donderdag 20 juli 2017

Google Forms: zomervakantie-updates


G Suite lanceerde weer een aantal updates in Google Forms op 10/7/2017.

Bij deze bekijken we ze even naderbij:

- een nieuw vraagtype: het 'selectievakraster';
- instellingen voor alle formulieren die je aanmaakt;
- het vraagtype waarbij bestanden kunnen toegevoegd als bijlage is nu ook mogelijk buiten je domein;
- makkelijker ordenen van secties in je formulier.

1 Vraagtype selectievakraster

Verschil met het reeds bestaande "meerkeuzeraster": de respondent kan in één rij meerdere opties aanduiden.
Praktische toepassing hiervan kan zijn een Doodle-achtige vraag, waarbij collega's of leerlingen tijden aanduiden waarop ze kunnen aanwezig zijn.

Met het "meerkeuzeraster", kan je geen combinatie maken, waarbij een bevraagde zowel meerdere opties in kolommen als in rijen maakt.


Verdere instellingen bij dit vraagtype:

- vereis een reactie per rij;
- laat slechts één reactie per kolom toe;
- de vraag kan niet opgenomen worden in een 'toets', ook niet door manueel punten toe te kennen.

2 Voorkeuren voor al je formulieren

Onder meer > voorkeuren kan je nu instellingen bepalen voor alle formulieren die je aanmaakt.


De verschillende opties zijn:

-  puntwaarde vastleggen voor al je testen;
- alle vragen verplicht maken;
- steeds een e-mailadres  vragen.


3 Upload een bijlage

Dit vraagtype bestond reeds, maar kon alleen gebruikt worden binnen je domein.
Een beperking, want bijvoorbeeld een Google Formulier gebruiken voor pakweg sollicitanten, gebeurt logischerwijze niet binnen je domein.

Tweede gevolg die deze wijziging met je meebrengt, is dat het vraagtype nu ook beschikbaar is voor niet G Suite accounts.
Maar: je respondent moet wel over een Google Account beschikken.
Geüploade bestanden komen terecht in de Drive van de eigenaar van het formulier.


Mogelijke instellingen bij dit vraagtype:

(1) Beperkt het bestandstype dat kan geüpload worden;
(2) Stel het maximaal toe te voegen bestanden in (max 10);
(3) Bepaal de maximale bestandsgrootte per bijlage (max 10Gb);
(4) Bepaal totaal geaccepteerde grootte van alle inzendingen. let op: indien deze grootte wordt overschreden, sluit het formulier automatisch (max 1Tb).


 4 Organiseer secties

Secties kon je voorheen alleen maar organiseren, verplaatsen, ... door ze te verslepen. Niet zo handig.
Nu kan het eenvoudiger.
Klik op de drie puntjes rechts naast een sectie > sectie verplaatsen


Versleep de secties of pas de volgorde aan met de pijltjes.


Bron

Smarter Google Forms to save you time. (2017). G Suite Update Alerts. Retrieved 20 July 2017, from https://gsuiteupdates.googleblog.com/2017/07/new-features-in-google-forms.html

Geen opmerkingen:

Een reactie posten