderen of de link ernaar kopiëren (indien je deze deelt op een andere manier, komen mensen met toegang tot de lesgroep rechtstreeks bij de post terecht). Indien je je post terug bovenaan wil plaatsen kan dat ook (2). Afhankelijk van je algemene instellingen, zullen collega's of studenten kunnen reageren op je post (ben je eenzaam, kan je ook reageren op jezelf) (3)


Naar top


4.2 Een opdracht maken


Een opdracht is dan weer content waarmee je wil dat de student aan de slag gaat en vaak tegen een bepaalde datum inlevert.
Opdrachten kunnen onder verschillende vormen aangemaakt worden. Het kan effectief om een 'taak' gaan waarbij de student een bestand inlevert, of om een 'toetsopdracht', waarbij je een Google Form als test koppelt aan de opdracht.

Opdrachten maak je in het scherm 'schoolwerk' (1) en vervolgens klikken op 'maken' (2) en kies voor (3) 'opdracht' of 'toetsopdracht' (zie lager).

Met optie (4) maak je een onderwerp. Bijvoorbeeld een vak, studieroute, ... dit kan echter ook bij het aanmaken van een opdracht zelf. 'Materiaal' voeg je toe als je wil dat deelnemers bestanden, presentaties, websites, ... kunnen consulteren, zonder dat ze hier meteen iets mee dienen te doen, dienen in te leveren.


Naar top


4.2.1 Een opdracht op basis van een sjabloon


Dit wil zeggen: als de student op deze opdracht klikt, wordt er automatisch een kopie van het bestand in zijn of haar Google Classroom drive map aangemaakt. Dus iedere student krijgt een eigen versie van jouw sjabloon en werkt dus individueel in zijn eigen exemplaar.

(je dient dan natuurlijk wel de de opdrachtsjabloon in je Drive te hebben staan, dus maak/plaats eerst de opdracht in je Google Drive: kan een Google Docs, Spreadsheet, Presentatie zijn ...;)


Net zoals bij mededelingen, geef je je opdracht een 'Titel' (verplicht) (1) en duidelijke instructies voor de opdracht (optioneel) (2). Plaats je opdracht in één of meerdere lesgroepen (3). Dat kan, stel je geeft les in drie klassen, dan dien je deze handelingen slechts één keer uit te voeren in plaats van drie keer. Wijs de opdracht toe aan één, enkele of alle studenten (4). Let op: Indien je meerdere lesgroepen aanvinkt, is de opdracht standaard voor alle leerlingen. Je kan dan niet differentiëren.

Je kan (aan te raden) 'onderwerpen' toevoegen aan je opdracht: een soort 'label' (9). Door op het uitklapmenuutje te klikken, kan je een bestaand onderwerp kiezen, of er zelf eentje maken. Alle opdrachten met hetzelfde onderwerp worden in secties bij elkaar ondergebracht, wat voor een beter overzicht zorgt bij de studenten om op zoek te gaan naar die ene post.

Je kan aan de opdracht een inleverdatum (8) koppelen. Leerlingen krijgen deze datum in hun agenda, ze worden in het updates-scherm verwittigd van aanstaande opdrachten. Als leerkracht krijg je een melding van te laat ingeleverde opdrachten.
Koppel vervolgens het bestand dat als sjabloon voor de opdracht dient aan de post (3). In principe kan dit een afbeelding, PDF, Word bestand, ... zijn. Maar meestal gaat het wellicht om een Google Document, zo ook in het voorbeeld (zie onder afbeelding voor detailuitleg).
Het is ook een optie om het bestand dat je wil toevoegen hier aan te maken (4).

Het is mogelijk om een puntentotaal in te stellen (7). Je kan zelf de maximumscore bepalen (en achteraf kiezen om dit al dan niet te gebruiken). Net zoals bij een mededeling, kan je de opdracht direct posten, of via de opties achter 'posten' een concept opslaan of een publicatiedatum instellen (11).

Via (10) voeg je een bestaande rubric toe of maak je er eentje aan. Zie verder voor gedetailleerde uitleg van een "Rubriek".
Zo voeg je een bestand uit Drive toe:

Zoek het bestand dat je wil toevoegen. Dat kunnen er meerdere tegelijk zijn (gewoon alle gewenste bestanden aanklikken) en toevoegen.
Je kan bestanden kiezen uit je 'gewone'  Mijn Drive of een Gedeelde Drive.Kies nu 'een exemplaar maken voor elke leerling': als studenten op je opdracht klikken, wordt er automatisch een apart exemplaar van de opdracht gemaakt in hun drive map.
Indien je kiest voor 'leerlingen kunnen een bestand bewerken' werken ze allemaal in één en hetzelfde bestand (bijvoorbeeld een groepsopdracht). Indien je kiest voor 'bekijken' hebben ze alleen leesrechten.

Let op: indien je een opdracht eenmaal geplaatst, daarna weer opent om te bewerken, heb je de optie 'een kopie maken voor iedere leerling' niet meer. Dit dien je dus te doen voordat je de opdracht opslaat.


Naar top


4.2.2 Een opdracht waarbij studenten zelf werk inleveren


Hiermee wordt bedoeld: je biedt je studenten bronnen, instructies, een cursus, filmpjes, ... aan, maar geen sjabloon.
Op basis van de instructies en materialen, maken ze zelf een bestand (document, presentatie, filmpje, ... wat dan ook) om in te leveren.

Je gaat hetzelfde te werk als hierboven, alleen plaats je je materialen met als kenmerk 'leerlingen kunnen bestand bekijken'.

(NB je kan het bestand ook instellen op 'leerlingen kunnen bestand bewerken' => alle leerlingen aan wie het bestand toegekend wordt, kunnen in het door jou geplaatste origineel (gezamenlijk) werken).

Leerlingen gaan dan vervolgens zelf materialen koppelen aan jouw opdracht.
Ofwel voegen ze bestaande materialen toe (link, film, uit Drive).
Of ze maken rechtstreeks een nieuwe presentatie, document, spreadsheet, ... via 'maken' (1).
Vervolgens geeft de student aan dat de opdracht 'klaar' is (2).


Naar top


4.2.3 Een Google form toevoegen als opdracht


Google Formulieren vormen naast een degelijke manier om bevragingen te organiseren, ook een goede tool om een test, opdracht, ... te maken voor je studenten.

Het is mogelijk om deze te koppelen als 'toetsopdracht' aan Classroom. Het interessante is, dat wanneer je studenten het formulier 'inleveren' de opdracht meteen gemarkeerd wordt als 'klaar'.

Zodra je in de vorige stap gekozen hebt voor maken > toetsopdracht, wordt er automatisch een Google Form als test gekoppeld (1). Dit is een blanco toets die je nog moet maken: natuurlijk kan je er voor kiezen een bestaande toets te koppelen.

Je kan de punten voor de toets instellen. Zelf zou ik er echter voor kiezen, te werken met een toets waar je per vraag punten hebt toegekend, hier aan te duiden 'cijfer' geven en aan te duiden (3) 'Cijfers importeren'. Je kan dan als de studenten de toets hebben afgelegd, kiezen voor 'cijfers importeren' waardoor deze automatisch in de Cijferlijst worden ingevoerd (zie volgende afbeelding).

De optie 'vergrendelmodus' (4) werkt alleen als je studenten de toets afleggen op door de school beheerde Chromebooks. Niet op hun eigen laptop of een 'gewone' laptop van de school. Deze instelling verhindert dat studenten tijdens het maken van de toets andere bestanden of pagina's openen.

Ook een Toetsopdracht kan je vooruit plannen of onmiddellijk plaatsten (5).Importeren van cijfers in de Cijferlijst doe je via 'Werk van leerlingen' (1) en 'Cijfers importeren' (2).
4.2.4 Materialen uit webtools van derden toevoegen als opdracht


We denken hier aan (onder andere) QuizletInsertLearningQuizizzNearpod, ...
Voor de meeste tools, betekent dit, dat zodra je op 'share' klikt, je de optie krijgt om rechtstreeks in een Google Classroom lesgroep te plaatsen.

Verder zijn er (kleine) opties, verschillend van tool tot tool.

Hier zie je een voorbeeld uit Quizlet, waarbij je je studieset vanuit Quizlet meteen kan posten in de gewenste lesgroep op ClassroomIn sommige tools, dien je om je materialen te publiceren (denk aan InsertLearning) klasgroepen te maken in die tool. Door de Classroom knop, kan dit eenvoudig op basis van de lesgroepen die je daar al hebt gemaakt. Zo bespaar je werk en komen de groepen die je hanteert overeen in zowel Classroom als InsertLearning.

Je kan natuurlijk van iedere quiz, waarvan je een link kan delen, deze plakken in Google Classroom. Maar de verbinding tussen de beide, maakt dit makkelijker plus er zijn die kleine extra's.

Wat zeker een voordeel is, is dat je op deze manier steeds van op 1 locatie start, namelijk Google Classroom, om je verschillende opdrachten quizzes, ... te openen. Zo blijft het voor de student (en jezelf) overzichtelijk.


4.2.5 Materialen toevoegen uit Gedeelde Drives


Indien je op het Drive icoontje hebt geklikt, om een bestand toe te voegen, zie je het tabblad Gedeelde Drives om alzo de gewenste map te openen waaruit je een bestand wil toevoegen.De personen in je lesgroep met wie je het bestand deelt, dienen geen lid te zijn van de Gedeelde Drive.

Het bestand wordt automatisch gedeeld:
- met alle leerlingen van de lesgroep > weergeven
- alle docenten van de lesgroep > bewerken

(dit is natuurlijk aan te passen in de Gedeelde Drive zelf: bijvoorbeeld, ook de docenten op weergeven zetten)


4.3 Vragen toevoegen


Bij 'vragen toevoegen' moet je je niet voorstellen dat je een volledige quiz, test, ... kan maken. Daarvoor die je externe materialen te koppelen zoals beschreven in 4.2.3 en 4.2.3.

Het gaat hier meer om een stelling, waar studenten hun mening op kunnen geven, eventueel kunnen reageren op mekaar opinie, antwoord, ...

Klik in het tabblad 'schoolwerk' op 'maken' > vraag stellen;
(1) Stel je vraag of plaats je stelling;
(6) Bepaal voor welke lesgroep, en/of welke leerlingen in een lesgroep, de vraag bedoeld is;
(7) Voeg eventueel een cijfer toe;
(8) Stel (eventueel) in tot wanneer antwoorden mogelijk is;
(5) Geef zo nodig een onderwerp op, zodat de vraag gesorteerd wordt bij je studieroute, vak, ...
(8) Je kan kiezen tussen 'meerkeuze' en 'kort antwoord' (er is geen goed-fout optie, het gaat om een opinie, mening, ...).

Indien je kiest voor 'meerkeuze' is de enige extra optie of men elkaars antwoord kan zien (leerlingen kunnen het lesgroepoverzicht zien). Leerlingen kunnen dan hun antwoord nooit bewerken. Ze zien de hoeveelheid stemmen op een bepaald antwoord, maar niet wie wat gekozen heeft (7).

(9) Koppel eventueel materialen: een opinietekst, filmpje, ... waarop studenten zich kunnen baseren
(10) Stel de vraag of bepaal een latere publicatiedatum.
De leerlingen zien je stelling als volgt ...
Het 'oog' maakt de leerlingen er op attent dat anderen hun antwoord kunnen zien en zij zien dus zelf ook het totaal aantal gegeven antwoorden (1). Er kan zowel een privéreactie aan de docent gegeven worden, als een opmerking die te lezen is door alle klasgenoten en docenten (3).


4.4 Berichten hergebruiken


Je kan reeds gebruikte opdrachten, mededelingen, ... opnieuw plaatsen (een nieuwe versie ervan) over lesgroepen heen.
Dit kan je heel wat tijd besparen.

Concreet: Je hebt in een lesgroep anno 2018 een opdracht gebruikt, je wil deze in een andere lesgroep het daarop volgende semester opnieuw hanteren zonder helemaal opnieuw te moeten beginnen.
De gegevens van klaar, te laat, scores, ... van de 'oude' lesgroep worden niet overgenomen.

Voor een mededeling doe je dat via het tabblad 'Updates' (1) en het icoontje 'bericht opnieuw gebruiken' (2).Voor een opdracht via het tabblad 'Schoolwerk' (1) > 'Maken' (2) > 'Bericht opnieuw gebruiken' (3).


Selecteer eerst de lesgroep waaruit je een post wil opnieuw gebruiken.Selecteer het gewenste bericht/de opdracht (1) en kies voor 'opnieuw gebruiken' (3). Duid eveneens aan of alle bijlagen mee moeten gekopieerd worden (2).Je krijgt nu eigenlijk alle opties die je bij een 'gewone' opdracht ook zou hebben.
Je kan de titel aanpassen en de deadline, extra lesgroepen selecteren voor plaatsing, nog materialen toevoegen naast het originele ...

Je bericht wordt nu hergebruikt, maar op het vlak van inleveren, scores, ... begin je met een propere lei.

Naar top


4.5 Materiaal toevoegen


Na of voor een les, kan het de bedoeling zijn dat je achtergrondinformatie met je studenten wil delen, bijvoorbeeld een gebruikte presentatie. Het is dan niet de bedoeling dat er een deadline aan gekoppeld wordt of dat van de studenten verwacht wordt dat ze iets inleveren.

Je deelt zoals in voorgaande gevallen met één of meerdere klasgroepen (1) en in geval van één klasgroep met alle of enkele studenten. Een titel is verplicht (2) maar een beschrijving niet (3).
Bepaal het onderwerp waarbij het materiaal hoort (4). Koppel één of meerdere materialen (5), uit drive, een link, ... en post nu of later (6).
Materialen uit drive die je koppelt, worden automatisch met de studenten van de klas gedeeld (weergeven) alsook de docenten (bewerken).


Naar top


5 Opdrachten inleveren, verbeteren en teruggeven


Anders dan bij 'gewoon' gebruik van Google Drive, waarbij je leerlingen opdrachten laat inleveren rechtstreeks in hun Drive, heb je dankzij Classroom een beter overzicht van wie wat reeds heeft ingeleverd.
Tevens heb je een goed overzicht van wie nog niet of te laat heeft 'afgegeven'.
Er is ook een mogelijkheid om te scoren.
Plus, als de studenten inlevert, komt hun bestand automatisch op 'weergeven' te staan, zodat het voor hen eigenlijk 'bevroren' is.

Naar top

5.1 Inleveren


Inleveren kan de student eigenlijk op twee plaatsen.
In de opdracht zelf ...


Of vanuit Classroom ... door de opdracht te 'openen' in het startscherm: daar zijn de mogelijkheden uitgebreider en kunnen nog extra materialen toegevoegd worden (2), een privé-notitie gekoppeld worden (5), een reactie voor de hele lesgroep (4) of gewoon 'inleveren' (3) (NB als de student geen materiaal dient te koppelen, staat er niet 'inleveren ' maar 'markeren als klaar')
De (al dan niet door de leerkracht gekoppelde) opdracht kan bovenaan rechts (1) geopend en bewerkt worden.Naar top


5.2 (Te laat) Ingeleverd, ontbreekt, teruggegeven


Als je als docent de opdracht 'opent' vanuit het scherm 'schoolwerk', zie je het 'werk van de leerlingen' (1). Bovenaan zie je de status voor de opdracht voor alle studenten. Ingeleverd, toegewezen (nog niet ingeleverd) en beoordeeld (ingeleverd en terug nagekeken door docent) (2).
Bij iedere student apart staat voor die bepaalde opdracht, zijn 'status' (4).
In het linkerscherm kan je 'Sorteren op status (5) kiezen. Indien je heel veel studenten hebt, bijvoorbeeld iedereen die ingeleverd heeft.
Bovenaan zie je de maximum te behalen score, die kan gewijzigd worden (geen goed idee als je er al verbeterd hebt) (8). Het cijfer zelf (als je daar gebruik van wil maken) vul je in achter iedere student (7).
Indien je opdrachten van bepaalde studenten hebt nagekeken, kan je deze studenten aanvinken (6), en vervolgens klik je op teruggeven (5). Er verschijnt een pop-up waarin je nog feedback kan geven (zichtbaar voor iedereen die je hebt aangevinkt).Heb je een Google Form gebruikt als opdracht (zie ook 4.2.3 Een Google Form toevoegen als opdracht) kan je de cijfers die je hebt ingesteld op dat formulier, automatisch koppelen aan de student door uiterst rechts te klikken op 'cijfers importeren'.


Naar top


5.3 Wie is wanneer eigenaar van een opdracht


- de student is van start gegaan met de opdracht: hij is eigenaar. Docent kan 'bewerken';
- de student levert de opdracht in: de docent is 'eigenaar', de student kan alleen 'lezen';
- de docent geeft de opdracht terug: student wordt weer 'eigenaar' de docent kan weer 'bewerken'

NB: de student kan steeds kiezen voor 'inleveren ongedaan maken' ... dit kan je niet vermijden als docent. Je kan natuurlijk wel monitoren wat er gebeurt


5.4 Verbeteren en teruggeven


Je kan de opdrachten vervolgens verbeteren. Ofwel door ze te openen vanuit Classroom per student (2) of door de map te openen in Drive waar de opdrachten van alle studenten staan (1).


Je ziet de status van het werk (ingeleverd, te laat, ...) bovenaan (1) en kan navigeren naar een volgende opdracht via de pijltjes (2). Afhankelijk van gemaakte keuzes, kan je in de tekst werken, reageren op onderdelen, suggesties doen ... (3).Ken desgewenst punten toe, je kan het totaal ook nog aanpassen (4). reacties die je hier (5) geeft zijn alleen zichtbaar voor deze student.
Je kan de status vervolgens weer op 'teruggegeven' zetten (6) en er via het 'pijltje' achteraan de knop voor opteren om dit voor een hele reeks studenten tegelijk te doen.
Je zit nu in de modus 'beoordeling' (7) maar kan ook gaan voor 'reactieoverzicht' (8): hier is het mogelijk om veel gebruikte stukken feedback opnieuw in te voegen zonder dat je dat steeds opnieuw dient te typen (zie verder).Stel dat je voor bepaalde opdrachten heel vaak dezelfde feedback gebruikt, bijvoorbeeld een veelgemaakte fout, een algemene tip, ... Dan kan je deze feedback opslaan en later hergebruiken.

NB deze reacties worden in jouw account opgeslagen dus niet per opdracht of classroom. Geef best een herkenbaar trefwoord aan je reacties zodat je deze ook vlot terugvindt, kunt oproepen.

Open het reactieoverzicht (1) en voeg bij een bepaalde alinea, zin, ... een reactie in (2). Je zoekt een reactie door #'trefwoord' in te geven en suggesties worden getoond, klikt op gewenste reactie.

Een tweede manier bestaat er in op de drie puntjes achter een reactie (3) te klikken en deze tekst vervolgens te kopiëren en te hergebruiken, al dan niet als reactie.

Reacties toevoegen aan je overzicht, kan door bij een geposte reactie (4) achter 'oplossen' op de drie puntjes te klikken en te kiezen voor 'toevoegen aan reactieoverzicht'.
Je kan ook meteen in het reactieoverzicht zelf (5) een nieuwe reactie typen en opslaan.In het statusoverzicht zijn alle teruggegeven/beoordeelde opdrachten als dusdanig gemarkeerd.Ook de student zien in hun startscherm dat de opdracht werd beoordeeld (1). Ze zien zowel hun score (2) als eventueel gegeven individuele feedback (3).

Je kan een overzicht oproepen waarbij alle opdrachten van een individuele gebruiker te zien zijn.
Klik in het tabblad 'mensen' daarvoor de naam van de gewenste student aan.

Je ziet nu alle toetsen of kan een filter instellen op status (1). Klik op een opdracht om de details te zien (2). De punten per toets zijn zichtbaar (4) maar ook het puntentotaal (5) (dat afhankelijk kan zijn van de door jou ingestelde cijferlijsten, zie verder).

5.5 Rubrics maken en gebruiken


Een rubric in Google Classroom heeft, na het initiële werk om deze te maken, een aantal voordelen:

- je wint de tijd achteraf wel terug omdat het verbeteren vlotter gaat (is dus wel aangewezen bij zich herhalende opdrachten of voor grote groepen, om al die tijd te investeren voor eenmalig gebruik ...)
- de criteria van de opdracht zijn helder voor de student
- de puntentelling verloopt automatisch (indien je daarvoor kiest)
- een rubric kan ook de betrouwbaarheid verhogen, zeker bij meerdere beoordelaars

Maken een opdracht en kies voor '+rubriek' (1). Je kan een nieuw rubric maken of kiezen voor een reeds gebruikte versie, die kan in deze classroom staan of in een andere waar je leraar bent. Tevens is het mogelijk je rubric die je reeds in een spreadsheet zou hebben gemaakt te importeren (3).

Vervolgens ga je in je rubric criteria maken. Dit zijn de eigenschappen/voorwaarden waaraan dient voldaan te worden, zoals spelling, bronvermelding, ... Bovenaan bepaal je of er punten opgenomen worden in de rubric (1). Rechts daarvan vind je een totaalscore voor de hele rubric/alle criteria opgeteld (2). Per criterium vind je ook het maximum aantal punten terug dat de student kan behalen (3). Je kan kiezen of de punten te behalen per niveau oplopend of aflopend gesorteerd worden (4). Een criterium moet een naam hebben (5) en een beschrijving is zeker niet overbodig voor de duidelijkheid (6). Voeg een puntwaarde toe (denk dus eerst na over je aantal niveaus en de punten die je wil geven, bijvoorbeeld zoals hier 1, 2 of 3 indien helemaal aan het criterium werd voldaan) (7). Je niveau moet ook een titel hebben, bijvoorbeeld 'vereist aandacht' of 'uitstekend'. Vervolgens vul je de omschrijving in op basis waarvan het niveau aan de student zal toegekend worden (8). Een extra niveau voeg je toe via het kruisjes voor of na het huidige niveau. Je kan een criterium dupliceren (9) (kan handig zijn, want wellicht heb je meestal voor ieder criterium dezelfde niveaus en titels daarvan) of gewoon een nieuw blanco criterium aanmaken (10). Je kan de volledige rubric in één keer verwijderen (11). Vergeet niet op te slaan als je klaar bent (12).

Als docent zie je nu de rubriek toegevoegd aan de opdracht, je kan hem ook steeds openen en aanpassen door er op te klikken.


De student ziet de rubric en dus ook de criteria staan voorafgaand aan de opdracht en heeft zo een goed beeld van de gestelde eisen en verwachtingen (1). Er is zichtbaar wat de score is voor de totale opdracht en per criterium (2). de opdracht zelf opent de student rechtsboven (3).


Als je als leraar de opdracht van de studenten nu opent (1), zie je de rubric rechts toegevoegd staan. Je kan nu het gewenste niveau van ieder criterium aanklikken (2). De punten hiervan worden automatisch opgeteld (3) en verrekend in een totaalscore (4) (als je die gebruikt hebt). Je kan ook de rubric nog openen en aanpassen (5). Als je rechts een beetje naar beneden scrollt kan je nog een privé-reactie toevoegen, dus alleen zichtbaar voor deze student. Vervolgens geef je de opdracht terug aan de student (6), er zal nog een pop-up verschijnen die je daarop attent maakt en met de vermelding van de totaalscore.De studenten zien de score op de criteria (1) en het totaal (2). Plus eventueel een totaalscore (3). Door de details uit te klappen (4) zien studenten gedetailleerdere info per criterium (5). Indien de feedback tussentijds is kan de student op basis van de rubric en de eventuele privé-feedback de opdracht herwerken (6). 
5.6 De cijferlijst


Je kan nu een soort 'puntenboek' bijhouden in Google Classroom. Deze cijferlijst geeft een overzicht van de volledige klas en alle punten die behaald zijn voor opdrachten en toetsen.
Je kan via de cijferlijst, klikken op een individuele student om een overzicht te krijgen van al zijn individuele scores.
Ook de student kan een overzicht zien van al zijn resultaten.

Twee bedenkingen:

- de punten zijn niet gesorteerd per leerkracht;
- de punten zijn niet gesorteerd per onderwerp.

Je kan de cijferlijst bereiken via het lesgroepenoverzicht, door daar op de 'bliksem' te klikken, ga je rechtstreeks naar het puntenboek van die lesgroep.Of via het tabblad 'Cijfers'.


Het cijferboek ziet er als volgt uit:

(1) De naam van de toets of opdracht. Indien je er op klikt, opent de opdracht zich, met het overzicht van wie wat reeds heeft ingeleverd en andere details. Als je je cursor hier gewoon 'houdt' kan je op de drie puntjes klikken en de opdracht rechtstreeks van hieruit bewerken. handig;
(2) Op hoeveel staat de opdracht? dat bepaal je bij het opmaken van de toets of taak;
(3) Wat is het gemiddelde resultaat van alle studenten voor deze toets?
(4) Je kan de score hier ingeven, of op de opdracht zelf, of door punten van een Google Forms toets te importeren, dan verschijnen de resultaten automatisch (zoals in de derde kolom, TestQuiz Cijferboek gebeurd is);
(5) Door je cursor in dit vak te houden, kan je de score teruggeven (je vult een score in, er zal dan staan 'concept' pas als je vervolgens kiest voor 'teruggeven' wordt de score effectief zichtbaar voor de student). Van hieruit kan je naar het 'ingeleverd werk' gaan: indien het bijvoorbeeld een opdracht met een Google Doc is, open je dat via deze weg;
(6) De gemiddelde score per student voor al zijn toetsen;
(7) Klik op de naam van de student voor een overzicht van al zijn individuele resultaten. Zie volgende afbeelding voor voorbeeld.


 Je kan werken met 'cijfercategorieën': dit wil zeggen een label toekennen aan een evaluatie, waardoor deze een bepaalde weging krijgt in de totaalscore.

Voorbeeld:

- reflecties (20%)
- opdrachten (30%)
- toetsen (50%)

Waarbij de percentages aangeven in welke mate een bepaalde evaluatie meetelt in de totaalscore.

Deze categorieën maak je via 'Lesgroepinstellingen'.


Kies 'Cijfercategorie toevoegen' en geef je categorie een voor jou zinvolle naam (2) en een percentage (3). Samen moeten de categorieën 100% zijn.
Vergeet niet op te slaan (4).


Indien je een opdracht maakt, die dient mee te tellen in het totaal aantal punten, kies je je gewenste 'Cijfercategorie'.


6 Studenten laten deelnemen aan een lesgroep


De meest eenvoudige manier, is om studenten naar classroom.google.com  te laten gaan.
Daar klikken ze op het 'plusje' bovenaan (1) en geven de lesgroepcode in (2) en vervolgens 'deelnemen'.


De lesgroepcode vind je als docent onder het tabblad 'updates' en door in het vierkantje achter de code te klikken (1), kan je deze vergroot weergeven 'op de beamer' (2) en zelfs nog eens vergroten (3). Je kan natuurlijk de code ook per mail of iets dergelijks bij je studenten krijgen.

NB je kan de code ook 'uitschakelen' of 'resetten' via 1.4 Lesgroepinstellingen. In beide gevallen blijft de lesgroep toegankelijk voor mensen die de oude code reeds hadden ingegeven. Ze werkt alleen niet meer voor nieuwe inlogpogingen. Zie 7.3 Lesgroepen verwijderen, archiveren en herstellenEen andere optie is studenten of collega's uitnodigen via het tabblad 'mensen' (1) en op het icoontje voor toevoegen klikken, ofwel achter 'docenten' ofwel bij 'leerlingen (2). In beide gevallen begin je een naam te typen, net zoals bij een mail.


6.1 Google Classroom voor niet-G Suite gebruikers

Sinds het voorjaar van 2017, is Google Classroom niet meer strikt voorbehouden voor G Suite gebruikers:

- je kan als G Suite organisatie mensen buiten je 'school' ook laten deelnemen aan een lesgroep (of als organisatie beperken dat jouw gebruikers deelnemen aan lesgroepen die niét door je school gemaakt zijn);
- je kan met een persoonlijk Gmailadres, nu ook lesgroepen aanmaken.

Of je mensen kan toelaten tot je lesgroepen, die niet tot je organisatie behoren, ben je wel afhankelijk van de beleid in je school: Het is de administrator die deze optie voor je opleiding centraal al dan niet activeert.


De beperking dat je alleen met een G Suite account lesgroepen kan aanmaken, is dus ook opgeheven.


De eerste keer dat je er eentje maakt, die je wel een te verklaren dat de lesgroep niet bedoeld is 'voor een school met leerlingen' en dat je daarvoor een G Suite organisatie dient te worden ... Voorts werkt Classroom hier net hetzelfde en heten je deelnemers ook 'leerlingen' ...7 Varia


7.1 Meldingen ontvangen laptop/PC, mobiel

Op laptop/pc kan je instellen of je al dan niet e-mail meldingen wil ontvangen. Dit wil zeggen: mails van updates in al je lesgroepen ... Je ziet zo niks over het hoofd, maar als je echt veel lesgroepen hebt ...

Klik op het hamburgericoontje in je dashboard > instellingen.
Indien je de schakelaar bij meldingen aan zet (1) kan je instellen welke meldingen je wil ontvangen (2). Je kan er ook voor kiezen slechts bepaalde lesgroepen te 'muten' (3).


Ook op je mobiel toestel kan je deze meldingen instellen. Open de Classroom App > instellingen.
Je kan instellen of je apparaatmeldingen wil ontvangen, e-mails en instellingen per lesgroep bepalen.7.2 Groepen verwijderen en archiveren

- Een groep archiveren: beetje vergelijkbaar met 'bevriezen'. Zowel de docenten als de studenten kunnen de groep nog openen, bekijken, ... Maar er kan niets meer gewijzigd worden. De Google Drive map is nog steeds bereikbaar. Je kan een groep terug 'herstellen' zodat er weer in gewerkt kan worden;
- Een groep verwijderen: de groep is niet meer bereikbaar, noch voor de docent, noch voor de student. Dit proces is onomkeerbaar. de Google Drive map blijft wel beschikbaar en bereikbaar.

Archiveren doe je vanuit het Classroom startmenu. Klik op de verticale drie puntjes van een lesgroep > archiveren.
Je kan alleen gearchiveerde groepen verwijderen.
Klik in het startscherm van Classroom op het hamburgericoontje en scroll helemaal naar beneden > gearchiveerde lesgroepen (1). Klik op de drie puntje bij een lesgroep om deze te verwijderen of te herstellen (2).
7.3 De share to classroom extensie

Met deze extensie heb je twee extra functies:

- je bevindt je op een website en wil deze meteen delen in een lesgroep: klik op de extensie en kies je lesgroep om het bericht te plaatsen als opdracht, mededeling;
- in een klassituatie: je leerlingen aan hun laptop/pc. Je bevindt je op een website. Klik op de extensie, kies de lesgroep en vervolgens delen met je leerlingen. De website zal 'gepusht' worden naar alle schermen van de leerlingen, zodat iedereen op dezelfde site zit.

NB dit is een Chrome extensie, alle leerlingen dienen de extensie eveneens geïnstalleerd te hebben.
Helemaal onderaan bij 8 Bronnen vind je de link om de extensie in je browser te installeren.

Je bevindt je dus op  de gewenste webpagina (1). Klik op de extensie (2) al de lesgroepen waar je als docent lid van bent openen zich, klik op de gewenste klas (3) (je hebt ook de optie om van uit de extensie Classroom zelf te openen (4).


Je ziet de site die je gaat delen (1) en kan nu bepalen of je deze rechtsreeks wil openen op het scherm van je leerlingen (2). Maar door op het pijltje te klikken achter 'verzenden naar leerlingen' krijg je ook de optie om deze website toe te voegen als een bijlage bij een vraag, opdracht of mededeling.
Kies 'verzenden' (3) als je je keuze (2) hebt gemaakt.
Bij (4) zie je staan wat je onlangs hebt verzonden of ontvangen.7.4 Mentoren

Mentoren zijn personen die je aan een leerling in een lesgroep kan koppelen.
Denk bijvoorbeeld aan één van de ouders.

Deze personen krijgen e-mailmeldingen, over het geleverde werk van de student, opdrachten die werden ingeleverd, aankomende opdrachten.

Deze personen dienen niet in het bezit te zijn van een mailadres van de organisatie, noch van een Gmail adres.

Mentoren uitnodigen, doe je onder het tabblad 'mensen' (1). Vervolgens klik je achter de naam van de student op de drie puntjes (2) > mentoren uitnodigen (3) en geef je het e-mailadres van de mentor (of meerdere) op. Je kan dit dus doen voor alle of slechts enkele van je leerlingen.
In een volgend scherm bepaal je of je de mentor voor die student toevoegt aan alle lesgroepen waaraan jij les geeft, of alleen deze.De mentor ontvangt een mail, waarin hij zijn mentorschap kan aanvaarden.
Zodra hij dit doet, kan hij bepalen hoe vaak hij op de hoogte wil gehouden worden (1) en zichzelf eventueel 'ont-mentoren' (2).


NB Ook de student wordt ervan verwittigd dat er een mentor aan hem toegevoegd werd.


8 Bronnen

Classroom Help. (2016).Support.google.com. Retrieved 13 June 2016, from https://support.google.com/edu/classroom/?hl=nl#topic=6020277


Een bericht opnieuw gebruiken - Classroom Help. (2016).Support.google.com. Retrieved 15 June 2016, from https://support.google.com/edu/classroom/answer/6272593?hl=nl


Een lesgroep archiveren - Classroom Help. (2016). Support.google.com. Retrieved 16 June 2016, from https://support.google.com/edu/classroom/answer/6149813?hl=nl&ref_topic=6163300


Over e-mailoverzichten voor mentoren - Classroom Help. (2017). Support.google.com. Retrieved 16 January 2017, from https://support.google.com/edu/classroom/answer/6386354?hl=nl


10 ways we’re making Classroom and Forms easier for teachers this school year. (2017). Google. Retrieved 4 August 2017, from https://www.blog.google/topics/education/10-ways-were-making-classroom-and-forms-easier-teachers-school-year/Cijfers instellen - Classroom Help. (2019). Support.google.com. Retrieved 19 January 2019, from https://support.google.com/edu/classroom/answer/9184995?hl=nl&authuser=01 opmerking:

  1. Hoe zorg ik dat de resultaten van leerkracht A gearchiveerd worden zodat lkr B dit ten alle tijden kan blijven raadplegen.
    Denkend aan een leekracht die dit gebruikt voor zijn effectieve toetsen, taken en examens, maar straks om welke reden ook de school moet verlaten.
    Zijn account wordt gedesactiveerd maar men wil toch nog die resultaten kunnen zien.

    BeantwoordenVerwijderen