zaterdag 11 november 2017

Google forms: add-on Automastery


Met de add-on AutoMastery, is het mogelijk om je leerlingen naar een volgende opdracht, cursus, filmpje, ... te laten gaan op basis van zijn of haar score op een Google Forms Toets.

Kort gezegd:

- een zeer goed of perfect resultaat: volgende opdracht, verdieping ...
- een goed resultaat: (aangepaste) volgende opdracht
- een minder goed resultaat: herkansing, remediëring, ...

Je kan verwijzen naar alles met een link.

(NB op moment van schrijven is deze add-on nog niet 'als veilig' gelabeld door Google. Je zal tijdens de installatie de melding krijgen dit alleen te doen als je de maker ervan vertrouwt. Onderaan bij bronnen vind je zowel een Youtube filmpje als de G+ post van mijn bron terug, als een link naar de site van de maakster Mary Ellen West).

Stel je form in als test (2) én duid aan dat e-mailadressen verzameld zullen worden (1) (anders kan de link naar de volgende opdracht niet verzonden worden). Sla op (3)


Klik op het 'verkeerslicht' (1) en add-ons (2).


Geef in het zoekveld 'automastery' in (1) en klik op 'gratis' (2).


Bevestig je e-mailadres


(lees mijn NB over dit stuk hoger in de post)
Open de geavanceerde instellingen (1) en kies 'ga naar automastery' (2).


Typ letterlijk 'Doorgaan' en kies volgende.


Zoals bij iedere add-on vraagt AutoMastery bepaalde toegangen. Kies 'toestaan'.


Er zal een melding verschijnen dat de add-on geïnstalleerd is.


Open AutoMastery door op het puzzelstuk te klikken en deze te selecteren/aan te klikken.


Kies voor 'configure'.


De configuratie gaat als volgt:
(1) en (3) In dit voorbeeld, zal de student indien hij/zij 8/8 (in mijn toets zijn max 8 punten te behalen, maar je bent niet verplicht hier het max in te vullen, kan ook 7/8 zijn) haalt, een mail krijgen met een link naar de volgende opdracht die vermeld staat onder Extension assignment link.
Haalt de student pakweg 6/8, krijgt hij een link naar 'progressing assignment link'.
In geval van een score van 4 of lager, de 'beginner assignment link'.

Deze links kunnen een link zijn naar een cursus, een website, een filmpje, een presentatie ... alles met een link.

(2) Hier wordt volgens mij bedoeld, de tekst die de student ziet bij indienen van het form, ... maar ik heb mijn tekst nergens terug gezien?
(4) Dit moet je aanduiden indien je wil dat de student überhaupt de mail ontvangt met  de volgende link, ik zie geen reden om dit niet te doen.(1) Deze tekst komt in het onderwerp te staan van de mail aan je student, samen met de behaalde score.
(2) Deze tekst gaat de link naar de volgende opdracht vooraf in de mail.
(3) Bepaal of jij als docent ook een mail wil ontvangen van iedere inzending, met een link naar de spreadsheet met resultaten. Dat moet natuurlijk niet, die spreadsheet vind je ook terug in je form zelf. Mailbalast.
(4) Sla op.


Bezorg nu de student de opdracht op één of andere manier. Indien hij de opdracht heeft afgewerkt, krijgt hij direct een mail, met de score en een link naar volgende opdracht, filmpje, Google Docs, website ...Bronnen


MaryEllen West. (2017). MaryEllen West. Retrieved 11 November 2017, from http://www.maryellenwest.org/


AutoMastery Addon for Google Forms. (2017). YouTube. Retrieved 11 November 2017, from https://www.youtube.com/watch?v=zohDJjDCs1o


(2017). Plus.google.com. Retrieved 11 November 2017, from https://plus.google.com/u/0/+BenJohnson2/posts/RCgEeuAfVmRvrijdag 10 november 2017

Classroom: opdrachten met bijlagen, wie ziet wat?


Indien je een opdracht maakt (geen mededeling, een opdracht) waarbij studenten zélf materiaal moeten toevoegen, zien zij dan elkaars ingeleverde opdrachten?

Neen.
Het resultaat is net zoals bij een opdracht, waar jij als leerkracht een bestand voorziet met de optie 'een kopie maken voor iedere leerling'.

NB Leerlingen zien elkaars werk uitsluitend als je een bestand toevoegt aan een opdracht, met de optie 'leerlingen mogen bewerken' ... want dan werken ze allemaal in hetzelfde bestand)

In onderstaand voorbeeld, zie je voor dezelfde opdracht waarbij leerlingen hun feedbackdocumenten hebben toegevoegd, wat zij respectievelijk zien:

- docent 1 ziet beide bijlages
- student 1 ziet alleen zijn werk
- idem voor student 2donderdag 9 november 2017

Docs, sheets en slides: Maak een kopie met opmerkingen

Het is nu mogelijk om een kopie te maken van een Google Document, Spreadsheet of Presentatie, (al dan niet) met inbegrip van de eventuele opmerkingen ...

Bestand > een kopie maken > bepaal of de opmerkingen/suggesties mee gekopieerd moeten wordenBron

Copy comments and suggestions in Google Docs, Sheets, and Slides. (2017). G Suite Updates Blog. Retrieved 8 November 2017, from https://gsuiteupdates.googleblog.com/2017/11/copy-comments-and-suggestions-in-docs.html

 

maandag 6 november 2017

Afbeeldingen invoegen in Google Docs, Slides ...: extra opties


Je kan sinds vandaag op meerdere manieren afbeeldingen invoegen (één per één of meerdere tegelijk) via:

- Upload;
- Drive;
- Google afbeeldingen;
- URL;
- je eigen Google Foto's.


Bron

Insert images more easily in Google Docs, Slides, and Drawings. (2017). G Suite Updates Blog. Retrieved 6 November 2017, from https://gsuiteupdates.googleblog.com/2017/11/insert-images-more-easily-in-docs.html

vrijdag 3 november 2017

Pear Deck: maak je presentatie interactiefPear Deck maakt je Google Presentatie interactief: voeg na een 'gewone' slide open vragen, meerkeuzevragen, .. toe en zie onmiddellijk de resultaten van je studenten.

Voordeel:
- verhoog het engagement van de student;
- speel onmiddellijk in op de inhoud, kennis, ... op basis van gegeven antwoorden.

Het extra handige is, dat de toepassing sinds kort bestaat als een add-on in Google Slides: je moet je Google Drive dus zelfs niet te verlaten om de je presentatie te maken én te gebruiken.

1 Account en add-on


Zoals haast gebruikelijk, bestaat er een Premium Account.

Met de gratis versie:
- kan je je presentatie slechts 50x rechtstreeks vanuit Drive starten (daarna moet je van op de site van Pear Deck beginnen);
- heb je alleen open vragen meurkeuze- en cijfervragen (maar daar kom je al een eind mee);
- heb je geen dashboardview van al je studenten (maar je kan de resultaten ook netjes als een spreadsheet opslaan).

Open de gewenste Google Presentatie (of start een blanco versie) (1).
Klik op add-ons > add-ons toevoegen (2).


Zoek naar Pear Deck (1) en klik op het logo om de add-on te installeren (2).


Kies 'gratis'.


Vervolgens dien je je account te koppelen ...


En Pear deck te linken met je Drive ...


2 Presentatie interactief maken met Pear Deck


De 'gewone' inhoud van je presentatie maak je met Google Slides. Deze 'passieve' dia's maak je interactief door er Pear Deck onderdelen aan toe te voegen.
Dat kan zoals gezegd rechtstreeks in Drive door de toegevoegde add-on.

Ga op de dia staan die je interactief wil maken (1) en klik op 'add-ons' > Pear Deck (2).
Je kan een aantal standaard dia's gebruiken (3). Bijvoorbeeld, 'temperature check'. Hierbij zullen studenten aangeven hoe zij de les ervaren door dit aan te duiden bij een 'duim omhoog' of 'duim omlaag' dia. 'Warm-up' slide: doe een bevraging naar voorkennis van het onderwerp.

In de free versie kan je kiezen voor een:
- meerkeuzevraag;
- open antwoord (text);
- getal/cijfer ingeven.

(voor (5) Present with Pear Deck, zie verder 3 Presenteren en antwoorden)


NB de vraag stel je gewoon als tekst op je dia.

Laten we er van uitgaan dat ik gekozen heb voor 'Multiple choice'
In het eerstvolgende beeld toont Pear Deck me hoe dit voor de student er zal uitzien (zie ook verder in 3 Presenteren en antwoorden)
De student zal de antwoordmogelijkheden zien (1) op de projector zien zij de vraag, eventueel alle antwoorden ... (dat bepaal je als docent) (2).
Voorts dien je hier niets te doen, klik 'next' (3).


Geef de verschillende antwoordopties in (1). er is geen 'juist' antwoord. Je bespreekt klassikaal en kan de gegeven antwoorden achteraf bekijken in een spreadsheet (zie verder 4 Rapportage).
Je kan lijntje toevoegen (2), opties verwijderen (4) en antwoorden verslepen (3).
Klaar? Kies 'update slide'.

NB indien je een dia wil bewerken, selecteer je deze add-ons > pear-deck en kies zelfde vraagtype.


Je dia zal er nu zo uit zien ... Op de dia die 'ge-peardeckt' werd (1) staat nu een zwarte balk (welke je kan verschuiven indien die in de weg staat) (2).
In de 'sprekersnotities' (3) zie je de antwoordopties en uitleg om de vraag te bewerken.


Zo werk je alle dia's af.

3 Presenteren en antwoorden


Om je presentatie te starten, dien je Drive dus niet te verlaten.
Klik op 'add-ons > Pear Deck' (1) en 'Present with Pear Deck' (2).


Er wordt getoond wat de student dient te doen (1) maar dat wordt in een volgend scherm vanzelf duidelijk, dus kies 'present' (2).


De student wordt nu uitgenodigd om naar 'peardeck.com/join' (1) te gaan en de code in te geven om deel te nemen (2).
Zodra zij dit doen, zal je het aantal deelnemers onderaan zien verschijnen (4).
Je kan navigeren via de pijltjes of door dia's te kiezen (3). Indien je niets wijzigt, bepaal jij het tempo waarop de studenten door de presentatie gaan. Ga jij verder, verschijnt de volgende dia voor de student.
Onder (5) zitten nog wat opties waarover verder meer.


Indien de student op onze interactieve dia terechtkomt, ziet hij links de afbeelding (1) en kan hij rechts (2) het antwoord aanduiden.
De vraag stel je 'verbaal' of staat op jouw dia (op de projector vooraan).


Je kan er voor kiezen om de gekozen antwoorden te tonen, door onderaan te kiezen voor 'project student responses'.


De antwoordopties verschijnen, anoniem, met hoe vaak een antwoord werd gegeven.
Je kan hier vervolgens als leerkracht op inspelen.
Aan het einde van de presentatie kan je wel een spreadsheet opslaan waar wél bij staat wie wat geantwoord heeft (zie verder 4 Rapportage)

NB in de betaalde versie heb je als docent een dashboard (dat je bijvoorbeeld apart op je mobiel, tablet ... kan openen, met meer info over wie en wat).


Interessant is, dat jij TIJDENS de presentatie extra vragen kan toevoegen, via het plus-vraag icoontje, rechts onderaan je scherm.


Je kan kiezen voor een vraag bij de desbetreffende dia (1), dezelfde vraag hernemen (2) (je hebt bijvoorbeeld extra uitleg gegeven, wat is het effect op studentantwoorden?) of een volledig nieuwe interactieve vraag, waarbij je je vraag 'mondeling' stelt (4) (je zit IN de presentatie, dus je kan niets meer aan de dia's zelf wijzigen).


Vervolgens kan je de sessie beëindigen door het menu met de drie puntjes (1) te openen en te kiezen voor 'end this session' (2).
Geef je sessie een naam en sla op.4 Rapportage


Indien je de sessie hebt beëindigd en opgeslagen, kom je automatisch in je Pear Deck dashboard terecht (je kan hier trouwens te allen tijde naar toe gaan via https://app.peardeck.com/home).
Open 'sessions' aan de linkerzijde (1). Je krijgt nu een overzicht van al je Pear Decks en de keren dat ze 'gebruikt' werden.
Achteraan zie je wederom een menuutje met drie puntjes (2) en de optie 'export to spreadsheet'.


Er wordt nu automatisch een spreadsheet gemaakt in je Drive, waar wel alle antwoorden met naam en toenaam voor je beschikbaar zijn.


donderdag 26 oktober 2017

Nimbus Screenshot

Wat kan deze extensie:

Een screenshot van:
- je scherm maken;
- een 'uitgeknipt' deel van je scherm maken;
- extra pijlen, nummering, tekst, ... voorzien;
- overbodige/ongewenste tekst, info ... ontdoen door deze te wissen.

Direct de Chrome-extensie installeren, of bekijk alle opties in onderstaand filmpje


woensdag 18 oktober 2017

Cite this for me: bibliografische referentie van een URL

Cite this for me is een Chrome Extensie, waarmee je in een handomdraai een bibliografische referentie maakt van een URL (in APA, of andere stijl).

Je kan deze vervolgens kopiëren > plakken in het gewenste bestand of andere locatie.vrijdag 13 oktober 2017

Diagrammen kopiëren in Forms Reacties


Het kopiëren > plakken van diagrammen van resultaten in Google Forms, was tot voor kort niet zo handig. Hiervoor diende je al te werken met screenshots, en dan nog ...

Nu werd er een 'knopje' toegevoegd waardoor je de diagrammen eenvoudig kan kopiëren en achteraf plakken in een presentatie, document ...

(nog beter zou zijn als deze diagrammen zouden auto-updaten indien er nieuwe reacties zijn binnengekomen)

Ga in je form reacties (1) > overzicht (2).


Beweeg je muis rechtsboven de diagram die je wil kopiëren > klik. Diagram werd gekopieerd.


Vervolgens open je het document, de presentatie ... waar je de diagram wil plakken.


Bronnen

Google Docs on Twitter. (2017). Twitter. Retrieved 13 October 2017, from https://twitter.com/googledocs/status/918834731172610050

donderdag 12 oktober 2017

Google Slides: Dia's professioneel overslaan tijdens presenteren


Soms gebruik je eenzelfde presentatie voor meerdere 'publieken'.
Dan wil je niet steeds alle dia's tonen.
Een kopie maken is niet de beste methode, want dan moet je beide versies up-to-date houden.
"Heel snel doorklikken" om over te slaan oogt ook niet zo pro.

Stel (één en dezelfde) je presentatie dan afhankelijk van je publiek zo in, dat bepaalde slides niet getoond worden.zaterdag 7 oktober 2017

Quizalize: handleiding


Met Quizalize maak je vrij eenvoudig online quizzen.

  • Het aantal vraagtypes (twee) is eerder beperkt, de lay-out is niet de meest mooie.
  • Maar, je bekomt als lesgever uitgebreide rapportages van het werk van je studenten. Je kan mooie resultaten krijgen, per student, per vraag, per onderwerp/thema (een bundeling van vragen binnen een toets, rond een bepaald topic.
  • Met de 'mastery mode' (zie verder) worden alle vragen die een student fout had, bij het beëindigen van de huistaak, opnieuw aangeboden

Je kan een quiz laten spelen:

- in de klas/in groep;
- thuis, als 'huiswerk'.

Het maken van een quiz vind ik persoonlijk erg eenvoudig en weinig complex.

Het publiceren is zeker in het begin wat onoverzichtelijk, omdat er meerdere opties zijn.

1 Een account aanmaken
2 Het dashboard
3 Een quiz maken
4 Een quiz spelen
5 Wat zie jij als 'teacher'
6 De rapportage/resultaten opvragen
7 Bronnen

1 Een account aanmaken

Je hebt de mogelijkheid een nieuw account aan te maken, of in te loggen met een Google Classroom of Zzish account.

Ga naar Quizalize en klik op 'I'm a teacher' (ook als je een student bent en een quiz wil maken, zal je op deze knop moeten klikken; 'I'm a student' is alleen zinvol als je een quiz wil spelen).


Vervolgens kan je een volledig nieuwe account aanmaken of inloggen met een Google Classroom (of Office 365) account.


Indien je inlogt met je Google (Classroom) account, zal je een koppeling tussen Quizalize en Classroom moeten toestaan.
Voordeel (zie verder uitgebreider): je kan een quiz rechtstreeks toegankelijk maken voor een Classroom Groep (dus zonder dat je een aparte groep moet aanmaken in Quizalize).


Vervolgens zal je nog eens moeten aangeven dat jij jij bent ...Een betaalde account (ongeveer 69€/jaar) zou o.a. een onbeperkt aantal accounts en klassen mogelijk maken, maar er staat niet bij wat de limiet is met de gratis versie.
Ik ervaar geen limiet als ik mijn account koppel aan Classroom lesgroepen.
Bij het zelf aanmaken van klassen zou je er maar vier kunnen aanmaken.

Naar top

2 Het dashboard


Op de homepage heb je volgende opties:

(1) In de marketplace vind je quizzes terug gemaakt door anderen. Je kan deze zelf gebruiken door ze te koppelen aan één van je klassen;
(2) Bekijk een overzicht van jouw quizzes;
(3) Bekijk of maak je klassen, makkelijk is het gegeven dat je je Google Classroom lesgroepen kan selecteren, zodat je niet zelf moet beginnen leerlingen toevoegen;
(4) Log uit, voeg een profielfoto of banner toe ...;
(5) Maak een nieuwe quiz.


3 Een Quiz maken


Een quiz maken is erg eenvoudig. Klik in je dashboard op 'create a quiz'.


Vervolgens geef je een titel op (1) en een omschrijving (2): er opent zich een uitklaplijst, maar je kan zelf een topic ingeven. Een volgende keer (bij het maken van een volgende quiz) zal je topic ook in de uitklaplijst staan.


NB: het is ook mogelijk vragen te importeren via een excel bestand of een Quizlet set.
Moest je een Quizlet gebruiker zijn, is dit wel een aanrader.
Ga in Quizlet naar je studieset en kies daar voor 'exporteren'. Kopieer alle begrippen en termen.
Kies in Quizalize voor 'import Quizlet' > plakken.
Vervolgens kan je kiezen om er meerkeuze- of scramblevragen van te maken (zie verder).
De 'linkerkolom' van je Quizletset wordt de vraag, de rechter de antwoordopties.

Maar je kan natuurlijk ook in Quizalize zelf vragen maken.

Klik dan op 'add a new question' om vragen aan te maken.

Een goed begin lijkt me het stellen van een vraag ;-) (1).
Dit kan dus over een afbeelding gaan, hiervoor dien je de schakelaar (2) op 'yes' te zetten.
Je kan een afbeelding toevoegen door deze te uploaden, of door de URL van de afbeelding te kopiëren en te plakken (3).
Stel de tijd in die studenten krijgen om een vraag te beantwoorden (4). Bij het publiceren van een quiz, kan je nog bepalen of je het tijdsaspect wil laten meespelen of niet.
Door het ingeven van de antwoordopties, maak je ook een keuze tussen de twee mogelijke vraagtypes (5):
- Geef je een correct antwoord in, met incorrecte antwoorden: je maakt een meerkeuzevraag;
- Geef je alleen het correcte antwoord in (laat de incorrecte velden leeg): je maakt een 'scramble' vraag. De letters van het juiste antwoord worden door elkaar gegeven, aan de student om ze in de juiste volgorde te plaatsen.

Je kan een woordje uitleg geven onderaan de vraag, welke verschijnt bij de student na het oplossen ervan (6).
Tijdens de publicatie, kan je ook nog eens kiezen om deze uitleg al dan niet te tonen.
Door een 'subtopic' (7) toe te voegen, heb je meer mogelijkheden bij het analyseren van de resultaten van je deelnemers. Je kan zo, bijvoorbeeld, zien dat de anatomie van de 'onderste ledematen' (subtopic) goed gekend is, maar niet deze van de 'schedel' (subtopic).
Dit geeft je als leerkracht meer inzicht in de kennis van je studenten.

Je kan de vraag hoger of lager plaatsen (8) of verwijderen (9).
Door de 'mathmode' aan te zetten, kan je vergelijkingen en dergelijke maken in de vraagstelling.
NB: als je alleen een correct antwoord geeft als cijfer of getal, worden aan de student de cijfers 1-10 gepresenteerd om het juiste antwoord in te geven.

Door op (11) te klikken maak je een volgende vraag.

Je vraag wordt tijdens het maken automatisch opgeslagen.


Bij een meerkeuzevraag duidt de student gewoon het juiste antwoord aan. Een 'scramble' vraag ziet er dan als volgt uit: alle letters staan door elkaar en de student klikt ze in de juiste volgorde aan.
Naar top

4 Een quiz spelen


Klaar met vragen stellen? Klik rechts onder op 'finish'.


Of vanuit het dashboard ... kies 'play and share'


Je moet de quiz vervolgens koppelen aan een klas.
NB je kan ook 'preview' kiezen om je test eerst zelf uit te proberen.


- werk eventueel met geluidjes, bijvoorbeeld bij een correct antwoord (1);
- laat het systeem de vragen al dan niet in een willekeurige volgorde stellen (2);
- wil je alle vragen stellen, of slechts een aantal (3);
- in je vraaginstelling heb je een 'tijd' ingesteld, wil je dit tijdsaspect nu ook effectief gaan gebruiken (4);
- toon aan de studenten al dan een goed-fout indicatie, de tijd die ze nodig gehad hebben, ... (5);
- toon als je dat wil het correcte antwoord na beantwoorden van de vraag (6);
- indien je dit aanvinkt, krijgt de student na de test, de kans om met zijn webcam, smartphone, ... opnames te maken van een handeling, waarmee hij voor bepaalde antwoorden, bijvoorbeeld, een bewerking kan tonen, iets extra kan toelichten (7);
- met de 'mastery mode' (8) kijkt het systeem naar welke vragen door een student minder beantwoord werden, na afloop worden deze fout beantwoorde vragen opnieuw aangeboden.


Vervolgens ken je de quiz toe aan een klas.
Indien je Google Classroom gebruikt kan je kiezen voor één van je klassen die je daar reeds hebt aangemaakt.
Zo niet (en je hebt nog geen aangemaakt) kies je 'add a new class'.


Geef je klas een naam (1).
Je ziet dat je nu de keuze hebt om studenten zelf een naam te laten ingeven (2) of hen te verplichten om in te loggen met hun Google account (3).


Vervolgens stel je in of de quiz gespeeld wordt in de klas of thuis (1):

- klas: alle deelnemers worden ad random ingedeeld in 2 groepen. Je ziet als leerkracht op het grote scherm wie welke score behaald heeft, de scores van de individuen worden opgeteld per team.
Om deel te nemen gaan studenten naar zzi.sh en geven de klascode in, hun naam verschijnt op het scherm.

- huiswerk: studenten gaan thuis of waar dan ook naar zzi.sh en loggen in met de klascode. Je verzamelt als leerkracht de individuele resultaten van de studenten.

In beide gevallen bepalen studenten zélf het tempo waarin ze de vragen beantwoorden (eventueel met een tijdslimiet).

Je kan instellen hoe lang en vanaf wanneer de quiz beschikbaar is voor de studenten (2). Hoe vaak mogen ze opnieuw de test afleggen? (3) (als het het groepsquiz is, zal alleen het resultaat van hun eerste poging in de groepsscore worden opgenomen). Sta al dan niet toe of ze hun eigen resultaten mogen zien (4) en voeg eventueel een woordje uitleg toe (5).5 Wat zie jij als teacher?

In de 'speel in klas' modus zie je onderstaand scherm. Studenten krijgen de inlogweg aangeboden (1) met de code die ze dienen in te geven (2).
Hun namen zullen evenredig maar ad random verdeeld worden over 2 teams (3) hier heb je als docent geen invloed op. Naarmate de score van de studenten beter is, is hun 'staafje' langer. punten worden bovenaan opgeteld.
Onderstaand zie je de opties om inzicht te krijgen in de individuele rapporten (4) (zie verder).


Speel je in de huiswerk modus, kan je de resultaten op een eventueel afgesproken moment, of als de deadline van beschikbaarheid van de quiz voorbij is, per individu inkijken. Er is dan geen groepsaspect.

6 De rapportage/resultaten opvragen

Ga naar het dashboard en kies voor "Your quizzes" (1) en "View your quiz results on Zzish" (2).


Duid dan de klas aan waarvan je de resultaten wil bekijken.


Vervolgens heb je nog de mogelijkheid om naar de resultaten van een andere klas te switchen (1). Via (2) kan je een 'gradebook' openen: zie een lijst van alle studenten en hun scores in %.
Via deze weg kan je eveneens een nieuwe quiz aan de klas toevoegen (3).
Via (4) ga je naar je account, open je de student-modus, keer je terug naar quizalize om nieuwe quizzen te maken ... Je ziet het aantal resultaten (5) en kan deze verwijderen (6) of je qui nog aanpassen.


Om naar een gedetailleerd overzicht te gaan klik je in bovenstaande afbeelding op (5).

Je kan nu de resultaten op verschillende manieren openen:

(l) Live game: je ziet (als het een klasquiz is) nog eens het resultaat van de quiz zoals ie tussen beide teams gespeeld werd;
(2) Wie heeft hulp nodig? Dus, wie scoort niet goed?;
(3) Waarmee heeft men hulp nodig? Welke vragen werden slecht gescoord op klasniveau?;
(4) Alle deelnemers en hun antwoorden op alle vragen;
(5) Heb je in je vragen 'subtopics' aangegeven, dan kan je hier nu op filteren om te kijken of er vragen van bepaalde inhouden slecht/goed gescoord werden;
(6) Bekijk of er voortgang merkbaar is tussen quizzen in de klas;
(7) en (8) zijn betaalde tools.


Onderstaand een voorbeeld van de resultaten in 'spreadsheet'.


7 Bronnen

Question types in Quizalize. (2015). Quizalize Blog. Retrieved 6 January 2017, from http://blog.quizalize.com/2015/11/16/question-types-in-quizalize/