donderdag 23 augustus 2018

Google Classroom
Laatst geüpdatet donderdag 09-10-2018


Zeker indien je je studenten veelvuldig opdrachten laat indienen via Google Drive, behoud je via Classroom een veel beter overzicht over wie wat al dan niet heeft ingediend.
Je bent niet afhankelijk van je student om bestanden met je te delen, te werken via 'gedeeld met mij' ...

Daarnaast kan je aan je lesgroepen ook makkelijk andere digitale opdrachten koppelen, bijvoorbeeld, een Quizlet, InsertLearning, Quizizz, Nearpod, ... en niet te vergeten een Google Formulier.
Ook dit zorgt voor een beter overzicht doordat je alles aan je studenten aanbiedt op één centrale plaats.

Download de handleiding als PDF

1 Een lesgroep maken
1.1 Aanmaken en benaming
1.2 Het dashboard
1.3 Het thema van je lesgroep instellen
1.4 Lesgroepinstellingen
2 De drive map van je lesgroep
2.1 Drive map voor docent - student
2.2 Eigenaarschap van bestanden
3 Koppeling met Google agenda
4 Opdrachten, mededelingen en vragen plaatsen
4.1 Een mededeling
4.2 Een opdracht maken
4.2.1 Een opdracht toevoegen als een sjabloon
4.2.2 Een opdracht waarbij studenten zelf werk aanmaken en inleveren
4.2.3 Een Google Form toevoegen als opdracht
4.2.4 Materialen gemaakt met andere webtools toevoegen als opdracht
4.3 Een vraag
4.4 Berichten hergebruiken
5 Opdrachten inleveren, verbeteren en teruggeven
6 Studenten laten deelnemen aan lesgroepen
6.1 Google Classroom voor nietG Suite gebruikers
7 Varia
7.1 Meldingen ontvangen op laptop/pc en mobiel
7.2 Lesgroepen verwijderen, archiveren en herstellen
7.3 De share to classroom extensie
7.4 Mentoren uitnodigen
8 Bronnen
9 Downloads

1 Een lesgroep maken

Om een 'lesgroep' te kunnen maken, moet je Gafe beheerder je hiervoor toestemming hebben gegeven.

Naar top

1.1 Aanmaken en benaming

Indien je naar https://classroom.google.com gaat en je klikt op het 'plusteken', zie je naast 'deelnemen aan een les' ook 'lesgroep maken' staan (zie je dit niet, dien je je beheerder te contacteren).Vervolgens kan je de lesgroep een naam geven en eventueel een verdere omschrijving. Belangrijk is om goede afspraken te maken wat betreft de benaming van de Lesgroepen als je met een hele school/organisatie met Classroom aan de slag gaat.
De klasnaam (1) is verplicht in te vullen. Sectie en eventueel onderwerp (2) zijn optioneel.
Klik op 'maken', je lesgroep is klaar.


Het is mogelijk de lesgroepen in je beginscherm te verslepen in een voor jou logische volgorde.
Klik één maal op een lesgroep en hou je linkermuisknop ingedrukt.


Naar top


1.2 Het dashboard


Een lesgroep open je door in het lesgroepoverzicht op titel van een klas te klikken (1) of je opent het hamburgericoontje (2) en klik op een klas in de lijst.(1) In het dashboard kan je switchen tussen lesgroepen of de agenda openen via het hamburgericoontje;
(2) Standaard kom je bij het openen van de lesgroep in het tabblad 'updates' terecht. Je ziet hier een overzicht van alle mededelingen en geposte opdrachten;
(3) Het tabblad 'schoolwerk' is een aparte locatie waar alle opdrachten voor studenten, geplaatst door de verschillende leerkrachten van een lesgroep, per thema onderverdeeld staan (zie ook 4.2 Een opdracht maken);
(4) Onder het tabblad 'mensen' vind je terug wie er allemaal als student en lesgever deelneemt aan je lesgroep. Je kan er ook studenten uitnodigen om deel te nemen (zie 6 Leerlingen uitnodigen voor je lesgroep);
(5) Via het icoontje 'lesgroepinstellingen' kan je de code tonen waarmee leerlingen lid kunnen worden of deze code wijzigen, bepalen wat studenten kunnen posten, ... Zie ook 1.4 Lesgroepinstellingen;
(6) Via 'over' krijg je nog een manier om de lesgroepcode aan je studenten te tonen voor deelname (zie ook 6 Leerlingen uitnodigen voor je lesgroep) en kan je het thema/achtergrond van je lesgroep instellen (zie 1.3 Het thema van je lesgroep instellen);
(7) Via dit plusteken, kan je mededelingen plaatsen op de 'updates' pagina (zie 4.1 Een mededeling plaatsen);
(8) Opdrachten die binnen een week gemaakt dienen te worden staan hier extra vermeld als reminder;
(9) Via het 'vraagteken' kan je een vraag stellen over Classroom of Google feedback sturen over onderdelen die niet naar behoren functioneren (of volgens jou anders mogen).
Je kan ook 'het tabblad schoolwerk verwijderen'. Daarmee keer je (voorlopig nog) terug naar de 'oude' versie van Classroom;
Naar top

1.3 Het thema van je lesgroep instellen

Het is mogelijk het uiterlijk van je lesgroep aan te passen aan je persoonlijke voorkeur.
Dit kan door een aangeboden "thema te selecteren" of een eigen "foto te uploaden" (1).
Kies tussen één van de aangeboden afbeeldingen (2) en vervolgens voor 'lesgroepthema selecteren (3).
De afbeelding zal bovenaan je lesgroep verschijnen, kleurcombinaties worden aangepast aan de afbeelding. Dit kan je niet zelf instellen.
NB: indien je kiest voor foto uploaden: deze moet minstens 800 pixels breed en 200 hoog zijn.

Naar top


1.4 Lesgroepinstellingen

Algemene instellingen van je lesgroep open je door in het beginscherm op het 'tandwielicoontje' te klikken.


Je kan hier de naam (of de beschrijving) van je klasgroep aanpassen (1). Je kan de code waarmee leerlingen dienen lid te worden van de klas tonen, blokkeren, veranderen ... (2) (zie ook 6 Leerlingen uitnodigen voor je lesgroep). Mogen je leerlingen zelf mededelingen posten, reageren op posts, of geen van beide? Dat stel je hier (3) in.
Indien post verwijderd worden, kan je deze toch terug tonen, voor docenten van de lesgroep (4). Je kan 'verzorgers/ouders' toevoegen aan een klasgroep. Deze worden zo automatisch op de hoogte gehouden van nieuwe opdrachten, activiteiten ... van hun kind in de klasgroep (per mail) (zie 7.5 Mentoren uitnodigen)
(6) Een functie die even verdwenen is uit de nieuwe versie van Classroom (6): Lesgroepmateriaal toevoegen. Je kan hier cursussen, studiewijzers, ... toevoegen die voor de hele klasgroep dan beschikbaar zijn. Dit kan een upload, filmpje, link of Drive-bestand zijn.
2 De Drive map van je lesgroep

Van iedere lesgroep wordt er automatisch een gelijknamige map gemaakt in je Drive:
- bij jou, als 'maker' van de klas;
- bij iedere student die deelneemt aan je klas.

Je kan deze map bereiken via het lesgroepoverzicht.


Of via het tabblad 'schoolwerk' (1) en het mapje rechtsboven (2).Naar top

2.1 Drive map voor docent - student

De map van de lesgroep, heeft dus dezelfde benaming (1).Voor iedere opdracht die jij als docent maakt, wordt een submap gemaakt in deze map (2). Indien je een opdracht maakt, waarbij voor iedere student een kopie van die opdracht voorzien wordt (zie 4 Opdrachten, mededelingen en vragen plaatsen) vind je alle exemplaren in die respectievelijke submap terug.
Deze manier van werken, verloopt vlotter dan wanneer er (zonder Classroom) bestanden gedeeld, gekopieerd, versleept, ... dienen te worden.

NB In de map 'Templates - DO NOT EDIT' zit het 'origineel' bestand dat je met je studenten gedeeld hebt. Je wijzigt dit in principe niet om verschillende versies van de opdracht te vermijden (studenten hebben dan een ander exemplaar dan de oorspronkelijk door jou gedeelde versie).


Voor de student wordt een identieke map gemaakt (1). Hij krijgt geen submappen, maar van iedere opdracht die met hem gedeeld wordt, een exemplaar in zijn hoofdmap.

Naar top


2.2 Eigenaarschap van bestanden

Van zodra studenten een versie maken van je opdracht, worden zij 'eigenaar' van deze kopie.
Van het ogenblik dat ze de opdracht 'inleveren' (zie ook 5 Opdrachten inleveren, verbeteren en teruggeven), wordt de docent 'eigenaar', de student krijgt dan de status 'weergeven' en kan er niet meer in werken.

3 Koppeling met Google agenda

Van zodra je een Google Lesgroep maakt met opdrachten die tegen een bepaalde datum moeten ingeleverd worden (zie ook 4 Opdrachten, mededelingen en vragen plaatsen), wordt hiervoor automatisch een kalender aangemaakt:

- Binnen Google Classroom zelf;
- In de Google Agenda van de docent en de gekoppelde studenten.

Binnen Classroom zelf, vind je niet alleen een agenda overzicht, maar ook alle to-do opdrachten van alle lesgroepen waaraan je verbonden bent.

De agenda van Classroom zelf, bevat alleen data gerelateerd aan Google Classroom (dus niet je andere afspraken). In de Google Agenda vind je beide terug.
Via het hamburgericoontje links bovenaan in je lesgroepoverzicht > agenda open je de Classroom-agenda.Het overzicht ziet er als volgt uit: een standaard indeling per week. Met de mogelijkheid alle taken van alle lesgroepen te tonen, of te filteren op lesgroep.
Om de afspraken te zien in je Google Agenda open je deze.
Aan de linkerzijde zie je de aurtomatisch aangemaakte agenda met dezelfde naam als je lesgroep (1). Hoe het overzicht er uitziet, bepaal je zelf door de dag-, week-, maandinstellingen ... (2).


Naar top

4 Opdrachten, mededelingen en vragen plaatsen


Er zijn 3 types content die je kan plaatsen:

- een mededeling;
- een vraag;
- een opdracht.

Naar top

4.1 Een mededeling


Mededelingen plaats je in het tabblad 'updates' door op het plusteken (2) te klikken en te kiezen voor 'mededeling maken' (je kan ook berichten hergebruiken zie 4.4 Berichten hergebruiken)Een mededeling is wat het woord zegt, een reminder ... Of een presentatie die je in de les hebt gebruikt, extra bronnen, ... De student wordt niet dadelijk geacht iets met een mededeling te doen, behalve lezen.

Een mededeling maak je door in het tabblad 'updates' op het plusteken te klikken

Geef je mededeling een titel (3).
Vervolgens heb je de handige optie om een bericht meteen in meerdere Classrooms te plaatsen. Ideaal als je hetzelfde geeft, parrallel in meerdere klassen (1).
Je kan vervolgens kiezen, of de post beschikbaar dient te zijn voor al je leerlingen, of voor enkele (2). Deze optie verdwijnt als je bij (1) hebt gekozen om de post in meerdere lesgroepen te publiceren. Indien je in meerdere lesgroepen een mededeling plaatst, kan je dus niet kiezen om dit voor enkele leerlingen te doen.

Je kan verscheidene materialen linken aan je mededeling. En ook meerdere per bericht. Een offline bijlage, een drive bestand, Youtube filmpje of een link (4).
Een post wordt automatisch opgeslagen en kan in z'n geheel verwijderd worden (7).
Bij 'posten' (5) kan je kiezen voor direct 'plaatsen'. Maar je kan een bericht ook reeds agenderen voor een later tijdstip, dan dien je er dan niet meer aan te denken (6) (je dient voor dit menu op het pijltje achter 'posten' te klikken). Bij deze optie geef je een toekomstig tijdstip in waarop de post automatisch zichtbaar zal worden. Je kan ook kiezen voor 'opslaan als concept'; er wordt dan een 'kladversie' opgeslagen die je later kan bewerken en dan definitief posten.


Eenmaal gepost kan je een mededeling achteraf nog bewerken, verwijderen of de link ernaar kopiëren (indien je deze deelt op een andere manier, komen mensen met toegang tot de lesgroep rechtstreeks bij de post terecht.


Naar top


4.2 Een opdracht maken

Een opdracht is dan weer content waarmee je wil dat de student aan de slag gaat en vaak tegen een bepaalde datum inlevert.
Opdrachten kunnen onder verschillende vormen aangemaakt vormen.

Opdrachten maak je in het scherm 'schoolwerk' (1) en vervolgens klikken op 'maken' (2) en kies voor (3) 'opdracht'.

Je kan ook een vraag maken (4) (zie 4.3 Een vraag) of een opdracht hergebruiken (6) (zie 4.4 Berichten hergebruiken).
Met optie (7) maak je een onderwerp. Bijvoorbeeld een vak, studieroute, ... dit kan echter ook bij het aanmaken van een opdracht zelf. 'Materiaal' voeg je toe als je wil dat deelnemers bestanden, presentaties, websites, ... kunnen consulteren, zonder dat ze hier meteen iets mee dienen te doen, dienen in te leveren.Het grootste verschil met de vorige versie van Classroom (na de update van augustus 2018) is dat de opdrachten apart worden geplaatst in overzichtelijke secties onder het tabblad 'schoolwerk'. Waar ze voorheen allemaal chronologisch onder elkaar stonden.


Naar top


4.2.1 Een opdracht op basis van een sjabloon


Dit wil zeggen: als de student op deze opdracht klikt, wordt er automatisch een kopie van het bestand in zijn of haar Google Classroom drive map. Dus iedere student krijgt een eigen versie van jouw sjabloon en werkt dus individueel in zijn eigen exemplaar.

(je dient dan natuurlijk wel de de opdrachtsjabloon in je Drive te hebben staan, dus maak/plaats eerst de opdracht in je Google Drive: kan een Google Docs, Spreadsheet, Presentatie zijn ...;)


Net zoals bij mededelingen, geef je je opdracht een naam (verplicht) en eventueel instructies (optioneel) (1). Plaats je opdracht in één of meerdere lesgroepen. Wijs ze toe aan één, enkele of alle studenten (2). Indien je meerdere lesgroepen aanvinkt, is de opdracht standaard voor alle leerlingen. Je kan dan niet differentiëren.

Je kan (aan te raden) 'onderwerpen' toevoegen aan je opdracht: een soort 'label' (3). Door op het uitklapmenuutje te klikken, kan je een bestaand onderwerp kiezen, of er zelf eentje maken. Alle opdrachten met hetzelfde onderwerp worden in secties bij elkaar ondergebracht.

Je kan aan de opdracht een inleverdatum (8) koppelen. Leerlingen krijgen deze data in hun agenda, ze worden in het updates-scherm verwittigd van aanstaande opdrachten. Als leerkracht krijg je een melding van te laat ingeleverde opdrachten.
Koppel vervolgens het bestand dat als sjabloon voor de opdracht dient aan de post (5). In principe kan dit een afbeelding, PDF, Word bestand, ... zijn. Maar meestal gaat het wellicht om een Google Document, zo ook in het voorbeeld (zie onder afbeelding voor detailuitleg).

In dit geval (waarbij we iedere student een eigen versie van het sjabloon geven) kiezen we via het uitklapmenu (4) 'een kopie maken voor elke leerling'.

Het is mogelijk om een puntentotaal in te stellen (9). Je kan zelf de maximumscore bepalen (en achteraf kiezen om dit al dan niet te gebruiken). Net zoals bij een mededeling, kan je de opdracht direct posten, of via de opties achter 'posten' een concept opslaan of een publicatiedatum instellen (6).
Verwijder de post desgewenst via (7).Zo voeg je een bestand uit Drive toe:

Zoek het bestand dat je wil toevoegen. Dat kunnen er meerdere tegelijk zijn (ctrl-toets gebruiken) en toevoegen.
Je kan bestanden kiezen uit je 'gewone' Drive of een Team Drive.Kies nu 'een exemplaar maken voor elke leerling': als studenten op je opdracht klikken, wordt er automatisch een apart exemplaar van de opdracht gemaakt in hun drive map (1).
Net zoals bij mededelingen, kan je een opdracht voorlopig opslaan als concept, plaatsen in de toekomst of direct plaatsen (2).

Let op: indien je een opdracht eenmaal geplaatst, daarna weer opent om te bewerken, heb je de optie 'een kopie maken voor iedere leerling' niet meer. Dit dien je dus te doen voordat je de opdracht opslaat.Zodra studenten klaar zijn met hun werk/het bewerken van je sjabloon, klikken ze in het bestand op 'inleveren' (zie ook 5 Opdrachten inleveren, verbeteren en teruggeven).

Naar top


4.2.2 Een opdracht waarbij studenten zelf werk inleveren


Hiermee wordt bedoeld: je biedt je studenten bronnen, instructies, een cursus, filmpjes, ... aan, maar geen sjabloon.
Op basis van de instructies en materialen, maken ze zelf een bestand (document, presentatie, filmpje, ... wat dan ook) om in te leveren.

Je gaat hetzelfde te werk als hierboven, alleen plaats je je materialen met als kenmerk 'leerlingen kunnen bestand bekijken'.
(NB je kan het bestand ook instellen op 'leerlingen kunnen bestand bewerken' => alle leerlingen aan wie het bestand toegekend wordt, kunnen in het door jou geplaatste origineel (gezamenlijk) werken).Leerlingen gaan dan vervolgens zelf materialen koppelen bij jouw opdracht.
Ofwel voegen ze bestaande materialen toe (link, film, uit Drive).
Of ze maken rechtstreeks een nieuwe presentatie, document, spreadsheet, ... via 'maken' (1).
Vervolgens geeft de student aan dat de opdracht 'klaar' is (2).


Naar top


4.2.3 Een Google form toevoegen als opdracht


Google Formulieren vormen naast een degelijke manier om bevragingen te organiseren, ook een goede tool om een test, opdracht, ... te maken voor je studenten.

Het is mogelijk om deze te koppelen als opdracht aan Classroom. Het interessante is, dat wanneer je studenten het formulier 'inleveren' de opdracht meteen gemarkeerd wordt als 'klaar'.

Je doet voert de algemene instellingen uit (1) zoals beschreven in 4.2.1 Een opdracht toevoegen als een sjabloon
Het formulier dient reeds in je Drive te staan en voeg je van daar toe (2) en (3). (zie ook 4.2.1 Een opdracht toevoegen als een sjabloon voor de uitleg hoe je een drivebestand toevoegt).

Handig is dat je de cijfers uit het formulier kan importeren (4). Stel, je hebt een toets op 25 gemaakt, die automatisch verbeterd wordt, dan zullen de resultaten zonder handwerk zichtbaar zijn voor jezelf en de student in Classroom.
Ook hier heb je de mogelijkheid direct te posten, concept op te slaan of op een latere datum te publiceren (5).4.2.4 Materialen uit webtools van derden toevoegen als opdracht


We denken hier aan (onder andere) QuizletInsertLearningQuizizzNearpod, ...
Voor de meeste tools, betekent dit, dat zodra je op 'share' klikt, je de optie krijgt om rechtstreeks in een Google Classroom lesgroep te plaatsen.

Verder zijn er (kleine) opties, verschillend van tool tot tool.

In sommige tools, dien je om je materialen te publiceren (denk aan InsertLearning) klasgroepen te maken in die tool. Door de Classroom knop, kan dit eenvoudig op basis van de lesgroepen die je daar al hebt gemaakt. Zo bespaar je werk en komen de groepen die je hanteert overeen in zowel Classroom als InsertLearning.

Je kan natuurlijk van iedere quiz, waarvan je een link kan delen, deze plakken in Google Classroom. Maar de verbinding tussen de beide, maakt dit makkelijker plus er zijn die kleine extra's.

Wat zeker een voordeel is, is dat je op deze manier steeds van op 1 locatie start, namelijk Google Classroom, om je verschillende opdrachten quizzes, ... te openen. Zo blijft het voor de student (en jezelf) overzichtelijk.

4.2.5 Materialen toevoegen uit een Team Drive


Sinds Team Drives bestaan, was het in eerste instantie niet mogelijk om (rechtstreeks) een bestand uit een dergelijke map te koppelen aan een opdracht of mededeling.

Tot op heden was het alleen via een omweg mogelijk om een bestand dat in een Team Drive stond te koppelen aan een Google Classroom mededeling of opdracht. Dit is intussen wel rechtstreeks mogelijk.

Indien je op het Drive icoontje hebt geklikt, om een bestand toe te voegen, zie je nu wel het tabblad Team Drives om alzo de Team Drive te openen waaruit je een bestand wil toevoegen.


De personen in je lesgroep met wie je het bestand deelt, dienen geen lid te zijn van de Team Drive.

Het bestand wordt automatisch gedeeld:
- met alle leerlingen van de lesgroep > weergeven
- alle docenten van de lesgroep > bewerken

(dit is natuurlijk aan te passen in de Team Drive zelf: bijvoorbeeld, ook de docenten op weergeven zetten)


4.3 Vragen toevoegen


Bij 'vragen toevoegen' moet je je niet voorstellen dat je een volledige quiz, test, ... kan maken. Daarvoor die je externe materialen te koppelen zoals beschreven in 4.2.3 en 4.2.3.

Het gaat hier meer om een stelling, waar studenten hun mening op kunnen geven, eventueel kunnen reageren op mekaar opinie, antwoord, ...

(1) Klik in het tabblad 'schoolwerk' op 'maken' > vraag stellen;
(2) Bepaal voor welke lesgroep, en/of welke leerlingen in een lesgroep, de vraag bedoeld is;
(3) Stel de vraag, plaats de stelling, geef optioneel instructies;
(4) Stel (eventueel) in tot wanneer antwoorden mogelijk is;
(5) Geef zo nodig een onderwerp op (onderwerpen zijn een soort van 'label' dat je toekent aan een vraag, mededeling, opdracht, ... Deelnemers aan je klasgroep kunnen 'zoeken' op dit label, om sneller relevante posts terug te vinden);
(6) Je kan kiezen tussen 'meerkeuze' en 'kort antwoord' (er is geen goed-fout optie, het gaat om een opinie, mening, ...).
Indien je kiest voor 'kort antwoord', kan je instellen of leerlingen hun antwoord kunnen bewerken (7) en of ze op elkaars antwoord kunnen reageren (7).
Indien je kiest voor 'meerkeuze' is de enige extra optie of men elkaars antwoord kan zien (leerlingen kunnen het lesgroepoverzicht zien). Leerlingen kunnen dan hun antwoord nooit bewerken. Ze zien de hoeveelheid stemmen op een bepaald antwoord, maar niet wie wat gekozen heeft.
(8) Koppel eventueel materialen: een opinietekst, filmpje, ... waarop studenten zich kunnen baseren
(9) Stel de vraag of bepaal een latere publicatiedatum.De leerlingen zien je stelling als volgt ...
Het 'oog' maakt de leerlingen er op attent dat anderen hun antwoord kunnen zien (1).
Door op (2) te klikken, kan de student de antwoorden van klasgenoten tonen en er op reageren.
Bij (3) 'antwoord', zien leerlingen of iemand gereageerd heeft op hun antwoord en hoe vaak.
Indien ingesteld, kan de leerling zijn eerder gegeven antwoord bewerken (4): alleen in geval van 'kort antwoord'.4.4 Berichten hergebruiken


Je kan reeds gebruikte opdrachten, mededelingen, ... opnieuw plaatsen (een nieuwe versie ervan) over lesgroepen heen.
Dit kan je heel wat tijd besparen.

Concreet: Je hebt in een lesgroep anno 2018 een opdracht gebruikt, je wil deze in een andere lesgroep het daarop volgende semester opnieuw hanteren zonder helemaal opnieuw te moeten beginnen.
De gegevens van klaar, te laat, scores, ... van de 'oude' lesgroep worden niet overgenomen.

(1) Klik op het plusteken (in het tabblad 'updates) of op maken (in het tabblad 'schoolwerk' > bericht opnieuw gebruiken
(2) Kies de lesgroep waaruit je een bestaand bericht wil hergebruiken
(3) Selecteren


(1) Selecteer het gewenste bericht, in dit geval een opdracht
(2) Wil je alle aan de opdracht gekoppelde materialen mee kopiëren? (in een volgende stap kan je er nog één of meerdere verwijderen)
(3) Opnieuw gebruiken


Je krijgt nu eigenlijk alle opties die je bij een 'gewone' opdracht ook zou hebben.
je kan de titel aanpassen en de deadline, extra lesgroepen selecteren voor plaatsing, nog materialen toevoegen naast het originele ...

Je bericht wordt nu hergebruikt, maar op het vlak van inleveren, scores, ... begin je met een propere lei.

Naar top

4.5 Materiaal toevoegen


Na of voor een les, kan het de bedoeling zijn dat je achtergrondinformatie met je studenten wil delen, bijvoorbeeld een gebruikte presentatie. Het is dan niet de bedoeling dat er een deadline aan gekoppeld wordt of dat van de studenten verwacht wordt dat ze iets inleveren.

Je deelt zoals in voorgaande gevallen met één of meerdere klasgroepen (1) en in geval van één klasgroep met alle of enkele studenten (2). Een titel is verplicht (3) maar een beschrijving niet (4).
Bepaal het onderwerp waarbij het materiaal hoort (5). Koppel één of meerdere materialen (6), uit drive, een link, ... en post nu of later (7).
Materialen uit drive die je koppelt, worden automatisch met de studenten van de klas gedeeld (weergeven) alsook de docenten (bewerken).
5 Opdrachten inleveren, verbeteren en teruggeven


Anders dan bij 'gewoon' gebruik van Google Drive, waarbij je deze hanteert om opdrachten te laten maken, heb je dankzij Classroom een beter overzicht van wie wat reeds heeft ingeleverd.
Tevens heb je een goed overzicht van wie nog niet of te laat heeft 'afgegeven'.
Er is ook een (beperkte) mogelijkheid om te scoren.
Plus, als de student inlevert, komt zijn bestand automatisch op 'weergeven' te staan, zodat het voor hem eigenlijk 'bevroren' is.

Naar top

5.1 Inleveren


Inleveren kan de student eigenlijk op twee plaatsen.
In de opdracht zelf ...


Of vanuit Classroom ... door de opdracht te 'openen' in het startscherm: daar zijn de mogelijkheden uitgebreider en kunnen nog extra materialen toegevoegd worden, een privé-notitie gekoppeld worden, ...


Naar top


5.2 Klaar, te laat (klaar), teruggegeven


Als je als docent de opdracht 'opent' vanuit het scherm 'schoolwerk', zie je het 'werk van de leerlingen' (1). Bovenaan zie je de status voor de opdracht voor alle studenten. Ingeleverd, toegewezen (nog niet ingeleverd) en beoordeeld (ingeleverd en terug nagekeken door docent) (2).
Bij iedere student apart staat voor die bepaalde opdracht, zijn 'status' (3).
In het linkerscherm kan je op status selecteren. Indien je heel veel studenten hebt, bijvoorbeeld iedereen die ingeleverd heeft (4).
Bovenaan zie je de maximum te behalen score, die kan gewijzigd worden (geen goed idee als je er al verbeterd hebt). (5).
Indien je opdrachten van bepaalde studenten hebt nagekeken, kan je deze studenten aanvinken, en vervolgens klik je op teruggeven (6).
Heb je een Google Form gebruikt als opdracht (zie ook 4.2.3 Een Google Form toevoegen als opdracht) kan je de cijfers die je hebt ingesteld op dat formulier, automatisch koppelen aan de student door uiterst rechts te klikken op 'cijfers importeren'.Naar top


5.3 Wie is wanneer eigenaar van een opdracht


- de student is van start gegaan met de opdracht: hij is eigenaar. Docent kan 'bewerken';
- de student levert de opdracht in: de docent is 'eigenaar', de student kan alleen 'weergeven';
- de docent geeft de opdracht terug: student wordt weer 'eigenaar' de docent kan weer 'bewerken'

NB: de student kan steeds kiezen voor 'inleveren ongedaan maken' ... dit kan je niet vermijden als docent.


5.4 Verbeteren en teruggeven


Je kan de opdrachten vervolgens verbeteren. Ofwel door ze te openen vanuit Classroom per student (1) of door de map te openen in Drive waar de opdrachten van alle studenten staan (2).
Maak je aantekeningen in het bestand, voeg opmerkingen toe, ...
Dan kan je als je dat wil een score geven aan het werk: bovenaan selecteer je 'op hoeveel' de opdracht gaat, achter iedere student geef je het cijfer in (3). Dit kan een decimaal cijfer zijn, geen letters of andere tekens.
Klaar met verbeteren? Vink dan de gewenste student(en) aan en kies voor 'teruggeven' (4).Je krijgt vervolgens nog de kans een woordje feedback toe te voegen.In het statusoverzicht zijn alle teruggegeven opdrachten als dusdanig gemarkeerd.


Ook de student ziet in zijn startscherm dat de opdracht werd teruggegeven.


Indien hij ze opent ziet hij zijn score (1) kan vervolgens verbeteringen aanbrengen en de opdracht (volgens afspraak) terug inleveren (2).


Wil je al het werk van één leerling in beeld krijgen, ga dan naar het tabblad 'leerlingen' en klik op de naam van de gewenste student.
Je ziet een lijst van al zijn opdrachten met hun status. In de linkermarge kan je filteren op deze status, bijvoorbeeld 'ingeleverd' ...
6 Studenten laten deelnemen aan een lesgroep


De meest eenvoudige manier, is om studenten naar classroom.google.com  te laten gaan.
Daar klikken ze op het 'plusje' bovenaan (1) en geven de lesgroepcode in.


De lesgroepcode vind je als docent onder het tabblad 'leerlingen' (1). In dit geval geeft de student 5knust in als code (2).

Wil je studenten lid laten worden in je leslokaal, kan je de code vergroot op je scherm vooraan in de klas tonen.
Dit kan je onder andere via de 'lesgroepinstellingen' (1) of de link 'over' (2).- Je kan deze code resetten (opnieuw instellen): de oude werkt niet meer, er wordt een nieuwe gegenereerd;
- Je kan de code uitschakelen, zonder dat er een nieuwe wordt gevormd.

NB In beide gevallen blijft de lesgroep toegankelijk voor mensen die de oude code reeds hadden ingegeven. Ze werkt alleen niet meer voor nieuwe inlogpogingen. Zie 7.3 Lesgroepen verwijderen, archiveren en herstellen

Je kan ook leerlingen uitnodigen rechtstreeks in Classroom via het tabblad 'mensen' (1)
In een soort 'mail' verstuur je dan de uitnodigingen naar de respectievelijke deelnemers (2).
Hetzelfde kan voor 'docenten' (3). Nieuwe docenten zien alles wat jij ziet als organisator. Ze kunnen zelf ook docenten toevoegen, maar niet verwijderen.

6.1 Google Classroom voor niet-G Suite gebruikers

Sinds het voorjaar van 2017, is Google Classroom niet meer strikt voorbehouden voor G Suite gebruikers:

- je kan als G Suite organisatie mensen buiten je 'school' ook laten deelnemen aan een lesgroep (of als organisatie beperken dat jouw gebruikers deelnemen aan lesgroepen die niét door je school gemaakt zijn);
- je kan met een persoonlijk Gmailadres, nu ook lesgroepen aanmaken.

Of je mensen kan toelaten tot je lesgroepen, die niet tot je organisatie behoren, ben je wel afhankelijk van de beleid in je school: Het is de administrator die deze optie voor je opleiding centraal al dan niet activeert.


De beperking dat je alleen met een G Suite account lesgroepen kan aanmaken, is dus ook opgeheven.


De eerste keer dat je er eentje maakt, die je wel een te verklaren dat de lesgroep niet bedoeld is 'voor een school met leerlingen' en dat je daarvoor een G Suite organisatie dient te worden ... Voorts werkt Classroom hier net hetzelfde en heten je deelnemers ook 'leerlingen' ...7 Varia


7.1 Meldingen ontvangen laptop/PC, mobiel

Op laptop/pc kan je instellen of je al dan niet e-mail meldingen wil ontvangen. Dit wil zeggen: mails van updates in al je lesgroepen ... Je ziet zo niks over het hoofd, maar als je echt veel lesgroepen hebt ...
Meldingen instellen per lesgroep gaat helaas niet.

Klik op het hamburgericoontje in je dashboard > instellingen.
Indien je de schakelaar bij meldingen aan zet (1) kan je instellen welke meldingen je wil ontvangen (2).Ook op je mobiel toestel kan je deze meldingen instellenOpen de Classroom App > instellingen.
Met de 'schuiver' bepaal je waarvoor je meldingen (al dan niet per mail) wil ontvangen.

7.2 Groepen verwijderen en archiveren

- Een groep archiveren: beetje vergelijkbaar met 'bevriezen'. Zowel de docenten als de studenten kunnen de groep nog openen, bekijken, ... Maar er kan niets meer gewijzigd worden. De Google Drive map is nog steeds bereikbaar. Je kan een groep terug 'herstellen' zodat er weer in gewerkt kan worden;
- Een groep verwijderen: de groep is niet meer bereikbaar, noch voor de docent, noch voor de student. Dit proces is onomkeerbaar. de Google Drive map blijft wel beschikbaar en bereikbaar.

Archiveren doe je vanuit het Classroom startmenu. Klik op de verticale drie puntjes van een lesgroep > archiveren.Je kan alleen gearchiveerde groepen verwijderen.
Klik in het startscherm van Classroom op het hamburgericoontje > gearchiveerde lesgroepen


In gearchiveerde lesgroepen, klik op de drie puntjes > verwijderen.
Je ziet ook hier de optie om te herstellen, zodat de lesgroep weer in gebruik kan genomen worden.7.3 De share to classroom extensie

Met deze extensie heb je twee extra functies:

- je bevindt je op een website en wil deze meteen delen in een lesgroep: klik op de extensie en kies je lesgroep om het bericht te plaatsen als opdracht, mededeling;
- in een klassituatie: je leerlingen aan hun laptop/pc. Je bevindt je op een website. Klik op de extensie, kies de lesgroep en vervolgens delen met je leerlingen. De website zal 'gepusht' worden naar alle schermen van de leerlingen, zodat iedereen op dezelfde site zit.

NB dit is een Chrome extensie, alle leerlingen dienen de extensie eveneens geïnstalleerd te hebben.
Helemaal onderaan bij 8 Bronnen vind je de link om de extensie in je browser te installeren.

Je bevindt je dus op  de gewenste webpagina (1). Klik op de extensie (2) al de lesgroepen waar je als docent lid van bent openen zich, klik op de gewenste klas (3) (je hebt ook de optie om van uit de extensie Classroom zelf te openen (4).


Je ziet de site die je gaat delen (1) en kan nu bepalen of je deze rechtsreeks wil openen op het scherm van je leerlingen (2). Maar door op het pijltje te klikken achter 'verzenden naar leerlingen' krijg je ook de optie om deze website toe te voegen als een bijlage bij een vraag, opdracht of mededeling.
Kies 'verzenden' (3) als je je keuze (2) hebt gemaakt.
Bij (4) zie je staan wat je onlangs hebt verzonden of ontvangen.7.4 Mentoren

Mentoren zijn personen die je aan een leerling in een lesgroep kan koppelen.
Denk bijvoorbeeld aan één van de ouders.

Deze personen krijgen e-mailmeldingen, over het geleverde werk van de student, opdrachten die werden ingeleverd, aankomende opdrachten.

Deze personen dienen niet in het bezit te zijn van een mailadres van de organisatie, noch van een Gmail adres.

Mentoren uitnodigen, doe je onder het tabblad 'mensen' (1). Vervolgens klik je op 'mentoren uitnodigen' (2) en geef je het e-mailadres van de mentor (of meerdere) op. Je kan dit dus doen voor alle of slechts enkele van je leerlingen.
In een volgend scherm bepaal je of je de mentor voor die student toevoegt aan alle lesgroepen waaraan jij les geeft, of alleen deze.De mentor ontvangt een mail, waarin hij zijn mentorschap kan aanvaarden.
Zodra hij dit doet, kan hij bepalen hoe vaak hij op de hoogte wil gehouden worden (1) en zichzelf eventueel 'ont-mentoren' (2).


NB Ook de student wordt ervan verwittigd dat er een mentor aan hem toegevoegd werd.


8 Bronnen

Classroom Help. (2016).Support.google.com. Retrieved 13 June 2016, from https://support.google.com/edu/classroom/?hl=nl#topic=6020277


Een bericht opnieuw gebruiken - Classroom Help. (2016).Support.google.com. Retrieved 15 June 2016, from https://support.google.com/edu/classroom/answer/6272593?hl=nl


Een lesgroep archiveren - Classroom Help. (2016). Support.google.com. Retrieved 16 June 2016, from https://support.google.com/edu/classroom/answer/6149813?hl=nl&ref_topic=6163300


Over e-mailoverzichten voor mentoren - Classroom Help. (2017). Support.google.com. Retrieved 16 January 2017, from https://support.google.com/edu/classroom/answer/6386354?hl=nl


10 ways we’re making Classroom and Forms easier for teachers this school year. (2017). Google. Retrieved 4 August 2017, from https://www.blog.google/topics/education/10-ways-were-making-classroom-and-forms-easier-teachers-school-year/9 Downloads