dinsdag 10 mei 2016

DocentEdu: maak (bijna) alles met een link interactief!Dit artikel is geüpdatet! Lees daarom de nieuwe versie.!

Met DocentEDU, maak je een statische webpagina, een Google Document, ... m.a.w. zo goed als alles wat een linkje heeft, interactief (Bij Word Online kreeg ik het op het moment van schrijven niet klaar).

Dit doe je door er vragen aan toe te voegen, notities bij te maken, een filmpje in te voegen, ...
Als docent kan je ook de student opvolgen: vragen die hij al dan niet goed/fout beantwoord heeft, zie je in een overzicht.

Het is eveneens om materialen van derden (Quizlet, Emaze, ...) te 'embedden' in je Docent.

Een 'gewoon' Wikipedia artikel wordt zo een interactief leermiddel.

Download deze handleiding als PDF

1 Account
1.1 Betaalde vs gratis account
1.2 Een account maken/inloggen
1.3 Accounttype wijzigen
2 Een opdracht (=docent) maken
2.1 Het dashboard
2.2 Een docent maken
2.3 Docent gereedschap
2.4 Tekst van opmerkingen/uitleg voorzien
2.5 Links, afbeeldingen, filmpjes, embed code toevoegen
2.6 Vragen maken
2.7 Een discussie toevoegen
2.8 Een klas maken
2.9 Een docent delen met een klas/studenten
3 Deelnemen als student
3.1 Inloggen
3.2 Een docent afwerken/inleveren
4 Resultaten en rapportages
5 Downloads
6 Bronnen

1 Account

Er is een sterke integratie met Google. Inloggen/een account aanmaken, kan alleen met je Google account.
Tevens werkt DocentEdu op laptop/PC alleen met Google Chrome of Mozilla Firefox.

Naar top

1.1 Betaalde vs gratis account

In de gratis account kan je 5 'docents' maken (een docent is een oefening, opdracht, ... dus een website die je interactief hebt gemaakt).
Als je onbeperkt 'docents' wil maken, kost je dat 40 dollar per jaar.


1.2 Een account maken/inloggen

Ga naar de site van DocentEDU en kies voor 'sign up and ...'.


In een volgend scherm, kies je tussen 'teacher' of 'student'. Zie '3 Deelnemen als student' voor meer info over het studentenaccount
Vervolgens klik je op 'Sign up with Google'. Of je meldingen, boodschappen, ... wil ontvangen bepaal je zelf door dit al dan niet aan te vinken.
Je dient dan toestemming te geven voor een koppeling tussen je Google profiel en DocentEDU.
Je hebt hier geen keuze of instellingen, het is ja of neen.


Dan wordt er gevraagd een extensie te installeren (werkt alleen in Google Chrome of Mozilla Firefox, zie 1 Account).
Je moet dit doen om effectief 'docents' te kunnen aanmaken.

Klik op 'extensie toevoegen' in de pop-up die verschijnt, de extensie zal zich in je browserbalk nestelen. 1.3 Accounttype wijzigen

Je kan te allen tijde van je 'teacher' een 'student'account maken (of omgekeerd).
Aan studenten wie dit een goed plan lijkt: je kan dan niet deelnemen aan een docent.
Dit geldt dus ook voor 'echte' leerkrachten: je kan niet deelnemen aan een 'docent' van een andere teacher. Hij kan je wel als mede-teacher uitnodigen.


Naar top

2 Een opdracht (=docent) maken

De term is misschien in eerste instantie verwarrend, maar de benaming die in deze tool gegeven wordt aan een opdracht, oefening, ... is een 'docent'.
In de gratis versie kan je zoals aangegeven in 1.1 Betaalde vs gratis account, vijf van deze 'docents' maken.

Naar top

2.1 Het dashboard

De extensie bevindt zich dus bovenaan in je browserbalk (1). Indien je je op een webpagina bevindt, waarvan je een 'docent' wil maken, klik je hier op. Je ziet tevens hoeveel 'docents' je nog kan maken (2). Onder 'grades' (3) komen de resultaten van je studenten binnen.
Je maakt groepen leerlingen aan via 'classes' (4).
Een 'docent' aanmaken, kan behalve door op de extensie (1) te klikken, ook via dit plusteken (5).


2.2 Een docent maken

Een 'docent' maak je dus van een webpagina (content met een link). Je moet deze link dus gekopieerd hebben of je op die site bevinden waarmee je van start wil gaan.

Indien je de link gekopieerd hebt of kent ... klik op het plusteken (1) en plak of typ de link (2).


Of als je je op de gewenste webpagina bevindt (1) klik je gewoon op de extensie (2).

Welke van de twee bovenstaande je gebruikt, je volgende scherm zal identiek zijn.

Naar top

2.3 Docent gereedschap

Je bevind je nu in de bewerkmodus van de geselecteerde webpagina. Er verschijnt een instrumentenbord aan de linkerzijde van je scherm

- (1) More options: Koppel je 'docent' aan een (DocentEDU)class of Google Classroom (zie 2.4 Docent koppelen aan een klas)
- (2) Toon of verberg het gereedschapsbord
- (3) Toggle Highlighting: Selecteer een stukje tekst of alinea en voeg er commentaar aan toe
- (4) Add a sticky note: Voeg een digitaal kleefbriefje toe aan een stuk tekst en koppel er uitleg, een link, een afbeelding, een filmpje, embed code, ... aan vast.
- (5) Add a question: Voeg een vraag toe onder een bepaald deel van de website.
- (6) Add a discussion: Voeg een stelling, opinie toe, ... leerlingen kunnen hun mening weergeven
- (7) Go to dashboard: Ga terug naar je beginscherm
- (8) Leave feedback: Geef feedback aan de makers van DocentEDU2.4 Tekst van opmerkingen/uitleg voorzien

Je kan een woord, zin, ... selecteren en er vervolgens eenvoudig tekst of een woordje uitleg aan toevoegen voor je student. Dit is eenvoudige tekst zonder opmaak. Een link plakken lukt, maar eigenlijk is 2.5 Links, afbeeldingen, filmpjes, embed code toevoegen daar meer voor geschikt.

Duid de markeerstift (1) in je gereedschap aan, selecteer een stuk tekst (2), klik op het 'plusteken' en voeg je notitie toe. Indien je later terug klikt op de tekst, kan je je notitie verwijderen door op de 'prullenbak' te klikken.
2.5 Links, afbeeldingen, filmpjes, embed code toevoegen

Je klikt links in het gereedschap op het 'post-it' icoontje (1) en de alinea waaronder (2) je content (3) gaat komen. Je kan een afbeelding op het web kopiëren en plakken, een link kopiëren en plakken, ... maar ook zoals in het voorbeeld een Youtube link.


Je kopieert de link en plakt hem in het tekstveld, automatisch wordt deze herkend als zijnde Youtube en de speler verschijnt.


Embed code klinkt misschien voor velen als Chinees (of een andere taal indien je toevallig het Chinees machtig bent). Maar toch is het erg eenvoudig en een grote meerwaarde.
Veel tools als Quizlet, Educaplay, ... kan je delen als een link met je studenten, maar ook met de 'embed code'.
Een Quizlet voorbeeld maakt alles duidelijk.
Open je Quizlet (1), kies 'more' (2) en embed (3).


Er verschijnt nu iets wat 'op een link lijkt', kopieer er ééntje van (welk maakt niet uit, het is de spelvorm die de student eerst zal zien, maar zelf kan veranderen in test, scatter, ...). Nu kies ik voor 'flashcards'.


De werkwijze is vervolgens hetzelfde als voor een gewone link of Youtube fimpje. Kies links bij het gereedschap voor het post-it icoontje en kies de alinea waaronder de Quizlet dient te komen > plakken.


Quizlet wordt herkend en kan gespeeld worden in de 'docent' door de student (1). Hij kan zoals reeds gezegd ook de spelvorm aanpassen (2).
2.6 Vragen toevoegen

Je kan ook multiple choice vragen toevoegen met één juist antwoord.
Kies in het gereedschap voor het vraag-icoontje (1) en dan de alinea waaronder je de vraag wil stellen (of je zelf toegevoegd filmpje, Quizlet, tekst, ...). Stel de vraag (2) en bepaal hoeveel punten ze waard is (3). Tot slot klik je op create (4).


Je geeft dan de verschillende antwoord mogelijkheden op (1) en duid het juiste antwoord aan (2).2.7 Een discussie toevoegen

Met een discussie, wordt bedoeld een stelling: alle deelnemers aan de 'docent' (of alleen zij van een bepaalde klas) kunnen hun mening weergeven over de stelling.
Kies in het gereedschap voor het discussie-icoontje (1), geef de stelling in (2) en kies create (3).
2.8 Een klas maken

Om een docent aan een bepaalde persoon of groep toe te kennen, moet je eerst een klas maken. De link delen met iemand is NIET voldoende.

Open je dashboard en het tabblad 'classes' (1). Je kan via mail een medeleerkracht uitnodigen (2) (hij kan je 'docent' hergebruiken, maar ziet géén resultaten van je studenten). 'View roster' (3) geeft je een overzicht van leerlingen in de klas. Je kan een klas zo nodig verwijderen (4).
De code van je klas staat voor de verrekijker (5) (de verrekijker zelf brengt de klascode 'groot' in beeld, bijvoorbeeld op je scherm in klasverband).
Studenten gaan naar https://docentedu.com/signup, melden aan en geven de klascode in om toegang te krijgen tot de 'docents' verbonden aan deze klas. Zie ook 3 deelnemen als student.
2.9 Een docent delen met een klas/studenten

Indien je een klas hebt aangemaakt, ga je naar je dashboard > docents (1).
Je kiest de 'docent' die je wil koppelen aan een klas/studenten (2). Vervolgens klik je op 'assign' (3). Als je klassen verschijnen, maak je keuze (4). (Indien je een Google Classroom gebruiker bent, kan je de docent meteen koppelen aan een groep in Classroom (5) (alleen voor GAFE gebruikers mogelijk).
Je kan de link ban de 'docent' ook delen met andere leerkrachten (6) of de 'docent' verwijderen (7).


De leerlingen die in bovenstaand voorbeeld, gekoppeld waren aan de 'Wouter zijn klas' zullen nu toegang hebben tot de 'docent Schizofrenie - Wikipedia'.


3 Deelnemen als student


3.1 Inloggen

Je laat je studenten gaan naar docentedu.com/signup ... (of docentedu.com) en volgen min of meer dezelfde stappen als een 'teacher'


De student kiest voor een 'student account' (indien hij dit niet doet, kan hij geen 'docent' maken, gebruiken, ... als student).
De student koppelt eveneens zijn Google account en geeft toestemming hiervoor in een volgend scherm.


Ook de student zal de extensie dienen te installeren.

Voor uitgebreidere uitleg mbt het instellen van je account zie 1 Account

Naar top

3.2 Een docent afwerken en inleveren

Om met een 'docent' aan de slag te gaan, dien de student lid te worden van een klas.
Dat kan in het dashboard > tabblad 'classes' (1), klikken op het 'plusteken' (2) en de code die je van de leerkracht krijgt ingeven (3). 'Enroll' (4) zal je deelname bevestigen.


In het dashboard > tabblad 'classes' (1) zal de student nu zijn toegankelijke 'docents' (2) zien staan.
Hij kan deze openen door er op te dubbelklikken (de student dient de extensie geïnstalleerd te hebben!).

In het dashboard > tabblad 'docents' (1) staan alle voor de student beschikbare 'docents'. Via de knop 'mark as done' kan hij voor zichzelf aangeven dat een opdracht afgewerkt is (3) (dit heeft verder geen invloed, want de student kan dit zelf opheffen en verder werken).
Door te dubbelklikken op de gewenste docent (2) zal deze zich openen.In de 'docent' zelf, ziet de student alle toegevoegde filmpjes, notities, ... vragen ... die vervolgens opgelost kunnen worden (indien fout geantwoord, is dit niet meer te herroepen, de student kan nog eens antwoorden, maar de punten zijn verloren) (1).
De student kan ook voor zichzelf notities, links, ... toevoegen (3,4). Deze zijn alleen voor hem (en eventueel de leerkracht) zichtbaar. Niet voor andere studenten.
Via (2) kan hij de opdracht als 'klaar' aanduiden, via (4) gaat hij terug naar het dashboard.
NB: Indien de student, de opdracht sluit, kan hij er later aan verder werken: reeds gegeven antwoorden, toegevoegde notities, ... blijven netjes bewaard.


In het dashboard > tabblad 'grades' (1) kan de student zijn eigen voortgang per klas (2) waartoe hij behoort of per 'docent (2) opvolgen.
Hij ziet zijn score (3) en resultaten per vraag (4).


Naar top

4 Rapporten en resultaten

Om te beginnen, kan je als leerkracht, in de 'docent' zelf de notities, toevoegingen, ... van iedere actieve student zien. Je klikt op het groepsicoontjje en kiest een naam (1).
Je zal nu het beeld van de student zien (zijn toevoegingen staan in de paarse kleur (2).


In het dashboard > tabblad 'grades' (1), kan je de resultaten van de beantwoorde vragen opvolgen (2). Je hhebt hier tal van filtermogeliijkheden: per student, per vraag, een specifieke klas, ...
Je ziet ook het klasgemiddelde en de individuele scores per vraag, ...
5 Downloads


6 Bronnen

4 Educational Web Tools to Create Interactive Lessons ~ Educational Technology and Mobile Learning. (2016). Educatorstechnology.com. Retrieved 4 May 2016, from http://www.educatorstechnology.com/2016/04/4-educational-web-tools-to-create.html

Geen opmerkingen:

Een reactie posten