vrijdag 6 oktober 2017

Google Classroom: 12 FAQ en antwoorden daar op

Google Classroom vergemakkelijkt absoluut het opvolgen van opdrachten die studenten (via Drive) voor je dienen te maken en in te leveren.

Het hele proces (delen, wat staat waar, wie heeft wat gedaan ...) is zo overzichtelijker dan wanneer je uitsluitend via Drive zelf werkt.

Hier volgen tien vaak gestelde vragen over werken met Google Classroom

1. Wie is/blijft eigenaar van een bestand(opdracht) in Classroom?
2. Wat als een student te laat inlevert?
3. Wat gebeurt er als de student kiest voor 'inleveren ongedaan maken'?
4. Wat gebeurt er met opdrachten/bestanden als ik mijn lesgroep verwijder/archiveer?
5. Moet ik een bestand eerst delen in Drive alvorens ik het post als bijlage, zodat mijn studenten het kunnen bekijken?
6. Als ik een post plaats en later nemen nieuwe studenten deel aan de lesgroep, zien zij deze posts dan?
7. Waarom zie ik de optie "een exemplaar voor iedere leerling" niet?
8. Kan ik een klasgroep met alle posts kopiëren om er een nieuwe lesgroep van te maken?
9. Als ik een opdracht verwijder uit mijn lesgroep, wat gebeurt er dan met de bestanden van de student?
10. Wat gebeurt er als ik een post plaats met een bijlage en achteraf breng ik wijzigingen aan in die bijlage?
11. Kan ik bestanden gebruiken als bijlage waarvan ik niet de eigenaar ben?
12. Kan ik Microsoft Office bestanden gebruiken als bijlage bij een post?


1. Wie is/blijft eigenaar van een bestand(opdracht) in Classroom?


Kort antwoord:
Zolang studenten hun opdracht nog niet hebben ingeleverd, zijn zij de eigenaars, als docent sta je op 'bewerken'.
Zodra ze inleveren, staan zij op weergeven, de docent is eigenaar.

Uitgebreidere opties

We gaan hier uit van het idee, dat je een opdracht gemaakt hebt, waarbij iedere student een eigen exemplaar/versie heeft van het bestand.
Ze leveren dus allemaal apart hun resultaat in.Zodra een student op de link heeft geklikt/de opdracht de eerste keer heeft geopend:

- zijn zij 'eigenaar' van het bestand;
- sta jij als docent op 'mag bewerken';
- andere leerlingen van de lesgroep zien dit bestand NIET (een student kan natuurlijk beslissen om het bestand zélf met anderen te delen).

Zodra een student zijn opdracht inlevert:

- staan zij op 'weergeven';
- ben jij als docent 'eigenaar' van het bestand;
- als een student iemand anders had toegevoegd aan zijn bestand op 'bewerken' wordt ook deze na inleveren omgezet naar 'weergeven'.

Bovenstaande houdt concreet ook in, dat als je dan feedback geeft aan leerlingen, via opmerkingen, zij dit nog niet kunnen zien.

Dit wordt vaak als vervelend ervaren door leerkrachten, dat studenten 'meekijken'.

Zodra je de opdracht na verbetering teruggeeft:

- de student wordt terug eigenaar;
- de docent staat weer op bewerken;
- andere personen, die toegevoegd werden door de student zelf, staan nog steeds op 'weergeven'.

Naar top

2. Wat als een student te laat inlevert?


Indien je een opdracht gepost hebt, met een deadline, wat kan de student dan nog (of niet meer)?

Kort antwoord:
Studenten kunnen hun opdracht nog steeds inleveren, maar deze krijgt het kenmerk 'te laat ingeleverd'.
Uitgebreidere opties

Indien de deadline verstreken is, ziet de student bij zijn opdracht staan 'ontbreekt'.


In je beginscherm zie je als leerkracht 'gewoon' staan 'niet klaar'. Als je daar vervolgens op klikt ...


... zie je wel de toevoeging 'ontbreekt'.


De student kan nu nog steeds de opdracht inleveren, maar deze krijgt dan het kenmerk 'te laat klaar'.


LET OP: als je het werk van de student hebt verbeterd en teruggeeft aan hem/haar zal dit de status 'teruggegeven' krijgen, je voegt zodra je teruggeeft dan best een privé-reactie toe zoals op onderstaand voorbeeld, zodat je steeds over 'bewijs' beschikt dat werk te laat werd ingeleverd.


Als iemand staat op 'ontbreekt' of 'te laat klaar' en je zou om één of andere reden de deadline verlaten, verandert de status automatisch in respectievelijk 'nog niet klaar' of 'klaar'.

Naar top


3. Wat gebeurt er als de student kiest voor 'inleveren ongedaan maken'?


Kort antwoord:
Een student kan te allen tijde het inleveren van de opdracht ongedaan maken.
Hij/zij wordt dan terug eigenaar, kan weer wijzigingen aanbrengen ...

Uitgebreidere opties

Drie bedenkingen hierbij:

- indien een student tijdig inlevert, vervolgens het inleveren ongedaan maakt en dan inlevert NA de deadline, krijgt de opdracht toch het kenmerk 'te laat ingeleverd';
- indien een student het inleveren ongedaan maakt, kan je ook steeds gebruik maken van de optie in het document zelf bestand > versiegeschiedenis bekijken;
- in geval van het (vrij onwaarschijnlijke) scenario, waarbij een student te laat inlevert, de deadline wordt verlengd, de student maakt inleveren ongedaan en levert terug in, zal hij het kenmerk 'klaar' krijgen en dus niet te laat.


4. Wat gebeurt er met opdrachten/bestanden als ik mijn lesgroep verwijder/archiveer?


Kort antwoord:
Een gearchiveerde Lesgroep, is nog steeds zichtbaar voor zowel docent als student, maar bevindt zich in een 'bevroren' toestand.
Een verwijderde Lesgroep, is definitief verdwenen, voor zowel leerkracht als leerling.
In beide gevallen, blijven de bestanden in Drive staan en zijn te bereiken voor beide partijen.

Uitgebreidere opties

Je kan een lesgroep archiveren.

- De student kan deze dan nog steeds openen via 'gearchiveerde lesgroepen' maak kan geen wijzigingen meer aanbrengen IN classroom: bijvoorbeeld geen opdrachten meer inleveren, inleveren niet meer ongedaan maken.
- De student ziet nog steeds de bestanden staan in zijn/haar Drive.

- dus, ingeleverde opdrachten staan nu definitief op 'weergeven', daar kan de student niets meer aan wijzigen;
- maar, opdrachten die nog niet ingeleverd waren staan wél nog in eigendom van de student en hij/zij kan ze nog steeds bewerken, maar dus niet inleveren.

Dus als je als docent om één of andere reden, de niet ingeleverde opdracht van een student nog wil bekijken, in een gearchiveerde lesgroep, kan deze wel gewijzigd zijn sinds de archivering.


Als leerkracht kan je de lesgroep weer terug 'herstellen' via gearchiveerde lesgroepen. Alles start dan terug in de situatie waarin de lesgroep werd 'bevroren'.


Indien je als docent een lesgroep definitief verwijdert:

- dit is onomkeerbaar;
- de lesgroep is niet meer te openen via Classroom, niet voor de student maar ook niet voor de docent.


De bestanden van de opdrachten zijn wel nog steeds bereikbaar in Drive.

- de docent blijft eigenaar van ingeleverde opdrachten, student staat op weergeven;
- de student blijft eigenaar van opdrachten die niet werden ingeleverd, docent staat (zolang de student dat niet wijzigt) op 'bewerken'.5. Moet ik een bestand eerst delen in Drive alvorens ik het post als bijlage, zodat mijn studenten het kunnen bekijken?


Kort antwoord:
Neen, dat moet niet. Post je een bijlage bij een mededeling/opdracht, zal deze automatisch gedeeld worden met de leerlingen (weergeven) en de mededocenten (bewerken) in je lesgroep.

Uitgebreidere opties

Zodra je een bestand uit Drive toevoegt als bijlage bij een mededeling (terwijl dat bestand in Drive alleen voor jou zichtbaar is) zal dat meteen:

- op weergeven staan voor alle studenten in je lesgroep;
- op bewerken staan voor alle docenten in je lesgroep (dit betekent dus dat zij het 'origineel' kunnen aanpassen en deze wijzigingen zijn direct zichtbaar voor andere leden van je groep: je kan dit wel aanpassen van bewerken > weergeven)


- Indien je de mededeling inclusief bijlage verwijdert, blijft het bestand nog steeds gedeeld met de leerlingen en docenten in je lesgroep (ze zullen er alleen niet meer aankunnen via Classroom, maar wel via hun Drive);
- Pas als je de student verwijdert uit je lesgroep, verliezen ze de toegang.

Deel je een bestand als bijlage bij een opdracht:

- Leerlingen kunnen bestand bekijken: leerlingen staan op weergeven, docenten op bewerken, en deze laatsten kunnen dus ook het origineel wijzigen;
- Leerlingen kunnen het bestand bewerken: zoals de omschrijving het zegt, nu kunnen zowel de docenten als de studenten het origineel aanpassen;
- Een kopie maken voor elke leerling: leerlingen kunnen het origineel niet openen of terugvinden. Zodra ze op de opdracht klikken, wordt er een nieuwe versie (kopie) gemaakt van je bestand. Mededocenten staan op bewerken en kunnen dus het origineel wijzigen.

Naar top


6. Als ik een post plaats en later nemen nieuwe studenten deel aan de lesgroep, zien zij deze posts dan?


Kort antwoord:
Ja, deel je een opdracht/mededeling met "alle leerlingen" zullen ook studenten die later toegevoegd worden aan je klasgroep deze zien.

Uitgebreidere opties

Indien je bij het plaatsen van een post, kiest voor één of enkele leerlingen, zullen nieuw toegevoegde studenten dit bericht niet automatisch zien.
Indien dit wel nodig is, zal je hen dus extra moeten aanvinken.Naar top


7. Waarom zie ik de optie "een exemplaar voor iedere leerling" niet?


Kort antwoord:
De reden is wellicht, dat je een post met een opdracht gemaakt hebt en reeds gepost/opgeslagen met de status leerlingen mogen bewerken/weergeven. Indien je nu de opdracht opnieuw opent, is er geen optie "exemplaar voor iedere leerling" en zal je de post opnieuw moeten maken.Tip: wil je dat de post (nog) niet verschijnt met de status 'exemplaar voor iedere leerlingen', sla dan op als 'concept'. Indien je de opdracht een volgende keer verder afwerkt, zijn wél alle opties nog te kiezen.Naar top


8. Kan ik een klasgroep met alle posts kopiëren om er een nieuwe lesgroep van te maken?


Kort antwoord:
Neen, helaas, dat kan nog niet.
Wat wél kan en ook al werk bespaart, is dat je 'oude' posts kan hergebruiken in nieuwe klasgroepen. Dan moet je de opdracht al niet meer opnieuw formuleren, bijlages zoeken en koppelen ...

Lees hier hoe dat kan.


9. Als ik een opdracht/post/leerling verwijder uit een lesgroep, wat gebeurt er dan met de bestanden van de student?


Kort antwoord:
Deze blijven gewoon staan in de Drive map van de Lesgroep. Ze verdwijnen niet mee met de post/leerling in de lesgroep.
Dus, ook al verwijder je de post/leerling, gemaakte opdrachten zijn achteraf steeds terug te vinden in de Drivemap van de respectievelijke Classroom.

Naar top


10. Wat gebeurt er als ik een post plaats met een bijlage en achteraf breng ik wijzigingen aan in die bijlage?


Kort antwoord:
Maak je een 'mededeling' met een bijlage uit Drive en je wijzigt tekst in deze bijlage, zullen deze wijzigingen direct zichtbaar zijn voor je studenten.
Hetzelfde geldt voor een opdracht waarvan de bijlage op 'weergeven' of 'bewerken' staat: wijzigingen (door wie dan ook) zijn meteen zichtbaar voor iedereen.
Een bijlage van een opdracht die gekoppeld werd als 'exemplaar voor iedere leerling' => wijzigingen in het origineel zijn NIET zichtbaar voor studenten (pas als je de gewijzigde bijlage opnieuw koppelt aan een post zijn deze zichtbaar).

Uitgebreidere opties

Zodra je een post plaatst met een bijlage als "exemplaar voor iedere leerling" wordt er een nieuwe map in jouw Drive > Classroom gemaakt "Templates -DO NOT EDIT"Daar werd een 'kopie' gemaakt, van het originele bestand dat jij gebruikt hebt als bijlage en het is van deze kopie dat leerlingen een exemplaar krijgen, zodra de opdracht gepost is.

- Zodra je een post met 'exemplaar voor iedere leerling' plaatst, wordt er meteen een kopie van het bestand gemaakt voor iedere leerling. Of ze de post nu al geopend hebben of niet, speelt geen rol.
Wijzig je dan het bestand in 'Templates - DO NOT EDIT' heeft dit géén effect op de kopieën die de leerlingen reeds hebben.

- Wijzig je het bestand in de map  'Templates - DO NOT EDIT' en er wordt een NIEUWE LEERLING toegevoegd aan je klas, zal deze wél de gewijzigde versie van het bestand krijgen.


11. Kan ik bestanden gebruiken als bijlage waarvan ik niet de eigenaar ben?


Kort antwoord:
Je dient géén eigenaar te zijn van een bestand om dit te posten als bijlage, maar je hebt wél minimaal 'bewerkrechten' nodig. Als de eigenaar heeft gedeeld met 'alleen weergeven' kan je het bestand niet gebruiken als bijlage.

Uitgebreidere opties

Je kan dit (als je slechts weergaverechten hebt) oplossen door een kopie van het bestand te maken (als de eigenaar dit heeft toegelaten). Of natuurlijk om meer rechten vragen.

Ook als je bewerkrechten hebt, maar de eigenaar heeft aangevinkt dat je een bestand niet verder kan delen, kan je het niet gebruiken als bijlage.

Immers, als je een bestand deelt in een Lesgroep, voeg je nieuwe mensen toe die toegang hebben tot het bestand en dat kan/mag niet als je slechts weergave- of beperkte bewerkrechten hebt.

Naar top


12. Kan ik Microsoft Office bestanden gebruiken als bijlage bij een post?

Had je nu echt gedacht dat ik daar op ging antwoorden?
Maak je bestanden in Google Drive 😃Geen opmerkingen:

Een reactie posten