woensdag 1 februari 2017

Google Classroom: Snelgids

Laatste update 2018-03-14

Met Google Classroom:

- heb je een mooi overzicht van in te leveren/ingeleverde opdrachten;
- verbeter je op één locatie opdrachten;
- deel je makkelijk info, bestanden, lesmaterialen ... met je klas;
- communiceer je makkelijk en gericht met je klas.

Download als PDF

De volledige handleiding van Classroom vind je hier.

1 Classroom bereiken

Classroom bereiken kan eenvoudig vanuit Google Chrome:

Via Intranet (2) of de bladwijzers in je bladwijzerbalk (1).Door de app (2) extensie (3) te installeren via de Chrome Webstore (1)Door de app te installeren in je AppStore of Playstore


2 Lesgroepen

Je ziet nu een overzicht van alle lesgroepen (=Classrooms) waarvan je lid bent (als docent of leerling).
Ook je leerlingen zien dit zo.

- je kan hier rechtstreeks de drive-map van je studenten openen (1);
- je ziet welke opdracht eerdaags dienen ingeleverd te worden en kan ze door er op te klikken openen (2);
- open de lesgroep volledig door op de titel te klikken (3).3 Opdrachten/lesmaterialen plaatsen

Je ziet nu een overzicht van alle posts (1) door je collega's (2). Je kan 'sorteren'/alleen posts met een bepaald onderwerp tonen, door links op 1A1, 5A3 ... te klikken (3). Bovenaan kan je kijken welke leerlingen in je klas zitten, hen van daaruit mailen ... (4).Kortweg heb je twee opties:

- mededelingen plaatsen: het woord zegt het zelf, geef info aan studenten. Dit kan gewone tekst zijn of met een bijlage. Bijvoorbeeld: de presentatie die je gebruikt heb in de les. Een mededeling dient om te consulteren, de student wordt niet verwacht hier iets mee te doen behalve lezen;
- opdrachten plaatsen: hier moet de student wél iets doen, maken, inleveren ... meestal voor een bepaalde datum.

We tonen hier hoe een opdracht te plaatsen. Als je dit kan, kan je ook een mededeling posten (zie afbeelding lager)

Zorg eerst dat je je bijlage klaar hebt staan (in Drive) voordat je je opdracht (mededeling) aanmaakt.
Het document dat de student moet invullen, het Google Forms, de link naar een site of filmpje ...

Rechts onder in je beeld klik je op de 'plus' (dubbele pijl).
(1) Kies voor welke lesgroep de opdracht dient: super handig: je kan hier dus meteen plaatsen in zowel 1M20 als 1M25 ... je moet dit dus geen x-aantal keer doen als je in meerdere klassen lesgeeft;
(2) Ideaal om te differentiëren: is de opdracht voor je volledige klas of hebben slechts enkele leerlingen deze nodig? Hebben alleen Pol, Aicha, Rik iets aan die extra rekenoefeningen, website ...;
(3) Geef de opdracht een titel met vermelding van de studieroute en activiteit.
Voorbeeld "3A1 Opdracht Recht": de map waarin alle opdrachten van je studenten terechtkomen krijgt deze naam, dit schept een duidelijke structuur in Drive ;

(4)Wil je een deadline instellen voor de opdracht? Dat kan op dag én zelfs op uur. Na de deadline kunnen leerlingen nog steeds inleveren, maar er staat dan duidelijk bij 'te laat ingeleverd'. Dit gebeurt automatisch, is onfeilbaar en de leerling kan er niets aan wijzigen;

(5) Geef eventueel instructies, uitleg ... dit is optioneel maar zinvol;

(6) Geef een onderwerp op: dit maakt Classroom overzichtelijk: er kan dan gesorteerd worden op deze 'filter', bijvoorbeeld alleen berichten tonen met het onderwerp '2A4'. Je kan kiezen uit de lijst indien je in dit veld klikt (zie vorige afbeelding punt 3);
(7) Voeg je materiaal toe, zorg dat je het klaar hebt staan voor je post! Je kan kiezen voor een bijlage op je laptop (word, powerpoint, ...), een google drive bestand (voorkeur), een youtube filmpje, een link;

(8) Wat moeten leerlingen met je bestand kunnen? Alleen bekijken (= ze zien het, kunnen er niet in werken, ideaal voor instructies). Kunnen bewerken (= ze kunnen allemaal in jouw origineel werken, allemaal in hetzelfde bestand, bijvoorbeeld samen een presentatie maken ... of, als je maar drie leerlingen hebt gekozen, een groepsopdracht) en het vaakst gebruikt: "een exemplaar voor iedere leerling": zodra ze hier op klikken, wordt er een kopie van de door jou geplaatste opdracht voor hen gemaakt. Deze komt automatisch in hun portfolio;

(9) Plaats de opdracht: ze verschijnt direct. Kies voor 'concept': de opdracht is opgeslagen, maar de leerlingen zien ze nog niet. Planning: duid een datum in de toekomst aan waarop de opdracht dient te verschijnen.


4 Verbeteren en teruggeven

We gaan hier uit van een opdracht, waarbij er voor iedere leerling een exemplaar gemaakt werd.
De leerling is indien hij start, eigenaar van het bestand. Jij kan bewerken.

NB om je opdracht snel terug te vinden, klik op het gewenste onderwerp/jouw studieactiviteit (1).
Je ziet wanneer de opdracht klaar dient te zijn (2).
In het startscherm zie je hoeveel personen klaar, niet klaar, te laat ... zijn (3)
Klik om het volledige overzicht te openen, op de titel van de opdracht (5).
(4) ben ik vergeten :-)))


Indien je de gedetailleerde versie van je opdracht geopend hebt (zie vorige afbeelding > (5), krijg je een overzicht van de individuele status van de opdracht van de leerlingen.
Klik om de eigenlijke opdracht te openen en te verbeteren, opmerkingen toe te voegen ... (1).
NB een door de leerling ingeleverde opdracht, staat op 'weergeven' voor hem. Jij bent dan 'eigenaar'.
Dwz: wijzigingen die je in de opdracht aanbrengt, ziet de student, opmerkingen niet.
Dit laatste kan handig zijn: je kan al opmerkingen toevoegen, maar de student zal ze pas zien zodra jij hebt 'teruggegeven' (zie 2 en 3).

Klaar met verbeteren? Selecteer de gewenste student door deze aan te vinken (individueel, of de hele groep 'klaar) (2) en klik op 'teruggeven' (3).
De leerling wordt weer 'eigenaar' jij staat terug op 'bewerken'.

NB je kan ook leerlingen (bijvoorbeeld de groep 'niet klaar') aanvinken en hen dan een mail sturen (4), bijvoorbeeld om hen attent te maken op de deadline.
Je kan de leerling ook een privé-reactie sturen door op zijn naam te klikken (6).
Je kan ook een 'punt' geven. Bijvoorbeeld '60' volgens de weging.
Indien je klikt op (8), opent zich de map, met daarin alle kopieën van alle leerlingen van deze opdracht.


Nadat je een opdracht hebt teruggegeven krijgt die (ietwat verwarrend) in het overzicht de melding 'ingeleverd' (1) en bij de opdracht duidelijker 'teruggegeven' (2).


Als een student zijn opdracht een tweede keer, na je feedback inlevert zie je dit duidelijk bij de opdracht staan als 'opnieuw verzonden'.


5 Zo ziet de leerling het

Indien je de opdracht hebt ingesteld als 'iedere leerling een exemplaar', opent hij gewoon de opdracht en werkt er in.
Heb je een bestand toegevoegd als instructie (geen sjabloon waarin de leerling dient te werken), dan kan hij een bestand 'maken' (een leeg doc opent zich) of toevoegen (een bestaande bijlage, link, drive bestand, ... wordt toegevoegd)

Vervolgens kiest hij 'inleveren' en voegt eventueel een boodschap toe.