woensdag 30 maart 2016

Quizzy
Samengevat: maak online Multiple Choice quizzen, die je makkelijk kan afdrukken.
Laagdrempelig: Ideaal voor de beginnende maker van online digitale opdrachten.

Quizzy is op het moment van schrijven een erg nieuwe tool. Voorlopig heb je dus maar één vraagtype, kan je afbeeldingen noch video toevoegen.
Je deelt de quiz via een link.
Je krijgt beperkte rapportages van je quiz.

Op de site kan je je twee wensen indienen voor een volgende versie van Quizzy: de makers zijn dus zeker bezig met uitbreidingen.


1 Inloggen

Een account maak je eenvoudig en gratis aan op de site quizz.rocks.2 Quiz maken en delen

Eenmaal ingelogd heb je niet veel andere keuzes dan het maken van een quiz (1).


Geef je quiz een naam (1). Je stelt je vraag in het tekstveld (2). Je kan maximaal 4 antwoordmogelijkheden geven, waarvan je het juist antwoord aanduidt( 3).
Maak een nieuwe vraag door te kiezen voor 'add new question' (4).
Je kan je quiz eenvoudig afdrukken voor gebruik op papier (5).
Er staat een knop 'public/private', maar ook al zette ik deze op 'private' kan ik de quiz toch gewoon spelen anoniem/niet ingelogd op een ander toestel (6). Dus voorlopig ontgaat me deze functie, aangezien je ook geen quizzen van andere mensen kan zoeken.Om de link van je quiz te delen, druk je op het 'share' icoontje (1) en kopieer je de link (2). Deze kan je vervolgens eender waar plakken om te delen met je studenten.


Je student opent de link (1), duidt de antwoorden aan (2) en kiest voor 'submit quiz' (3).


Hij krijgt vervolgens onmiddellijk zijn score te zien (1), welke de juiste/foute antwoorden waren (2) en kan vervolgens de quiz hernemen (3).3 Rapportage

Als maker krijg je beperkte rapportages: hoe vaak is de quiz gespeeld (1)? Wat is de gemiddelde score (2)?


Top

woensdag 23 maart 2016

Formative: geef studenten feedback tijdens een digitale opdrachtFormative is een tool waarbij studenten individueel aan de slag gaan met een digitale opdracht.
Je kan allerhande vraagtypes toevoegen, gaande van traditionele multiple choice vragen, tot een 'whiteboard' waarop studenten bijvoorbeeld zelf een tekening van een orgaan e.d. kunnen maken.

Het originele zit 'm in het feit dat je een overzicht hebt tijdens de test, van wie wat aan het doen is en reeds feedback kan geven.

Tevens is het zo, dat je eigenlijk een volledig (zelfsturend) leerpad kan uitzetten. Je kan immers filmpjes, PDF, Word, ... en andere bestanden toevoegen als informatie.

Formative is (op dit ogenblik) gratis voor leerkrachten en studenten.


1 Inloggen en (free) account

Indien je naar goformative.com surft, kan je kiezen voor 'Signup'.Je kiest (als je zelf quizzen wilt maken) voor 'teacher'. Je moet hiervoor niks 'bewijzen'.
Indien je een Google-account hebt, klik je op 'sign up with Google'. Zo niet, dien je enkele gegevens op te geven.Klik vervolgens op je Google account en daarna geef je (eventueel) toestemming om connectie te maken tussen Goformative en Google Classroom.


Vervolgens is de kans redelijk groot dat je school niet in de lijst staat ... Kies dan 'my school isn't listed' en 'let's go'.Vervolgens kom je in het 'dashboard' terecht.

Met de gratis versie kom je al een héél eind. De betaalde (12€/maand indien een jaarabonnement) biedt extra opvolgmogelijkheden, vraagtypes, ...
Alles in deze handleiding is gemaakt met het 'free plan'.Naar top

2 Dashboard

In je dashboard zie je meteen aan de linkerzijde de door jou gemaakte opdrachten (1) en per klas (2) wat de resultaten zijn (3).
Een overzicht van je klassen, of nieuwe klassen aanmaken kan via 'classes' (4).
Het is raadzaam je formatives te sorteren in mappen (5).
Een nieuwe formative aanmaken (6).
'Tracker' (7) is een handig gegeven: je kan aan je vragen een 'label' toekennen en vervolgens voortgang van studenten opvolgen via dit label.
Een quick code (8): je collega kan je de code geven van zijn formative, waarmee jij dan aan de slag kan. Omgekeerd kan natuurlijk ook. Geef een code aan jouw collega.
Vervolgens heb je nog wat filteropties (9) (sorteer op naam, of datum ...).
Indien je op je account (10) klikt kan je upgraden, een knick-name toevoegen ... je account verwijderen. 


3 Vragen, inhouden of bestanden toevoegen

Geef eerste een titel aan je formative (1).

Je kan op drie manieren/drie soorten inhouden toevoegen:

- zelf vragen toevoegen;
- 'statische inhoud': film, tekst, afbeelding, ...;
- bestaande bestanden uploaden en converteren (lees: dynamisch maken).

Via preview (5) kan je steeds bekijken wat je reeds gemaakt hebt.3.1 Vragen toevoegen

Kies voor 'add question' (2).
Er zijn vier vraagtypes mogelijk:
 • multiple choice (3)
 • juist/fout (6)
 • open vraag (5)
 • canvas (de student kan zelf tekenen, afbeeldingen toevoegen, ...) (4)

3.1.1 Een meerkeuzevraag maken

Geef je vraag in (1). Vervolgens geef je twee of meer antwoordmogelijkheden en duid het juiste antwoord aan (2) (slechts één mogelijkheid). Per vraag worden punten toegekend. Je kan deze punten aanpassen om zo het gewicht van je vragen te verhogen/verlagen (3).
Het is mogelijk een helptekst in te geven (4). Dit is direct zichtbaar voor de student, dus niet het juiste antwoord ingeven. Maar wel tips, verwijzing naar een bron ...
Via (5) kan je weer een nieuwe vraag maken.

3.1.2 Show your work

Door te kiezen voor dit vraagtype, bied je de student een 'whiteboard' aan:
 • dit kan een leeg canvas zijn waarop hij moeten tekenen;
 • een gedeeltelijk gevuld canvas (met een afbeelding, een reeds deels gemaakte tekening ...) waarop hij of zijn moet aanduiden, aanvullen, ...
Geef je vraag 1. Voeg eventueel een afbeelding (4) of een zelf gemaakte schets toe: alles wat je hier plaatst, tekent, ... ziet iedere student (3).
Indien de student niet verder moet bouwen op jouw werk, maar van een leeg whiteboard moet vertrekken (bijvoorbeeld 'Teken schematisch een ...') doe je niets en geef je alleen een vraag op.

Geef eventueel een Help tekst in (5) met tips, verwijzing naar een bron...

3.1.3 Short answer

Onder een 'korte' open vraag wordt (voor zover ik zie) niet bedoeld dat er een limiet aan te gebruiken tekens is gesteld, maar het is dan natuurlijk niet mogelijk om er een 'verbetersleutel' op toe te passen. indien je de student slechts met één woord laat antwoorden, kan dit wel (2). Het is mogelijk meerdere juiste antwoorden goed te keuren bij (2): 'add another correct answer'. Bijvoorbeeld 'antipsychotica', maar ook 'neuroleptica'.
Stel de vraag (1), geef het juiste antwoord in (2) en eventueel een Help tekst (3).

3.1.4 Goed/fout

Hier is de bedoeling dat een student juist of fout (steeds 'true' of 'false') aanduid, aangaande een stelling of zin (5).
Duid aan of de stelling juist of fout is (6) en geef eventueel een helptekst in (6).

3.2 Inhoud toevoegen

Via 'add content' (1) maak je geen vragen, maar voeg je bijvoorbeeld een stuk tekst, bronnen een afbeelding, een filmpje, ... toe, op basis waarvan je dan later wél vragen kan stellen.

 • Image (2): je voegt een afbeelding van op je PC toe. Dit kan door te uploaden of te slepen. Verder geen opties.
 • Text Block (3): optie met meeste mogelijkheden. Voeg tekst toe, hyperlinks (3) ... maar in de tekst kan je nog eens afbeeldingen, filmpjes, ... aanbieden (2) (4). Mooie optie, bijvoorbeeld, aan het begin van de opdracht: de student kan zich hier op baseren om verder aan de slag te gaan met de vragen.

 • View only canvas (3): Je biedt hier een schematische tekening, afbeelding, ... aan, waarop je gebieden kan aanduiden, pijlen kan trekken, ... en daar later een vraag over kan stellen. De student kan in het canvas zelf niks aan duiden zoals in 3.1.2 Show your work.
 • Youtube (4): zoals de titel het zegt: voeg Youtube video's toe. Het filmpje wordt getoond zonder verdere toeters of bellen. Handig is wel dat je Formative niet dient te verlaten om je filmpje te zoeken. Geef een zoekterm (1) in, de resultaten verschijnen automatisch (2).
NB: wil je filmpjes gebruiken van andere bronnen dan Youtube, dat kan, maar dan dien je te werken via 'Text Block' en vervolgens filmpjes ingeven.3.3 Upload en transform

Via deze functie kan je eenvoudig een PDF of ander bestand uploaden als bron.
Maar je kan deze bron ook dynamisch maken. Stel, je hebt een PDF met heel wat tekeningen, vragen, links, ... en je wil deze vragen niet allemaal overtypen. Dan kan je je bestand toch 'dynamisch' maken zonder al te veel werk.

Kies voor 'upload and transform' (1) en sleep of zoek je bestand op je PC (2). Geef een titel op (3).

Hier houdt het op, als je enige bedoeling is een bestand toe te voegen als bron, naslagwerk, ...

Wil je dat de student 'er iets op kan doen', beweeg dan gewoon met je cursor (deze wordt een kruisje) tot op de plaats waar je een object wil toevoegen en klik (1). De mogelijkheid verschijnt om vragen of content toe te voegen (2).


In onderstaand voorbeeld, kies ik er voor om een open vraag toe te voegen. Omdat de vraag er reeds staat (1), geef ik geen vraag in (2), alleen (eventueel) een juist antwoord (3).
Klik op 'done' (4) als je klaar bent.

Je kan alle vraagtypes en contenttypes toevoegen en maakt zo van een statische PDF (of Word, ...) een dynamisch element.4 Een opdracht delen met je studenten

Je kan de opdracht eenvoudig met je student delen. De link kan gedeeld worden via mail, op een blog of site, in een ELO ... en rechtstreeks via Google Classroom.

Er is maar één ding belangrijk: laat je studenten zich steeds aanmelden: als ze de opdracht 'gewoon' maken zonder account, kan je ze geen feedback of scores geven.

Aanmelden kan eenvoudig, doordat ze na het klikken op de link, steeds kiezen voor inloggen met hun Google Account.

Kies uiterst rechts en bovenaan voor 'assign'.

Zorg dat 'everyone' actief is (1).
Het meest eenvoudig is volgens mij te kiezen voor (3) 'link': de 'code' (2) zit dan reeds in de link en de student dient vervolgens niet meer te doen dan zich aan te melden en de opdracht opent zich.

(2) Quick code: de student gaat dan naar de link https://goformative.com/join en geeft de code in. Dit lijkt me zinvol, als je op een bepaalde locatie steeds deze link hebt staan en studenten andere codes voor andere opdrachten dienen in te geven;
(4) Classroom: dit is alleen zinvol als je werkt met Google Classroom (maar wel handig): je kan de opdracht dan dadelijk koppelen aan één van je lesgroepen.
(5) Embed Code wil zeggen, dat je de HTML code van de opdracht plakt in je website, blog, ... of andere locatie (sommige ELO's) die dit toelaten.5 Resultaten bekijken en feedback geven


5.1 Resultaten bekijken

Zodra één of meerdere studenten aan de slag zijn, kan je 'live' volgen wat ze doen en er op anticiperen (op voorwaarde dat ze niet 'anoniem' deelnemen).

Je kan de activiteit bekijken via je 'dashboard' > 'assignments'. Klik op de oefening (1) en kies 'Live results' (2).


Indien je op dat ogenblik reeds in de bewerkmodus van je formative zit, kan je eveneens bovenaan kiezen voor 'live results'.


In 'live results' heb je 2 manieren op de voortgang te bekijken:

 • Per vraag: je ziet ieder antwoord van de deelnemers gedetailleerd;
 • Summary: je ziet een schematisch overzicht van alle deelnemers en alle vragen. De gekleurde blokken geven aan of een vraag goed beantwoord is (groen), foutief (rood) of geen verbetering mogelijk/geen correct antwoord ingegeven door jezelf (grijs).
Per vraag:


Als overzicht:


5.2 Feedback geven

Je kan per student, per vraag 'live' feedback geven, die dadelijk zichtbaar zal zijn voor de stuent.

In de modus per vraag: Je ziet de naam (1) bovenaan het gegeven antwoord (2). Bij (4) zie je een goed/fout aanduiding.
Klik op (3) om feedback toe te voegen.

Je ziet nogmaals de behaalde score (1). Typ je feedback in het tekstveld (2). Klik op (3) om te verzenden. De student krijgt direct zijn feedback te zien.


Klik op een vraag bij een student (1).

Je ziet zijn (hier fictieve) naam en vraag (1) plus gegeven antwoord (2). De score wordt nogmaals aangegeven (3). Klik op 'show feedback' om FB toe te voegen en eventueel reeds gegeven FB te zien (4).
Geef je FB in en zie reeds gegeven commentaar (3). Verzend je FB (4). Deze is direct zichtbaar voor de student.6 Samenwerken aan een Formative

Je kan ook meerdere docenten koppelen aan één formative.
Let wel: zij kunnen werken aan de opdracht, maar zien de resultaten niet.

Open het dashboard en klik op de gewenste oefening. Kies voor 'share with other teachers'.
Je kan vervolgens een link delen, waarmee je collega's de Formative kunnen bewerken.7 Bronnen

Forum. (2016). Community. Retrieved 23 March 2016, from http://community.goformative.com/forum/


Transform any PDF/DOC into a Digital Formative Assessment - Update. (2016).YouTube. Retrieved 23 March 2016, from https://www.youtube.com/watch?v=ah7VqziEmx4


Formative Help Center. (2017). Help.goformative.com. Retrieved 7 October 2017, from http://help.goformative.com/


maandag 21 maart 2016

Emaze: eenvoudig dynamische presentaties maken


 Emazify your presentation

Open handleiding als PDF

Met Emaze maak je eenvoudig en gratis online presentaties.
Je kan van nul beginnen, maar ook je bestaande Powerpoint uploaden en pimpen.

1 Account en inloggen
2 Een Emaze maken van een bestaande Powerpoint
3 Een nieuwe Emaze maken
3.1 Slides, secties en thema's
3.2 Tekst toevoegen en aanpassen
3.3 Afbeeldingen toevoegen
3.4 Media toevoegen
3.5 Shapes
3.6 Charts
4 Delen en samenwerken
5 Presenteren
6 Bronnen

1 Account en inloggen

Ga naar https://www.emaze.com
Je kan inloggen met je Facebook account, of je geeft je gegevens op (1) (2) (3) en kiest voor een nieuwe account via 'sign up' (4).


Emaze is zoals gezegd "gratis", of beter gezegd, er bestaat een gratis account.
Na je eerste inlog zal men je vragen te upgraden. Dit kan je overslaan door te kiezen om verder te gaan met 'continue as a free user'.
Ook als je kiest voor een 'edu'-account kost het je geld: 8dollar per maand.

Voornaamste voordelen betaald account:
- je kan offline werken
- je kan je presentaties 'privé' maken
- je kan ze downloaden als een PDF of filmpje
NB via een omweg lukt PDF ook wel: zie 5 Presenteren2 Een Emaze maken van een bestaande Powerpoint

Iedereen heeft wel een Powerpoint en die kan je makkelijk 'Emazen'.
Kies in het startscherm voor 'Emazify your powerpoint' (2).


Selecteer vervolgens de PPT op je toestel.


Dan kies je de template waarin je Emaze moet worden gemaakt. Tip: hou je cursor op de 'preview' en je ziet welke overgangen, ... e.d. er gaan toegepast worden.
Dubbelklik op je keuze, bepaal eventueel nog de kleur (1) en tenslotte 'choose' (2).
Afhankelijk van de grootte van je presentatie zal die nu enige tijd geüpload worden.


Je krijgt vervolgens een 'review' te zien, waar je in principe niets hoeft te doen (je zou in theorie bovenaan bij 'select' toch kunnen kiezen voor je originele PPT uiterlijk) maar in principe kies je 'continue'.


Vervolgens kom je in de 'editor' modus van je presentatie. In het geval van een PPT-upload, doe je er goed aan alles nog eens na te kijken. Soms verspringt de tekst of staat alles toch niet precies zoals je bedoelde.
Aan de linkerkant kan je de gewenste dia selecteren (1). Je kan nog slides of extra tekst, afbeeldingen, vormen, ... toevoegen (2). Verder heb je de mogelijkheid slides te kopiëren en te plakken en je Emaze (online) op te slaan (3). De 'download' functie biedt alleen mogelijkheden in de betaalde versie. Over 'share' zie '4 Delen en samenwerken'.
'Play' kies je als je je Emaze wil afspelen.
Uitgebreide uitleg over de editor zie '3 Een nieuwe Emaze maken'.3 Een nieuwe Emaze maken

In plaats van te starten van een bestaande Powerpoint, kan je natuurlijk ook van 'nul' beginnen.
Kies 'create new presentation' (1).


Dan kies je de template waarin je Emaze moet worden gemaakt. Tip: hou je cursor op de 'preview' en je ziet welke overgangen, ... e.d. er gaan toegepast worden.
Dubbelklik op je keuze, bepaal eventueel nog de kleur (1) en tenslotte 'choose' (2).


3.1 Slides, secties en thema's

Je komt nu in de 'editor modus' van je Emaze terecht (sommige zaken kunnen verschillen van de afbeelding naargelang het door jou gekozen thema).
 • Kies (1) om een extra slide toe te voegen;
 • Je kan in geval van erg uitgebreide presentaties, secties voorzien (2). Dit heeft geen visueel effect op je presentatie, het geeft alleen structuur en overzicht om bijvoorbeeld naar een bepaalde plaats in je Emaze te navigeren. Zie ook '5 Presenteren';
 • Binnen je gekozen thema, kan je nog verder kiezen tussen bepaalde uiterlijke kenmerken (3).
3.2 Tekst toevoegen en aanpassen

Bij het toevoegen van tekst, heb je de keuze tussen title, text en numbers. Dit bepaalt het lettertype, grootte, kleur, ... eigen aan je thema.
Een aantal functies spreken voor zich: kleur, vet, opsomming, hyperlink, ...
Hier een vijftal misschien iets minder voor de hand liggende:
 • (1) geef extra schaduw aan je letters of maak een 'scroll' vak: indien je een groter stuk tekst toevoegt, kan je hierin scrollen;
 • (2) met een 'target' maak je een soort van anker op je dia, waarnaar je via een hyperlink kan linken van op een andere slide;
 • (3) via 'arrange' kan je ervoor zorgen dat bepaalde items voor of achter elkaar komen te staan;
 • (4) zet onderdelen vast, zodat ze niet al dan niet per ongeluk kunnen verplaatst worden;
 • (5) geef nog wat meer 'diepte' aan je tekst door voor 3D te kiezen.3.3 Een afbeelding toevoegen

Je kan afbeeldingen invoegen (1) die op je eigen toestel staan (2) of door de link ervan te kopiëren en te plakken (3).


Vervolgens kan je je afbeelding door ze aan te klikken, vergroten, van een hyperlink voorzien, roteren, ...3.4 Media toevoegen

Het is eveneens mogelijk geluid of beeld toe te voegen (1) dat je hebt opgeslaan via 'browse' (2).
Daarnaast ondersteunt Emaze ook allerlei formaten door de code/link ervan te kopiëren en plakken (3). MP3, Vimeo, Google maps, ... Je moet dit niet aanklikken: indien je de correct link of code plakt, herkent Emaze dit.
NB: wil je dit doen voor een filmpje in je Google Drive? Lees hier wat je moet kopiëren en plakken. Want alleen de link is niet voldoende!3.5 Shapes

In Emaze zit een standaard een heel arsenaal aan bruikbare vormen en icoontjes.
Door de afbeelding te selecteren, kan je deze verder opmaken (grootte, kleur, ...)3.6 Charts

Klik op chart (1) en kies één van de mogelijke diagrammen (of organogram). Je kan de data uit een spreadsheet kopiëren en vervolgens plakken in het witte veld (2).
Het is eveneens mogelijk om de data rechtstreeks in de rijen/kolommen te vullen (3).4 Delen en samenwerken

In de gratis versie, kan je een presentatie niet als privé instellen.
Gebruikers kunnen je Emaze dus opzoeken (via 'explore') iedereen die de link bemachtigt, kan je werk bekijken.

- Je kan je Emaze delen op social media (1), door rechtstreeks een e-mailadres in te geven (2) de link te kopiëren en te delen (3) of de code in je blog, website ... te plakken als een i-frame (4);
- De knop Privacy, heeft zoals reeds gezegd alleen nut als je een betaalde account hebt. Je kan je presentatie dan als 'privé' instellen;
- Indien je kiest voor (6) 'collaborate', deel je je presentatie niet alleen, maar je kan anderen uitnodigen om samen te werken aan je Emaze.


5 Presenteren

Als je in de presentatiemodus bent (via 'play') kan je rechtsboven op het 'hamburgericoontje' (1) klikken. Je hebt dan de mogelijkheid je volledige Emaze te dupliceren (2). Downloaden (3) is alleen zinvol als je een betaalde versie hebt. Print (4) geeft je de mogelijkheid af te drukken, maar dus ook om op te slaan als PDF. Zo kan je via via toch 'downloaden'.
Voor zover dat niet het geval is, kan je via 'translate' de tekst op je dia's omzetten naar 'Nederlands' (of desgewenst een andere taal).
Analytics (6) geven je dan weer inzicht in hoe vaak je presentatie bekeken is, in welk land, ...
Share(7) tenslotte werd uitgelegd in 4 Delen en samenwerken.


Indien je je cursor in het beeld beweegt, kan je uiterst rechts onderaan kiezen om je Emaze schermvullend af te spelen (1). Vlak daarnaast, staat een knop waarmee je een overzicht krijgt van je dia's en/of je secties. Zo kan je makkelijker naar een bepaalde plaats in je presentatie navigeren.


6 Bronnen

Emaze Support Center. (n.d.), Retrieved March 21, 2016, from https://emaze.zendesk.com/hc/en-us