dinsdag 28 juni 2016

Ingebouwde Quiz/verbeter functie Google Forms


Maakte deze update Flubaroo overbodig? Ik denk voor vele mensen wél.
De mogelijkheden zijn iets beperkter, maar nu deze functie ingebouwd zit in Forms, is het veel makkelijker en laagdrempeliger om een automatisch verbeterde test te maken.

Wat is er vanaf nu mogelijk:
- laat meerkeuze vragen, vragen met selectievakjes en een drop-down menu automatisch verbeteren;
- ken gewicht toe aan de vragen door punten toe te kennen;
- geef de studenten direct/achteraf feedback en eventueel extra bronnen bij het goed/fout beantwoorden van vragen;
- krijg als leerkracht inzicht in de kennis van de studenten, voor de volledige test, per vraag.

Maak een nieuwe test, gebruik een bestaande test.
Klik op instellingen (1), tabblad 'quizzen' (2), duid aan 'puntwaarden toewijzen ...' (3).


Wanneer mag de student zijn feedback, scores ... bekijken (1)?

- onmiddellijk na elke verzending: dit is steeds mogelijk, ook voor niet GAFE gebruikers (let wel: je zal dan één of meerdere vragen moeten stellen waarbij de student zich kenbaar maakt, open vraag met 'naam', 'voornaam' ...
- je kan er als GAFE gebruiker ook voor kiezen de uitslagen, feedback, ... op een later tijdstip te verzenden: bijvoorbeeld, als alle inzendingen binnen zijn, of gewoon op een later tijdstip, ... (als niet GAFE gebruiker heb je gewoon de mogelijkheid 'direct verzenden' of 'helemaal niet verzenden').

Voort kan je ervoor kiezen de juiste antwoorden (met feedback), de foute antwoorden (met feedback) en de scores te tonen (2) aan de student.


Je maakt vervolgens vragen zoals in een gewoon Google form (let wel: als je ze wil laten verbeteren, kan je alleen kiezen voor multiple choice, selectievakjes, drop-down menu ... niet moet je tegen houden om andere vragen te stellen, maar deze worden dan niet automatisch verbeterd).
Kies vervolgens voor 'antwoordsleutel'.


Duid het juiste antwoord aan (1) en bepaal het aantal te verdienen punten (3).
Wil je de studenten feedback/extra info geven bij goede/foute antwoorden, kies dan voor 'feedback voor antwoord toevoegen' (3).


Je kan zowel voor correct als niet correct beantwoorde vragen feedback aan de studenten geven (1).
Geef de feedback tekst op (2) of bezorg de student extra websites met informatie (3).


Je bezorgt de student, net zoals bij een gewoon Google Form, de link van de test. Indien hij ze heeft afgewerkt (en je hebt ingesteld dat hij de resultaten direct krijgt) verschijnt voor hem de link 'je score bekijken'.


Hij ziet vervolgens zijn totaalscore (1), punten per vraag (2) en de door de leerkracht voorziene feedback en/of weblinks (3).


Als docent zie je de inzendingen (in een overzicht, maar ook individueel afdrukbaar/op te slaan als pdf) met globale info voor de volledige test (1).
Maar ook info per vraag (2).


Je kan ook nog steeds een spreadsheet maken met alle inzendingen en de scores per student.


Indien je bij de instellingen van de quiz, gekozen hebt om de scores 'later, na handmatige beoordeling' vrij te geven, ga je naar 'reacties' en kies je onder het algemene overzicht van de test voor 'scores vrijgeven'. De resultaten en eventuele feedback worden naar de studenten verzonden (let wel, alleen mogelijk bij GAFE gebruikers)


Bronnen


Een quiz maken met Google Formulieren - Editors van Documenten Help. (2016). Support.google.com. Retrieved 28 June 2016, from https://support.google.com/docs/answer/7032287?hl=nl&ref_topic=6063584

Geen opmerkingen:

Een reactie posten