woensdag 8 april 2020

Geef rijke audio- en videofeedback, maak feedback geven makkelijker


In tijden van afstandsonderwijs blijft feedback een erg belangrijk gegeven.
De mogelijkheden die je in contactonderwijs hebt om studenten terugkoppeling te geven op hun werk zijn beperkter in afstandsonderwijs, al was het maar op kwantitatief vlak.
Het is in deze online vorm van leren en lesgeven echter erg belangrijk dat je leerlingen een idee hebben hoe ze er voor staan in het nastreven van hun doelen én wat ze kunnen doen om die kloof tussen huidige en gewenste situatie te dichten.

Je kan deze feedback voorzien door 'reacties' in Google Docs, maar:

- het is een heel karwei om dat wat je gezegd wil hebben uit  te schrijven;
- het is omslachtig om telkens opnieuw hetzelfde te schrijven bij terugkerende feedback (en deze in het beste geval te kopiëren > plakken, maar de feedback die je nodig hebt is niet steeds op dat ogenblik voorhanden);
- je mist mimiek, intonatie, ... om in geschreven tekst datgene over te brengen wat je wil overbrengen. Je feedback kan hard overkomen, net niet datgene teweeg brengen wat je beoogde;
- het persoonlijke en sociale is afwezig bij geschreven feedback (en trouwens bij het hele afstandsgebeuren) zodat alles wat we kunnen doen om dit sociale en betrokkenheid te genereren een goed idee is.

Het is daarom een goed idee om audio- en video feedback te geven, en om je geschreven feedback wanneer je dit wenst te kunnen hergebruiken. E-comments vind ik daarvoor een mooie oplossing, ook omdat de student (uitgaande van Google Drive) hier niets voor dient te installeren, ook de gebruiksvriendelijkheid voor docenten is mijns inziens groot. In volgende video van 6min licht ik de werking toe.

Installeer de E-comments extensie in Chrome via deze link.


Bron


Byrne, R. (2019). How to Add Video and Audio Comments to Google Documents. Retrieved 8 April 2020, from https://www.youtube.com/watch?v=yovzFC9RPk0