donderdag 26 oktober 2017

Nimbus Screenshot

Wat kan deze extensie:

Een screenshot van:
- je scherm maken;
- een 'uitgeknipt' deel van je scherm maken;
- extra pijlen, nummering, tekst, ... voorzien;
- overbodige/ongewenste tekst, info ... ontdoen door deze te wissen.

Direct de Chrome-extensie installeren, of bekijk alle opties in onderstaand filmpje


woensdag 18 oktober 2017

Cite this for me: bibliografische referentie van een URL

Cite this for me is een Chrome Extensie, waarmee je in een handomdraai een bibliografische referentie maakt van een URL (in APA, of andere stijl).

Je kan deze vervolgens kopiëren > plakken in het gewenste bestand of andere locatie.vrijdag 13 oktober 2017

Diagrammen kopiëren in Forms Reacties


Het kopiëren > plakken van diagrammen van resultaten in Google Forms, was tot voor kort niet zo handig. Hiervoor diende je al te werken met screenshots, en dan nog ...

Nu werd er een 'knopje' toegevoegd waardoor je de diagrammen eenvoudig kan kopiëren en achteraf plakken in een presentatie, document ...

(nog beter zou zijn als deze diagrammen zouden auto-updaten indien er nieuwe reacties zijn binnengekomen)

Ga in je form reacties (1) > overzicht (2).


Beweeg je muis rechtsboven de diagram die je wil kopiëren > klik. Diagram werd gekopieerd.


Vervolgens open je het document, de presentatie ... waar je de diagram wil plakken.


Bronnen

Google Docs on Twitter. (2017). Twitter. Retrieved 13 October 2017, from https://twitter.com/googledocs/status/918834731172610050

donderdag 12 oktober 2017

Google Slides: Dia's professioneel overslaan tijdens presenteren


Soms gebruik je eenzelfde presentatie voor meerdere 'publieken'.
Dan wil je niet steeds alle dia's tonen.
Een kopie maken is niet de beste methode, want dan moet je beide versies up-to-date houden.
"Heel snel doorklikken" om over te slaan oogt ook niet zo pro.

Stel (één en dezelfde) je presentatie dan afhankelijk van je publiek zo in, dat bepaalde slides niet getoond worden.zaterdag 7 oktober 2017

Quizalize: handleiding


Met Quizalize maak je vrij eenvoudig online quizzen.

  • Het aantal vraagtypes (twee) is eerder beperkt, de lay-out is niet de meest mooie.
  • Maar, je bekomt als lesgever uitgebreide rapportages van het werk van je studenten. Je kan mooie resultaten krijgen, per student, per vraag, per onderwerp/thema (een bundeling van vragen binnen een toets, rond een bepaald topic.
  • Met de 'mastery mode' (zie verder) worden alle vragen die een student fout had, bij het beëindigen van de huistaak, opnieuw aangeboden

Je kan een quiz laten spelen:

- in de klas/in groep;
- thuis, als 'huiswerk'.

Het maken van een quiz vind ik persoonlijk erg eenvoudig en weinig complex.

Het publiceren is zeker in het begin wat onoverzichtelijk, omdat er meerdere opties zijn.

1 Een account aanmaken
2 Het dashboard
3 Een quiz maken
4 Een quiz spelen
5 Wat zie jij als 'teacher'
6 De rapportage/resultaten opvragen
7 Bronnen

1 Een account aanmaken

Je hebt de mogelijkheid een nieuw account aan te maken, of in te loggen met een Google Classroom of Zzish account.

Ga naar Quizalize en klik op 'I'm a teacher' (ook als je een student bent en een quiz wil maken, zal je op deze knop moeten klikken; 'I'm a student' is alleen zinvol als je een quiz wil spelen).


Vervolgens kan je een volledig nieuwe account aanmaken of inloggen met een Google Classroom (of Office 365) account.


Indien je inlogt met je Google (Classroom) account, zal je een koppeling tussen Quizalize en Classroom moeten toestaan.
Voordeel (zie verder uitgebreider): je kan een quiz rechtstreeks toegankelijk maken voor een Classroom Groep (dus zonder dat je een aparte groep moet aanmaken in Quizalize).


Vervolgens zal je nog eens moeten aangeven dat jij jij bent ...Een betaalde account (ongeveer 69€/jaar) zou o.a. een onbeperkt aantal accounts en klassen mogelijk maken, maar er staat niet bij wat de limiet is met de gratis versie.
Ik ervaar geen limiet als ik mijn account koppel aan Classroom lesgroepen.
Bij het zelf aanmaken van klassen zou je er maar vier kunnen aanmaken.

Naar top

2 Het dashboard


Op de homepage heb je volgende opties:

(1) In de marketplace vind je quizzes terug gemaakt door anderen. Je kan deze zelf gebruiken door ze te koppelen aan één van je klassen;
(2) Bekijk een overzicht van jouw quizzes;
(3) Bekijk of maak je klassen, makkelijk is het gegeven dat je je Google Classroom lesgroepen kan selecteren, zodat je niet zelf moet beginnen leerlingen toevoegen;
(4) Log uit, voeg een profielfoto of banner toe ...;
(5) Maak een nieuwe quiz.


3 Een Quiz maken


Een quiz maken is erg eenvoudig. Klik in je dashboard op 'create a quiz'.


Vervolgens geef je een titel op (1) en een omschrijving (2): er opent zich een uitklaplijst, maar je kan zelf een topic ingeven. Een volgende keer (bij het maken van een volgende quiz) zal je topic ook in de uitklaplijst staan.


NB: het is ook mogelijk vragen te importeren via een excel bestand of een Quizlet set.
Moest je een Quizlet gebruiker zijn, is dit wel een aanrader.
Ga in Quizlet naar je studieset en kies daar voor 'exporteren'. Kopieer alle begrippen en termen.
Kies in Quizalize voor 'import Quizlet' > plakken.
Vervolgens kan je kiezen om er meerkeuze- of scramblevragen van te maken (zie verder).
De 'linkerkolom' van je Quizletset wordt de vraag, de rechter de antwoordopties.

Maar je kan natuurlijk ook in Quizalize zelf vragen maken.

Klik dan op 'add a new question' om vragen aan te maken.

Een goed begin lijkt me het stellen van een vraag ;-) (1).
Dit kan dus over een afbeelding gaan, hiervoor dien je de schakelaar (2) op 'yes' te zetten.
Je kan een afbeelding toevoegen door deze te uploaden, of door de URL van de afbeelding te kopiëren en te plakken (3).
Stel de tijd in die studenten krijgen om een vraag te beantwoorden (4). Bij het publiceren van een quiz, kan je nog bepalen of je het tijdsaspect wil laten meespelen of niet.
Door het ingeven van de antwoordopties, maak je ook een keuze tussen de twee mogelijke vraagtypes (5):
- Geef je een correct antwoord in, met incorrecte antwoorden: je maakt een meerkeuzevraag;
- Geef je alleen het correcte antwoord in (laat de incorrecte velden leeg): je maakt een 'scramble' vraag. De letters van het juiste antwoord worden door elkaar gegeven, aan de student om ze in de juiste volgorde te plaatsen.

Je kan een woordje uitleg geven onderaan de vraag, welke verschijnt bij de student na het oplossen ervan (6).
Tijdens de publicatie, kan je ook nog eens kiezen om deze uitleg al dan niet te tonen.
Door een 'subtopic' (7) toe te voegen, heb je meer mogelijkheden bij het analyseren van de resultaten van je deelnemers. Je kan zo, bijvoorbeeld, zien dat de anatomie van de 'onderste ledematen' (subtopic) goed gekend is, maar niet deze van de 'schedel' (subtopic).
Dit geeft je als leerkracht meer inzicht in de kennis van je studenten.

Je kan de vraag hoger of lager plaatsen (8) of verwijderen (9).
Door de 'mathmode' aan te zetten, kan je vergelijkingen en dergelijke maken in de vraagstelling.
NB: als je alleen een correct antwoord geeft als cijfer of getal, worden aan de student de cijfers 1-10 gepresenteerd om het juiste antwoord in te geven.

Door op (11) te klikken maak je een volgende vraag.

Je vraag wordt tijdens het maken automatisch opgeslagen.


Bij een meerkeuzevraag duidt de student gewoon het juiste antwoord aan. Een 'scramble' vraag ziet er dan als volgt uit: alle letters staan door elkaar en de student klikt ze in de juiste volgorde aan.
Naar top

4 Een quiz spelen


Klaar met vragen stellen? Klik rechts onder op 'finish'.


Of vanuit het dashboard ... kies 'play and share'


Je moet de quiz vervolgens koppelen aan een klas.
NB je kan ook 'preview' kiezen om je test eerst zelf uit te proberen.


- werk eventueel met geluidjes, bijvoorbeeld bij een correct antwoord (1);
- laat het systeem de vragen al dan niet in een willekeurige volgorde stellen (2);
- wil je alle vragen stellen, of slechts een aantal (3);
- in je vraaginstelling heb je een 'tijd' ingesteld, wil je dit tijdsaspect nu ook effectief gaan gebruiken (4);
- toon aan de studenten al dan een goed-fout indicatie, de tijd die ze nodig gehad hebben, ... (5);
- toon als je dat wil het correcte antwoord na beantwoorden van de vraag (6);
- indien je dit aanvinkt, krijgt de student na de test, de kans om met zijn webcam, smartphone, ... opnames te maken van een handeling, waarmee hij voor bepaalde antwoorden, bijvoorbeeld, een bewerking kan tonen, iets extra kan toelichten (7);
- met de 'mastery mode' (8) kijkt het systeem naar welke vragen door een student minder beantwoord werden, na afloop worden deze fout beantwoorde vragen opnieuw aangeboden.


Vervolgens ken je de quiz toe aan een klas.
Indien je Google Classroom gebruikt kan je kiezen voor één van je klassen die je daar reeds hebt aangemaakt.
Zo niet (en je hebt nog geen aangemaakt) kies je 'add a new class'.


Geef je klas een naam (1).
Je ziet dat je nu de keuze hebt om studenten zelf een naam te laten ingeven (2) of hen te verplichten om in te loggen met hun Google account (3).


Vervolgens stel je in of de quiz gespeeld wordt in de klas of thuis (1):

- klas: alle deelnemers worden ad random ingedeeld in 2 groepen. Je ziet als leerkracht op het grote scherm wie welke score behaald heeft, de scores van de individuen worden opgeteld per team.
Om deel te nemen gaan studenten naar zzi.sh en geven de klascode in, hun naam verschijnt op het scherm.

- huiswerk: studenten gaan thuis of waar dan ook naar zzi.sh en loggen in met de klascode. Je verzamelt als leerkracht de individuele resultaten van de studenten.

In beide gevallen bepalen studenten zélf het tempo waarin ze de vragen beantwoorden (eventueel met een tijdslimiet).

Je kan instellen hoe lang en vanaf wanneer de quiz beschikbaar is voor de studenten (2). Hoe vaak mogen ze opnieuw de test afleggen? (3) (als het het groepsquiz is, zal alleen het resultaat van hun eerste poging in de groepsscore worden opgenomen). Sta al dan niet toe of ze hun eigen resultaten mogen zien (4) en voeg eventueel een woordje uitleg toe (5).5 Wat zie jij als teacher?

In de 'speel in klas' modus zie je onderstaand scherm. Studenten krijgen de inlogweg aangeboden (1) met de code die ze dienen in te geven (2).
Hun namen zullen evenredig maar ad random verdeeld worden over 2 teams (3) hier heb je als docent geen invloed op. Naarmate de score van de studenten beter is, is hun 'staafje' langer. punten worden bovenaan opgeteld.
Onderstaand zie je de opties om inzicht te krijgen in de individuele rapporten (4) (zie verder).


Speel je in de huiswerk modus, kan je de resultaten op een eventueel afgesproken moment, of als de deadline van beschikbaarheid van de quiz voorbij is, per individu inkijken. Er is dan geen groepsaspect.

6 De rapportage/resultaten opvragen

Ga naar het dashboard en kies voor "Your quizzes" (1) en "View your quiz results on Zzish" (2).


Duid dan de klas aan waarvan je de resultaten wil bekijken.


Vervolgens heb je nog de mogelijkheid om naar de resultaten van een andere klas te switchen (1). Via (2) kan je een 'gradebook' openen: zie een lijst van alle studenten en hun scores in %.
Via deze weg kan je eveneens een nieuwe quiz aan de klas toevoegen (3).
Via (4) ga je naar je account, open je de student-modus, keer je terug naar quizalize om nieuwe quizzen te maken ... Je ziet het aantal resultaten (5) en kan deze verwijderen (6) of je qui nog aanpassen.


Om naar een gedetailleerd overzicht te gaan klik je in bovenstaande afbeelding op (5).

Je kan nu de resultaten op verschillende manieren openen:

(l) Live game: je ziet (als het een klasquiz is) nog eens het resultaat van de quiz zoals ie tussen beide teams gespeeld werd;
(2) Wie heeft hulp nodig? Dus, wie scoort niet goed?;
(3) Waarmee heeft men hulp nodig? Welke vragen werden slecht gescoord op klasniveau?;
(4) Alle deelnemers en hun antwoorden op alle vragen;
(5) Heb je in je vragen 'subtopics' aangegeven, dan kan je hier nu op filteren om te kijken of er vragen van bepaalde inhouden slecht/goed gescoord werden;
(6) Bekijk of er voortgang merkbaar is tussen quizzen in de klas;
(7) en (8) zijn betaalde tools.


Onderstaand een voorbeeld van de resultaten in 'spreadsheet'.


7 Bronnen

Question types in Quizalize. (2015). Quizalize Blog. Retrieved 6 January 2017, from http://blog.quizalize.com/2015/11/16/question-types-in-quizalize/

vrijdag 6 oktober 2017

Google Classroom: 12 FAQ en antwoorden daar op

Google Classroom vergemakkelijkt absoluut het opvolgen van opdrachten die studenten (via Drive) voor je dienen te maken en in te leveren.

Het hele proces (delen, wat staat waar, wie heeft wat gedaan ...) is zo overzichtelijker dan wanneer je uitsluitend via Drive zelf werkt.

Hier volgen tien vaak gestelde vragen over werken met Google Classroom

1. Wie is/blijft eigenaar van een bestand(opdracht) in Classroom?
2. Wat als een student te laat inlevert?
3. Wat gebeurt er als de student kiest voor 'inleveren ongedaan maken'?
4. Wat gebeurt er met opdrachten/bestanden als ik mijn lesgroep verwijder/archiveer?
5. Moet ik een bestand eerst delen in Drive alvorens ik het post als bijlage, zodat mijn studenten het kunnen bekijken?
6. Als ik een post plaats en later nemen nieuwe studenten deel aan de lesgroep, zien zij deze posts dan?
7. Waarom zie ik de optie "een exemplaar voor iedere leerling" niet?
8. Kan ik een klasgroep met alle posts kopiëren om er een nieuwe lesgroep van te maken?
9. Als ik een opdracht verwijder uit mijn lesgroep, wat gebeurt er dan met de bestanden van de student?
10. Wat gebeurt er als ik een post plaats met een bijlage en achteraf breng ik wijzigingen aan in die bijlage?
11. Kan ik bestanden gebruiken als bijlage waarvan ik niet de eigenaar ben?
12. Kan ik Microsoft Office bestanden gebruiken als bijlage bij een post?


1. Wie is/blijft eigenaar van een bestand(opdracht) in Classroom?


Kort antwoord:
Zolang studenten hun opdracht nog niet hebben ingeleverd, zijn zij de eigenaars, als docent sta je op 'bewerken'.
Zodra ze inleveren, staan zij op weergeven, de docent is eigenaar.

Uitgebreidere opties

We gaan hier uit van het idee, dat je een opdracht gemaakt hebt, waarbij iedere student een eigen exemplaar/versie heeft van het bestand.
Ze leveren dus allemaal apart hun resultaat in.Zodra een student op de link heeft geklikt/de opdracht de eerste keer heeft geopend:

- zijn zij 'eigenaar' van het bestand;
- sta jij als docent op 'mag bewerken';
- andere leerlingen van de lesgroep zien dit bestand NIET (een student kan natuurlijk beslissen om het bestand zélf met anderen te delen).

Zodra een student zijn opdracht inlevert:

- staan zij op 'weergeven';
- ben jij als docent 'eigenaar' van het bestand;
- als een student iemand anders had toegevoegd aan zijn bestand op 'bewerken' wordt ook deze na inleveren omgezet naar 'weergeven'.

Bovenstaande houdt concreet ook in, dat als je dan feedback geeft aan leerlingen, via opmerkingen, zij dit nog niet kunnen zien.

Dit wordt vaak als vervelend ervaren door leerkrachten, dat studenten 'meekijken'.

Zodra je de opdracht na verbetering teruggeeft:

- de student wordt terug eigenaar;
- de docent staat weer op bewerken;
- andere personen, die toegevoegd werden door de student zelf, staan nog steeds op 'weergeven'.

Naar top

2. Wat als een student te laat inlevert?


Indien je een opdracht gepost hebt, met een deadline, wat kan de student dan nog (of niet meer)?

Kort antwoord:
Studenten kunnen hun opdracht nog steeds inleveren, maar deze krijgt het kenmerk 'te laat ingeleverd'.
Uitgebreidere opties

Indien de deadline verstreken is, ziet de student bij zijn opdracht staan 'ontbreekt'.


In je beginscherm zie je als leerkracht 'gewoon' staan 'niet klaar'. Als je daar vervolgens op klikt ...


... zie je wel de toevoeging 'ontbreekt'.


De student kan nu nog steeds de opdracht inleveren, maar deze krijgt dan het kenmerk 'te laat klaar'.


LET OP: als je het werk van de student hebt verbeterd en teruggeeft aan hem/haar zal dit de status 'teruggegeven' krijgen, je voegt zodra je teruggeeft dan best een privé-reactie toe zoals op onderstaand voorbeeld, zodat je steeds over 'bewijs' beschikt dat werk te laat werd ingeleverd.


Als iemand staat op 'ontbreekt' of 'te laat klaar' en je zou om één of andere reden de deadline verlaten, verandert de status automatisch in respectievelijk 'nog niet klaar' of 'klaar'.

Naar top


3. Wat gebeurt er als de student kiest voor 'inleveren ongedaan maken'?


Kort antwoord:
Een student kan te allen tijde het inleveren van de opdracht ongedaan maken.
Hij/zij wordt dan terug eigenaar, kan weer wijzigingen aanbrengen ...

Uitgebreidere opties

Drie bedenkingen hierbij:

- indien een student tijdig inlevert, vervolgens het inleveren ongedaan maakt en dan inlevert NA de deadline, krijgt de opdracht toch het kenmerk 'te laat ingeleverd';
- indien een student het inleveren ongedaan maakt, kan je ook steeds gebruik maken van de optie in het document zelf bestand > versiegeschiedenis bekijken;
- in geval van het (vrij onwaarschijnlijke) scenario, waarbij een student te laat inlevert, de deadline wordt verlengd, de student maakt inleveren ongedaan en levert terug in, zal hij het kenmerk 'klaar' krijgen en dus niet te laat.


4. Wat gebeurt er met opdrachten/bestanden als ik mijn lesgroep verwijder/archiveer?


Kort antwoord:
Een gearchiveerde Lesgroep, is nog steeds zichtbaar voor zowel docent als student, maar bevindt zich in een 'bevroren' toestand.
Een verwijderde Lesgroep, is definitief verdwenen, voor zowel leerkracht als leerling.
In beide gevallen, blijven de bestanden in Drive staan en zijn te bereiken voor beide partijen.

Uitgebreidere opties

Je kan een lesgroep archiveren.

- De student kan deze dan nog steeds openen via 'gearchiveerde lesgroepen' maak kan geen wijzigingen meer aanbrengen IN classroom: bijvoorbeeld geen opdrachten meer inleveren, inleveren niet meer ongedaan maken.
- De student ziet nog steeds de bestanden staan in zijn/haar Drive.

- dus, ingeleverde opdrachten staan nu definitief op 'weergeven', daar kan de student niets meer aan wijzigen;
- maar, opdrachten die nog niet ingeleverd waren staan wél nog in eigendom van de student en hij/zij kan ze nog steeds bewerken, maar dus niet inleveren.

Dus als je als docent om één of andere reden, de niet ingeleverde opdracht van een student nog wil bekijken, in een gearchiveerde lesgroep, kan deze wel gewijzigd zijn sinds de archivering.


Als leerkracht kan je de lesgroep weer terug 'herstellen' via gearchiveerde lesgroepen. Alles start dan terug in de situatie waarin de lesgroep werd 'bevroren'.


Indien je als docent een lesgroep definitief verwijdert:

- dit is onomkeerbaar;
- de lesgroep is niet meer te openen via Classroom, niet voor de student maar ook niet voor de docent.


De bestanden van de opdrachten zijn wel nog steeds bereikbaar in Drive.

- de docent blijft eigenaar van ingeleverde opdrachten, student staat op weergeven;
- de student blijft eigenaar van opdrachten die niet werden ingeleverd, docent staat (zolang de student dat niet wijzigt) op 'bewerken'.5. Moet ik een bestand eerst delen in Drive alvorens ik het post als bijlage, zodat mijn studenten het kunnen bekijken?


Kort antwoord:
Neen, dat moet niet. Post je een bijlage bij een mededeling/opdracht, zal deze automatisch gedeeld worden met de leerlingen (weergeven) en de mededocenten (bewerken) in je lesgroep.

Uitgebreidere opties

Zodra je een bestand uit Drive toevoegt als bijlage bij een mededeling (terwijl dat bestand in Drive alleen voor jou zichtbaar is) zal dat meteen:

- op weergeven staan voor alle studenten in je lesgroep;
- op bewerken staan voor alle docenten in je lesgroep (dit betekent dus dat zij het 'origineel' kunnen aanpassen en deze wijzigingen zijn direct zichtbaar voor andere leden van je groep: je kan dit wel aanpassen van bewerken > weergeven)


- Indien je de mededeling inclusief bijlage verwijdert, blijft het bestand nog steeds gedeeld met de leerlingen en docenten in je lesgroep (ze zullen er alleen niet meer aankunnen via Classroom, maar wel via hun Drive);
- Pas als je de student verwijdert uit je lesgroep, verliezen ze de toegang.

Deel je een bestand als bijlage bij een opdracht:

- Leerlingen kunnen bestand bekijken: leerlingen staan op weergeven, docenten op bewerken, en deze laatsten kunnen dus ook het origineel wijzigen;
- Leerlingen kunnen het bestand bewerken: zoals de omschrijving het zegt, nu kunnen zowel de docenten als de studenten het origineel aanpassen;
- Een kopie maken voor elke leerling: leerlingen kunnen het origineel niet openen of terugvinden. Zodra ze op de opdracht klikken, wordt er een nieuwe versie (kopie) gemaakt van je bestand. Mededocenten staan op bewerken en kunnen dus het origineel wijzigen.

Naar top


6. Als ik een post plaats en later nemen nieuwe studenten deel aan de lesgroep, zien zij deze posts dan?


Kort antwoord:
Ja, deel je een opdracht/mededeling met "alle leerlingen" zullen ook studenten die later toegevoegd worden aan je klasgroep deze zien.

Uitgebreidere opties

Indien je bij het plaatsen van een post, kiest voor één of enkele leerlingen, zullen nieuw toegevoegde studenten dit bericht niet automatisch zien.
Indien dit wel nodig is, zal je hen dus extra moeten aanvinken.Naar top


7. Waarom zie ik de optie "een exemplaar voor iedere leerling" niet?


Kort antwoord:
De reden is wellicht, dat je een post met een opdracht gemaakt hebt en reeds gepost/opgeslagen met de status leerlingen mogen bewerken/weergeven. Indien je nu de opdracht opnieuw opent, is er geen optie "exemplaar voor iedere leerling" en zal je de post opnieuw moeten maken.Tip: wil je dat de post (nog) niet verschijnt met de status 'exemplaar voor iedere leerlingen', sla dan op als 'concept'. Indien je de opdracht een volgende keer verder afwerkt, zijn wél alle opties nog te kiezen.Naar top


8. Kan ik een klasgroep met alle posts kopiëren om er een nieuwe lesgroep van te maken?


Kort antwoord:
Neen, helaas, dat kan nog niet.
Wat wél kan en ook al werk bespaart, is dat je 'oude' posts kan hergebruiken in nieuwe klasgroepen. Dan moet je de opdracht al niet meer opnieuw formuleren, bijlages zoeken en koppelen ...

Lees hier hoe dat kan.


9. Als ik een opdracht/post/leerling verwijder uit een lesgroep, wat gebeurt er dan met de bestanden van de student?


Kort antwoord:
Deze blijven gewoon staan in de Drive map van de Lesgroep. Ze verdwijnen niet mee met de post/leerling in de lesgroep.
Dus, ook al verwijder je de post/leerling, gemaakte opdrachten zijn achteraf steeds terug te vinden in de Drivemap van de respectievelijke Classroom.

Naar top


10. Wat gebeurt er als ik een post plaats met een bijlage en achteraf breng ik wijzigingen aan in die bijlage?


Kort antwoord:
Maak je een 'mededeling' met een bijlage uit Drive en je wijzigt tekst in deze bijlage, zullen deze wijzigingen direct zichtbaar zijn voor je studenten.
Hetzelfde geldt voor een opdracht waarvan de bijlage op 'weergeven' of 'bewerken' staat: wijzigingen (door wie dan ook) zijn meteen zichtbaar voor iedereen.
Een bijlage van een opdracht die gekoppeld werd als 'exemplaar voor iedere leerling' => wijzigingen in het origineel zijn NIET zichtbaar voor studenten (pas als je de gewijzigde bijlage opnieuw koppelt aan een post zijn deze zichtbaar).

Uitgebreidere opties

Zodra je een post plaatst met een bijlage als "exemplaar voor iedere leerling" wordt er een nieuwe map in jouw Drive > Classroom gemaakt "Templates -DO NOT EDIT"Daar werd een 'kopie' gemaakt, van het originele bestand dat jij gebruikt hebt als bijlage en het is van deze kopie dat leerlingen een exemplaar krijgen, zodra de opdracht gepost is.

- Zodra je een post met 'exemplaar voor iedere leerling' plaatst, wordt er meteen een kopie van het bestand gemaakt voor iedere leerling. Of ze de post nu al geopend hebben of niet, speelt geen rol.
Wijzig je dan het bestand in 'Templates - DO NOT EDIT' heeft dit géén effect op de kopieën die de leerlingen reeds hebben.

- Wijzig je het bestand in de map  'Templates - DO NOT EDIT' en er wordt een NIEUWE LEERLING toegevoegd aan je klas, zal deze wél de gewijzigde versie van het bestand krijgen.


11. Kan ik bestanden gebruiken als bijlage waarvan ik niet de eigenaar ben?


Kort antwoord:
Je dient géén eigenaar te zijn van een bestand om dit te posten als bijlage, maar je hebt wél minimaal 'bewerkrechten' nodig. Als de eigenaar heeft gedeeld met 'alleen weergeven' kan je het bestand niet gebruiken als bijlage.

Uitgebreidere opties

Je kan dit (als je slechts weergaverechten hebt) oplossen door een kopie van het bestand te maken (als de eigenaar dit heeft toegelaten). Of natuurlijk om meer rechten vragen.

Ook als je bewerkrechten hebt, maar de eigenaar heeft aangevinkt dat je een bestand niet verder kan delen, kan je het niet gebruiken als bijlage.

Immers, als je een bestand deelt in een Lesgroep, voeg je nieuwe mensen toe die toegang hebben tot het bestand en dat kan/mag niet als je slechts weergave- of beperkte bewerkrechten hebt.

Naar top


12. Kan ik Microsoft Office bestanden gebruiken als bijlage bij een post?

Had je nu echt gedacht dat ik daar op ging antwoorden?
Maak je bestanden in Google Drive 😃