donderdag 17 augustus 2017

Revisiegeschiedenis werd (een betere) versiegeschiedenis

Revisiegeschiedenis was reeds een handig onderdeel van Docs, Sheets en Slides.
Hiermee kon je bekijken wie wat gedaan had in een bestand.

- om, bijvoorbeeld, de bijdrage van verschillende studenten te monitoren;
- iets heropvissen dat verloren gegaan was tijdens het bewerken;
- in een erg uitgebreid bestand, door het gebruik van kleuren, makkelijker achterhalen wat er sinds een vorige versie allemaal toegevoegd of gewijzigd werd.

Niet alleen de naam is veranderd, van 'revisiegeschiedenis' naar het beter klinkende 'versiegeschiedenis'.

De functie is nog steeds bereikbaar via dezelfde weg 'bestand' (1) > 'versiegeschiedenis' (2)


Waar je voorheen dan meteen alle versie te zien kreeg, zijn er nu twee opties.
Vooral (1) is nieuw en interessant. Je kan een versie nu een betekenisvolle naam geven, waar dit bij 'revisiegeschiedenis' standaard een datum/uur was met de auteur, zodat je soms toch verplicht was meerdere revisies te openen, voordat je bij de gewenste terecht kwam.

Je kan als student of leerkracht, nu bijvoorbeeld je versie 'Opdracht 1, na verbetering' of iets dergelijks noemen, al naargelang de afspraken, zodat een bepaalde versie voor de andere veel sneller terug te vinden is.

Via (2) 'versiegeschiedenis bekijken' krijgen je het overzicht van alle versies van het bestand.Je kan nog steeds een oudere versie als actuele herstellen als je dat wenst.


Je kan meteen ervoor kiezen om alleen de versies met naam (dus de relevante) te tonen (1)).
Daarnaast kan je in het overzicht, nog steeds een bepaalde versie een naam een naam geven, door op de 'drie puntjes' achter de versie te klikken.
De nieuwe 'versiegeschiedenis' is beschikbaar in zowel Docs, Sheets als Slides.
Bronnen

Get on the same page: new Google Docs features help power team collaboration. (2017). G Suite Update Alerts. Retrieved 17 August 2017, from https://gsuiteupdates.googleblog.com/2017/08/get-on-same-page-new-google-docs.html

vrijdag 4 augustus 2017

Google Classroom updates

Deze week werden een aantal interessante updates gelanceerd in Google Classroom.
Een overzicht.

- draag eigenaarschap over aan mededocent;
- bekijk al het werk van één specifieke leerling;
- toon klasgroepcode 'groot' vooraan in de klas;
- reorganiseer je lesgroepen eenvoudig;
- geef decimale scores aan studenten.

NB een interessante die er 'zit aan te komen': importeer scores van een Google Form in Google Classroom. Een exacte datum werd niet gegeven (of toch niet door mij gevonden).


Je kan nu het eigenaarschap van een Classroom eenvoudig overdragen aan een mededocent. Ga naar het tabblad 'over', klik op het menuutje naast de gewenste docent en maak eigenaar.


De meest interessante wijziging voor leerkrachten, is wellicht de optie dat je al het werk van één leerling nu in één beeld kan oproepen. Voorheen kan dat alleen per opdracht.
Ga naar het tabblad 'leerlingen' en klik op de gewenste student. Alle opdrachten en hun status verschijnen. Klik desgewenst in het linkermenu op een filter.


Je kan de klasgroepcode nu in volledig scherm tonen. Dit kan handig zijn om studenten in het klaslokaal lid te laten worden van een lesgroep door te tonen vooraan in de klas.
Open het tabblad 'leerlingen'. Er bevindt zich een uitklapmenu bij de lesgroepcode. Kies 'weergeven'.


De lesgroepcode verschijnt.


Reorganiseer lesgroepen in je startscherm door ze te verslepen.


Je kan nu ook decimale getallen toevoegen als score.


Bronnen

10 ways we’re making Classroom and Forms easier for teachers this school year. (2017). Google. Retrieved 4 August 2017, from https://www.blog.google/topics/education/10-ways-were-making-classroom-and-forms-easier-teachers-school-year/

dinsdag 25 juli 2017

Drive voor PC/MAC, Back-up en Synchronisatie en Drive File Stream

Sinds de lancering van Back-up en Synchronisatie, bestaan er momenteel eigenlijk drie verschillende vormen van synchronisatie tussen uw online Drive en je laptop/MAC/PC.

- De 'oudste' en meest bekende versie: Drive voor PC/MAC;
- De 'nieuwste' versie van bovenstaande sinds 2017/07/12: Back-up en Synchronisatie;
- Drive File Stream: bedoeld voor alle G Suite Gebruikers, maar voorlopig alleen beschikbaar voor organisaties die zich hebben ingeschreven voor het Early Adopter Program.

Wat betekent dit nu voor jou als 'gewone' (niet G Suite) gebruiker?
Wat betekent dit voor G Suite gebruikers en de admins ervan?

1 Als 'gewone' @gmail.com gebruiker


Sinds 2017/07/12 zie je bovenstaande toegevoegd aan je online Drive: "Computers".
En als je vervolgens klikt op 'intellingen' rechts boven in je scherm, zie je niet meer staan 'Drive downloaden', maar wel 'Backup and Sync voor Windows downloaden'.

Google Drive voor je PC/MAC blijft voorlopig nog gewoon verder werken (ik kan nergens iets terugvinden over een einddatum, al kan ik me voorstellen dat de twee niet voor eeuwig naast mekaar gaan blijven bestaan).

Wat is nu het grote verschil tussen beide:

- In Google Drive voor PC/Windows, werd je Google Drive eigenlijk gedownload enerzijds (of bepaalde mappen ervan als je die keuze maakte) en anderzijds kon je bestanden in je Drive PC-map slepen, die dan geüpload werden naar je online Drive.
Wat veel mensen handig vonden, is dat je er ook Word, Powerpoint, ... bestanden in kon plaatsen en als je die bewerkte pasten ze zich ook meteen 'online' aan. Dat is toch wat ik bij de collega's in school vaststelde;
- Backup and Sync heeft een andere optie: de voornaamste functie is dat je bestanden (foto's en gewone bestanden (want deze app vervangt ook Google Photos desktop uploader voor wie dit gebruikt) die op je laptop(s) staan, geback-upt worden in je online Drive.
Met andere woorden, je hele laptop of bepaalde mappen ervan worden geüpload in de cloud en zijn meteen veilig(er) gesteld voor verlies.
Daarnaast, kan je eveneens aangeven welke mappen van Google Drive online, je wil downloaden/syncen naar je laptop of PC.

Download het bestand via instellingen > Backup en Sync voor Windows downloaden.
Voor het installatiebestand uit.Doorloop de dialoogvensters die verschijnen, er zal gevraagd worden je toestel te herstarten.
Vervolgens vond ik het bestand terug (Windows 10) via de Windowsknop en mijn geïnstalleerde programma's aldaar.


Vervolgens kan je instellen:

- welke mappen op je lokale toestellen dienen gesynct te worden in de cloud?
- welke mappen in je online Drive wil je downloaden naar je toestel?

Vink je volledige laptop aan, bepaalde mappen ... of klik op 'map kiezen' om zelf een specifieke map aan te geven.
Hoge kwaliteit, laat uploaden toe zonder dat het aftelt van je opslagruimte.
Kies er al dan niet voor om je foto's en video's naar Google Foto's te laten uploaden.In je online Drive, zal je links in je beeld bij 'Computers' nu de naam van al je toestellen (het kunnen er dus meerdere zijn) zien staan waarvan je mappen in je Drive hebt geback-upt.
En als je dan op de naam van het toestel klikt zie je vervolgens de mappen, bestanden, ... van het respectievelijke toestel.In een volgend scherm dien je dus de omgekeerde richting aan te geven: welke mappen van Drive dienen gedownload te worden?
Let wel: als je ervoor kiest dit te doen, al is het één specifieke map, dan worden alle bestanden die niet in een map staan, sowieso gedownload.


De bestanden staan in een Google Drive map, terug te vinden in je bestandsverkenner.
Office of andere bestanden zijn zo nog steeds eenvoudig bewerkbaar en synchroniseren bij internetverbinding.

Beter?

De app combineert dus syncen in twee richtingen en het apart installeren van Google Foto's uploader is niet meer nodig.
Deze toepassing zou volgens Google ook sneller werken dan Google Drive voor MAC/PC.
Het is eenvoudig om mappen van verschillende apparaten, te back-uppen in één Google account.

Handig zou zijn om ook in mijn verkenner te kunnen bepalen, welke bestanden (in Google Docs, Sheets, ...) ik offline ter beschikking wil hebben.
Dat moeten echter nog steeds online gebeuren.
Zie hier mijn blogpost daarover.

Je kan geen Team Drives openen, rechtstreeks vanuit de verkenner van je laptop of PC.

Dankzij Gunter Schillebeeckx enkele MAC screenshots, waar de werkwijze grotendeels gelijkaardig is.2 Als G Suite gebruiker


Op zijn blog geeft Google aan dat Backup and Sync, ook beschikbaar is voor G Suite gebruikers, indien dit door de admin van je organisatie is toegestaan.
Men raadt in hetzelfde artikel echter aan dit niet te doen en te wachten op de volledige uitrol van Drive File Stream.

Concreet betekent dit: stond je admin toe om Google Drive te downloaden voor 2017/07/12, dat je nu ook Backup and Sync kan downloaden.
Voor admins wil dit zeggen dat de instelling dezelfde bleef als voorheen: als je toestond dat gebruikers Drive voor MAC/PC konden downloaden, kunnen ze nu ook de Back-up en synchronisatie app downloaden.


G Suite gebruikers zien (momenteel) géén rechtstreekse downloadlink voor back-up en synchronisatie in hun Drive.
Indien je klikt op (1) 'instellingen' rechtsboven in je Drive, zie je (op het ogenblik van schrijven) nog steeds een downloadlink naar 'Google Drive voor MAC/PC downloaden (dit in tegenstelling tot gewone@gmail.com gebruikers, zie punt 1 van deze post).
Klik je links echter op (2) 'computers' > 'meer informatie', kom je wel op deze uitleg- en downloadpagina terecht.


Indien je toch wil werken met Google Bach-up en synchronisatie, lees dan de stappen in punt 1 van deze blogpost.

Zoals gezegd, raadt Google in zijn post aan te wachten op Drive File Stream voor G Suite gebruikers.
Deze optie is nu alleen beschikbaar voor organisaties in het EAP, waarvoor je je als admin hier kan kandidaat stellen.

Zodra je kandidatuur aanvaard is, krijgt je als admin een downloadlink voor MAC en PC, welke je onder je gebruikers kan verspreiden.

Wat kan Drive File Stream in vergelijking met Google Back-up and Sync?
Wat meteen opvalt na installatie, is dat DFS zich als een 'schijf' installeert in je verkenner, niet als een map.
Zodra je er op klikt, zie je zowel je Mijn Drive als je Team Drive bestanden.MS Office of andere bestanden zijn nog steeds on- en offline te openen en te bewerken.
Dit gaat verrassend snel.

Ten derde, kan je bij Drive File Stream wél vanuit de verkenner, bestanden in Google-formaat, offline beschikbaar maken.
Let wel: PER MAP. Niet per bestand.
Dit doe je door op een map te gaan staan, rechtermuisklik > drive file stream > available offline.

NB: ik heb op 2017/07/25 deze functie geprobeerd: in mijn Online Drive heb ik de functie aangezet.
Vervolgens de map in mijn verkenner offline beschikbaar gezet.
Vervolgens de test gedaan en het lukte niet offline.
Pas toen ik het bestand in Drive, via de 'oude' manier offline beschikbaar heb gesteld (lees hier hoe), lukte het me om het vanuit de verkenner, zonder internetverbinding, wel te openen.
Kan natuurlijk zijn dat ik het proces wat meer tijd moest gunnen, maar het ging maar om twee bestandjes ...


Je kan mappen die op je toestel staan kopiëren/verslepen, rechtstreeks naar een map in je Google Drive File stream.
Je kan ook, bijvoorbeeld, een Word document maken en dit opslaan in een map van je Drive File Stream.

Wat kan in vergelijking met de Back-up en Synchronisatie app niet? Je kan geen map 'aanduiden' op je toestel die dan vervolgens automatisch gesynct wordt met je Google Drive.

3 Bronnen


Google. (2017). Gsuite.google.com. Retrieved 25 July 2017, from https://gsuite.google.com/campaigns/index__drive-fs-eap.html


Backup and Sync from Google available soon. (2017). G Suite Update Alerts. Retrieved 25 July 2017, from https://gsuiteupdates.googleblog.com/2017/06/backup-and-sync-from-google-available.html


Deploy the Drive sync client - G Suite Administrator Help. (2017). Support.google.com. Retrieved 25 July 2017, from https://support.google.com/a/answer/2490101


Introducing Backup and Sync for Google Photos and Google Drive. (2017). Google. Retrieved 25 July 2017, from https://www.blog.google/products/photos/introducing-backup-and-sync-google-photos-and-google-drive/

donderdag 20 juli 2017

Google Forms: zomervakantie-updates


G Suite lanceerde weer een aantal updates in Google Forms op 10/7/2017.

Bij deze bekijken we ze even naderbij:

- een nieuw vraagtype: het 'selectievakraster';
- instellingen voor alle formulieren die je aanmaakt;
- het vraagtype waarbij bestanden kunnen toegevoegd als bijlage is nu ook mogelijk buiten je domein;
- makkelijker ordenen van secties in je formulier.

1 Vraagtype selectievakraster

Verschil met het reeds bestaande "meerkeuzeraster": de respondent kan in één rij meerdere opties aanduiden.
Praktische toepassing hiervan kan zijn een Doodle-achtige vraag, waarbij collega's of leerlingen tijden aanduiden waarop ze kunnen aanwezig zijn.

Met het "meerkeuzeraster", kan je geen combinatie maken, waarbij een bevraagde zowel meerdere opties in kolommen als in rijen maakt.


Verdere instellingen bij dit vraagtype:

- vereis een reactie per rij;
- laat slechts één reactie per kolom toe;
- de vraag kan niet opgenomen worden in een 'toets', ook niet door manueel punten toe te kennen.

2 Voorkeuren voor al je formulieren

Onder meer > voorkeuren kan je nu instellingen bepalen voor alle formulieren die je aanmaakt.


De verschillende opties zijn:

-  puntwaarde vastleggen voor al je testen;
- alle vragen verplicht maken;
- steeds een e-mailadres  vragen.


3 Upload een bijlage

Dit vraagtype bestond reeds, maar kon alleen gebruikt worden binnen je domein.
Een beperking, want bijvoorbeeld een Google Formulier gebruiken voor pakweg sollicitanten, gebeurt logischerwijze niet binnen je domein.

Tweede gevolg die deze wijziging met je meebrengt, is dat het vraagtype nu ook beschikbaar is voor niet G Suite accounts.
Maar: je respondent moet wel over een Google Account beschikken.
Geüploade bestanden komen terecht in de Drive van de eigenaar van het formulier.


Mogelijke instellingen bij dit vraagtype:

(1) Beperkt het bestandstype dat kan geüpload worden;
(2) Stel het maximaal toe te voegen bestanden in (max 10);
(3) Bepaal de maximale bestandsgrootte per bijlage (max 10Gb);
(4) Bepaal totaal geaccepteerde grootte van alle inzendingen. let op: indien deze grootte wordt overschreden, sluit het formulier automatisch (max 1Tb).


 4 Organiseer secties

Secties kon je voorheen alleen maar organiseren, verplaatsen, ... door ze te verslepen. Niet zo handig.
Nu kan het eenvoudiger.
Klik op de drie puntjes rechts naast een sectie > sectie verplaatsen


Versleep de secties of pas de volgorde aan met de pijltjes.


Bron

Smarter Google Forms to save you time. (2017). G Suite Update Alerts. Retrieved 20 July 2017, from https://gsuiteupdates.googleblog.com/2017/07/new-features-in-google-forms.html

dinsdag 27 juni 2017

Google Forms: Extra Quiz verbeteropties
Met Google Forms (Volledige handleiding) kan je Quizzen maken die zichzelf (voor meerdere vraagtypen) verbeteren.

Een update van 2017-06-26 voegt volgende opties toe:

- verbeter testen per vraag ipv per individu;
- geef een correct antwoord op voor automatische verbetering in geval van 'kort antwoord';
- de 'alinea' vraag (lang antwoord) kan nu ook manueel van punten voorzien worden om te laten meetellen in het toetsresultaat.

Ik had gehoopt dat het vraagtype 'meerkeuzeraster' ook zou toegekend worden als quivraag, maar dat is helaas nog niet het geval.

Onder het tabblad 'reacties' zie je nu de extra optie 'vraag'.


Je ziet dan een overzicht van alle antwoorden op één bepaalde vraag.
(1) verander beeld naar een andere vraag;
(2) nog een manier om te scrollen door de vragen;
(3) welke antwoordopties waren er;
(4) door de student aangeduid antwoord;
(5) antwoord al dan niet correct;
(6) wie is de inzender;
(7) verander eventueel de automatisch toegekende score.In de vraagopmaak, zie je dat je nu ook bij 'kort antwoord' een verbetersleutel kan toevoegen (je kon reeds punten toekennen, maar dat diende handmatig te gebeuren, zoals nu met de 'alineavraag').


Bron

Create & grade quizzes with Google Forms - Docs editors Help. (2017). Support.google.com. Retrieved 27 June 2017, from https://support.google.com/docs/answer/7032287#question_by_question


(2017). Plus.google.com. Retrieved 27 June 2017, from https://plus.google.com/u/0/+GoogleforEducation/posts/gHGHVbU4hgv

donderdag 15 juni 2017

Google Drive for MAC/PC wordt Backup and sync op 28/6/2017


De lanceerdatum werd intussen door Google uitgesteld op 26/6/2017
Lees hier de post.

Vanaf 28/6 rolt Google Backup and Sync uit. Deze toepassing zal de Google-foto's Desktop Uploader en Google Drive voor MAC/PC vervangen.

De werkwijze is ook net iets anders: Google Drive for MAC/PC synchroniseert bestanden die in de Google Drive map staan, tussen PC en de cloud, in beide richtingen.
Met Backup and sync, duid je mappen aan op je PC die in de Cloud zullen geback-upt worden.

Volgens bronnen is het niet duidelijk of er ook synchronisatie zal plaatsvinden tussen verschillende toestellen.

De nieuwe toepassing wordt in de GSuite Updates blog, aangeraden voor 'consumer users' (vraag is natuurlijk of zij lang gaan toekomen met hun 15Gb als ze hun hele PC willen gaan back-uppen).

Voor GSuite gebruikers, raadt de blog aan gebruik te maken van Drive File Stream, momenteel beschikbaar voor organisaties in Early Adopter Program (aanmelden kan hier).
Later dit jaar zou deze toepassing beschikbaar worden voor alle GSuite gebruikers.

Desalniettemin, zal Backup and Sync, beschikbaar zijn voor GSuite gebruikers, maar ze worden niet automatisch omgezet van Google Drive for Mac/PC naar de nieuwe toepassing.
Dit wil zeggen, als de admin van je organisatie Google Drive for MAC/PC toelaat.Bronnen

Introducing new, enterprise-ready tools for Google Drive. (2017). Google. Retrieved 15 June 2017, from https://blog.google/products/g-suite/introducing-new-enterprise-ready-tools-google-drive/


Backup and Sync from Google available soon. (2017). G Suite Update Alerts. Retrieved 15 June 2017, from https://gsuiteupdates.googleblog.com/2017/06/backup-and-sync-from-google-available.html


Google Drive kan binnenkort back-up maken van volledige computer | NU - Het laatste nieuws het eerst op NU.nl. (2017). Nu.nl. Retrieved 15 June 2017, from http://www.nu.nl/internet/4769301/google-drive-kan-binnenkort-back-up-maken-van-volledige-computer.html


Google Backup and Sync could help backup your computer to the cloud. (2017). USA TODAY. Retrieved 15 June 2017, from https://www.usatoday.com/story/tech/talkingtech/2017/06/14/google-backup-and-sync-could-bring-full-computer-backups-google-drive/397635001/

woensdag 14 juni 2017

Google docs: een alinea arceren en van randen voorzien


Het kan nodig zijn een alinea (casus, definitie, citaat) in je cursus, test ... extra in de verf te zetten.
Dat kan eenvoudig met "alineastijlen" (filmpje 47sec).
Bronnen

G Suite on Twitter. (2017). Twitter. Retrieved 14 June 2017, from https://twitter.com/gsuite/status/874632074447245312


Lorem Ipsum - All the facts - Lipsum generator. (2017). Nl.lipsum.com. Retrieved 14 June 2017, from http://nl.lipsum.com/maandag 12 juni 2017

Team DrivesTeam Drives zijn sinds 2017/03/09 beschikbaar voor alle G Suite gebruikers.

Download als PDF

1 Wat is het en waarom zou je het gebruiken
2 Een Team Drive aanmaken
3 Leden toevoegen en rechten instellen
4 Bestanden en mappen in een Team drive plaatsen
5 Offline werken in Team Drives en op desktop/laptop
6 Team Drives voor beheerders

1 Wat is het en waarom zou je het gebruiken?

Google Drive is op zich een handige manier om bestanden, mappen, ... te maken en te delen, samen te werken.
Een aantal zaken waar je als gebruiker/organisatie mee geconfronteerd wordt:

Gebruiker:
- mensen verplaatsen of verwijderen gedeelde bestanden, uit een 'gedeelde map'. Hierdoor zijn anderen de rechten op deze bestanden kwijt of kunnen ze niet meer terugvinden.

Organisatie:
- een gebruiker verlaat de organisatie, zijn account wordt verwijderd, alle bestanden waar hij eigenaar van was zijn verwijderd;
- je hebt als admin geen toegang tot, beheersrechten voor bepaalde mappen die 'eigenlijk tot de organisatie' behoren, als anderen dan de administrator er eigenaar van zijn.

En voor beide geldt, dat een map die met heel veel mensen gedeeld wordt, uiteindelijk vaak een map wordt met zeer veel 'eigenaars' van submappen en bestanden, waardoor het beheer erg moeilijk wordt.

Voor al deze bovenstaande bedenkingen en onderstaande oplossingen, zijn ook binnen de 'gewone' Drive aanpassingen te bedenken. Maar toch is dit vaak minder eenvoudig beheersbaar of vergt het meer stappen en instellingen.

Oplossingen door het gebruik van Team Drives:

- er is niet één eigenaar van de bestanden van een Team Drive. Meerdere personen kunnen 'volledige toegang' hebben tot een Team Drive;
- Team Drives bevat een 'nieuwe' deelinstelling, waarbij mensen bewerkrechten hebben voor bestanden, maar niet op de mappen. Concreet: ze kunnen de bestanden bewerken en nieuwe toevoegen, maar ze kunnen ze niet verwijderen of verplaatsen uit mappen (klopt als je zegt dat dit ook kan door afwisselende 'weergeven' en 'bewerken' rechten in te stellen in een gewone Drive map, maar dit is toch eenvoudiger);
- Indien je een groep collega's, studenten, ... hebt toegevoegd als leden, zien personen die later aan deze groep toegevoegd worden, de mappen ook meteen;
- in de admin console, heb je een overzicht van alle bestaande Team Drives, ook als je er eigenlijk geen lid van bent. Je kan leden toevoegen of rechten aanpassen (dit is natuurlijk relevant, voor mappen die essentieel zijn voor een organisatie, niet voor een individuele map of een map gedeeld met pakweg één andere student).

2 Een Team Drive aanmaken

Het onderdeel "Drives van mijn team" (prachtige vertaling), vind je terug in je Google Drive, op hetzelfde niveau als je Mijn Drive.Om een nieuwe Team Drive te maken, dien je in het linkermenu op 'Team Drives' (1) te gaan staan, klik op 'nieuw' (2) en geef je Team drive een naam (3).
(ook mogelijk: rechtermuisklik direct op Team Drive > Nieuwe Team Drive maken)Je nieuwe Team Drive verschijnt nu in het lijstje. Achteraan zie je het aantal leden van deze Team Drive.


Na open van je Team Drive zie je eveneens je 'Veelgebruikte bestanden' (1) bovenaan.
Het uitklapmenu en "Leden toevoegen" (2) bespreken we verder.
Voorts zie je alle mappen en bestanden in die specifieke Team Drive (3) en kan je via de knop 'details' (4) ook bekijken wie wat heeft gewijzigd, toegevoegd ...Het uitklapmenu biedt volgende opties:

(1) Leden toevoegen of bestaande leden beheren (zie verder);
(2) De Team Drive verwijderen: kan alleen als deze leeg is;
(3) De prullenbak, specifiek voor deze Team Drive;
(4) Het thema van je Team Drive wijzigen: keuze tussen afbeeldingen uit een 'galerij' of eigen afbeeldingen uit je Mijn Drive via 'Aangepast Thema maken'.


3 Leden toevoegen en rechten instellen

Klik op 'add members' of uitklapmenu > leden toevoegen.Voeg leden toe, net zoals je gewoon bent. Dit kunnen individuen zijn of groepen. (1).
Bepaal de rechten (2) (zie volgende afbeelding voor gedetailleerde uitleg).
Geef eventueel een bericht op (3).
Standaard wordt er een melding verzonden, vink aan als je dat niet wil (4) en kies vervolgens voor verzenden (5).


De deelrechten zijn enigszins anders in een Team Drive:

(1) Volledige toegang: persoon in kwestie kan alles (zelfs de persoon verwijderen die de Team Drive heeft aangemaakt, er is geen individuele 'eigenaar' zoals bij 'gewone' mappen);
(2) Bewerkingsrechten: deze mensen kunnen een bestand toevoegen, bewerken, uploaden, de naam van een map wijzigen, ... Ze kunnen géén leden toevoegen, noch rechten aanpassen. Ze kunnen evenmin een bestand of map verplaatsen van de ene locatie in de Team Drive naar de andere. Ze kunnen (ook eigen gemaakte bestanden) niet verwijderen;
(3) Reactierechten: men kan zoals het woord het zegt 'reageren' op alle bestanden;
(4) Weergaverechten: deze leden kunnen alle onderdelen van de Team Drive bekijken.


Belangrijk:

- als iemand bepaalde van bovenstaande rechten heeft, geldt dit voor alle onderdelen van de Team Drive. Je kan geen andere rechten instellen voor submappen. Leden van een Team Drive gaan dus steeds minimaal alle bestanden en mappen zien; bepaalde items niet-zichtbaar maken kan dus niet.
- alleen mensen met 'volledige toegang' kunnen een Team Drive verwijderen en alleen als deze "leeg" is: zolang er bestanden of mappen in de Team drive staan, kan deze niet verwijderd worden;
- een bestand (doc, presentatie, ...) kan apart gedeeld worden met mensen die geen deel uitmaken van de Team Drive. Ze vinden het dan uitsluitend terug in hun 'gedeeld met mij', evenmin kunnen ze het verplaatsen naar hun 'mijn schijf'. Maar je kan dus een bestand door iemand die niet in de Team drive zit, laten bewerken;
- een bestand in een Team Drive kan slechts op één locatie staan: shift+z zoals bij bestanden in je gewone Drive om deze op meerdere plaatsen tegelijk te zetten zal dus niet werken (ook omgekeerd niet: in Drive en 'toevoegen aan' een Team drive map).

4 Bestanden en mappen in een Team Drive plaatsen

Je kan zowel nieuwe bestanden aanmaken, als bestanden van je Drive naar een Team Drive verplaatsen, alsook bestanden en mappen uploaden.

Wil je een volledige mappenstructuur verplaatsen (van je Drive) naar een Team Drive: dat kan (nog?) niet als gewone gebruiker.

Oplossing: geef je admin rechten op de te verplaatsen map > vraag de admin om de map te verslepen naar de gewenste Team drive folder.

Drive apps werken op het ogenblik van schrijven nog niet met Team Drives (het lukt me dan ook bijvoorbeeld niet om mijn 'Powtoon' naar Team Drives te verplaatsen).

5 Offline werken in Team Drives en op desktop/laptop

Je kan je in Google Drive formaat gemaakte bestanden die in een Team Drive staan, ook offline bewerken, op dezelfde wijze als documenten in je 'gewone' drive (lees post hier).Met de nieuwe applicatie Drive File Stream (op het moment van schrijven alleen voor G Suite organisaties in het Early Adopter Program) kan je ook je Office bestanden bewerken vanuit de 'verkenner' in Windows of MAC.


6 Team Drives voor beheerders


Voorlopig kan je Team Drives nog uitzetten voor je organisatie of bepaalde OU's.


Als beheerder heb je zicht op alle Team Drives, kan je leden toevoegen, verwijderen, jezelf toevoegen, ...Je kan ook gegevens herstellen: indien er bepaalde bestanden definitief (dus ook uit de prullenbak) verwijderd zijn, kan je deze herstellen binnen de 25 dagen. Daarna zijn ze onherroepelijk verloren.
Indien je een Team Drive herstelt (bij de 'gewone' drive is dit trouwens ook zo) worden nieuwe bestanden niet verwijderd, alleen worden reeds verwijderde bestanden opnieuw toegevoegd.Ook kan je per gebruiker bekijken van welke Team Drives hij deel uitmaaktBronnen

De gebruikers en activiteiten in uw Team Drives beheren - G Suite-beheerder Help. (2017). Support.google.com. Retrieved 12 March 2017, from https://support.google.com/a/answer/7337635?hl=nl


How Team Drives solve one of G Suite's biggest problems - Using Technology Better. (2017). Using Technology Better. Retrieved 12 March 2017, from http://usingtechnologybetter.com/how-team-drives-solve-one-of-g-suites-biggest-problems/


Sign in to a work or school account - Drive Help. (2017). Support.google.com. Retrieved 13 March 2017, from https://support.google.com/drive/answer/7286514?visit_id=1-636250066779799470-1480026619&p=team_drives&rd=1