dinsdag 27 juni 2017

Google Forms: Extra Quiz verbeteropties
Met Google Forms (Volledige handleiding) kan je Quizzen maken die zichzelf (voor meerdere vraagtypen) verbeteren.

Een update van 2017-06-26 voegt volgende opties toe:

- verbeter testen per vraag ipv per individu;
- geef een correct antwoord op voor automatische verbetering in geval van 'kort antwoord';
- de 'alinea' vraag (lang antwoord) kan nu ook manueel van punten voorzien worden om te laten meetellen in het toetsresultaat.

Ik had gehoopt dat het vraagtype 'meerkeuzeraster' ook zou toegekend worden als quivraag, maar dat is helaas nog niet het geval.

Onder het tabblad 'reacties' zie je nu de extra optie 'vraag'.


Je ziet dan een overzicht van alle antwoorden op één bepaalde vraag.
(1) verander beeld naar een andere vraag;
(2) nog een manier om te scrollen door de vragen;
(3) welke antwoordopties waren er;
(4) door de student aangeduid antwoord;
(5) antwoord al dan niet correct;
(6) wie is de inzender;
(7) verander eventueel de automatisch toegekende score.In de vraagopmaak, zie je dat je nu ook bij 'kort antwoord' een verbetersleutel kan toevoegen (je kon reeds punten toekennen, maar dat diende handmatig te gebeuren, zoals nu met de 'alineavraag').


Bron

Create & grade quizzes with Google Forms - Docs editors Help. (2017). Support.google.com. Retrieved 27 June 2017, from https://support.google.com/docs/answer/7032287#question_by_question


(2017). Plus.google.com. Retrieved 27 June 2017, from https://plus.google.com/u/0/+GoogleforEducation/posts/gHGHVbU4hgv

Geen opmerkingen:

Een reactie posten