donderdag 9 mei 2019

Een Kahoot! rechtstreeks als individueel huiswerk in Classroom


Dat je Kahoot! als motiverende quiz kan gebruiken in klasverband is vrij bekend.
Minder geweten is dat je Kahoot! ook individueel thuis door je studenten kan laten spelen.
Deze vorm heet 'challenge'.

Meer nog, je kan deze individuele vorm rechtstreeks in Google Classroom plaatsen (en zijn ook andere manieren, in deze post focussen we op het gebruik in Classroom).

Bij de Kahoot! die je als 'huiswerk' wil posten, kies je voor 'challenge' (play = groepsquiz in de klas)

Enige voorwaarde: de studenten moeten de Kahoot! via de Kahoot! app (beschikbaar is Play- en Appstore) spelen.


Je kan nu aangeven hoe lang het huiswerk beschikbaar is. Je kan datum en tijd wijzigen > createJe kan nu gewoon de link of de pin met je studenten delen, maar wij kiezen hier voor onmiddellijke publicatie in een lesgroep waar we docent zijn.


Je kan nu aangeven in welke lesgroep je de 'challenge' wil plaatsen en ook onder welke vorm (actie kiezen). Je kan er een opdracht van maken, of gewoon posten als materiaal. Ik kies voor deze laatste, het is niet mijn bedoeling om er punten aan toe te kennen of nog een aparte deadline te bepalen binnen classroom.
Een volgend scherm verschijnt automatisch met de Kahoot! toegevoegd. Werk deze af als een andere post in Classroom, ik zou hier nog eens toevoegen dat de Kahoot! alleen via de app gespeeld kan worden.
Makkelijkst is studenten zowel de Classroom als de Kahoot! app te laten installeren. Indien zij dan in Classroom op de link klikken krijgen ze in eerste instantie (op Android toch) de vraag om de link in de Kahoot! app te openen.

Vervolgens verschijnt de melding dat ze 'uitgedaagd' zijn. Wat natuurlijk aanvaard wordt.


Challenge 1 verschijnt, klik er op. Geef vervolgens een 'nickname' op.


De student krijgt een rondje van drie vragen voorgeschoteld, met de tijdsbeperking zoals je die bij het opmaken van de quiz hebt ingesteld.


Indien de student de drie vragen juist heeft, verschijnt een volgende challenge. Echter, is er een vraag fout, dan dient dezelfde challenge afgewerkt te worden tot alles juist is.
In deze situatie, kan de student pas naar de volgende challenge overgaan na 24u. Kahoot! geeft hierbij een uitleg die aan retrieval practice en gespreid leren doet denken (kijken wat je na 24u nog actief uit je geheugen weet op te halen, zo stelt Kahoot! het).


Een challenge als student aan den lijve ondervinden? Zorg dan dat je de Kahoot! app op je smartphone hebt staan en scan deze QR code (werkt tot 5 juni 2019).