woensdag 28 oktober 2015

Quizalize

Met Quizalize maak je eenvoudig een quiz met meerkeuzevragen of de optie "scramble".

Er is een uitgebreid arsenaal aan mogelijkheden om rapportages te verkrijgen over je deelnemers en de vragen zelf:
- wie heeft welke score behaald?
- per vraag: welke werd door de klas slecht beantwoord:
- geef "labels" aan je vragen: bijvoorbeeld drie vragen die over "anatomie" gingen: hoe werd deze categorie van vragen beantwoord?

Je hebt twee mogelijkheden om te spelen:
- in de klas "live": alle deelnemers worden door het systeem in twee groepen verdeeld. Alle punten van de individuele deelnemers worden (in hun groep) samengeteld
- thuis: leerlingen spelen individueel

Twee vraagtypes:
- meerkeuze, met maximaal 4 antwoordmogelijkheden (slechts één juist)
- "scramble": geef slechts één antwoordoptie: het juiste antwoord wordt dan door mekaar "geklutst" de leerlingen zetten de letters op de juiste plaats

Uitgebreide info


Geen opmerkingen:

Een reactie posten