zaterdag 7 oktober 2017

Quizalize: handleiding


Vanaf 1/2/2021 ben ik niet meer werkzaam voor HBO Verpleegkunde Genk, en onderhoud ik deze handleiding die eigendom blijft van de school niet langer. Eventuele toekomstige updates zullen dan ook van de hand zijn van mijn collega's in Genk. Wouter Buelens
  • Het aantal vraagtypes (twee) is eerder beperkt, de lay-out is niet de meest mooie.
  • Maar, je bekomt als lesgever uitgebreide rapportages van het werk van je studenten. Je kan mooie resultaten krijgen, per student, per vraag, per onderwerp/thema (een bundeling van vragen binnen een toets, rond een bepaald topic.
  • Met de 'mastery mode' (zie verder) worden alle vragen die een student fout had, bij het beëindigen van de huistaak, opnieuw aangeboden

Je kan een quiz laten spelen:

- in de klas/in groep;
- thuis, als 'huiswerk'.

Het maken van een quiz vind ik persoonlijk erg eenvoudig en weinig complex.

Het publiceren is zeker in het begin wat onoverzichtelijk, omdat er meerdere opties zijn.

1 Een account aanmaken
2 Het dashboard
3 Een quiz maken
4 Een quiz spelen
5 Wat zie jij als 'teacher'
6 De rapportage/resultaten opvragen
7 Bronnen

1 Een account aanmaken

Je hebt de mogelijkheid een nieuw account aan te maken, of in te loggen met een Google Classroom of Zzish account.

Ga naar Quizalize en klik op 'I'm a teacher' (ook als je een student bent en een quiz wil maken, zal je op deze knop moeten klikken; 'I'm a student' is alleen zinvol als je een quiz wil spelen).


Vervolgens kan je een volledig nieuwe account aanmaken of inloggen met een Google Classroom (of Office 365) account.


Indien je inlogt met je Google (Classroom) account, zal je een koppeling tussen Quizalize en Classroom moeten toestaan.
Voordeel (zie verder uitgebreider): je kan een quiz rechtstreeks toegankelijk maken voor een Classroom Groep (dus zonder dat je een aparte groep moet aanmaken in Quizalize).


Vervolgens zal je nog eens moeten aangeven dat jij jij bent ...Een betaalde account (ongeveer 69€/jaar) zou o.a. een onbeperkt aantal accounts en klassen mogelijk maken, maar er staat niet bij wat de limiet is met de gratis versie.
Ik ervaar geen limiet als ik mijn account koppel aan Classroom lesgroepen.
Bij het zelf aanmaken van klassen zou je er maar vier kunnen aanmaken.

Naar top

2 Het dashboard


Op de homepage heb je volgende opties:

(1) In de marketplace vind je quizzes terug gemaakt door anderen. Je kan deze zelf gebruiken door ze te koppelen aan één van je klassen;
(2) Bekijk een overzicht van jouw quizzes;
(3) Bekijk of maak je klassen, makkelijk is het gegeven dat je je Google Classroom lesgroepen kan selecteren, zodat je niet zelf moet beginnen leerlingen toevoegen;
(4) Log uit, voeg een profielfoto of banner toe ...;
(5) Maak een nieuwe quiz.


3 Een Quiz maken


Een quiz maken is erg eenvoudig. Klik in je dashboard op 'create a quiz'.


Vervolgens geef je een titel op (1) en een omschrijving (2): er opent zich een uitklaplijst, maar je kan zelf een topic ingeven. Een volgende keer (bij het maken van een volgende quiz) zal je topic ook in de uitklaplijst staan.


NB: het is ook mogelijk vragen te importeren via een excel bestand of een Quizlet set.
Moest je een Quizlet gebruiker zijn, is dit wel een aanrader.
Ga in Quizlet naar je studieset en kies daar voor 'exporteren'. Kopieer alle begrippen en termen.
Kies in Quizalize voor 'import Quizlet' > plakken.
Vervolgens kan je kiezen om er meerkeuze- of scramblevragen van te maken (zie verder).
De 'linkerkolom' van je Quizletset wordt de vraag, de rechter de antwoordopties.

Maar je kan natuurlijk ook in Quizalize zelf vragen maken.

Klik dan op 'add a new question' om vragen aan te maken.

Een goed begin lijkt me het stellen van een vraag ;-) (1).
Dit kan dus over een afbeelding gaan, hiervoor dien je de schakelaar (2) op 'yes' te zetten.
Je kan een afbeelding toevoegen door deze te uploaden, of door de URL van de afbeelding te kopiëren en te plakken (3).
Stel de tijd in die studenten krijgen om een vraag te beantwoorden (4). Bij het publiceren van een quiz, kan je nog bepalen of je het tijdsaspect wil laten meespelen of niet.
Door het ingeven van de antwoordopties, maak je ook een keuze tussen de twee mogelijke vraagtypes (5):
- Geef je een correct antwoord in, met incorrecte antwoorden: je maakt een meerkeuzevraag;
- Geef je alleen het correcte antwoord in (laat de incorrecte velden leeg): je maakt een 'scramble' vraag. De letters van het juiste antwoord worden door elkaar gegeven, aan de student om ze in de juiste volgorde te plaatsen.

Je kan een woordje uitleg geven onderaan de vraag, welke verschijnt bij de student na het oplossen ervan (6).
Tijdens de publicatie, kan je ook nog eens kiezen om deze uitleg al dan niet te tonen.
Door een 'subtopic' (7) toe te voegen, heb je meer mogelijkheden bij het analyseren van de resultaten van je deelnemers. Je kan zo, bijvoorbeeld, zien dat de anatomie van de 'onderste ledematen' (subtopic) goed gekend is, maar niet deze van de 'schedel' (subtopic).
Dit geeft je als leerkracht meer inzicht in de kennis van je studenten.

Je kan de vraag hoger of lager plaatsen (8) of verwijderen (9).
Door de 'mathmode' aan te zetten, kan je vergelijkingen en dergelijke maken in de vraagstelling.
NB: als je alleen een correct antwoord geeft als cijfer of getal, worden aan de student de cijfers 1-10 gepresenteerd om het juiste antwoord in te geven.

Door op (11) te klikken maak je een volgende vraag.

Je vraag wordt tijdens het maken automatisch opgeslagen.


Bij een meerkeuzevraag duidt de student gewoon het juiste antwoord aan. Een 'scramble' vraag ziet er dan als volgt uit: alle letters staan door elkaar en de student klikt ze in de juiste volgorde aan.
Naar top

4 Een quiz spelen


Klaar met vragen stellen? Klik rechts onder op 'finish'.


Of vanuit het dashboard ... kies 'play and share'


Je moet de quiz vervolgens koppelen aan een klas.
NB je kan ook 'preview' kiezen om je test eerst zelf uit te proberen.


- werk eventueel met geluidjes, bijvoorbeeld bij een correct antwoord (1);
- laat het systeem de vragen al dan niet in een willekeurige volgorde stellen (2);
- wil je alle vragen stellen, of slechts een aantal (3);
- in je vraaginstelling heb je een 'tijd' ingesteld, wil je dit tijdsaspect nu ook effectief gaan gebruiken (4);
- toon aan de studenten al dan een goed-fout indicatie, de tijd die ze nodig gehad hebben, ... (5);
- toon als je dat wil het correcte antwoord na beantwoorden van de vraag (6);
- indien je dit aanvinkt, krijgt de student na de test, de kans om met zijn webcam, smartphone, ... opnames te maken van een handeling, waarmee hij voor bepaalde antwoorden, bijvoorbeeld, een bewerking kan tonen, iets extra kan toelichten (7);
- met de 'mastery mode' (8) kijkt het systeem naar welke vragen door een student minder beantwoord werden, na afloop worden deze fout beantwoorde vragen opnieuw aangeboden.


Vervolgens ken je de quiz toe aan een klas.
Indien je Google Classroom gebruikt kan je kiezen voor één van je klassen die je daar reeds hebt aangemaakt.
Zo niet (en je hebt nog geen aangemaakt) kies je 'add a new class'.


Geef je klas een naam (1).
Je ziet dat je nu de keuze hebt om studenten zelf een naam te laten ingeven (2) of hen te verplichten om in te loggen met hun Google account (3).


Vervolgens stel je in of de quiz gespeeld wordt in de klas of thuis (1):

- klas: alle deelnemers worden ad random ingedeeld in 2 groepen. Je ziet als leerkracht op het grote scherm wie welke score behaald heeft, de scores van de individuen worden opgeteld per team.
Om deel te nemen gaan studenten naar zzi.sh en geven de klascode in, hun naam verschijnt op het scherm.

- huiswerk: studenten gaan thuis of waar dan ook naar zzi.sh en loggen in met de klascode. Je verzamelt als leerkracht de individuele resultaten van de studenten.

In beide gevallen bepalen studenten zélf het tempo waarin ze de vragen beantwoorden (eventueel met een tijdslimiet).

Je kan instellen hoe lang en vanaf wanneer de quiz beschikbaar is voor de studenten (2). Hoe vaak mogen ze opnieuw de test afleggen? (3) (als het het groepsquiz is, zal alleen het resultaat van hun eerste poging in de groepsscore worden opgenomen). Sta al dan niet toe of ze hun eigen resultaten mogen zien (4) en voeg eventueel een woordje uitleg toe (5).5 Wat zie jij als teacher?

In de 'speel in klas' modus zie je onderstaand scherm. Studenten krijgen de inlogweg aangeboden (1) met de code die ze dienen in te geven (2).
Hun namen zullen evenredig maar ad random verdeeld worden over 2 teams (3) hier heb je als docent geen invloed op. Naarmate de score van de studenten beter is, is hun 'staafje' langer. punten worden bovenaan opgeteld.
Onderstaand zie je de opties om inzicht te krijgen in de individuele rapporten (4) (zie verder).


Speel je in de huiswerk modus, kan je de resultaten op een eventueel afgesproken moment, of als de deadline van beschikbaarheid van de quiz voorbij is, per individu inkijken. Er is dan geen groepsaspect.

6 De rapportage/resultaten opvragen

Ga naar het dashboard en kies voor "Your quizzes" (1) en "View your quiz results on Zzish" (2).


Duid dan de klas aan waarvan je de resultaten wil bekijken.


Vervolgens heb je nog de mogelijkheid om naar de resultaten van een andere klas te switchen (1). Via (2) kan je een 'gradebook' openen: zie een lijst van alle studenten en hun scores in %.
Via deze weg kan je eveneens een nieuwe quiz aan de klas toevoegen (3).
Via (4) ga je naar je account, open je de student-modus, keer je terug naar quizalize om nieuwe quizzen te maken ... Je ziet het aantal resultaten (5) en kan deze verwijderen (6) of je qui nog aanpassen.


Om naar een gedetailleerd overzicht te gaan klik je in bovenstaande afbeelding op (5).

Je kan nu de resultaten op verschillende manieren openen:

(l) Live game: je ziet (als het een klasquiz is) nog eens het resultaat van de quiz zoals ie tussen beide teams gespeeld werd;
(2) Wie heeft hulp nodig? Dus, wie scoort niet goed?;
(3) Waarmee heeft men hulp nodig? Welke vragen werden slecht gescoord op klasniveau?;
(4) Alle deelnemers en hun antwoorden op alle vragen;
(5) Heb je in je vragen 'subtopics' aangegeven, dan kan je hier nu op filteren om te kijken of er vragen van bepaalde inhouden slecht/goed gescoord werden;
(6) Bekijk of er voortgang merkbaar is tussen quizzen in de klas;
(7) en (8) zijn betaalde tools.


Onderstaand een voorbeeld van de resultaten in 'spreadsheet'.


7 Bronnen

Question types in Quizalize. (2015). Quizalize Blog. Retrieved 6 January 2017, from http://blog.quizalize.com/2015/11/16/question-types-in-quizalize/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten