woensdag 30 mei 2018

Versiegeschiedenis: maak een kopie van een vroegere versie


De optie 'versiegeschiedenis' is erg handig:

- als je met meerdere in een bestand werkt kan je zien wie wat heeft aangepast. Dit staat netjes in kleur aangegeven. Een bepaalde kleur per editor. Zie moet je in een ellenlang bestand niet met de microscoop op zoek naar wie wat gedaan heeft;
- als jij of een andere bewerker iets heeft verwijderd en je wil dit recupereren.

Tot op heden was het 'recupereergedeelte' niet zo eenvoudig. Je diende te selecteren, copy-pasten, tijdelijk de 'oude' versie te herstellen.

Dit kan nu eenvoudiger, omdat je met een simpele klik een kopie kan maken van de gewenste voorbije versie.

Ga naar bestand > versiegeschiedenis > versiegeschiedenis bekijken


Traceer de versie waarvan je een kopie wil maken.
Klik op de drie puntjes achter de versie (1) > een kopie makenJe kan de kopie meteen een andere naam geven (1). Standaard wordt ze opgeslagen in dezelfde map als het bronbestand, maar je kan dat meteen wijzigen (2). Kies of ook de kopie met dezelfde mensen dient gedeeld te worden (3) en sla op (4).

Bron


Via Karen Van de Cruys @karenvdc

Twitter. (2018). Twitter.com. Retrieved 30 May 2018, from https://twitter.com/karenvdc/status/1001521211204161538

dinsdag 22 mei 2018

E-mail ongedaan maken: tijd instellen


Het kan soms handig zijn een verstuurde mail 'terug te roepen'.
Standaard krijg je hier van Gmail 5 seconden de tijd voor.

Wist je dat je dit kon 'rekken' tot 30 seconden?

In Gmail, kies voor het tandwieltje rechtsboven en vervolgens 'instellingen'.
Onder het tabblad 'algemeen' vind je 'verzenden ongedaan maken'. Kies een tijd 5, 10, ... 30 seconden.

Vergeet niet op 'wijzigingen opslaan' te klikken helemaal onderaan.woensdag 16 mei 2018

Toetsen maken met Google Forms

In mijn uitgebreide handleiding van Google Forms is onderstaande info meer up-to-date, je kan beter deze consulteren

In deze handleiding aandacht aan het onderdeel "Toetsen maken" met Google Forms.

Laatste update 2019/02/13

Deze handleiding in PDF formaat

1 Bijdrage Google Forms aan 'leren'
2 Een formulier instellen als test
3 Vragen toevoegen, feedback en juiste antwoorden
3.1 Eén vraag per sectie
3.2 Vraagtypes
3.3 Antwoordinstellingen
3.3.2 Puntwaarden en juist antwoord toevoegen
3.3.3 Feedback geven
4 Een test en resultaten 'teruggeven'
4.1 Handmatig verbeteren
4.2 Individuele feedback geven
4.3 Resultaten handmatig vrijgeven

1 Bijdrage Google Forms aan 'leren'


Waarvoor is de Toets-functie van Forms een meerwaarde?

  • Het opstellen van een goede toets (met gesloten vragen) is een intensieve bezigheid. Staat deze echter op punt, bespaart Forms je heel wat verbeterwerk. De meeste gesloten vraagtypes en het vraagtype 'kort antwoord' worden immers automatisch verbeterd;
  • Forms kan gebruikt worden om summatief te toetsen. Je kan als docent vragen voorzien van verschillende wegingen, de resultaten worden per individu, per vraag en als klasgroep verzameld. Je kan tevens een mooie spreadsheet maken waar alle scores netjes verzameld worden;
  • Forms kan echter ook gebruikt worden als formatief toetsmiddel. Laat de studenten in een vervolgles actief informatie ophalen van een vorige sessie (Retrieval practice). Vervolgens zit er een uitgebreide mogelijkheid ingebouwd in Forms om studenten gepaste feedback te geven. Deze feedback kan automatisch verschillend gemaakt worden voor goede en niet correcte antwoorden. Mits handmatig verbeteren, kan deze feedback zelfs geïndividualiseerd worden. Je kan korte testjes van enkele vragen afnemen tijdens een volgende les, of doorsturen naar studenten om thuis te maken (je zet hen zo aan tot geregeld leren, hernemen in plaats van alles in één keer te studeren Spaced of Distributed practice). Tip: geef geregeld korte testjes ipv één grote formatieve test;
  • Hoewel er geen app is van Google Forms, kan deze perfect (zeker in geval van korte meerkeuzevragen) op een smartphone gemaakt worden; de test past zich netjes aan aan de schermgrootte;
  • Wil je meer info over het 'correct' formuleren van gesloten vragen, gebruiken van afleiders, ... en hoe Google Forms daarbij kan helpen, die vind je terug in deze post;
  • De volledige handleiding van Google Forms kan je hier terugvinden.

2 Een formulier instellen als test


Om van je form een test te maken:

(1) Kies voor instellingen;
(2) Klik op het tabblad "Toetsen";
(3) Schuif de schakelaar naar rechts;
(4) Vergrendelen tijdens het maken van een toets: deze optie werkt uitsluitend op door de organisatie beheerde Chromebooks: indien een student de toets opent, zal hij/zij zolang de toets niet ingeleverd is, vastgehouden worden op de toets: er kunnen géén andere tabbladen of webpagina's geopend worden. Een handige instelling bij het maken van summatieve toetsen;
(5) Bepaal wanneer de student zijn resultaat krijgt:
=> onmiddellijk: zodra hij zijn toets inlevert (=op verzenden klikt) krijgt hij een knop aangeboden "score bekijken";
=> later: jij bepaalt wanneer je de uitslagen vrijgeeft. Dit stelt je in de mogelijkheid eventueel feedback te individualiseren, bepaalde antwoorden al dan niet van punten te voorzien ...;(1) Wat krijgt de student te zien:
=> Welke vragen hij goed/fout had;
=> Wat is dan (wel) het goede antwoord;
=> Puntwaarden (deze zijn dan zichtbaar tijdens de test);
(2) Sla op.3 Vragen toevoegen, feedback en juiste antwoorden

3.1 Eén vraag per sectie


Hierbij zou ik opteren om te werken met secties: de student krijgt op zijn scherm zo telkens één vraag per keer. Er is geen onnodige afleiding of cognitieve ballast door prikkels van andere vragen, scrollwerk ...
Je kan op deze manier ook de student zijn voortgang tonen (zoveel procent afgewerkt).
NB: je kan er evenzeer voor kiezen om een andere groepering te gebruiken. Bijvoorbeeld, per sectie enkele vragen rond dezelfde competentie, leerinhoud, ...

In de formulierbeschrijving kan je doelen, competenties, toegestane hulpmiddelen, ... of andere afspraken toevoegen (1). Indien je het formulier zo instelt dat het e-mailadres rechtstreeks verzameld wordt, is het niet nodig naar een naam te vragen.
Je kan dat steeds doen door vragen met kort antwoord toe te voegen voor naam, klas, ... (3)
Klik op de dubbele horizontale lijntjes om een nieuwe sectie te starten (2), d.i. in het beeld van de student een volgende pagina.


3.2 Vraagtypes


Je kan de sectie vervolgens een naam geven. Dit kan een subonderdeel zijn, of een competentie ... om zo de vragen te ordenen (1). Het is helaas niet mogelijk om informatie apart per sectie te verzamelen, dat zou de leerling/docent nog betere inzichten geven (nu kan dat natuurlijk nog, maar dan moet je zelf gaan tellen).
Vervolgens voeg je een vraag toe (2) (ik ga verder uit van meerkeuzevragen).

(3) Volgende vraagtypes worden automatisch verbeterd én mee opgeteld in de score: meerkeuze, selectievakjes, dropdown, kort antwoord, meerkeuzeraster, selectievakraster, datum en lineaire schaal.

Volgende vraagtype vergt handmatige verbetering maar de score wordt wel opgenomen in het totaal: alinea.

Volgende vraagtypes kan je (zonder omwegje, als je dit wil mag je me altijd contacteren) niet gebruiken in de toets: bestand uploaden.

Een vraag verplicht maken (4) heeft het voordeel dat een student er geen kan vergeten op te lossen. Inzenden zal niet kunnen zonder bij alle vragen een antwoord te hebben opgegeven. Let wel: dit betekent eveneens dat de student steeds iets zal moeten aanduiden om naar een volgende vraag te gaan. Hij kan dit natuurlijk achteraf steeds herzien.

Onderaan zie je de knop antwoordsleutel: hier bepaal je de waarde per vraag, geef je feedback en stel je het correcte antwoord in (zie 3.3 Antwoordinstellingen) (5)

Het is belangrijk dat een student geen patroon herkent in de juiste antwoorden. Bijvoorbeeld 2x antwoord a, 2x antwoord b ...etc. Via de vraaginstellingen (6) kan je aanduiden dat de opties voor iedere gebruiker random door elkaar geschud worden (7). Je kan dit zelfs meedelen aan de student, zodat deze niet nodeloos begint te twijfelen als er 4x na elkaar "a" als juist antwoord dient gegeven te worden.


Indien je vragen allemaal ongeveer volgens deze opmaak gaan zijn (meerkeuze, verplicht, opties door elkaar, ...) bespaar je tijd door je sectie te dupliceren. Je dient dan alleen de vraag en de antwoorden te herformuleren en niet alle instellingen.


3.3 Antwoordinstellingen

3.3.1 Puntwaarden en juist antwoord toevoegen


In geval je wenst dat je toets automatisch verbeterd wordt, zal je natuurlijk het juiste antwoord dienen aan te duiden, alsook een weging per vraag en eventueel (toch wel belangrijk) feedback toevoegen.

Klik onderaan de vraag op 'antwoordsleutel'.(1) Hoeveel punten wens je toe te kennen?
(2) Duid het correcte antwoord aan.
(3) Voeg eventueel feedback toe voor een fout en of goed antwoord (zie volgende afbeelding).
(4) Om terug te keren naar de 'gewone' vraaginstellingen, kies 'vraag bewerken'


NB: in geval van een kort antwoord, kan je meerdere juiste antwoorden ingeven, om te anticiperen op mogelijke spelfouten of hoofdlettergebruikPunten toekennen aan meerkeuzerasters en selectievakrasters

Er is één belangrijk verschil tussen beide: bij een 'meerkeuzeraster' kan de student nooit twee maal iets aanvinken in dezelfde rij, bij een selectievakraster kan dat wel. Beide vormen kan je zo instellen dat er meerdere (of slechts één) antwoord per kolom kan aangevinkt worden.

Voorbeeld van een meerkeuzeraster en punttoekenning.
(1) Via de vraaginstellingen kan je bepalen of er meerdere (2) antwoorden mogelijk zijn en de rijen 'random' door elkaar laten schudden voor iedere deelnemer.
Kies vervolgens voor antwoordsleutel (3).Duid de juiste antwoordcombinaties aan (1). Geef achteraan de gewenste punten per combinatie (2), je kan zelfs een ander gewicht per rij geven (3).


Elke keer je een vraag van punten hebt voorzien, zie je bovenaan de (voorlopige) totaalscore van je toets.


3.3.2 Feedback geven


Indien je gekozen hebt in vorige stap voor 'feedback voor antwoord toevoegen' (3) krijg je volgende opties:

(1) Je kan aparte feedback geven voor goede (2) en onjuiste (1) antwoorden. Studenten krijgen dan andere feedback, extra bronnen, ... op basis van hun antwoord.
(3) Geef tips mee, inhoudelijke of studietips. Extra uitleg bij het antwoord ...
(4) Voeg bronnen toe voor ofwel verdieping (goed antwoord) of remediëring (onjuist antwoord). Dit kan alles met een link zijn: een website, een filmpje, ... maar ook een Google Doc, Presentatie ...(1) Je dient dus eerst de link van je bron te kopiëren, die plak je bij 'link naar'.
(2) Weer te geven tekst is optioneel, maar aan te raden: dit is bijvoorbeeld 'Presentatie Zenuwstelsel'. 'Website over het centrale zenuwstelsel', 'Extra oefeningen' ...
(3) NIET VERGETEN alvorens op te slaan (4) op toevoegen te klikken, anders wordt je bron niet effectief opgeslagen.
(5) Je kan hetzelfde doen voor 'goede antwoorden' en sla vervolgens op (4).


NB bij een 'kort antwoord' vraag kan je alleen algemene feedback geven, niet apart voor goede of foute antwoorden.
Er is op het ogenblik van schrijven (2018/5/16) nog geen feedbackoptie voor rastervragen.


4 Toetsen en resultaten teruggeven

Hoe ga je de resultaten aan je studenten meedelen? Wil je dat ze gepersonaliseerde feedback krijgen? Een punt toekennen aan en verbeteren van een 'alinea vraag'?


4.1 Vragen handmatig verbeterenStel, je hebt een alineavraag opgenomen in je test. Deze kan niet automatisch verbeterd worden, maar je kan ze wel handmatig nakijken en punten toekennen die meegerekend worden in het toetsresultaat.
NB belangrijk is dan wel dat je toets zo ingesteld is dat de resultaten pas achteraf vrijgegeven worden. Zie 4.3 Resultaten vrijgeven

Ga naar het tabblad reacties (1) en kies het onderdeel vraag (2). Je kan ook voor individueel (3) kiezen, dan kan je de toets van één gebruiker volledig nakijken. Ik opteer hier voor vraag (2) omdat ik dan van één vraag alle antwoorden van mijn studenten zie en deze vervolgens kan nakijken. De rest van mijn toets zijn immers gesloten vragen en worden automatisch verbeterd, plus op deze manier zit ik met mijn 'gedachten in' de vraag, verbeter ik deze voor al mijn leerlingen, kan vergelijken ...
Kies de vraag via het uitklapmenu (makkelijkst) of met de pijltjes rechts.


Ik zie nu alle antwoorden van mijn studenten op één vraag onder elkaar (1). Ik kan een vraag gewoon fout rekenen (2) of gewoon juist (3) per deelnemer. Ik kan echter ook een deel van de punten geven, bijvoorbeeld 1/2. Bij ieder individu kan je ook nog apart feedback geven (5).
Vergeet niet op te slaan (6).


NB: je kan ook handmatig verbeteren in geval van, bijvoorbeeld, kort antwoord vragen. Deze worden automatisch verbeterd, maar stel dat de student een minimale typfout heeft gemaakt en geen punten kreeg, dan kan je dit alsnog handmatig doen (op dezelfde wijze als hierboven beschreven).

4.2 Gepersonaliseerde feedback geven


Zoals besproken in punt 3.3.2 Feedback geven kan je feedback toevoegen per vraag. Deze geldt dan voor alle deelnemers.
Je kan echter ook pér deelnemer gerichte feedback geven. Wat werk, maar zinvol.

Ga naar het tabblad reacties (1) > individueel (2) en zoek de gewenste deelnemer (3).


Scroll naar de vraag waarvoor aan déze student aparte feedback wenst te te geven (1). Je ziet de algemene feedback bij de vraag voor iedere student staan (2). Die kan je voor deze éne student overschrijven via 'individuele feedback toevoegen (3).


Er verschijnt een venster waarin je je tekst eventueel vergezeld van een link kan toevoegen (1), vergeet niet op te slaan (2)

Deze student zal wanneer hij zijn resultaat krijgt, alleen zijn feedback zien, de andere klasgenoten zien de algemene terugkoppeling (1).
Sla ook hier op (2).


4.3 Resultaten handmatig vrijgeven


Dit dien je natuurlijk allereerst zo te hebben ingesteld, zie 2 Een formulier instellen als een test.
Ga naar reacties (1) > Overzicht (2) en scroll naar het onderdeel scores en scores vrijgeven (3), klik hier op.


Geef een bericht in (dit is voor de volledige groep of klas) (1). Vind eventueel deelnemers uit/aan die de resultaten (niet) dienen te krijgen (2) en verzendt vervolgens de resultaten (3).

De studenten krijgen nu een individuele mail met hun test, score en feedback, via 'weergeven' kunnen ze vervolgens details bekijken.


Ze zien hun totaalscore (1) (al dan niet individuele) feedback (2) en goed/fout antwoorden met scores.

zaterdag 12 mei 2018

Scoor nu ook vraagtype 'rasters in Google Forms

Je kan nu ook selectievak- en meerkeuzerasters opnemen in je toets voor 'automatische verbetering.Je kan per juiste combinatie aparte punten instellenVoorts heten 'quizzen' nu ook 'toetsen' en zie je bij het opstellen van een toets bovenaan rechts staan wat het voorlopige totaal van je toets is.


Bron


Forms, S. (2018). Six New Features Coming to Google FormsFreetech4teachers.com. Retrieved 12 May 2018, from http://www.freetech4teachers.com/2018/05/six-new-features-coming-to-google-forms.html?m=1

woensdag 9 mei 2018

Google Slides: werken met sprekersnotities en een extern beeldscherm


In onderstaand filmpje instructie om op je laptop je sprekersnotities te zien en op de beamer alleen de dia's voor de toehoorders.


Google Drive for PC/MAC stopt vanaf 12 mei 2018

Ben je een gebruiker Google Drive for PC/Mac? Concreet: gebruik je Google Drive als "mapjes" op je PC waarin je bestanden opslaat die dan automatisch gesynchroniseerd worden in 'the cloud'?

Dan dien je vanaf 12/5/2018 over te stappen op een nieuwe versie, genaamd Drive File Stream.
Vanaf die dag zullen nieuwe bestanden die je toevoegt, aanpast, verwijdert, ... niet meer gesynchroniseerd worden in je online Drive.


Hier lees je in het kort de belangrijkste punten van de nieuwe versie (Punt 2 Als G Suite Gebruiker)

Je downloadt 'm via je Drive > Instellingen > Backup and sync voor Windows downloaden


Kies vervolgens voor de zakelijke variant, Drive File Stream en volg de stappen