vrijdag 4 augustus 2017

Google Classroom updates

Deze week werden een aantal interessante updates gelanceerd in Google Classroom.
Een overzicht.

- draag eigenaarschap over aan mededocent;
- bekijk al het werk van één specifieke leerling;
- toon klasgroepcode 'groot' vooraan in de klas;
- reorganiseer je lesgroepen eenvoudig;
- geef decimale scores aan studenten.

NB een interessante die er 'zit aan te komen': importeer scores van een Google Form in Google Classroom. Een exacte datum werd niet gegeven (of toch niet door mij gevonden).


Je kan nu het eigenaarschap van een Classroom eenvoudig overdragen aan een mededocent. Ga naar het tabblad 'over', klik op het menuutje naast de gewenste docent en maak eigenaar.


De meest interessante wijziging voor leerkrachten, is wellicht de optie dat je al het werk van één leerling nu in één beeld kan oproepen. Voorheen kan dat alleen per opdracht.
Ga naar het tabblad 'leerlingen' en klik op de gewenste student. Alle opdrachten en hun status verschijnen. Klik desgewenst in het linkermenu op een filter.


Je kan de klasgroepcode nu in volledig scherm tonen. Dit kan handig zijn om studenten in het klaslokaal lid te laten worden van een lesgroep door te tonen vooraan in de klas.
Open het tabblad 'leerlingen'. Er bevindt zich een uitklapmenu bij de lesgroepcode. Kies 'weergeven'.


De lesgroepcode verschijnt.


Reorganiseer lesgroepen in je startscherm door ze te verslepen.


Je kan nu ook decimale getallen toevoegen als score.


Bronnen

10 ways we’re making Classroom and Forms easier for teachers this school year. (2017). Google. Retrieved 4 August 2017, from https://www.blog.google/topics/education/10-ways-were-making-classroom-and-forms-easier-teachers-school-year/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten