maandag 11 januari 2016

Google Forms + handige add-ons

Deze post is verouderd, er is een nieuwe handleiding beschikbaar over Forms en zijn add-ons


In deze post vind je zowel de basisinstellingen van een Google Formulier terug, als meer geavanceerde opties.
We bekijken de add-ons Choice Eliminator en Flubaroo van naderbij.
Tevens plaatsen we een Google Formulier in Google Classroom.

1 Een eenvoudig formulier maken
2 Een geavanceerd formulier maken
3 Add-ons gebruiken
4 Plaats een Google Form in Classroom

1. Een eenvoudig formulier maken

1.1 Een formulier aanmaken

Ga naar Google Drive > Nieuw > (meer) > Google Formulieren
Het formulier zelf en de spreadsheet waarin de reacties zullen terechtkomen, worden automatisch aangemaakt.
Beide zullen geplaatst worden in de map waarin je je op dat ogenblik bevond.Naar Top

1.2 Basisinstellingen

Hou je cursor op de afbeelding om te uitleg te bekijken bij de verschillende onderdelen.Instellingen aan het einde van het formulier.

"Aangepast bevestigingsbericht" (1): dit is de tekst die de bevraagde te zien krijgt na inleveren van het formulier. "Bedankt voor je deelname" of "We houden je op de hoogte van de resultaten" ...

Indien je (2) aanvinkt, krijgt de geënquêteerde na inzenden een link om NOG een formulier in te dienen. Zijn vorige reactie wordt niet overschreven, er worden er 2 opgeslagen.

De bevraagde krijgt een link met een overzicht (in diagramvorm) van de gegeven antwoorden indien je (3) aanvinkt. Hij ziet niet "wie", maar wel "wat".

Indien je de respondent toelaat zijn antwoorden te bewerken (4) kan hij of zij het formulier opnieuw invullen, de "oude" antwoorden worden overschreven.


Naar Top

1.3 Een vraag maken

Klik in de werkbalk op "invoegen" of na de laatste vraag op "item toevoegen".

Voornaamste vraagtypes:

- meerkeuze: één antwoord mogelijk
- selectievakjes: meerdere antwoorden mogelijk
- tekst: klein invulveld
- tekstalinea: groter invulveld
- kiezen uit een lijst: de antwoorden zitten in een uitklaplijstje
- raster: rijen en kolommen waarin kan aangevinkt worden
- schaal: schuiver om bijv. een waarde van 1-10 aan te duiden
- ...


Naar Top

1.4 Thema aanpassen

Pas kleuren, lettertype, afbeelding, ... aan aan je eigen voorkeuren.

Klik op (1) Thema wijzigen. Je kan het thema selecteren van een vorig formulier door te klikken op "Formulier kiezen" (2).
In de lijst rechts kan je uit een twintigtal thema's kiezen. Klik het gewenste gewoon aan (3).
Je kan zelf aan de slag gaan en eigen achtergronden, afbeeldingen, lettertypes kiezen, door onderaan een thema op "aanpassen" te klikken (4).

Ben je tevreden met je resultaat, klik dan opnieuw op "vragen bewerken" (5) om verder te gaan met het formulier zelf.

Indien je bovenaan klikt op "Live formulier weergeven" (6) zie je je resultaat alsof je een gebruiker bent.


Naar Top

1.5 Delen met respondenten

We bedoelen hier, delen met mensen die dienen te antwoorden. Hiervoor moet je je formulier niet delen zoals je wellicht gewoon bent in Google Drive (van docs, spreadsheets, ...).
Dat doe je alleen als je wil dan anderen het formulier zélf kunnen bewerken (zie 1.6).

Klik rechtsboven in je formulier op "Formulier verzenden" (1).

Je hebt verschillende mogelijkheden:
- kopieer de link onder "Link om te delen" (2) en plak die waar je wil (in een mail, in een document, in een Google+ bericht, ...)
- deel rechtstreeks op een sociaal medium door op het respectievelijke icoontje te klikken (G+, Facebook ...) (3)
- voeg een e-mailadres rechtstreeks in (4)
- optioneel (6): plak als HTML code in je website, blog, ...
- bevestig via "gereed" (5).

Naar Top

1.6 Extra's

1.6.1 Het formulier uitschakelen

In je je formulier wil afsluiten, zodat er geen inzendingen meer mogelijk zijn, klik op reacties > accepteert reacties.


Je krijgt de melding dat het formulier uitgeschakeld is en kan zelf een boodschap ingeven die de bevraagde te zien krijgt indien hij het formulier wil invullen (je kan het formulier te allen tijde weer openen via dezelfde weg).

Naar Top

1.6.2 Een vraag verplicht maken

Je kan een vraag "verplicht" maken door dit aan te vinken bij het opstellen van je vraag. De geënquêteerde kan het formulier niet indienen zonder deze vraag op te lossen.

Naar Top

1.6.3 Geef de antwoorden in willekeurige volgorde

Klik bij het opmaken van de vraag op geavanceerde instellingen > opties in willekeurige volgorde weergeven (werkt alleen indien er meerdere opties zijn ... meerkeuze, selectievakjes, kiezen uit lijst ...)

Naar Top

1.6.4 Een vraag/item verslepen

Indien je x-aantal vragen hebt, kan je de volgorde aanpassen door de vraag simpelweg te verslepen.
Ga op de vraag staan, niet klikken, zodat je cursor een "kruis" is.
Houd vervolgens de linkermuisknop ingedrukt om de vraag te verplaatsen.

Naar Top

1.6.5 Samenwerken aan een formulier

Zoals reeds gezegd (zie 1.5) dien je je formulier niet te "delen" met respondenten om het te laten invullen. Hiervoor bezorg je hen op één of andere manier gewoon de link.

Indien je met een collega aan de opmaak, vragen, ... van een formulier wil werken dien je dit wél met hen te delen.

Dit doe je via > Bestand > Bijdragers toevoegen.
- Bijdragers zien ook steeds de resultaten van een bevraging
- Je kan het formulier alleen delen als "bewerken". Je kan een bijdrager dus niet alleen laten "kijken" naar je werk.

Naar Top

1.6.6 Afbeeldingen toevoegen

Een afbeelding voeg je toe als een vraag: via "invoegen" of "item toevoegen" (zie 1.3).
Je kan een afbeelding toevoegen die op je Drive staat, op je PC of rechtstreeks in Google zoeken.

In onderstaande zoek je rechtstreeks op Google.
Geef de zoekterm in > selecteer afbeelding > selecteren (ofwel dubbelklikken op afbeelding).
De afbeelding wordt ingevoegd.


Je kan de afbeelding kleiner/groter maken, door er op te gaan staan en de hoek te slepen.

Naar Top

1.6.7 Een filmpje toevoegen

Een video voeg je toe als een vraag: via "invoegen" of "item toevoegen" (zie 1.3).
Je kan het filmpje rechtstreeks zoeken op Youtube (1) of je kan toevoegen door de URL (link) van het filmpje toe te voegen (2). Het moet steeds

Klik het gewenste filmpje aan > selecteren (of dubbelklik op het filmpje) om het in te voegen.

Je kan het filmpje groter/kleiner weergeven door er op te gaan staan en de hoek te verslepen.
NB je kan start/einde niet instellen. Hiervoor zal je je filmpje op voorhand zelf moeten verknippen of in de vraag moeten aangeven van waar tot waar de bevraagde moet kijken.2 Een geavanceerd formulier maken

We bespreken hier hoe je een enquête zo kan instellen, dat de respondent op basis van pagina's en gegeven antwoorden doorheen het formulier geloodst wordt.

Dit kan alleen na vragen met keuzemogelijkheden, niet na open vragen.

In het hier uitgewerkte voorbeeld, gaan we uit van een student die bij het goed of fout beantwoorden van een vraag op een andere pagina terechtkomt.

Naar Top

2.1 Eén vraag per pagina maken

Om te kunnen bepalen waar de bevraagde naar verwezen wordt na het geven van een bepaald antwoord, dien je dus pagina's te maken.

Na je eerste vraag > item toevoegen > pagina-einde.


Geef de pagina een betekenisvolle naam. Geef eventueel uitleg.
Je kan hier info typen, maar ook linkjes plakken zodat de student deze info kan gebruiken om de vraag opnieuw te beantwoorden.


Na deze uitleg voeg je opnieuw een pagina-einde toe, geef deze weer een betekenisvolle naam en eventueel uitleg.Vervolgens voeg je achter de pagina "Vraag 2" je eigenlijke vraag toe.
Deze stappen herhaal je zolang je vragen hebt.

2.2 Op basis van antwoorden naar een pagina gaan

In de opmaak van de vraag, vink je aan "ga naar pagina op basis van antwoord". Standaard ga je "door naar volgende pagina".

In geval van een "fout" antwoord, verwijs je door naar de pagina waar extra info, ... staat. In geval van een juist antwoord , verwijs je door naar de volgende vraag.
Bij de allerlaatste vraag, duid je bij het juiste antwoord "formulier verzenden" aan.Naar Top

3 Add-ons

Add-ons zijn kleine programmaatjes die je toevoegt aan je formulier (kan ook bij documenten, spreadsheets en presentaties).
We bespreken er hier twee:
- Flubaroo: laat je opdracht automatisch verbeteren (deze voeg je toe in de spreadsheet met de reacties, niet in het formulier)
- Choice Eliminator: laat keuzes verdwijnen na x-aantal keer gekozen te zijn.

Naar Top

3.1 Een add-on toevoegen

Een add-on toevoegen, gebeurt steeds volgens min of meer dezelfde werkwijze. Of het nu om een spreadsheet of een formulier gaat ...
Je moet niet telkens opnieuw de add-ons toevoegen, bij elk nieuw formulier zullen ze beschikbaar zijn.

Klik bovenaan in de werkbalk op add-ons > add-ons toevoegen.


Zoek de gewenste add-on door te scrollen of een zoekterm in te geven. Dubbelklik er op.


Bij het toevoegen van een add-on zal er haast steeds om een toestemming gevraagd worden. Indien je hem wenst te gebruiken kan je niet anders dan deze geven.


 De add-on wordt vervolgens toegevoegd aan je lijstje.Naar Top

3.2 Choice Eliminator

Wil je afspraken maken, een sessie geven, gesprekken voeren ... waarbij er slechts x-aantal antwoordmogelijkheden zijn, dan komt deze toevoeging van pas.

Voeg Choice Eliminator toe zoals beschreven in 3.1.

Klik op add-ons > choice eliminator > start


Zet de toepassing "on" (1). Selecteer vervolgens de vraag waarvoor je wil elimineren (2). Vink "Eliminate choices" aan (3) en kies vervolgens voor "choice options" (4).

Zet de schuiver op "on" (1). Geef per optie aan hoe vaak het mag aangeduid worden (2). In dit voorbeeld zal de optie in na 3 en de optie 2 na 5 keer verdwijnen uit de keuzes.
Save (3) vervolgens.

Voer deze instellingen zo nodig uit voor andere vragen.
Klik tenslotte op "close". Je eliminaties zijn opgeslagen.


Je kan als je dat wil de boodschap instellen die gebruikers te zien krijgen als er helemaal geen keuzes meer zijn.
Klik op add-ons > choice eliminator > settings


Geef de tekst in die je wil dat er verschijnt > save.

Naar Top

3.3 Flubaroo

Flubaroo zorgt ervoor dat je (gesloten) vragen automatisch verbeterd worden aan de hand van een door jou ingestelde verbetersleutel.

Naar Top

3.3.1 Flubaroo toevoegen

Aangezien Flubaroo aan de slag gaat met de antwoorden op je vragen, voegen we hem toe in de spreadsheet met de resultaten en niet in het formulier zelf.

Open de spreadsheet door te klikken op "reacties weergeven".


Voeg Flubaroo toe als add-on (uitgebreidere info zie 3.1).

Naar Top

3.3.2 Flubaroo eenvoudig gebruiken

Om Flubaroo je test te laten verbeteren, heb je minstens 2 inzendingen nodig:

- één daarvan moet zeker de juiste antwoorden bevatten (deze dien je dus zelf in)
- minstens één andere inzending


Klik vervolgens op add-ons > flubaroo > grade assignment


In het eerste overzicht, maak je Flubaroo duidelijk wat er met de antwoorden moet gebeuren.
Vragen waar bijvoorbeeld naar de gebruikersnaam gevraagd wordt (1) geef je aan als "identifies student". Je kan ook gewoon kizen voor "skip question". Of "grade by hand" als je met de hand wil verbeteren.
Normal Grading, betekent gewoon dat Flubaroo de vraag verbetert en meetelt op basis van de door jou gekozen "points" (2).
Bij "points" (2) stel je het gewicht van een vraag in.
Kies "continue" (3).


In het volgende scherm kies je de verbetersleutel. Dit zal in principe jouw inzending zijn.
Continue.
Flubaroo gaat aan de slag en geeft aan wanneer de verbetering klaar is. Klik dit scherm vervolgens weg.


In de spreadsheet zie je een aantal algemene gegevens (hoeveel inzendingen? gemiddelde score? ...) (1). Je ziet ook de scores per gebruiker en het percentage (2). Daarnaast zie je ook hoe goed of minder goed een vraag beantwoord werd door alle deelnemers (3).


Indien er na je verbetering inzendingen bijkomen, kan je kiezen voor "regrade assignment".


Flubaroo zegt vervolgens dat de oude verbeteringen overschreven worden, zeg gewoon "ja" want alles wordt behouden (als je dezelfde verbetersleutel kiest).


Vervolgens voer je dezelfde stappen uit zoals boven beschreven.

Naar Top

3.3.3 Flubaroo extra

- Via add-ons > Flubaroo > advanced > enable autograde, kan je instellen dat nieuw binnengekomen antwoorden, automatisch verbeterd worden (let wel, hierbij krijgt de student automatisch een mail met zijn score! indien je zijn e-mailadres/gebruikersnaam hebt bevraagd)
- Via add-ons > Flubaroo > share grades kan je (ook weer als je het mailadres bevraagd hebt) de resultaten delen met iedere respondent. Je kan de juiste antwoorden meesturen en delen via hun mail en/of drive
- Via add-ons > Flubaroo > edit student feedback, wordt er naast de "grade" ook nog een persoonlijk woordje feedback met de student gedeeld.

Naar Top

3.4 Formlimiter

Lees alles over het automatisch afsluiten van een formulier in deze post.

4. Formulier in Classroom plaatsen

Net zoals je een Google Document in Google Classroom plaatst, kan je dat met een formulier doen.
Ook hier kan je de voortgang van je klas opvolgen: wie heeft ingediend, nog niet of te laat opgeleverd.

Kopieer de link van je Google Formulier.


Ga naar Google Classroom en open de gewenste lesgroep

Druk op "+" om materiaal toe te voegen (1) en kies voor "opdracht maken" (2).


Geef vervolgens een Titel en eventueel instructies (1) en een inleverdatum (2).
Kies voor "hyperlink" (3) om toe te voegen.
Plak de gekopieerde link (4) en sla op (5).Net zoals ander opdrachten kan je zien wie heeft ingeleverd en kan je de bijhorende reacties van je studenten openen in de spreadsheet van het formulier.Geen opmerkingen:

Een reactie posten