woensdag 13 februari 2019

De (nieuwe) Google Forms(NB Google forms is nog steeds bereikbaar in de oude versie. De enige (volgens mij) extra optie die je daar nog terug vindt, is de volledige controle over de opmaak van je formulier: lettertype, kleuren, ...) zie 3.9 Oude versie van Google Forms.
Indien je formulier een Toets is, of bij gebruik van bepaalde (nieuwe) vraagtypen, kan je niet teruggaan naar de oude versie van Google Forms.

Deze handleiding werd geüpdatet op 2019/02/09

Downloadbare PDF

1 Inleiding
2 Aan de slag: een formulier aanmaken
3 Formulierinstellingen
3.1 Thema aanpassen
3.2 Steeds starten met zelfde sjabloon in nieuwe Google Forms
3.3 Voorbeeld
3.4 Instellingen
3.5 Verzenden en delen
3.6 Meer
3.7 Add-ons
3.8 Formuliernaam
3.9 Oude versie van Google Forms
3.10 Een formulier laten hernemen
3.11 reCAPTCHA toevoegen
4 Formulierbeschrijving
5 Vraagsoorten en -instellingen
5.1 Vraagsoorten
5.2 Vraagopties per vraagtype
5.3 Vragen of onderdelen verslepen
5.4 De undo knop
6 Video en afbeeldingen invoegen
6.1 Afbeeldingen invoegen
6.2 Video invoegen
6.3 Afbeeldingen als antwoordopties/als vraag
7 Sectie en titels
8 Reacties verzamelen
8.1 Reacties als "overzicht"
8.2 Individuele reacties
8.3 Reacties in een spreadsheet
8.4 Dynamische diagrammen
8.5 Extra instellingen voor reacties
8.6 Personen aansporen om te antwoorden
8.7 Reacties uitzetten
9 Add-ons toevoegen
10 Zichzelf verbeterende tests maken
10.1 Bijdrage Google Forms aan 'leren'
10.2 Een formulier instellen als test
10.3 Vragen toevoegen, feedback en juiste antwoorden
10.3.1 Eén vraag per sectie
10.3.2 Vraagtypes
10.3.3 Antwoordinstellingen
10.3.3.2 Puntwaarden en juist antwoord toevoegen
10.3.3.3 Feedback geven
10.4 Een test en resultaten 'teruggeven'
10.4.1 Handmatig verbeteren
10.4.2 Individuele feedback geven
10.4.3 Resultaten handmatig vrijgeven

1 Inleiding


Google Forms biedt de mogelijkheid op een eenvoudige manier zowel enquêtes te maken als digitale oefeningen voor studenten.
Als gratis tool biedt het tal van mogelijkheden om deze te verdelen en er rapportages van te verkrijgen.

Via add-ons kan je nog handige extra's toevoegen.

Naar top

2 Aan de slag: een Formulier aanmaken


In Chrome kan je via de webstore de app "Google Formulieren" toevoegen. Via deze weg krijg je meteen een overzicht van alle door jou gemaakte formulieren (of met jou gedeelde formulieren).


Indien je werkt in een G Suite omgeving, zie je daar ook meteen 'sjablonen' die eventueel door je organisatie voor je ter beschikking gesteld zijn. Klik gewoon op zo'n sjabloon en je start met de lay-out van je school.Je kan ook vanuit je Google Drive vertrekken. Ga op de map staan waarin je het formulier wil maken > nieuw > meer > google formulieren
3 Formulier instellingen


Op onderstaande afbeeldingen zie je de verschillende onderdelen waarmee je de algemene instellingen van je formulier kan bepalen.
Vervolgens gaan we er één voor één dieper op in.
 1. Thema aanpassen: Geef je formulier een ander kleurtje. Kies uit bestaande afbeeldingen of upload er zelf eentje om je formulier vorm te geven. Kies een bepaald lettertype of achtergrond;
 2. Voorbeeld: Bekijk hoe je formulier er voor je gebruikers zal uitzien;
 3. Instellingen: Wie kan/mag je bevraging invullen? Mogen gebruikers een tweede keer meedoen? Mogen ze hun reacties bewerken? ... Een enquête of een toets? ...;
 4. Verzenden: Stuur het formulier naar geënquêteerden via een mail, Tweet, G+, Facebook ... (of embed het in je Website of Blog) ...;
 5. Meer: Kopieer het formulier. Druk het af of verwijder het. Maak een handeling ongedaan ... Algemene voorkeuren voor al je forms ...;
 6. Add-Ons: Voeg extra mogelijkheden toe aan je formulier die er standaard niet inzitten (deze knop verschijnt pas nadat je je eerste add-on hebt toegevoegd via (5) Meer ...;
 7. Formuliernaam: Dit is de bestandsnaam van je formulier. Wijzig door er op te klikken ...;
 8. Help knop (vraagteken): volg een rondleiding, doe een suggestie voor extra opties aan Google ... Terug naar de 'oude' forms ...;
 9. Plaats in een map of geef aan je form een 'ster' om makkelijk terug te vinden in je Drive.

3.1 Thema aanpassen


Kies voor 'thema aanpassen' (1) en je kan vervolgens een bepaalde achtergrondafbeelding kiezen (2, zie volgende afbeelding) en een themakleur (3) en achtergrond (4) instellen. Ook kan je kiezen uit een (beperkt aantal) lettertypen.Indien je voor een thema-afbeelding kiest, heb je de keuze uit voorgestelde afbeeldingen (1) of afbeeldingen die op je PC staan of in je Google Drive mappen (2). Klik op "selecteren" indien je je resultaat wil zien.


De afbeelding zal bovenaan je formulier staan, de kleur past zich aan naargelang je keuze.


Naar top

3.2 Steeds starten met zelfde sjabloon in nieuwe Google Forms


Het is op het moment van schrijven (09/02/2019) nog niet mogelijk om zoals in de oude versie van Google Formulieren, uitgebreid aan de slag te gaan met de opmaak van het formulier.

Ook niet als je naar de oude versie gaat van Forms en het sjabloon dan openen in de 'nieuwe' forms. Alleen de banner gaat mee, niet je lettertypes en dergelijke.

3.9 Oude versie van Google Forms

Wil je steeds met hetzelfde sjabloon werken:
 • werk je in een G Suite omgeving, dan kan je sjablonen van je organisatie gebruiken om mee te starten zie 2 Aan de slag: een formulier aanmaken;
 • maak een formulier in de lay-out en instellingen zoals je deze wenst te hergebruiken, ga in drive op het form staan > rechtermuisklik > een kopie maken;
 • je form heeft (ook in de bewerkmodus) een link, deze ziet er achteraan zo uit ...
...NMC_wtcPRwnvD2da3k776rocOs/edit

verander een woord 'edit' door 'copy' ... sla deze link bijvoorbeeld op als bladwijzer. Telkens je er op klikt, zal je gevraagd worden een copy te maken van het bronbestand waarmee je aan de slag kan.

Je kan deze link met 'copy' aan het einde ook met collega's, studenten, ... delen zodat zij van jouw sjabloon kunnen vertrekken.

Aandachtspunten:
- indien je deze copy-link wil laten gebruiken door anderen dient het form met hen gedeeld te zijn als 'bijdrager' ... anders kunnen ze er geen kopie van maken zie 3.5 Verzenden en delen en
3.6 Meer;
- indien je je 'bron'bestand wijzigt, zal de copy die gemaakt worden door anderen ook gewijzigd zijn: de link blijft immers verwijzen naar de bron.3.3 Voorbeeld


Indien je op "Voorbeeld" (1) klikt, krijg je te zien wat je ondervraagden zien indien je het formulier met hen deelt.


Na iedere wijziging, kan je op de "verversen" (1) knop in je voorbeeldweergave drukken, om de laatste versie zichtbaar te maken.NB: zoals bij alle Google Drive bestanden, worden alle wijzigingen die je aanbrengt in je formulier, automatisch opgeslagen. Dit zie je links boven in de ontwerpversie (1).


Naar top

3.4 Instellingen


Indien je rechts boven op het tandwieltje (1) klikt, krijg je drie tabbladen:
2: algemeen (wie van de respondenten kan wat)
3: presentatie (een voortgangsbalk, tekst bij inzenden voor respondent, ...)
4: toetsen (maak van je bevraging een test)
Onder het tabblad "Algemeen" kan je bepalen of je het e-mailadres van de gebruiker wil verzamelen (1). Dit kan achter af handig zijn, om bijvoorbeeld gepersonaliseerde mails te versturen ivm de bevraging.
Tevens kan je op deze manier een antwoordbevestiging naar de respondent sturen. Zo krijgt hij een overzicht per mail van zijn inzendingen.
Je kan instellen dat een gebruiker dit kan beslissen of dat de bevestiging automatisch gebeurt.

In principe kan iedereen die (de link van) het formulier in handen krijgt, dit invullen. Je hebt maar één optie om dit te beperken (2): alleen mensen behorend tot je G Suite domein kunnen invullen.
Duid je het vakje aan 'beperken tot één reactie', verplicht je een gebruiker in te loggen met zijn Google account zodra deze klikt op je link.
Indien hij een volgende keer (ingelogd met hetzelfde account) op de link klikt, krijgt hij de melding dat het form opnieuw invullen niet meer mogelijk is.

Indien je 'bewerken na verzending' aanvinkt (3), krijgt de bevraagde meteen na inzenden een knopje te zien met 'antwoorden bewerken'.
NB 1: Indien je deze optie (3) combineert met (1), krijgt de persoon in kwestie, ook in zijn bevestigingsmail, een knop te zien om zijn antwoorden te bewerken (zie ook punt 3.10 Een formulier laten hernemen. Als praktische toepassing in de klas: verder werken aan een form thuis, of op een ander moment).
NB 2: Indien je (1) zonder (2) aanvinkt, komt er automatisch een verplichte vraag in je form, waar de bevraagde zijn mailadres dient in te vullen.
Indien je (1) en (2) combineert, is dit niet het geval, maar wordt het G Suite school e-mailadres van je student, bevraagde, ... automatisch opgeslagen in de resultaten.Onder het tabblad 'presentatie' (1) vind je een viertal instellingen terug.

Geef een voortgangsbalk weer: een visuele lijn met vermelding van op welke pagina de gebruiker zich bevindt wordt weergegeven (2). Zie ook 7 Secties en titels
Kluts alle vragen door elkaar (3). Neem je een test af waarbij studenten naast elkaar zitten, beperk je zo dat ze 'tips' krijgen van de buurman of -vrouw.
Duid je (4) aan, dan wordt de gebruiker meteen na het inzenden aangeboden, nog een reactie te verzenden.

NB indien je onder het tabblad algemeen instelt dat gebruikers een antwoordbevestiging krijgen, krijgen ze sowieso in die mail opnieuw de kans om op de link te klikken en het form opnieuw in te vullen.
Je dient om opnieuw indienen te vermijden expliciet aan te duiden dat er slechts één reactie per persoon mogelijk is onder het tabblad algemeen.
De link naar het form staat dan nog steeds in de bevestigingsmail, maar als de respondent er op klikt zegt het systeem dat dit niet meer kan.

Onder (5) kan je instellen wat de gebruiker ziet nadat hij op 'verzenden' heeft geklikt 'bedankt voor je deelname', 'je krijgt de resultaten spoedig, bedankt Wouter' ... Vergeet niet op te slaan (6).
Het onderdeel 'toetsen' (7) wordt onder "10 Een zichzelf verbeterende test maken" uitgebreid behandeld.Naar top

3.5 Verzenden en delen


In principe kan iedereen met de link het formulier invullen (behalve als je beperkt hebt op domein, zie 3.4 Instellingen).
Dit wil zeggen, dat je het formulier zelf NIET moet delen (dit in tegenstelling tot een Google Doc, spreadsheet ... als je daar iemand het bestand wil laten openen door de link te delen, moet je dat  aanduiden via 'delen' ...) als je wil dat iemand het invult.

Delen ("=bijdragers toevoegen" zie punt (8) op volgende afbeelding) doe je alleen met iemand die ook de vragen moet kunnen bewerken, aanpassen, ...
Let wel, iedereen die het formulier kan bewerken, heeft in principe toegang tot de antwoorden van de deelnemers.

Je klikt op de knop "verzenden" (9) om de verschillende mogelijkheden te openen. Standaard opent de functie via mail (1) zich. Je geeft net als in een mailbericht de geadresseerden, onderwerp en het bericht zelf in (2).
Vervolgens heb je de keuze om het formulier zelf in de mail te tonen (3). Doe je dit niet, is het gewoon een link naar het formulier. Vervolgens verzend je je formulier (4).
Via (5) creëer je een link naar het formulier die je dan op eender welke plaats kan gebruiken.
Wil je rechtstreeks posten op een sociaal medium, kies je voor (6).
Heb je een website, blog, ... kan je de code genereren die je kan gebruiken om het formulier op één van die plaatsen te tonen (7).
Door op (8) te klikken, voeg je bijdragers toe. Dit wil zeggen, iedereen die je daar ingeeft, kan het formulier zelf bewerken. Vragen toevoegen, verwijderen, ... maar ook de resultaten inzien.
Het enige wat een bijdrager niet kan, is jou verwijderen en (als je dat instelt) nieuwe bijdragers toevoegen.
Naar top

3.6 Meer

Via de knop "meer" (1) kan je volgende functies terugvinden.
Ongedaan maken (2): per ongeluk een item verwijderd? Klik dan hier om het terug te voorschijn te halen.
Kopieer het formulier (3). Bruikbaar als je je eigen basissjabloon gemaakt hebt en daarvan wil vertrekken (zie ook 3.2 Steeds starten met zelfde sjabloon in nieuwe Google Forms).
Weggooien spreekt voor zich (4): het formulier belandt in je prullenbak.
Vooraf ingevulde link ophalen (5) kies je als je wil dat bepaalde vragen door jou reeds op voorhand ingevuld zijn. Je wil deze data wel verzamelen, maar om je respondenten te ontlasten, vul je bepaalde gegevens zelf reeds in.
Afdrukken (6) is zinvol als je de bevraging op papier wil laten invullen. Of als back-up: stel dat het internet op dat ogenblik plat ligt ...
Ook hier heb je nogmaals de mogelijkheid bijdragers toe te voegen, om samen het formulier te bewerken (7). (Zie 3.5 Verzenden en delen )
Add-ons zijn extra-functies die standaard niet in Google Formulieren zitten (zie 3.7 Add-ons en 9 Add-ons toevoegen). Bijvoorbeeld Choice Eliminator: laat bepaalde opties verdwijnen als ze x-aantal keer werden aangeduid.. Je kan zelfs als programmeur aan de slag gaan en je eigen add-ons schrijven via scripteditor (9).
Tot slot heb je de optie 'Voorkeuren' (10) hier stel je bepaalde opties in die gelden voor alle formulieren die je in de toekomst aanmaakt (zie onder afbeelding meer uitleg).Je kan volgende voorkeuren voor alle formulieren instellen:
(1) Voeg steeds een verplicht vak toe bovenaan je form waar de gebruiker om een e-mailadres gevraagd wordt;
(2) Maak steeds alle vragen verplicht;
(3) Stelt een standaard waarde is als te verdienen punten bij een Toets.
Naar top

3.7 Add-ons

Door jou geïnstalleerde add-ons open je hier (1). Add-ons zijn dus extra programma's/stukjes software die je kan toevoegen aan Google Formulieren. Bijvoorbeeld (2) het aantal mogelijke inzendingen beperken. Of je formulier op een bepaalde datum automatisch afsluiten. Hier (1) open je dus gewoon je add-ons, ze effectief toevoegen gebeurt via de knop "Meer".
Meer over add-ons? 9 Add-ons toevoegen

Add-ons gaan aan de slag met je resultaten en inzendingen (die zoals je verder zal lezen in een spreadsheet terechtkomen). Er zijn geen toepassingen waarbij je het formulier op zich kan aanpassen, door extra knoppen toe te voegen of iets dergelijks.


3.8 Benaming formulier


Standaard heet je formulier "Naamloos formulier". Door te klikken op (1) verander je de naam van het bestand zoals het in je Drive zal staan.
Deze naam kan afwijken van (2), de titel die de gebruiker ziet staan. Dat bepaal je zelf.
Beide pas je gewoon aan door er op te klikken.


Naar top

3.9 Oude versie van Google formulieren


Ben je niet overtuigd van de nieuwe forms, dan kan je (voorlopig) nog terugkeren naar de oude vertrouwde versie. Deze optie zal natuurlijk verdwijnen wanneer Google dit beslist.
Heel veel nadelen aan de nieuwe versie zie ik momenteel niet, behalve de optie om thema's volledig naar je hand te zetten.
Verder bevat de nieuwe versie enkele mogelijkheden die de oude forms niet hebben (e-mailreminders, individuele responsen bekijken en afdrukken, toetsen, ...).
Wil je toch teruggaan, klik dan rechts onderaan op het vraagteken > terug naar de oude formulieren.

Lees hier hoe je in de Oude versie van Google Formulieren, het thema volledig naar je hand zet.
(zie 1.4 Thema aanpassen)

Je zal dit formulier dan wel dienen te delen en bewaren in de oudere versie. Open je het in de nieuwe editor gaat alles behalve de banner verloren.

NB: je kan niet terug gaan naar de oude versie indien je een 'toets' gemaakt hebt.Naar top

3.10 Een formulier laten hernemen


Stel, je studenten maken een opdracht in de klas, maar de tijd om deze af te werken volstaat niet, of je wil hen een volgende les het formulier laten hernemen ...
De functie om een formulier even 'op te slaan' bestaat niet, maar een combinatie van bepaalde instellingen maakt dit perfect mogelijk:
 • stel in dat een gebruiker reacties mag bewerken;
 • combineer dit met een 'antwoordbevestiging';
 • zorg dat je vragen niet 'verplicht zijn' (anders kan de gebruiker ze niet leeg laten en toch het form verzenden, hij kan ze natuurlijk 'voorlopig' aanduiden, maar toch makkelijker om ze leeg te laten).
Open instellingen > tabblad algemeen.
Duid aan dat respondenten een antwoordbevestiging ontvangen (1). Speel zeker en kies voor 'altijd' (anders vergeet je student die misschien aan te duiden bij inzenden).

Indien je (2) aanduidt, gaat de bevestiging automatisch naar het school mailadres van de student, anders zal de respondent zelf een adres moeten ingeven. Er zal automatisch een 'kort antwoord' vraag worden toegevoegd, bovenaan je formulier, waar een 'geldig' e-mailadres dient te worden ingegeven.

Vink ten slotte 'bewerken na verzending' aan (3).

Indien de tijd voor de student verstreken is, klikt hij gewoon op 'verzenden'.

De student ontvangt deze mail en door te klikken op 'reactie bewerken', werkt hij eigenlijk verder aan zijn opdracht.


Naar top

3.11 reCAPTCHA toevoegen aan je formulier


Ik heb misschien ergens een update of aankondiging gemist, maar deze functie krijg ik niet meer aan de praat 2019/02/09

Indien je een extra controle wil laten uitvoeren, of degene die je formulier invult geen "robot" is, kan je een reCaptcha toevoegen aan je Google Form.


Dit gaat automatisch indien je in de algemene instellingen (1) van je formulier een "e-mailadres verzamelen" aanduidt (2).De reCAPTCHA verschijnt automatisch onderaan het formulier vlak voor 'verzenden'.4 Formulierbeschrijving


Onder je titel kan je een korte of langere introductietekst typen.
Je kan hier zelfs hyperlinks aanbieden aan de bevraagden. Deze zijn in het formulier perfect aanklikbaar en openen zich in een nieuw venster/tabblad, maar er is geen manier om ze "netjes" te tonen (achter een stukje zin of woord). De volledige link is zichtbaar.Naar top

5 Vraagsoorten en -instellingen


5.1 Vraagsoorten


Bij de aanmaak van een nieuwe formulier, wordt er standaard een "meerkeuzevraag" gesteld.
Je kan dit echter aanpassen door het drop-down menu te openen (1).
Je hebt de keuze uit volgende vragen:
 • Meerkeuze: slechts één antwoord mogelijk;
 • Selectievakjes: meerdere antwoorden zijn mogelijk;
 • Kort antwoord: er verschijnt een klein invulveld. Niet mogelijk om nieuwe regels te beginnen in het antwoord;
 • Alinea: er verschijnt een groot invulveld. In tegenstelling tot een kort antwoord, kan de respondent hier wel nieuwe regels beginnen in het antwoord;
 • Dropdown-menu: gebruiker kan klikken op "kiezen" en de keuzemogelijkheden klappen open;
 • Lineaire schaal: geef de gebruiker op een "lijn" de kans 1, 2, 3, ... aan te duiden, als in bijvoorbeeld "in welke mate ben je akkoord met ...". Je kan aan het begin en het einde van de lijn een label plaatsen. "In grote mate akkoord" of "Niet akkoord";
 • Meerkeuzeraster: je maakt x-aantal rijen/kolommen. De gebruiker vinkt, bijvoorbeeld, passende combinaties aan (Nederlands-Frans, medische-Nederlandse termen, steden-landen ...);
 • Selectievakraster: Idem als Meerkeuzeraster, maar je kan de gebruiker zowel in de rijen als de kolommen meerdere antwoorden laten aanduiden;
 • Datum en tijd: in een agenda/klok, geeft de gebruiker zijn voorkeur op voor, bijvoorbeeld, een afspraak.


Naar top

5.2 Vraagopties per vraagtype


Je kan een vraag 'verplicht' (1) maken. De respondent kan dan niet verzenden alvorens deze beantwoord werd. Noch naar een volgende pagina gaan indien je 'secties' hebt gebruikt. (1). Je schuift de desbetreffende knop naar rechts om een vraag verplicht te maken (2).
Stel dat je een vraag met een bepaalde 'structuur' hebt, kan je deze hergebruiken door te dupliceren. Je verwijdert een vraag door op de prullenbak te klikken (4).

Voor (haast) ieder vraagtype kan je bepaalde opties, voorwaarden, ... instellen.
Je vindt dit allemaal terug onder de 'drie puntjes' ('weergeven') (3).
De opties verschillen per vraagtype.

Bij ieder vraagtype vind je achter 'weergeven' de optie 'omschrijving': de mogelijkheid om een woordje uitleg te geven onder een vraag.

5.2.1 Kort antwoord


Vraagtype geschikt voor een kort antwoord. De respondent kan geen alinea's, nieuwe regels beginnen in zijn antwoord.
Je kan voorwaarden instellen voor een antwoord via weergeven > reactievalidatie.

Moet bijvoorbeeld een getal zijn groter dan ... Moet een e-mailadres zijn ... Maximaal aantal tekens ...
De 'aangepaste fouttekst' zal in het rood onder het antwoord van de respondent staan, totdat aan de voorwaarden voldaan is.
Je kan hier bijvoorbeeld invullen 'Je antwoord is geen geldig e-mailadres'.


5.2.2 Alinea


Dit vraagtype leent zich tot het schrijven van langere antwoorden. De bevraagde kan nieuwe regels beginnen in het tekstvak.

Via weergeven > reactievalidatie heb je hier minder standaardopties dan bij 'kort antwoord'.
Je kan ook hier het maximaal aantal tekens opgeven.
Of werken met een reguliere expressie. Je geeft dan door een soort 'code' zelf voorwaarden op aan het vraagtype.

Bijvoorbeeld, telefoonnummer formaat. Of toch alleen cijfers en getallen, ... Of zoals in dit voorbeeld, een jaartal tussen 1900-2020 op de vraag 'In welk jaartal ben je geboren?'

Op deze website vind je een groot aantal interessante mogelijkheden.

5.2.3 Meerkeuze


Een vraag stellen waarbij de gebruiker slechts één keuze kan aanduiden.
De opties die je hier hebt via 'weergeven' zijn:
 • de antwoordmogelijkheden door mekaar tonen aan de student;
 • ga naar een sectie op basis van het antwoord (je kan zo verhinderen dat de gebruiker na het geven van een antwoord niet relevante vragen moet beantwoorden, zie verder 7 Secties en titels 

5.2.4 Selectievakjes


Een vraag waarbij de gebruiker meerdere antwoorden dient aan te duiden.
De opties die je hier hebt via 'weergeven' zijn:
 • de antwoordmogelijkheden door mekaar tonen aan de respondent;
 • gegevensvalidatie: bepaal hoeveel antwoorden een gebruiker exact, minimaal, maximaal ... moet aanduiden ...

5.2.5 Dropdownmenu


Een vraag stellen waarbij de gebruiker slechts één keuze kan aanduiden.
De opties verschijnen als de respondent klikt op 'kiezen' ...
De opties die je hier hebt via 'weergeven' zijn:
 • de antwoordmogelijkheden door mekaar tonen aan de respondent;
 • ga naar een sectie op basis van het antwoord (je kan zo verhinderen dat de gebruiker na het geven van een antwoord niet relevante vragen moet beantwoorden, zie verder 7 Secties en titels 

5.2.6 Bestand uploaden


Door dit vraagtype toe te voegen, verplicht je de bevraagde in te loggen met zijn Google-account.

Je vraagt de gebruiker één of meerdere bestanden toe te voegen.
Het kan een bestand op je PC zijn of eentje in je Drive.
Formaten kunnen variëren van MP4, tot PDF en DOCx ...

Je kan de maximale grootte instellen (1Tb), het aantal bestanden (1-5-10) en  bepaalde formaattypes uitschakelen.

Bestanden die toegevoegd worden, komen terecht in een automatisch aangemaakte map (met de naam het formulier) in de Drive van de eigenaar van het formulier.

5.2.7 Lineaire schaal


Op een schaal van maximaal 0-10, geeft de beantwoorder bijvoorbeeld aan in welke mate hij tevreden is met iets.
Je kan kiezen tussen een minimale score van 0-1, en een maximale van 2-10.
Tevens kan je bij zowel de laagste als de hoogste score een label toevoegen.
Bijvoorbeeld 'ontevreden' en 'erg tevreden'.


5.2.8 Meerkeuzeraster


Je maakt een raster met, bijvoorbeeld, 5 rijen en 5 kolommen. De student dient de juiste antwoorden met elkaar te verbinden.
Indien bij een bepaalde optie, meerdere antwoorden kunnen aangeduid worden, dient deze optie in de 'kolom' te staan.
Op het niveau van een rij, kan je nooit meer dan één bolletje aanvinken.

De optie 'verplicht' is hier ietwat anders: 'een reactie in iedere rij vereisen'.
Daarnaast kan je via 'weergeven':

 • maximaal één reactie per kolom toelaten;
 • de rijen tonen in een willekeurige volgorde.


Naar top

5.2.9 Selectievakraster


Dit is het nieuwste vraagtype en lijkt sterk op het 'meerkeuzeraster' met dit grote verschil, dat je zowel in rijen als in kolommen meerdere opties kan laten aanduiden.
Een concrete toepassing kan zijn, een raster met data en uren waarbij gebruikers de momenten aanduiden dat ze kunnen aanwezig zijn op een overleg.

Als extra opties, kan je het aantal reacties per kolom beperken en de rijen in een willekeurige volgorde weergeven.

5.2.10 Datum


Je vraagt naar een datum, al dan niet in het verleden (geboortedatum).
De bevraagde kan zelf de cijfers typen, of aanduiden in een 'kalender'.
Je kan datum combineren met 'tijd' via weergeven > inclusief tijd (je kan trouwens 'inclusief jaar' uitschakelen).

5.2.11 Tijd


Je vraagt naar een tijdstip of een duur.
In het eerste geval kan de bevraagde uur en minuten ingeven.
In het geval van een 'duur' ook de seconden.

Naar top

5.2.12 Slimme Google


Indien je bepaalde antwoordopties ingeeft, of vragen stelt ... doet Google suggesties betreffende wat je mogelijks bedoelt. In onderstaande voorbeeld vroeg ik 'hoe laat is het', waardoor Google meteen veronderstelt dat ik een vraag wil stellen van het type 'tijd'. Of geef 'ja' in als antwoordoptie, dat stelt Google meteen 'nee' als tweede optie voor.


5.3 Vragen of onderdelen verslepen


Bovenaan iedere vraag zie je een rastertje van zes blokjes (1) staan. Beweeg je cursor er op en sleep de vraag door je linkermuisknop ingedrukt te houden naar een andere plaats.


Naar top


5.4 De undo knop


Deze functie ontbrak een tijdje in de 'nieuwe' forms maar werd gelukkig toegevoegd: maak je actie ongedaan nadat je, bijvoorbeeld, een vraag hebt verwijderd.

Indien je zo'n handeling stelt, verschijnt tijdelijk een melding waarop je kan klikken.


Onder het menu 'meer' kan je ook terecht om een handeling ongedaan te maken.


NB: er is géén 'versiegeschiedenis' voor Google Forms. Dit betekent dat als je het formulier hebt gesloten je niet (zoals bij een document, spreadsheet, ...) terug in de geschiedenis kan gaan om een vorige versie te herstellen.
Via de 'details' knop kan je wel zien wie wat gedaan heeftNaar top

6 Afbeeldingen en filmpjes


6.1 Afbeeldingen


Je kan afbeeldingen invoegen. Ter illustratie bij een sectie of aan het begin van je formulier.
(voor een afbeelding waarover je een vraag stelt, gebruik je de optie 6.3 Afbeeldingen als antwoordopties/als vraag)


Vervolgens heb je een aantal mogelijkheden om je afbeelding te selecteren. Uploaden van op je PC (1), direct een foto maken met de webcam, zoeken op je Drive (2) of zelfs rechtstreeks in Google (3) of andere bronnen (Life en Stockfoto's) zoeken. De gevonden afbeeldingen zijn auteursrechtelijk geschikt voor hergebruik.


Je hebt een aantal opties om je afbeelding te bewerken. Om te beginnen geef je zo nodig een titel.
Linksboven in de afbeelding staat een menuutje (drie puntjes). Je kan de afbeelding centreren, vervangen door een andere, verwijderen, ... (1).
Door één maal op de afbeelding te klikken, verschijnt een blauw kader rond de afbeelding om deze te verkleinen/vergroten (2).
Je kan de afbeelding met z'n titel en instellingen kopiëren of verwijderen (3).
uiterst rechts (4) vind je nog een menuutje met één optie: 'muisaanwijzer tekst'.
Je kan hier een tekst ingeven die voor de gebruiker tevoorschijn komt indien hij zijn cursor er op houdt.Naar top

6.2 Video toevoegen


Via het icoontje "Video toevoegen" rechts van een vraag (1), kan je beeldmateriaal zoeken en invoegen.


Je kan vervolgens uitsluitend zoeken in Youtube (1) (dus niet je Drive of lokale bestanden).
Mogelijks ken je de Youtube link en kan je deze rechtstreeks plakken (2). Een praktisch voordeel hier, is dat je in Youtube een link kan maken waardoor je filmpje een bepaalde starttijd heeft.


Vervolgens heb je een aantal opties. Geef je filmpje een titel (1). Kopieer het filmpje of verwijder het (2). Maak een "Bijschrift" (3) = een stukje tekst onder het videofragment.
Je kan de afmeting van de speler bepalen door eenmaal er op te klikken. Via de blauwe rand die vervolgens verschijnt, kan je de grootte van de speler bepalen (4).
Tot slot kan je het filmpje links, rechts ... plaatsen in het beeld, vervangen ...(5).

Indien je een vraag wil stellen over een videofragment, voeg je dit toe en vervolgens maak je onder het filmpje een vraag.
het is niet mogelijk het filmpje 'in' je vraag te verwerken zoals bij afbeelding 6.3 Afbeeldingen als antwoordopties/als vraag


Naar top


6.3 Afbeeldingen als antwoordopties/als vraag


Het is mogelijk om afbeeldingen in te voegen als antwoordopties bij een meerkeuzevraag/vraag met selectievakjes.

Maak een nieuwe vraag van het type selectievakjes of meerkeuze.
Indien je klikt op de lijn waar je de antwoordopties zou typen, verschijnt er achteraan een afbeeldingsicoontje. Klik er op.


Je kan foto's uploaden, uit je drive selecteren, ... (1), maar ook rechtstreeks zoeken (2).


Het resultaat zie er ongeveer zo uit ... Er is geen fotobewerkingsmogelijkheid in Google Forms zelf.


In plaats van als antwoordopties, kan je ook een afbeelding toevoegen waarover de vraag gaat (kan bij ieder vraagtype).
Het principe is grotendeels gelijkaardig (1), alleen heb je bij afbeeldingen toegevoegd aan een vraag, minimale bewerkmogelijkheden: een foto vergroten/verkleinen, centreren, bijschrift toevoegen, ... (2).7 Secties en titels


 • Met titels maak je een onderverdeling in je form, maar de gebruiker blijft bij het 'invullen' op dezelfde pagina als waar hij zich bevond;
 • Met secties maak je een onderverdeling in je form en de gebruiker zal bij het 'invullen' op 'volgende' moeten klikken en naar een nieuwe pagina gaan (het kan dan zinvol zijn bij je instellingen een 'voortgangsbalk' aan te duiden, zodat de respondent weet waar hij zich bevindt via instellingen > presentatie)


Maak een meerkeuzevraag of dropdownmenu, indien je je bevraagde wil laten navigeren op basis reacties.
Klik op weergeven > ga naar sectie op basis van antwoord (1).
Duid vervolgens aan naar welke sectie de respondent gestuurd wordt na zijn antwoord (2).
(Een duidelijke naam aan je sectie geven kan hier zinvol zijn)


Rechtsboven in een sectie vind je nog een uitklapmenu (2)
 • sectie verwijderen met al zijn vragen;
 • sectie dupliceren met al zijn vragen;
 • sectie samenvoegen met al zijn vragen (het wordt geen aparte sectie meer, maar de vragen worden toegevoegd aan de vorige sectie;
 • sectie verplaatsen (nieuw zomer 2017): veelgevraagde optie waarbij je secties kan verplaatsen zonder te moeten slepen (zie onder afbeelding).
Indien je op (1) klikt, klap het menu uit of in. Ingeklapt krijg je een overzicht van alle vragen onder de sectie in één beeld. Dit is zinvol om een overzicht te behouden.Secties verplaatsen kan sinds juli 2017 eenvoudiger. Klik op het uitklapmenu > sectie verplaatsen.
Kies waar je sectie geplaatst dient te worden. Kon voorheen alleen via het soms onhandige 'slepen'.Naar top

8 Reacties


NB: de opties voor Reacties onder dit onderdeel, zijn de mogelijkheden indien je form GEEN toets is. Er verschijnen andere mogelijkheden in dat geval.
Zie 10 Zichzelf verbeterende tests maken

Het is natuurlijk de bedoeling dat we de reacties gaan verzamelen. Dit kan op verschillende manieren:
 • Als een statistisch overzicht in diagramvorm;
 • In een spreadsheet een overzicht van alle antwoorden. De antwoorden staan in "rijen", de vragen in de "kolommen";
 • Een individueel exemplaar van iedere inzending.
Om de inzendingen te zien, klik je naast "vragen" op "reacties" (1).

Naar top

8.1 Reacties als "overzicht"

Zowel naast "Reacties" (1) als bovenaan links (2) zie je het totaal aantal inzendingen.
Een overzicht van alle inzendingen selecteer je hier (3) en staat in principe standaard aangeklikt.
Indien je de naam van de respondenten automatisch hebt laten verzamelen, zie je deze hier staan (4).
Als je een beetje lager scrollt, zie je ook de antwoorden op je vragen in een visueel overzicht (5).


Naar top

8.2 Reacties individueel

Van iedere reactie kan je ook een individueel exemplaar raadplegen, opslaan, printen ...
Je opent het individuele overzicht door in de reacties te kiezen voor "individueel (1) in plaats van "overzicht".
Bovenaan zie je (indien je dat hebt aangevinkt) de naam van de gebruiker (2).
Daaronder bevindt zich het formulier zoals ingevuld door de respondent (3). Je kan dit vervolgens uitprinten (4) (en dus ook opslaan als PDF).


Naar top

8.3 Reacties in een spreadsheet


Je kan ook een overzicht bekomen van alle individuele responsen in één spreadsheet. Je klikt op het groene icoontje "spreadsheet maken" (1).


Vervolgens bepaal je of je de resultaten wil opslaan in een nieuwe (1) of een bestaande (2) spreadsheet. Kies je voor (1) zal er een blanco spreadsheet gemaakt worden met dezelfde naam als je formulier, gevolgd door (reacties). Je kan deze naam natuurlijk steeds aanpassen.
De tweede optie (2) biedt je de kans de resultaten in een spreadsheet te maken die reeds in je drive staat. Je neemt, bijvoorbeeld, jaarlijks dezelfde enquête af, en wil elk jaar de data in een nieuw tabblad opslaan.


Je spreadsheet ziet er als volgt uit. In kolom 1 staat het tijdsstip van inleveren (1). In kolom 2 (indien je dat hebt aangeduid) de gebruikersnaam (G Suite-account) van de bevraagde (2). De kolomkoppen (3) zijn je vragen. In de rijen onder iedere vraag, vind je de antwoorden van de gebruikers (4).


Naar top


8.4 Dynamische diagrammen


Stel:

- je hebt een bevraging uitgestuurd, maar er komen nog steeds resultaten binnen;
- je hebt hiervan een diagram gemaakt voor een verslag, presentatie, ...
- je wil dat deze diagram up-to-date blijft, zich automatisch aanpast met nieuwe inzendingen in je verslag of presentatie ...

Dat kan. In dit voorbeeld gaan we uit van een diagram in een Presentatie, maar het kan dus ook in Google Docs.

Maak een diagram in de Spreadsheet met reacties van je Google FormOpen de presentatie waaraan je de diagram wil koppelen, kies 'Invoegen' (1), 'Diagram' (2), 'Uit Spreadsheets' (3).


Kies of zoek de spreadsheet waarin de Diagram staat.


Misschien staan er meerdere diagrammen in die sheet, kies de juiste (1), zorg dat de koppeling met de spreadsheet aanstaat en importeer (2).


Indien er nu nieuwe formulierreacties binnenkomen, zal de diagram in je spreadsheet zich aanpassen.


In je presentatie/google docs, zal een automatisch een 'update knop' verschijnen (1) en als je er op klikt, zal ook daar de diagram zich aanpassen op basis van de nieuwe antwoorden in je formulier.
Wil je de koppeling om één of andere reden verbreken, kan dat (2).


Naar top


8.5 Extra instellingen voor reacties


Je kan het formulier zo instellen, dat je voor iedere invulling van de bevraging, een mail ontvangt (1). Zie verder een voorbeeld. Je kan te allen tijde een nieuwe bestemming (=spreadsheet) voor je antwoorden maken (2). Je kan het formulier ook loskoppelen: nieuwe reacties zullen niet meer in je spreadsheet worden opgeslagen, maar je formulier kan nog steeds ingevuld worden (3). Het bestand kan ook als een .csv bestand opgeslagen worden (4).
Met één klik kan je eveneens alle reacties verwijderen (5). Dit heeft geen effect op reacties die reeds in een spreadsheet staan, maar alle individuele reacties en de statistieken onder 'overzicht' zijn weg.
Alle (individuele) reacties in één keer afdrukken is ook mogelijk (6) in plaats van één per één.De mail die je ontvangt indien je e-mailmeldingen aangeduid hebt (zie afbeelding hier boven (1) ziet er zo uit: (hoe vaak een mail verzonden wordt is me niet duidelijk, niet bij iedere inzending, zoals je ziet, maar om x-aantal minuten ...)

Naar top

8.6 Personen "aansporen" om te antwoorden


Indien je in instellingen > algemeen hebt aangeduid 'e-mailadres verzamelen', krijg je in het reactieoverzicht te zien wie al geantwoord heeft (1).

Heb je de uitnodigingen dan ook nog verzonden via de verzenden > e-mailfunctie, kan je aan respondenten die nog niet geantwoord hebben, een reminder sturen ... (2).


8.7 Reacties uitzetten


Indien je de schuiver (1) verplaatst naar "Accepteert geen reacties" schakel je het formulier eigenlijk uit. De persoon die nog op de link klikt, zal geen antwoorden meer kunnen versturen en ziet de tekst die je zelf kan bepalen onder "Bericht voor respondenten" (2).

De reacties die reeds binnen zijn, blijven behouden.


9 Add-ons toevoegen


Dit doe je als je extra functionaliteiten wil toevoegen aan je formulier.
Dit zijn functies die je 'mist' en niet tot de standaardopties van Google Forms behoren.
Soms zie je dat ze na verloop van tijd toegevoegd worden (bijvoorbeeld, voor het automatisch verbeteren was je vroeger volledig aangewezen op Flubaroo).

Hier enkele 'populaire' add-ons en hun uitleg:

- beperkt het aantal keer dat een antwoord kan aangeduid worden (bijvoorbeeld een tijdstip voor een afspraak) met Choice Eliminator;
- laat je formulier automatisch sluiten op een bepaald tijdstip, na x-aantal inzendingen ... met Formlimiter;
- stuur respondenten gepersonaliseerde antwoordbevestigingen met Simply Send;
- hergebruik vragen uit eerdere formulieren met Form Recycler (handig als je bijvoorbeeld reeds 3 testen hebt over een onderwerp, en je wil een nieuwe versie maken met vragen uit de drie andere toetsen).


Zoek (1) of kies (2) de gewenste add-ons door er op te dubbelklikken.

Klik op "gratis" (1) om toe te voegen.

Geef indien daar om gevraagd wordt de toestemming (1). Als je de add-on wenst te gebruiken, kan je niet anders.

Van zodra je je eerste add-on hebt toegevoegd, zal deze optie dus verschijnen als "puzzlestukje" bovenaan je formulier (zie afbeelding onder 9 Add-ons toevoegen). Je kan daar je add-ons opstarten.
Deze zullen in alle formulieren beschikbaar zijn, je moet niet telkens voor ieder formulier dezelfde add-on toevoegen.
Let wel: ze zitten "in je account". Dus als je met een andere Google Account werkt, staan ze er niet.

Naar top

10 Een zichzelf verbeterende test maken

10.1 Bijdrage Google Forms aan 'leren'


Waarvoor is de Toets-functie van Forms een meerwaarde?
 • Het opstellen van een goede toets (met gesloten vragen) is een intensieve bezigheid. Staat deze echter op punt, bespaart Forms je heel wat verbeterwerk. De meeste gesloten vraagtypes en het vraagtype 'kort antwoord' worden immers automatisch verbeterd;
 • Forms kan gebruikt worden om summatief te toetsen. Je kan als docent vragen voorzien van verschillende wegingen, de resultaten worden per individu, per vraag en als klasgroep verzameld. Je kan tevens een mooie spreadsheet maken waar alle scores netjes verzameld worden;
 • Forms kan echter ook gebruikt worden als formatief toetsmiddel. Laat de studenten in een vervolgles actief informatie ophalen van een vorige sessie (Retrieval practice) (beter de volgende les, dan aan het einde van de les zelf). Vervolgens zit er een uitgebreide mogelijkheid ingebouwd in Forms om studenten gepaste feedback te geven. Deze feedback kan automatisch verschillend gemaakt worden voor goede en niet correcte antwoorden. Mits handmatig verbeteren, kan deze feedback zelfs geïndividualiseerd worden. Je kan korte testjes van enkele vragen afnemen tijdens een volgende les, of doorsturen naar studenten om thuis te maken (je zet hen zo aan tot geregeld leren, hernemen in plaats van alles in één keer te studeren Spaced of Distributed practice). Tip: geef geregeld korte testjes ipv één grote formatieve test;
 • Hoewel er geen app is van Google Forms, kan deze perfect (zeker in geval van korte meerkeuzevragen) op een smartphone gemaakt worden; de test past zich netjes aan aan de schermgrootte;
 • Wil je meer info over het 'correct' formuleren van gesloten vragen, gebruiken van afleiders, ... en hoe Google Forms daarbij kan helpen, die vind je terug in deze post;

10.2 Een formulier instellen als test


Om van je form een test te maken:

(1) Kies voor instellingen;
(2) Klik op het tabblad "Toetsen";
(3) Schuif de schakelaar naar rechts;
(4) Vergrendelen tijdens het maken van een toets: deze optie werkt uitsluitend op door de organisatie beheerde Chromebooks: indien een student de toets opent, zal hij/zij zolang de toets niet ingeleverd is, vastgehouden worden op de toets: er kunnen géén andere tabbladen of webpagina's geopend worden. Een handige instelling bij het maken van summatieve toetsen;
(5) Bepaal wanneer de student zijn resultaat krijgt:
=> onmiddellijk: zodra hij zijn toets inlevert (=op verzenden klikt) krijgt hij een knop aangeboden "score bekijken";
=> later: jij bepaalt wanneer je de uitslagen vrijgeeft. Dit stelt je in de mogelijkheid eventueel feedback te individualiseren, bepaalde antwoorden al dan niet van punten te voorzien ...;(1) Wat krijgt de student te zien:
=> Welke vragen hij goed/fout had;
=> Wat is dan (wel) het goede antwoord;
=> Puntwaarden (deze zijn dan zichtbaar tijdens de test);
(2) Sla op.


Indien je 'vergrendelmodus op Chromebooks' hebt aangeduid KAN je toets zelfs niet afgenomen worden op niet beheerde Chromebooks, toestellen met Windows of MACs (of smartphone) ... Studenten krijgen dan bij het aanklikken van de toets dit te zien ...


Indien de student de toets wél opent op een beheerde Chromebook:

- krijgt hij de melding dat de vergrendelde modus ingeschakeld is (1);
- na het starten van de toets (2), zullen alle openstaande tabbladen behalve die van de toets automatisch verborgen worden en kunnen er geen nieuwe webpagina's of andere toepassingen geopend worden;
- zodra de toets ingeleverd is, verschijnen alle tabbladen die open stonden weer netjes.10.3 Vragen toevoegen, feedback en juiste antwoorden

10.3.1 Eén vraag per sectie


Hierbij zou ik opteren om te werken met secties: de student krijgt op zijn scherm zo telkens één vraag per keer. Er is geen onnodige afleiding of cognitieve ballast door prikkels van andere vragen, scrollwerk ...
Je kan op deze manier ook de student zijn voortgang tonen (zoveel procent afgewerkt).
NB: je kan er evenzeer voor kiezen om een andere groepering te gebruiken. Bijvoorbeeld, per sectie enkele vragen rond dezelfde competentie, leerinhoud, ...

In de formulierbeschrijving kan je doelen, competenties, toegestane hulpmiddelen, ... of andere afspraken toevoegen (1). Indien je het formulier zo instelt dat het e-mailadres rechtstreeks verzameld wordt, is het niet nodig naar een naam te vragen.
Je kan dat steeds doen door vragen met kort antwoord toe te voegen voor naam, klas, ... (3)
Klik op de dubbele horizontale lijntjes om een nieuwe sectie te starten (2), d.i. in het beeld van de student een volgende pagina.


10.3.2 Vraagtypes


Je kan de sectie vervolgens een naam geven. Dit kan een subonderdeel zijn, of een competentie ... om zo de vragen te ordenen (1). Het is helaas niet mogelijk om informatie apart per sectie te verzamelen, dat zou de leerling/docent nog betere inzichten geven (nu kan dat natuurlijk nog, maar dan moet je zelf gaan tellen).
Vervolgens voeg je een vraag toe (2) (ik ga verder uit van meerkeuzevragen).

(3) Volgende vraagtypes worden automatisch verbeterd én mee opgeteld in de score: meerkeuze, selectievakjes, dropdown, kort antwoord, meerkeuzeraster, selectievakraster, datum en lineaire schaal.

Volgende vraagtype vergt handmatige verbetering maar de score wordt wel opgenomen in het totaal: alinea.

Volgende vraagtypes kan je (zonder omwegje, als je dit wil mag je me altijd contacteren) niet gebruiken in de toets: bestand uploaden.

Een vraag verplicht maken (4) heeft het voordeel dat een student er geen kan vergeten op te lossen. Inzenden zal niet kunnen zonder bij alle vragen een antwoord te hebben opgegeven. Let wel: dit betekent eveneens dat de student steeds iets zal moeten aanduiden om naar een volgende vraag te gaan. Hij kan dit natuurlijk achteraf steeds herzien.

Onderaan zie je de knop antwoordsleutel: hier bepaal je de waarde per vraag, geef je feedback en stel je het correcte antwoord in (zie 3.3 Antwoordinstellingen) (5)

Het is belangrijk dat een student geen patroon herkent in de juiste antwoorden. Bijvoorbeeld 2x antwoord a, 2x antwoord b ...etc. Via de vraaginstellingen (6) kan je aanduiden dat de opties voor iedere gebruiker random door elkaar geschud worden (7). Je kan dit zelfs meedelen aan de student, zodat deze niet nodeloos begint te twijfelen als er 4x na elkaar "a" als juist antwoord dient gegeven te worden.


Indien je vragen allemaal ongeveer volgens deze opmaak gaan zijn (meerkeuze, verplicht, opties door elkaar, ...) bespaar je tijd door je sectie te dupliceren. Je dient dan alleen de vraag en de antwoorden te herformuleren en niet alle instellingen.


10.3.3 Antwoordinstellingen


10.3.3.1 Puntwaarden en juist antwoord toevoegen


In geval je wenst dat je toets automatisch verbeterd wordt, zal je natuurlijk het juiste antwoord dienen aan te duiden, alsook een weging per vraag en eventueel (toch wel belangrijk) feedback toevoegen.

Klik onderaan de vraag op 'antwoordsleutel'.(1) Hoeveel punten wens je toe te kennen?
(2) Duid het correcte antwoord aan.
(3) Voeg eventueel feedback toe voor een fout en of goed antwoord (zie volgende afbeelding).
(4) Om terug te keren naar de 'gewone' vraaginstellingen, kies 'vraag bewerken'


NB: in geval van een kort antwoord, kan je meerdere juiste antwoorden ingeven, om te anticiperen op mogelijke spelfouten of hoofdlettergebruikPunten toekennen aan meerkeuzerasters en selectievakrasters

Er is één belangrijk verschil tussen beide: bij een 'meerkeuzeraster' kan de student nooit twee maal iets aanvinken in dezelfde rij, bij een selectievakraster kan dat wel. Beide vormen kan je zo instellen dat er meerdere (of slechts één) antwoord per kolom kan aangevinkt worden.

Voorbeeld van een meerkeuzeraster en punttoekenning.
(1) Via de vraaginstellingen kan je bepalen of er meerdere (2) antwoorden mogelijk zijn en de rijen 'random' door elkaar laten schudden voor iedere deelnemer.
Kies vervolgens voor antwoordsleutel (3).Duid de juiste antwoordcombinaties aan (1). Geef achteraan de gewenste punten per combinatie (2), je kan zelfs een ander gewicht per rij geven (3).


Elke keer je een vraag van punten hebt voorzien, zie je bovenaan de (voorlopige) totaalscore van je toets.


10.3.3.2 Feedback geven


Indien je gekozen hebt in vorige stap voor 'feedback voor antwoord toevoegen' (3) krijg je volgende opties:

(1) Je kan aparte feedback geven voor goede (2) en onjuiste (1) antwoorden. Studenten krijgen dan andere feedback, extra bronnen, ... op basis van hun antwoord.
(3) Geef tips mee, inhoudelijke of studietips. Extra uitleg bij het antwoord ...
(4) Voeg bronnen toe voor ofwel verdieping (goed antwoord) of remediëring (onjuist antwoord). Dit kan alles met een link zijn: een website, een filmpje, ... maar ook een Google Doc, Presentatie ...(1) Je dient dus eerst de link van je bron te kopiëren, die plak je bij 'link naar'.
(2) Weer te geven tekst is optioneel, maar aan te raden: dit is bijvoorbeeld 'Presentatie Zenuwstelsel'. 'Website over het centrale zenuwstelsel', 'Extra oefeningen' ...
(3) NIET VERGETEN alvorens op te slaan (4) op toevoegen te klikken, anders wordt je bron niet effectief opgeslagen.
(5) Je kan hetzelfde doen voor 'goede antwoorden' en sla vervolgens op (4).


NB bij een 'kort antwoord' vraag kan je alleen algemene feedback geven, niet apart voor goede of foute antwoorden.
Er is op het ogenblik van schrijven (2018/5/16) nog geen feedbackoptie voor rastervragen.


10.4 Toetsen en resultaten teruggeven

Hoe ga je de resultaten aan je studenten meedelen? Wil je dat ze gepersonaliseerde feedback krijgen? Een punt toekennen aan en verbeteren van een 'alinea vraag'?


10.4.1 Vragen handmatig verbeterenStel, je hebt een alineavraag opgenomen in je test. Deze kan niet automatisch verbeterd worden, maar je kan ze wel handmatig nakijken en punten toekennen die meegerekend worden in het toetsresultaat.
NB belangrijk is dan wel dat je toets zo ingesteld is dat de resultaten pas achteraf vrijgegeven worden. Zie 4.3 Resultaten vrijgeven

Ga naar het tabblad reacties (1) en kies het onderdeel vraag (2). Je kan ook voor individueel (3) kiezen, dan kan je de toets van één gebruiker volledig nakijken. Ik opteer hier voor vraag (2) omdat ik dan van één vraag alle antwoorden van mijn studenten zie en deze vervolgens kan nakijken. De rest van mijn toets zijn immers gesloten vragen en worden automatisch verbeterd, plus op deze manier zit ik met mijn 'gedachten in' de vraag, verbeter ik deze voor al mijn leerlingen, kan vergelijken ...
Kies de vraag via het uitklapmenu (makkelijkst) of met de pijltjes rechts.


Ik zie nu alle antwoorden van mijn studenten op één vraag onder elkaar (1). Ik kan een vraag gewoon fout rekenen (2) of gewoon juist (3) per deelnemer. Ik kan echter ook een deel van de punten geven, bijvoorbeeld 1/2. Bij ieder individu kan je ook nog apart feedback geven (5).
Vergeet niet op te slaan (6).


NB: je kan ook handmatig verbeteren in geval van, bijvoorbeeld, kort antwoord vragen. Deze worden automatisch verbeterd, maar stel dat de student een minimale typfout heeft gemaakt en geen punten kreeg, dan kan je dit alsnog handmatig doen (op dezelfde wijze als hierboven beschreven).

10.4.2 Gepersonaliseerde feedback geven


Zoals besproken in punt 3.3.2 Feedback geven kan je feedback toevoegen per vraag. Deze geldt dan voor alle deelnemers.
Je kan echter ook pér deelnemer gerichte feedback geven. Wat werk, maar zinvol.

Ga naar het tabblad reacties (1) > individueel (2) en zoek de gewenste deelnemer (3).


Scroll naar de vraag waarvoor aan déze student aparte feedback wenst te te geven (1). Je ziet de algemene feedback bij de vraag voor iedere student staan (2). Die kan je voor deze éne student overschrijven via 'individuele feedback toevoegen (3).


Er verschijnt een venster waarin je je tekst eventueel vergezeld van een link kan toevoegen (1), vergeet niet op te slaan (2)

Deze student zal wanneer hij zijn resultaat krijgt, alleen zijn feedback zien, de andere klasgenoten zien de algemene terugkoppeling (1).
Sla ook hier op (2).


10.4.3 Resultaten handmatig vrijgeven


Dit dien je natuurlijk allereerst zo te hebben ingesteld, zie 2 Een formulier instellen als een test.
Ga naar reacties (1) > Overzicht (2) en scroll naar het onderdeel scores en scores vrijgeven (3), klik hier op.


Geef een bericht in (dit is voor de volledige groep of klas) (1). Vind eventueel deelnemers uit/aan die de resultaten (niet) dienen te krijgen (2) en verzendt vervolgens de resultaten (3).

De studenten krijgen nu een individuele mail met hun test, score en feedback, via 'weergeven' kunnen ze vervolgens details bekijken.


Ze zien hun totaalscore (1) (al dan niet individuele) feedback (2) en goed/fout antwoorden met scores.


Naar top

Bronnen

Een quiz maken met Google Formulieren - Editors van Documenten Help. (2016). Support.google.com. Retrieved 28 June 2016, from https://support.google.com/docs/answer/7032287?hl=nl&ref_topic=6063584


Create a quiz with Google Forms - Docs editors Help. (2016). Support.google.com. Retrieved 14 September 2016, from https://support.google.com/docs/answer/7032287?hl=en&ref_topic=6063584


Useful Regular Expressions for Data Validation in Google Forms. (2017). Labnol.org. Retrieved 4 February 2017, from https://www.labnol.org/internet/regular-expressions-forms/28380/


17 opmerkingen:

 1. Is het mogelijk om een overzicht van de reacties af te drukken?
  Als je gaat naar 'afdrukken van reacties' krijg ik een gigantisch groot bestand omdat deze dan de 93 reacties 1 voor 1 wilt afdrukken. Graag zou ik het overzicht van de reacties afdrukken (dus alle reacties gebundeld), zoals je nu via google docs wel al kunt bekijken.
  Weet u of dit mogelijk is?
  Alvast bedankt!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Beste, het afdrukken van de spreadsheet waarin de reacties inderdaad verzameld worden zoals je aangeeft, is geen optie?

   Verwijderen
  2. dit hou ik liever als laatste optie, het is namelijk zo dat dit een uitgebreide enquête is met enkele deelvragen per vraag, in 'overzicht reacties' zijn deze allemaal mooi naast elkaar al geplaatst in diagrammen dus ik hoopte dat je dit op een of andere manier ook zo zou kunnen afdrukken. Maar als ik het goed zie kan je wel alle individuele reacties 1 voor 1 printen, maar niet het overzicht hiervan.
   Maar ik hoop dat jij mij hierin kan tegenspreken! :)

   Verwijderen
 2. Normaal ben ik de eerste om tegen te spreken ;-) maar nu helaas... Een collega had gisteren min of meer dezelfde vraag. We hebben het even geprobeerd met rechtermuis klik > afdrukken/opslaan als pdf. Dat ging, tot aan iedere 'sectie'... Daar stond dan een onderbreking. Als het zo'n uitgebreide enquête is heb je wellicht ook secties gebruikt. Ik ben in de Add-ons op zoek gegaan, maar niet dadelijk iets gevonden... Gr Wouter

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Dag Wouter,
  Heb je een idee hoe je individuele reacties van google forms kan opslaan als pdf? Ik kan enkel het overzicht van alle reacties downloaden...
  Groeten Hanne

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dag Hanne
   Als je naar het tabblad 'reacties' gaat, daar dan weer kiest voor 'individueel', heb je de mogelijkheid om iedere reactie apart af te drukken (en daarbij te kiezen als 'opslaan als pdf'. Hopelijk is het dit wat je bedoelde.
   Gr Wouter

   Verwijderen
 4. Wouter
  Kan je me onderstaande vaststelling bevestigen? Ik ontdekte het net omdat me werd gevraagd een verbeterde toets af te drukken.

  Als je de individuele antwoorden BEKIJKT, ZIE je de verbeterde versie (= vragen, antwoorden, beoordelingen).
  Als je dit individuele antwoord wil AFDRUKKEN/BEWAREN (via icoon printer = antwoord afdrukken) krijg je echter letterlijk "antwoord afdrukken", nl. de vragen, antwoorden MAAR geen beoordelingen meer.
  Dit betekent dat ik GEEN verbeterde versie kan afdrukken/bewaren als pdf, enkel INKIJKEN.

  P.S.: Als ex-Google Apps school, vraagt de directie me om elke verbeterde toets te uploaden naar Smartschool, ergens, zodat de leerling en ouders deze kunnen inzien, wat op zich al gekkenwerk is, maar nu ontdek ik dat je geen verbeterde toets kan aanmaken.
  Ik kan in de toekomst de verbeterde versie wel mailen (Gmail) naar de leerling onmiddellijk of achteraf, maar daarmee staat er nog niets in Smartschool.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dag Gunter. Ook toevallig. Gisteren toetsen afgenomen. Docenten de individuele toetsen bezorgd in pdf (digitaal). Vandaag krijg ik antwoord dat ze idd alleen de antwoorden zien. Niet de goed/fout indicatie. Ben er vrij zeker van dat dat ooit anders geweest is. Nog niet verder naar gezocht. Moest ik ergens iets vinden laat ik het weten. Gr Wouter

   Verwijderen
 5. Wouter

  Bedankt voor je bevestiging van de vaststelling.
  Hopelijk ziet Google snel in dat louter een afdruk van antwoorden weinig zinvol is, in het geval van een toets i.p.v. een enquête.
  Ik zal zelf ook nog verder zoeken, want dit is wel erg nuttig voor het onderwijs.
  Alvast dank voor je snelle respons.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. 'jouw antwoord' wat verschijnt in het korte antwoordveld als je het formulier invult, kan dat ook aangepast? Bij het maken van het formulier staat er 'korte antwoordtekst', bij het openen van het formulier staat er 'jouw antwoord'.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Hi everybody. I recently saw a testimony about chief dr lucky in a blog I visit for relationship and dating counseling problems because i had been having serious issues with my boyfriend and we had been dating for six months, he just suddenly changed, he wasn't returning my calls,he started cheating,he was hurting me in many ways i never thought possible and I just thought I should try it*maybe out of desperation of some sort*..and I contacted chief dr lucky ..At first everything felt dreamy and unbelievable, his consultations and solution was a little bit easy and strange and I was scared a little cause I heard read and heard lots of stories to of fake spell casters,scams and i never really believed in magic..I played along with a little hope and and faith and I sent some few stuffs after everything and it worked like a miracle,everything went to a while new direction,it was and is amazing...I guess it was all good faith that made me read That particular post that faithful day..I hope he could help other people too like he did me...I did a little and I got everything I wanted and wished for*my husband,my family and my life back. E-mail: Cheifdrlucky@gmail.com or contact him on whats App him +2348132777335 Website :http://chiefdrluckysolutionhome.website2.me/

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Na het invullen van een (test) vragenlijst, wordt de verzending bevestigd met een mailbericht, die sommigen niet geheel in de mail kunnen zien; dus alleen de eerste regels zijn zichtbaar. Ik zie geen regelmaat, waardoor ik niet weet waardoor dit komt. Ligt het aan de mailapp (Outlook, Mail van MacOS en IOS, Outlook op IOS, Android mail, enz.?). Ik zelf krijg de bevestigingsmail zonder probleem en geheel leesbaar in mijn mailbox.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Meer informatie over CRM en e-mailmarketing vindt u in dit blog over cybersecureinstitute.org. Vergeet niet dat e-mailmarketing en CRM de beste hulpmiddelen zijn om meer klanten te krijgen.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Hoi beste Wouter,

  Als eerste wil ik u hartelijk dank voor uw zeer uitgebreide uitleg over de google classroom!

  Ik loop alleen tegen een belangrijk obstakel aan: ik ontvang niet een ingevuld toetsopdracht in mijn inbox, terwijl ik wel de optie 'Later, na handmatige beoordeling - Schakelt e-mailverzameling in' (in het tabblad 'toetsen' onder 'instellingen') heb aangevinkt.

  Ook heb ik de optie 'E-mailadressen verzamelen' en dan 'Altijd' aangevinkt (in het tabblad 'Algemeen' onder 'Instellingen')

  Moet ik ergens anders nog iets aanvinken/instellen?

  Bij voorbaat hartelijk dank voor uw reactie!

  Met een warme groet, Klaziena

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Beste Klaziena

  Ik heb je instellingen 'nagebootst': antwoordbevestiging > altijd.
  Na invullen krijg ik dan netjes een antwoord binnen. Ik weet dus niet wat er misgaat.
  Let wel: de scores komen met deze instelling niet automatisch binnen bij de invuller, je hebt immers 'na handmatige beoordeling' aangeduid. Om de invuller dan zijn of haar score te laten ontvangen die je als leerkracht nog naar 'antwoorden' te gaan en 'scores vrijgeven' aan te klikken.
  Gr Wouter

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Goedemorgen Wouter,

  Bedankt voor uw reactie. Toevallig heb ik net gechat met google suite en ik moest in de form op het tabblad antwoorden op de 3 puntjes klikken en daar selecteren 'E-mailmeldingen ontvangen voor nieuwe antwoorden' en na een nieuwe test kreeg ik gelukkig nu ook een mailmelding in mijn inbox binnen.

  Via instellingen ontving ik 'm nog steeds niet.

  Vreemd allemaal, maar het gaat erom dat het is opgelost :)

  Nog een hele fijne dag!

  Met een warme groet, Klaziena

  BeantwoordenVerwijderen