vrijdag 12 juli 2019

Google Forms: Importeer vragen uit een vorig formulier


Voor deze optie bestond reeds een add-on, namelijk FormRecycler (betalend na meer dan 50 vragen geïmporteerd te hebben per week).
Nu is het mogelijk zonder extra installaties onbeperkt vragen te importeren uit andere formulieren.

In het rechtermenu, naast een vraag, is een extra functie verschenen, namelijk 'vragen importeren'.
Klik (naast de de vraag waaronder je de geïmporteerde vragen wil invoegen) op deze functie.Kies of zoek het gewenste formulier waaruit je vragen wil hergebruiken.Selecteer één of alle vragen die je wil invoegen (1) en klik op 'vragen importeren' (2). De vragen komen dus te staan onder de vraag waar je je op dat ogenblik bevond.

NB: vraaginstellingen (punten, goed antwoord, ...) worden gewoon mee overgenomen.